POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ OBLASTI INTERNETA - WEB
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ
INTERNET - WEBA
Gledaj Filmove Online

 


POJAM I DEFINISANJE BLOGA

ŠTA JE BLOG?


Termin “Blog” nastao je skraćivanjem dve reči - Web Log, što bi se moglo u ovom kontekstu prevesti kao Web dnevnik (diary). Fraza Web Log se inače u Internet tehnologiji koristi za definisanje statističke aktivnosti jednog sajta (broj posetilaca, broj otvorenih stranica sajta, Blogitd), ali u kontekstu fenomena Blog govori se o, najjednostavnije rečeno, javnom vođenju dnevnika putem Web stranice. Termin Blog u engleskom jeziku znači istovremeno i kreirati (praviti) Blog, kao glagol (to blog). Tehnički posmatrano, Blog predstavlja vrstu automatizovanog Web sajta, gde se sadržaj (tekstovi, slike, multimedia) unosi i prikazuje hronološki, što predstavlja bitnu razliku u odnosu na klasičan prikaz sajtova sa vestima, gde se posebno izdvajaju najvažnije vesti. Na ovaj način se dobija pravičan prikaz svih članaka (Blog unosa) koji se objavljuju, bez obzira na njihovu važnost.

Kratak istorijat bloga

Pre nego što su blogovi i blogovanje postali popularni, digitalna komunikacija se obavljala preko Useneta, e-mail listi i BBSova (bulletin board system). 1990-tih, programi za Internet forume kao što je WebEx su omogućavali komunikaciju preko thread-ova. Threadovi su međusobno povezane poruke koje se bave istom temom. Danas možete da ih vidite na većini foruma.
Moderni blogovi su nastali od onlajn dnevnika u kojima su ljudi pisali o svom svakodnevnom životu i problemima. Najpoznatiji primer ovakvog vođenja dnevnika je Džastin Hol, koji je počeo da bloguje 1994. godine, i danas se vodi kao jedan od prvih blogera na svetu. Postojale su i druge vrste dnevnika. Jedan od najpopularnijih ovakvih preteča blogova bio je dnevnik Džona Karmaka, poznatog programera igara koji se proslavio igrama kao što je Doom. On je svoj dnevnik publikovao preko finger protkola (Program Finger omogućava korisniku da na osnovu poznate adrese dobije ime I prezime vlasnika adrese kao I neke druge podatke o njemu I obrnuto).
Mnogi web sajtovi danas imaju sekcije "What's New" (šta je novo) u kojima se nalaze vesti sortirane po datumima. Rani weblogovi su bili upravo to: ručno ažurirane komponente standardnih web sajtova.
Međutim, ubrzani razvoja programskih alata za lako postavljanje i održavanje hronološki sortiranih članaka je omogućio da publikovanje vesti postane dostupno i tehnički slabo potkovanim ljudima. To je za rezultat dalo jedan unikatni oblik onlajn izdavaštva koji je doveo do nastanka blogova kakve danas poznajemo.
Danas je upotreba programa sličnih pretraživačima u kreiranju i upotrebi blogova sasvim normalna stvar. Blogovi su danas postali toliko popularni da postoje servisi koji se bave samo hostovanjem blogova i programi koji služe samo za pokretanje i kreiranje blogova.

Termin "weblog" je kreirao Jorn Barger 17. decembra 1997. godine. Tvorac skraćene verzije, "blog" je bio Peter Merholz koji je u šali pretvorio reč weblog u we blog (mi blogujemo) u svom blogu Peterme.com aprila ili maja 1999. godine. Ova skraćenica je vrlo brzo prihvaćena i kao imenica i kao glagol.
Open Diary je pokrenut oktobra 1998. godine i ubrzo je imao nekoliko hiljada onlajn dnevnika. Open Diary je uveo komentara na postove, čime je postao prva zajednica u kojoj su čitaoci mogli da daju svoje komentare na tekstove u blogovima.
Evan Williams i Meg Hourihan su pokrenuli blogger.com u avgustu 1999. godine. Danas se blogger.com nalazi u vlasništvu Google-a.
2001. godine blogovi su postali pravi fenomen. Počeli su da se pojavljuju onlajn kursevi i uputstva koja su se uglavnom fokusirala na samu tehniku pisanja i ažuriranja blogova. Poznate novinarske škole su počele da proučavaju blogove ističući razlike između novinarstva i blogovanja.
2004. godine blogovi su u potpunosti prihvaćeni kao "mainstream". Veliki broj političara koristi blogove kako bi došli do glasača i ostvarili kontakt sa običnim ljudima. Pojavljuju se antologije isečaka iz blogova. Poznati blogeri počinju da se pojavljuju na radiju i televiziji. Neki blogeri su čak prešli na televiziju.
Svaki dan u blogosferu se pusti oko 1.6 miliona postova, tojest oko 18.6 svake sekunde.

Osnovni elementi sadržaja Bloga:

• Naslov unosa (teksta, slike, multimedije), ili naslov post-a (od en. post, što znači “objaviti”), uključujući i datum unosa.
• Tekst/sadržaj unosa:
Deo ili ceo sadržaj unosa. Relevantnost Bloga (ali i bilo kojeg Web sajta, generalno) upravo zavisi od relevantnosti sadržaja.
• Link ka kompletnom sadržaju:
U slučaju prikaza dela sadržaja, link koji vodi do celokupnog sadržaja.
• Link ka komenatrima (postavljanju komentara):
Veza ka komentarima gde čitaoci Bloga mogu na jednostavan način da ostave svoj komentar na datu temu.
•Aplikacija za prijavljivanje

Svi blogovi imaju nekoliko zajedničkih elemenata:

• Često se ažuriraju (ponekad i više puta dnevno)
• Neformalni su (svako piše ono što hoće)
• Grupisani su po datumima sa linkovima ka arhivama starijih postova
• Trude se da budu informativni
• Karakteriše ih visok stepen zavisnosti, kako kreatora blogova tako i čitalaca.


Definicija terminologije koja se odnosi na fenomen Bloga:

Blog kao novi fenomen koji je masovno prihvaćen u svetu u poslednjih nekoliko godina, ima veći broj novih termina koji bliže opisuju različite Blog aktivnosti:
Weblog ili blog: Personalni žurnal na Webu sa unosima sadržaja po hijerahiji njihovog objavljivanja, koji obuhvata veliku količinu tema i namena – od ličnih dnevnika pojedinaca, preko korporativnih Blogova do kombinacije novinskih sajtova i Blogova (tzv. News-Blog). Blogovi predstavljaju deo fenomena socijalnih (društvenih) medija.
Društveni mediji (Social Media): Način (format) komunikacije (angažmana korisnika) koji za rezultat ima kreiran sadržaj od strane učesnika u komunikacji.
Blogger: Osoba koja kreira i vodi Blog.
Blogging, to blog: Vođenje Bloga.
Blogosfera (Blogosphere): Reč koja opisuje zajednicu kreatora i čitalaca Blogova.
RSS (Real Simple Syndication): RSS fajlovi se formiraju kao XML fajlovi.Njihova osnovna namena da obezbede sažeti prikaz vesti,blogova,foruma,.. Ukratko receno RSS omogućava surferima da brzo I lako dobiju informacije o njhovim sadržajima vezanim za odredjene teme. Samim blogerima RSS omogućuje da informacije o dešavanjima u njihovom blogu dođu do ogromnog broja korisnika.
Blogroll: Lista blogova i blogera koje određeni autor bloga smatra na neki način interesantnim i/ili uticajnim, i to u dovoljnoj meri da ih želi istaći na svim stranicama bloga kao skup linkova, umesto povremenog pominjanja u određenim blog unosima.

Lični Web sajtovi Vs. Blogovi

Praktično, od samog početka korišćenja servisa WWW (Web) postojali su personalni (lični) Web sajtovi, koji sadržajno posmatrano veoma liče na sadašnje Blogove.Generalno posmatrano, razlika između klasičnih personalnih Web sajtova (koji su se masovno kreirali do pre 5-6 godina) i Blogova upravo govori o tome šta je to novo doneo fenomen Bloga:

1. Jednostavan način kreiranja i vođenja Bloga (nije potrebno tehničko znanje da bi se napravio Blog i unosio sadržaj).
2. Jednostavan način komentarisanja sadržaja na Blogu od strane njegovih čitalaca.
3. Jednostavan način promocije Blogova putem tzv. deljenja sadržaja
4. Veoma jednostavan način praćenja promotivnih efekata Bloga.

Ukratko, razlika između personalnih Web sajtova i Blogova jeste u jednostavnosti upotrebe Bloga (mogu ga kreirati i voditi tehnički neobrazovane osobe).


Vrste Blogova u odnosu na njihov sadržaj


Kao što je već rečeno, Blogovi pokrivaju veliki broj različitih tema, obično su u najvećoj meri tekstualnog oblika, ali postoje neke pod-grupe vrsta blogova u odnosu na njihovu koncepciju i sadržaj, koje su dobile i svoje posebno ime:

Foto – Blogovi (Photoblogs). Kao što ime kaže, u osnovi imaju fotografije kao sadržaj Bloga. Za uspeh ovakvih Blogova (njihovu vidljivost preko pretraživača) veoma je bitno da postoje komentari koji objašanjavaju sliku, kako u samom tekstu ispod slika, tako i pri samom unošenju slika, gde postoji mogućnost napisati opis slike.

Video – Blogovi (Vlogs, Videocasting). Blogovi koji imaju video materijale kao sadržaj.
Videoblog-poznati su na primer youtube ili googlevideo.

Audio – Blogovi (Podacasting, Audiocasting). Blogovi sa audio materijalom kao sadržajem.

Muzički – Blogovi (MP3 blogs). Blogovi sa muzičkim sadržajem.Mp3 blog-sadrži promotivne audio fajlove muzičkih izdavača koji se mogu skidati i čuvati potpuno legalno,kao i vesti o pojedinim muzičarima.

Mikro – blogovanje (Micro-blogging). Posebna vrsta Blogova u kojoj su Blog unosi (post-ovi) veoma kratki. Za ovakav tip blogovanja potrebno je veliko znanje sadržajnog pisanja u kratkoj formi (sa malo napisanog da se puno kaže). Najpoznatiji je twiter.

Ukratko o promociji Bloga


Savremeni sistemi kreiranja online sadržaja, ali i promocije sadržaja na Webu zasnovani su u najvećoj meri participacijom zainteresovanih online korisnika. Konkretno učešće korisnika u različitim online diskusijama, komentarisanje na blogovima, postavljanje slika, video zapisa, itd. utiče na povećanje količine sadržaja, i ovakvi sadržaji se nazivaju User Generated Content (sadržaj kreiran od strane korisnika).
Sa aspekta poslovnog nastupa organizacije na Internetu, kreiranje adekvatnih sadržaja putem komentara na forumima, blogovima, socijalnim mrežama, kao i kreiranje sopstvenih korporativnih blogova, direktno utiče na povećanje online kredibiliteta i posećenosti Web sajtova. Da bi se uspešno i etički ispravno ostvarilo povećanje online kredibiliteta i posećenosti Web sajta, potrebno je poštovati nekoliko osnovnih pravila direktne online komunikacije:

• Pisanje komentara i učestvovanje u diskusijama mora biti u kontekstu postavljenog sadržaja na koji se diskutuje, kao i u kontekstu Web lokacije na kojoj se sadržaj nalazi.
Iz tih razloga potrebno je prvo proučiti kakve diskusije i komentari već postoje, da li postoje određena napisana pravila ponašanja, i na koji je način dozvoljena direktna promocija Web sajta (ako je ta promocija uopšte dozvoljena). Ukratko, potrebno je proučiti Web lokaciju na kojoj se želi komunicirati, pre nego što se to i uradi.

• Potrebno je voditi računa o tome da ovakav tip komunikacije ne podrazumeva kontrolu koji će sadržaji biti napisani nakon vašeg obraćanja, što znači da su moguće i negativne konotacije (posledice) vašeg online obraćanja. Ovo je još jedan od razloga zašto je potrebno voditi računa o tome šta se piše online i na koji način.

• Potrebno je voditi računa o količini i frekvenciji objavljivanja pojedinačnih sadržaja (nemojte pisati veliki broj komentara) na pojedinačnim Web lokacijama, jer obimna komunikacija na nekoj drugoj Web lokaciji (vaš broj komentara na jednom ili više unosa je veoma veliki) veoma često daje za rezultat suprotni efekat od očekivanog.


Blog karakteriše relativno jednostavan sistem promocije koji se, između ostalog, zasniva na kvalitetnoj upotrebi linkovanja Bloga – kako dodavanjem različitih linkova do drugih Blogova u sopstvenim Blog unosima, tako i aktivno učestvovanje adekvatnim komentarisanjem na drugim Blogovima.
U ovom kontekstu, vođenje bloga podrazumeva pisanje na sopstvenom blogu, linkovanje drugih izvora (uključujući i blogove) u svojim blog tekstovima, (ograničeno) komentarisanje na sopstevenom blogu i komentarisanje na adekvatno odabranim člancima na drugim blogovima. Trebalo bi imati u vidu da kreiranje Bloga treba da bude zadovoljstvo i strast, a ne obaveza, jer se na taj način postižu najbolji rezultati.
Iz tog razloga se i preporučuje odabir tema za koje je autor Bloga veoma zainteresovan. Potrebno je povesti računa o tome da komentarisanje na drugim Blogovima daje obično za mogućnost da se postavi link do sopstvenog bloga, što ne bi trebalo ignorisati.


Razlozi za kreiranje sopstvenog bloga

Blog je danas jedan od dominantnijih načina predstavljanja pojedinaca i firmi (tzv. “korporativno blogovanje”, kompanijsko blogovanje na Internetu. Postoji više razloga zašto su blogovi popularni, ali dominantna je veoma jednostavna i jeftina procedura pokretanja Bloga, relativno
jednostavan način njegove promocije putem savremenih sistema širenja poruka blogera, kao i jednostavan način participacije (učešća, komentarisanja) osoba koje prate Blogove. Najbitniji razlog velike popularnosti Blogova u poslednje vreme je činjenica da pod određenim uslovima, popularni Blogovi su mnogo “vidljiviji” na pretraživačima u odnosu na slično popularne klasične Web sajtove. Jedan od najjednostavnijih načina svatanja i prihvatanja Interneta kao poslovnog i promotivnog okruženja jeste kreiranje sopstvenog Bloga (za pojedinca ili organizaciju), i kroz kreiranje kvalitetnih sadržaja (tekstovi, slike,video, audio) iz odabrane oblasti, na relativno jednostavan način se prikazuje veliki broj mogućnosti koje Internet pruža u unapređenju poslovanja, u kontekstu ciljeva online nastupa.


Razlozi za kreiranje i vođenje kompanijskih blogova

U poslenjih nekoliko godina, u svetu i kod nas može se videti sve veći broj blogova koje pokreću političari i politički aktivisti, vlasnici kompanija, same kompanije, poznate ličnosti, profesionalci iz različitih oblasti, umetnici, itd.
Osnovni razlozi koji pokreću sve veći broj pojedinaca i organizacija da kreiraju kompanijske, komercijalne, korporativne ili poslovne blogove (koriste se svi navedeni termini za blogove koji donose neku poslovnu korist – en. corporate, business, commercial, company blogs):
• personalniji kontakt i konverzacija sa ciljanim javnostima (ciljanim korisnicima),
• izgradnja poverenja,
• sakupljanje vrednih povratnih informacija
• osnaživanje poslovnih veza.


Još je važnije što kompanijski blogovi, ako su dobro vođeni, donose:


• povećanje prodaje,

• nova poslovna partnerstva i mogućnosti,

• objavljivanje sadržaja sa poslovnih blogova u različitim medijima, kao i

• dovođenje do prodajnih kontakata .

Upravo dobro vođenje blogova donosi naznačene prednosti, a to se ostvaruje davanjem korisnih informacija i informacija koje “traže” angažman(komentarisanje).
Primeri sadržaja kompanijskih blogova: interesantne novosti iz oblasti koje pokriva kompanijski blog, teme za diskusiju, pomoć u rešavanju problema korisnika, edukacija, unapređenje odnosa sa kupcima, korisnički servis, različite promocije novih ideja, i sl.
Korišćenjem prednosti blog sistema (jednostavnost upotrebe i kreiranja sadržaja na blogu) i blogosfere, ove informacije se dalje šire Webom, linkuju na drugim sajtovima/blogovima, odnosno ostvaruje se velika vidljivost organizacije koja kvalitetno koristi svoj kompanijski blog.

Postoje dve osnovne vrste kompanijskih blogova – interni blogovi (za zaposlene u organizaciji) i eksterni blogovi, koji su namenjeni svima koji su zainteresovani za informacije o organizaciji. U zavisnosti od cilja formiranja kompanijskog bloga, postoje kompanijski blogovi koji promovišu samu delatnost organizacije, njene proizvode i usluge, blogovi namenjeni pomoći korisnicima,blogovi vlasnika i top managementa firme, blogovi koje vode istaknute zaposlene osobe, PR službe, itd.


Dodatni saveti za pisanje i vođenje Blogova

• Kvalitetni Blog unosi predstavljaju najbolje sredstvo promocije Bloga. Što je kvalitetniji sadržaj, veći broj drugih lokacija će se pozivati na taj sadržaj, i cilj je ostvaren!
• Blog bi trebalo pisati po nekoj frekvenciji, jednom ili više puta nedeljno, jednom ili više puta mesečno, dnevno... Ali ne treba preterivati sa brojem unosa (sem ako se ne radi o profesionalnim Blogovima ili tzv. News-Blog-ovima – kombinacija između novinskog sajta i Bloga). Takođe, neažuran Blog gubi svoju vrednost vremenom.
• Nemojte samo kopirati tekstove sa nekih drugih Web lokacija/Blogova, jer suština uspeha vašeg Bloga počiva u vašoj jedinstvenosti kao osobi/firmi.
• Ako postoji veći broj veoma različitih tema koje bi se mogle pisati na blogu, možda je dobro napraviti nekoliko Blogova. Specijalizovani Blogovi obično imaju veću vrednost nego blog koji se bave generalnom tematikom (sem ako nisu veoma posećeni).

Kreiranje sopstvenog bloga putem besplatnih blog servisa

Najjednostavniji, najbrži i najjeftiniji način da se proveri moguća korist i uticaj Bloga za pojedinca i organizaciju jeste njegovo kreiranje na nekom od besplatnih Blog servisa.
Najpoznatiji i najveći besplatni Blog servisje Blogger.com, a kod nas trenutno su aktuelni sledeći besplatni Blog servisi:

- http://www.mycity.rs/blogs.php

- http://www.blog.rs/

- http://www.mojblog.rs/

Nakon odabira jednog od ponuđenih besplatnih Blog servisa, potrebno je početi sa procedurom kreiranja samog bloga. Bilo bi dobro da pre samog početka procedure kreiranja Bloga postoji generalna ideja o tome šta će se na Blogu pisati, jer je jedan od koraka kreiranje same adrese Bloga (koja bi trebalo da je u vezi sa tematikom), kao i imena Bloga. Generalno, adresa i naziv Bloga mogu biti neko ime ili nadimak (da ne asociraju na konkretnu tematiku dok se ona ne odabere). Cilj je kreirati Blog u kontekstu onoga što je oblast interesovanja i/ili rada pojedinca ili organizacije koja kreira Blog.

Pri registraciji za neki od odabranih besplatnih Blog servisa potrebno je voditi računa o nekoliko karakteristika online servisa kojima se pristupa preko korisničkog imena i lozinke:

• Dobro je objediniti korisničko ime (user name) i samu adresu Bloga zbog lakšeg pamćenja. Za lozinku (password) odabrati ili neku kombinaciju slova koja se može zapamtiti iz nekog razloga.

• Pri registraciji na bilo koji online servis traži se validna e-mail adresa kojoj budući korisnik može jednostavno pristupiti da bi aktivirao servis na koji se registruje, ili preko te adrese dobija važne informacije o pokretanju samog servisa. Preporučljivo je koristiti za ovakav tip registracije e-mail adrese kojima se može pristupati preko Weba sa bilo koje lokacije (tzv. Web mail), kao što su besplatne adrese sa servisa Yahoo, Hotmail, Gmail i sl.

• Sve ostale karakteristike kao što su izgled bloga, sama tematika (tekstovi, sadržaj) mogu se menjati, brisati, dodavati, što se i dešava tokom razvoja nekog blog sajta. Potrebno je radi probe ili stvarnog početka pisanja na blogu uneti prvi Blogunos (tzv. Blog post), koji uključuje pisanje naslova unosa i samog sadržaja unosa (kasnije se ovaj prvi unos može izmeniti ili obrisati).

Sistem pisanja na Blogovima veoma liči na korišćenje programa MS Word for Windows, tj. postoji jednostavna mogućnost unosa i formatiranja samog teksta, unosa slika, itd.
Kada je tekst/sadržaj pripremljen za objavljivanje (unos), i kada se objavi, sadržaj je istog momenta dostupan svima koji saznaju da postoji dati Blog, ili onima koji prate različite servise za čitanje post-ova sa novih/postojećih Blogova.

Literatura:

• http://www.serbiandownload.com/sdforum/index.php?topic=5685.0;wap2
• http://saveti.kombib.rs/BLOG_-_Definicije_osnovnih_pojmova.html
• http://www.creemaginet.com/sajt/korporativni-blog-definicija-prednosti-i-mane
• http://alatizaucenje.blogspot.com/2009/02/pojam-i-definicija-bloga.html
• http://www.vesic.org/za-pocetnike/sve-o-blogu/
• http://www.wikipedia.org/
• http://www.blog.rs/
• http://alatizaucenje.blogspot.com/

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi