Radovi iz Finansijskog menadžmenta:

Bankarski poslovi-seminarski rad

Berza-seminarski rad

Berze-seminarski rad

Berze i berzansko poslovanje-seminarski rad

Ekonomičnost poslovanja-seminarski rad

Finansijska kontrola i nadzor-seminarski rad

Finansijsko planiranje-seminarski rad

Finansijsko tržište-seminarski rad

Finansijski menadžment-seminarski rad

Finansijska tržišta-seminarski rad

Finansijska revizjia javnog sektora-seminarski rad

Finansijske prevare i obmane-seminarski rad

Finansijsko planiranje-seminarski rad

Forex-seminarski rad

Franšizing-seminarski rad

Franšizing karakteristike -seminarski rad

Hartije od vrednosti (HoV)-seminarski rad

Investicija-seminarski rad

Investicioni fondovi-seminarski rad

Izvori finansijskih informacija-seminarski rad

Kamatna stopa na finansijskom tržištu-seminarski rad

Kratkoročni izvori finansiranja-seminarski rad

Kvalitet-seminarski rad

Menadžment za pravne i kadrovske poslove-seminarski rad

Medjunarodna finansijska tržišta -seminarski rad

Metode finansijske analize-seminarski rad

Naknada kao izvor sredstava-seminarski rad

Nastanak i razvoj berzi-seminarski rad

Novac-seminarski rad

Osnovni finansijski pokazatelji u preduzecu-seminarski rad

Osnivanje investicionih fondova-seminarski rad

Osnovne funkcije u mdz. proc.-seminarski rad

Osnivanje preduzeća-seminarski rad

Penzione šeme i privatni penzioni fondovi-seminarski rad

Poreski sistem SAD-a-seminarski rad

Pojam, predmet i cilj finansijskog menažmenta-seminarski rad

Poreski sistem-seminarski rad

Privredno okruženje-seminarski rad

Pojam i podela troškova-seminarski rad

Prirodni monopol-seminarski rad

Subjekti prava-seminarski rad

Tržište novca i cena novca-seminarski rad

Tržište kapitala-seminarski rad

Tržište kapitala (pojam)-seminarski rad

Vrste poreza-seminarski rad

Zalihe-seminarski rad