Radovi iz Hemije:

Anjonska polimerizacija-seminarski rad

Apsorpcioni spektri organskih reagenasa-seminarski rad

Atmosfera i Radioaktivnost-seminarski rad

Biofizička hemija-seminarski rad

Dobijanje metanola, sirćetne kiseline iz metanola-seminarski rad

Elektroliza, galvanski članci-seminarski rad

Enzimi-seminarski rad

Enzimi-tehnologija-seminarski rad

Fotohemijski smog-seminarski rad

Gasno stanje materije-seminarski rad

Hemija rečnih voda-seminarski rad

Katalaza-seminarski rad

Kaučuk -seminarski rad

Karboksilne kiseline i njeni derivati-seminarski rad

Monohidroksilni alkoholi-seminarski rad

Molekulska masa polimera, izomerija-seminarski rad

Nafta-seminarski rad

Polietilen i polipropilen, PVC-seminarski rad

Proizvodnja propilen-oksida, dobijanje akrilonitrila-seminarski rad

Proizvodnja stirena iz benzena, tereftalna kiselina-seminarski rad

Plemeniti plinovi-seminarski rad

Površinski napon-seminarski rad

Proizvodnja maziva-seminarski rad

Proteini-seminarski rad

Silicijum-seminarski rad

Skrob-seminarski rad

Tehnologija goriva-seminarski rad

Zemljina atmosfera-seminarski rad