POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ISTORIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ISTORIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVILIZACIJA MAJA

Do pre dvesta godina, civilizacija Maja predstavljala je enigmu za naučnike. Međutim zahvaljujući dešifrovanju majanskog pisma (oko 80%) kao i napretku tehnologije znamo da je civilizacija Maja predstavljala jedno od najnaprednijih društava Mezoamerike. Pa iako nisu posedovali metalne alatke uspeli su da izgrade kamene piramide, da davno pre ostalih civilizacija spoznaju pojam nule i razviju jasan numerički sistem, njihovo računanje lunarnih meseci odstupa samo dvadeset i četiri sekunde u odnosu na ono koje beleže savremeni atomski časovnici. Zahvaljujući istraživanjima u davno napuštenim i prašumom obraslim ostacima majanskih gradova, naučnici polako dolaze do novih saznanja o društvenom životu Maja, njihovim vladarima, kulturi kao i državnoj organizaciji. Dugo je bilo zastupljeno mišljenje o narodu Maja kao pitomom društvu sveštenika i pisara, medjutim najnovija otkrića nam govore da je i ova civilizacija imala mračne periode sastavljene od zaraćenih dinastija, dvorskih suparništva i ratova. Nema sumnje da klupko misterije drevne civilizacije Maja, polako počinje da se otpetljava.

2. ISTORIJA CIVILIZACIJE MAJA

Civilizacija Maja, razvila se na prašumskoj teritoriji današnjeg južnog Meksika i Centralne Amerike. Obuhvatala je teritorije današnjih država: Gvatemale, Belizea, El Salvadora, južne meksičke države Čiapasa, Tabaska i meksičkih država na poluostrvu Jukatan. Još uvek se sa tačnom preciznošću ne može utvrditi kada je homo sapiens naselio Centralnu Ameriku. Rasprave medju naučnicima se vode i oko prvog čovekovog naseljavanja Amerike, prema genetskim dokazima to se desilo pre nekih petnaest do dvadeset hiljada godina, dok su nivoi mora bili veoma niski a kopno je povezivalo Sibir i Aljasku. Ti prvi naseljenici Amerike zauzeli su u razdoblju od nekoliko hiljada godina velike teritorije i stvorili različite kulture. Prema arheološkim nalazištima na lokalitetu Sijera Madre de Čijapas u južnom Meksiku, na kojem su pronadjena orudja od kosti i kamena, smatra se da su potomci Maja naselili ova područja južnog Meksika sedam hiljada godina pre Hrista. Te prve grupe koje su naselile Centralnu Ameriku živele su u hordama, imale su privremena staništa i sakupljale su gotove plodove ili su se bavili lovom. Zbog lakšeg razumevanja različitih kulturnih razvoja, naučnici istoriju razvoja Maja dele na tri perioda:

1. Pretklasični period (oko 2000. godine p.n.e. Do 250. godine n.e.)

2. Klasični period (od 250. godine do 900. godine)

3. Postklasični period (od 900. godine do 1502. godine).

Podrucje koje je naseljavla civilizacija Maja
Slika 1: Područje koje je naseljavla civilizacija Maja

3. PRETKLASIČNI PERIOD

U pretklasičnom periodu majanske civilizacije dolazi do uspostavljanja prvih naseobina i razvijanja poljoprivrede. Dolazi do podizanja gradova i prelaska iz nomadskog u sedalački način života. Prva naselja su podizana oko kukuruznih polja, pored kukuruza (majanske omiljene kulture), uzgajani su tikva i pasulj. Živeli su u malim selima u kojima su kuće imale popriličan broj članova familije. Kuće su pravljene od pruća i sastojale su se od jedne velike prostorije, koja je bila pregradjena drvenim stubovima, medjusobno povezanim drvenim prućem i oblepljenih blatom čineći zidove. Kuće su služile uglavnom za spavanje, dok su se dnevne aktivnosti kao npr. kuvanje obavljale napolju. Podela rada bila je jasno definisana između muškaraca i žena. Muškarci su gradili kuće i obrađivali zemlju, a žene pripremale hranu, pravile odeću i brinule o svim potrebama domaćinstva. Ti prvi potomci naroda Maja su bili poznati pod nazivom Mokaja što u prevodu znači ljudi kukuruza. Izrađivali su predmete od keramike i žada, a prve naseobine su bile podizane na obalama Tihog okeana. Narod Maja se u ranom pretklasičnom periodu nije bitno razlikovao od drugih mnogobrojnih naroda koji su naseljavali područje mezoamerike kao što su Olmeci. Olmeci su bili mezoamerički narod koji je naseljivao područje oko Meksičkog zaliva. Smatra se da su izvršili kulturni uticaj na narod Maja na početku zasnivanja majanske civilizacije, od njih su preuzeli pismo koje su kasnije usavršili, izrade figura od žada bile su svojstvene olmečkoj kulturi. Ta prva naselja koja su činila društva okupljena oko poljoprivrede bila su zasnovana na jednakosti. Ono što je obeležilo pretklasičan period razvoja majanske kulture i civilizacije je naseljavanje nizija. Migracija sa prvobitnih staništa smeštenih u priobalju Tihog okeana u prašumske predele Centralne Amerike.

Naseljavanjem prašumskih područja Centralne Amerike, narod Maja gledao je da svoja naselja uspostavi što bliže sigurnom izvoru vode, zbog dugih suša u ovim područjima koje su znale da potraju i po nekoliko meseci. El Mirador (prvi grad-država, polis), Tikal (koji je uspon doživeo u klasičnom periodu), Kopan, Nakbe samo su neki od gradova osnovanih u pretklasičnom periodu. Oko hiljadite godine pre naše ere dolazi do uspostavljanja složenih društava, organizovanih po hijerarhijskom principu a društveno raslojavanje će se naročito primetiti za vreme klasičnog perioda civilizacije Maja. Smatra se da su prvi vladari Maja vodili poreklo iz redova najboljih zemljoradnika, koji su znali da predvide vreme setve, tako što su pažljivo posmatrali svet oko sebe. Imajući u vidu da je dobra setva donosila prosperitet naselju, samim tim je rastao i ugled vladara. Osmatrajući horizont Maje su uspele da zapamte tačan položaj sunca za vreme prolećne i jesenje ravnodnevnice, ovaj korak predstavljao je osnovu solarnog kalendara. Kako bi mogli da izvode rituale kao što je prizivanje kiše pojedini vladari majanske civilizacije zahtevali su od svojih podanika da im podignu hramove. Te prve ceremonijalne građevine predstavljale su preteču spektakularnih stepenastih piramida. Vladari su smatrani božijim izaslanicima na zemlji kuhul ahau, u prevodu sveti gospodari čija vlast je poticala od bogova. Takođe, vladari su vršili ulogu šamana (tumače vere i ideologije), ali i vladara koji su svoj narod predvodili u ratu i miru.

3.2 EL MIRADOR PRVA DRŽAVA MAJA

Grad-država El Mirador se prostirao u močvarnom basenu severne Gvatemale. Njegovo ime prevedeno sa španskog znači vidik. Na svom vrhuncu bio je sedište poljoprivredne, trgovačke i ekonomske moći. Svoj razvoj duguje sposobnosti majanske sivilizacije da se izbori sa sušom, razvijajući sisteme za navodnjavanje dugačke i do dva kilometra. Pored obezbeđivanja zemljišta vodom, stanovnici El Miradora su uspešno vršili i đubrenje zemljišta močvarnim muljem, sto im je omogućavalo uspešnu i bogatu žetvu svake godine, a njihovom gradu prosperitet. Krovovi skoro svake građevine iamli su bazene u koje se sakupljala kišnici i dopremala do prostorija. Pored sistema za navodnjavanje, El Mirador je imao razvijenu mrežu puteva i ulica, prekrivenih gipsom. Ulice su povezivale mnogobrojne trgove i važne arhitektonske građevine. Putevi su povezivali grad sa ostalim manjim naseljima u njegovoj okolini, a on je sam imao kontrolu nad njima i razvio se u državni centar čitave oblasti koja se prostirala na četiri hiljade kvadratnih metara.

Panorama El Miradora

Slika 2 : Panorama El Miradora

Zahvaljujući mreži puteva razvijena je trgovina. Iz okolnih mesta uvožen je opsidijan (vulkansko staklo), žad, bazalt, so, granit, a izvoženo je drvo koje je raslo u okolini grada. Za razliku od prvih sedalačkih naselja koja su bila zasnovana na jednakosti, podela društva u El Miradoru je bila hijerarhijski organizovana. Darovi pronađeni u grobnicama vladajuće elite svedoče o popriličnoj raslojenosti stanovništva. Postoje indikacije da je u periodu uspona El Miradora došlo do razvoja dva karakteristična kulturna elementa hijeroglifskog pisma i vajarskog stila koji će biti usavršen u klasičnom periodu razvoja majanske civilizacije. Ono što je važno napomenuti kada je u pitanju El Mirador to je da je ovaj grad imao konstituisanu političku i privrednu organizaciju i razvijen monetarni sistem koji se zasnivao na školjkama. Zahvaljujući razvoju poljoprivrede usavršena je astronomija i matematika. Važne događaje i dešavanja u državi beležili su pisari na kamenim pločama (stelama). Na jednoj takvoj steli pronađen je zapis majanske svete knjige Popol Vuha. U gradskom jezgru podizane su palate, hramovi, trgovi i platforme obložene gipsom. Na svom vrhuncu El Mirador je brojao oko dvesta hiljada stanovnika. Panoramom grada dominirao je hram El Dante, sa svojih sedamdeset metara visine predstavlja najveću piramidu ikada sagrađenu. El Dante preveden sa španskog znači tapir. Hram je bio obložen gišsanim malterom i kao sve građevine u gradu obojen crvenom bojom. Za narod Maja crvena boja je simbolizovala ulivanje života u kamen. U podnožju piramdie nalaze se reljefi jaguara i lešinara što simbolizuje moć vladara. Stanovnici El Miradora su hramove smatrali svetim brdom, domom bogova, izvorom energije, socijalnog poretka, snage i moći.

Kako je došlo do propasti El Miradora, još nije naučno potvrđeno. Jedna od teorija pretpostavlja da su stanovnici El Miradora izvršili ekološki suicid zbog preteranog korišćenja krečnjaka kojim su bile obložene sve građevine u gradu. Da bi istopili krečnjak Maje su ga zagrevale na ćumuru, a da bi došli do ćumura krčene su šume. Zbog krčenja šuma dolazilo bi do erodiranja zemljišta tokom kišnih perioda. Kiša bi sprala zemljište u močvare i bare, što je izazvalo neplodnost zemljišta i nedostatak đubriva. Sve se to odrazilo na prinose koji su se drastično smanjili a sa nedostatkom hrane smanjivao se i broj stanovnika. Rasturen i izmučen El Mirador su krajem četvrtog veka pre naše ere pokorili i osvojili ratnici Tikala, novog centra moći koji je civilizaciju i kulturu Maja uveo u klasičan period razvoja.

3.3 POPOL VUHA-MAJANSKI MIT O STVARANJU SVETA

U majanskom poimanju kosmosa, pećine predstavljaju otvore kroz podzemni svet Sibalbi ili strašnom mestu koji je ispunjen vodom i ima ključnu ulogu u predanju opisanom u Popol Vuu, svetoj knjizi Maja. Legenda govori o braći blizancima koji su bili vešti u tradicionalno igri loptom. Dok su igrali pravili su toliku buku da su uznemiravali bogove Sibalbe, koji su potom izašli da se nadmeću sa blizancima. Bogovi su odneli pobedu nad blizancima, žrtvovali ih i njihova tela pokopali ispod terena za igru osim glave jednog od braće, Hun Hunapua, koju su obesili na jedno drvo sa plodovima tikve nalik na ljudska lica. Radoznala mlada boginja po imenu Skvik, čula je da postoji neobično drvo i odlučila da se uveri u to svojim očima. Kada mu je prišla glava Hun Hunapua pljunula joj je u ruku od čega je zatrudnela i rodila blizance Hunapua i Sbalankea, poznate pod imenom herojski blizanci.

Scena iz majanske svete knjige Popol Vuha
Slika 3: Scena iz majanske svete knjige Popol Vuha

Vremenom ovi blizanci su u igri loptom postali još bolji nego što su bili njihov otac i stric. Bogovi su ih pozvali na takmičenje u Sibalbu i pobedili ih, izmrvili njihove kosti i bacili ih u reku. Tamo su blizanci ponovo rođeni, prvo kao ribe, a zatim kao putujući zabavljači. Vrativši se u Sibalbu zbog osvete, smislili su lukavu zamku. Pošto su demonstrirali razne zadivljujuće veštine, Sbalanke je odsekao glavu Huanpuu a zatim je ponovo vratio natelo. Bogovi su bili toliko oduševljeni predstavom da su molili da i oni budu žrtvovani, pa zatim vraćeni u život. Blizanci su sa zadovoljstvom prihvatili da im usliše želje i počeli da kasape bogove. Na kraju je usledio završni udarac, odbili su da ih ožive i vrate u prvobitno stanje, čime su zauvek pobedili gospodare tame. Dobro je tako trijumfovalo nad zlom, a zemlja je postala spremna za stvaranje ljudskih bića. Sbalanke i Huanpu su izašli iz Sibalbe kroz pećinski otvor u obliku zmijskih usta kao Sunce i Mesec darovani Majama. Svakog dana ova tela izlaze i zalaze, čime braća ponavljaju svoje putovanje kroz podzemni svet i uvek se srećno vraćaju.

Hunapua i Sbalankea ubijaju bogove

Slika 4: Hunapua i Sbalankea ubijaju bogove


4. KLASIČNI PERIOD

U klasičnom periodu civilizacija Maja dostigla je najveći naučni i kulturni nivo razvoja, kao i najveći stepen društveno-političke organizacije. Broj stanovnika u gradovima znatno je porastao, u gradskim centrima živela je elita koja je upravljala životom Maja. Društvo je postalo raslojeno i hijerarhijski organizovano, što je dovelo do koncentracije moći i upravljanja radnom snagom. Dolazi do povećanja prinosa zbog razvoja tehnologije, a javljaju se nova zanimanja kao što je zanastvo. Zanatlije su izrađivali predmete namenjene isključivo eliti. Važnu ulogu u društvenom ujedinjenju odigrala je religija. Trgovina je bila na vrhuncu. Plemićke porodice su se međusobno nadmetale, što je dovodilo do čestih promena granica i smena dinastija. Pored zemljoradnje koja je predstavljala prioritet u razvoju gradova i prehrani stanovništva, u veštačkim ribnjacima je uzgajana riba, a vršilo se i pripitomljavanje divljači. Pretpostavlja se da je u klasičnom periodu na teritoriji civilizacije Maja živelo deset miliona stanovnika.

4.1 TIKAL

Tikal je na svom vrhuncu bio najbogatija i najmoćnija od svih kraljevina Maja. Prostirao se u razvođu reka koje teku ka Meksičkom zalivu i Karibima. Tikalski dvor imao je rzvijene trgovinske veze sa najvećom privrednom silom tog vremena gradom Teotihuakanom. Kakav je bio život u Tikalu?

Kao što je napomenjeno u klasičnom periodu došlo je do raslojavanja stanovništva, vladari su živeli u palatama, dok je obično stanovništvo živelo izvan gradskog kompleksa. Živeli su u jednostavnim kućama od nepečene cigle okruženi njivama i baštama. Većina porodica proizvodila je robu kao što su noževi, kameni avani ili tkanina koju bi kasnije trampili na pijaci. Trampa se odvijala ciklično, npr. u rodnim godinama zemljoradnici su višak kukuruza davali trgovcima u zamenu za perle od žada ili kakao u zrnu. U slučaju loše žetve taj žad ili kakao bi trampili za kukuruz. Dok se obično stanovništvo bavilo zemljoradnjom, kraljevi su vodili sasvim drugačiji život. Životi kraljeva i stanovništva ukrštali bi se jedino za vreme drevnih rituala u kojima su učestvovale obe strane. Razlika između stanovništva i kraljeva osim u moći ogledala se i u fizionomiji lica, zbog deformacija koje su primenjivane na budućim kraljevima od ranog detinjstva, njihova lica su bila izdužena a oči razroke, što je predstavljalo jasnu razliku između plemića i podanika. Kraljevi su nosili kitnjasta odela od sjajnog zelenog perja kvecala, oblačili su na sebe jaguarovu kožu, a ustima su nosili navlake za zube izrađene od žada. Preko dana sedeli bi ispod baldahina u dvorištu i primali poklonike koji bi im donosili darove: pamučne tkanine, vunu, žad, kožu jaguara i džakove pune kakaa u zrnu. Noći su bile rezervisane za ispijanje napitka od kakaa u krugu porodice ili za sklapanje saveza sa vladarima susednih država. Kraljevi Maja su bili pokrovitelji umetnosti. Umetnost je za njih predstavljala stvar prestiža i moći. Često kako bi zasenili rivale su angažovali najbolje umetnike svoga vremena da im ukrase palate isklesanim portretima njih samih ili njihovih predaka ili bogova. Tikal je vrveo od umetničkih aktivnosti, keramičari su oslikavali vaze likovima kraljeva, drugi umetnici bi vezivali perja tropskih ptica praveći kape i ukrase za kraljeve i članove njihovih porodica, juveliri su od mrvljenog žada izrađivali figurine i maske. Žad je za majanske kraljeve pored kakaa predstavljao jedno od najvećih dragocenosti.

Mračno poglavlje Tikala obeležila je vladavina Vak Čan Kavila, sina tikalskog kralja koji se u Tikal vratio nakon višegodišnjeg izgnanstva. Došao je da preuzme prestol koji je ostao upražnjen nakon smrti njegove sestre. U prvim godinama Čan Kavilove vladavine država je nastavila da se razvija, ali razvoj je bio kratkog daha. Sa povećanjem stanovništva, javio se problem nedostatka zemljišta za obradu. Zbog čega je Čan Kavil počeo da merka zemljišta drugih kraljevstava, što je dovelo do prvih sukoba. Pored nedostatka zemlje, Tikalu je opasnost pretila od Kalakmula grada-države u pokrajini Kampče. Vladari Kalakmula bili su veoma ambiciozni i želeli su da nametnu danak svim kraljevinama, u tome im je smetao Tikal koji je bio u savezu sa svim većim kraljevinama. Kako bi oslabili i izolavali Tikal a služeći se intrigama i manipulacijama, vladari Kalakmula sklapali su saveze sa kraljevinama širom Patena, severno od Jukatana i istočno do današnjeg Belizea, do tada bliskim Vak Čan Kavilu. Nebeski Svedok vladar Kalakmula nakon godina uspostavljanja kontrole u regionu i jačanja svoje države odlučio je da napadne Tikal. To se desilo 562. godine kada je nekoliko hiljada ratnika predvođenih Nebeskim Svedokom, opremljenih sekirama i kopljima uspelo da porazi Tikal. Pretpostavlja se da je u toj bitki ubijen vladar Tikala Vak Čan Kavil. Mada su izašli kao pobednici Kalakmulska vojska nije pobila tikalsko stanovništvo, već ih je ostavila da brojno smanjeni, uvređeni i poraženi nastave sa svojim životom. Oslabljeni vladari Tikala nikada nisu zaboravili poraz koji im je naneo Kalakmul, pitanje časti, dostojanstva i krvne osvete u drevnom svetu Maja bio je od velikog značaja. Nakon godina oporavka, Tikal se kao feniks izdigao iz pepela još moćniji i ponosniji i pod vođstvom vladara Jeso Čan Kavila osvetio se za poraz opštim napadom na Kalakmul 5. avgusta 695. godine. Od ovog napada Kalakmul se nikada nije oporavio, ali ni Tikal nije bio dovoljno stabilan da kontroliše tolikim kraljevstvom. Ratovi su se ređali i umesto da po okončanju podare jednog vladara javljao se veliki broj pretendenata. Gradovi su slabili, narod je rušio kamene spomenike kako bi izgradio utvrđenja pred napadom suparničke vojske, tama i pustoš je zaživela nad nizijom. Narod bežeći pred ratom i sušama (810. godine desila se najgora suša u istoriji civilizacije Maja koja je potrajala devet godina), bežali su iz Tikala i drugih kraljevstava u niziji u potrazi za zelenijom zemljom. Pronaći će je na severu Jukatana, a njeno ime će biti Čičen Ica, veličanstveni i najlepši grad koji su Maje ikada izgradili, sa Čičen Icom i migracijama sa juga na sever otpočinje postklasični period razvoja majanske civilizacije.

4.2 MAJE KAO RATNICI

Kraljevi Maja su proglašavali rat i vodili narod u borbe, to su činili kako bi postali moćni vladari. Na kamenim pločama umetnici su klesali portrete značajnih ratnika. Pre otpočinjanja borbe pristupalo se mnogim ritualima. Tamjan je paljen kako bi umirio dušu. Tokom trajanja rituala, deca su skupljala perja od kvecla za ratnike, žene su izvodile plesne tačke. Haljine su tkane da bi se nosile na bojnom polju, neki ratnici imali su vezen ili oslikan dizajn na svojim uniformama. Pojedini ratnici bi na svojim glavama nosili neku vrstu šešira napravljenog od perja, dok bi drugi rattnici nosili poveze oko glave i ušiju. Zasštitna odeća, nešto kao oklop pravljena je od drveta. Varijacija svetlijih i tamnijih perja korištena je za kamuflažu. Ratnici bi nosili improvizovane kandže na šakama ruku i perje na glavi da bi što više podsećali na životinje. Maje su oružje pravili od kamena. Za odbranu su korišteni štitovi, izrađeni od drveta i perja. Od oružanog arsenala koristili su lukove i strele, koplja, duvaljke strelica, praćke, sekire i toljage načičkane kamenjem (slično buzdovanima). Žad dragi kamen, korišćen je za pravljenje sekira. Bitka je otpočinjala prodornim zvukom. Borbe su se vodile što dalje od obradivih površina, jer je opstanak obe zaraćene strane zavisio od poljoprivrede. Cilj borbe nije bio da se neprijatelj ubije na bojnom polju, nego da se onesposobi, zarobi i ponizi. Pobednici u ratu bi predstavnike visokog roda odvodili u svoja kraljevstva gde bi ih skidali do gole kože i mučili, da bi ih na kraju žrtvovali, tako što bi ih prinosili bogovima. Obično bi se zarobljenicima odrubljivala glava, a neretko bi bili vezani kao lopta i bacani niz stepenište hramova. Kako su se sukobi oko kontrole trgovinom i resursima sve više rasplamsivali oko gradova su podizane drvene palisade ili kameni zidovi, a nova naselja su podizana na uzvišenjima radi lakše odbrane.

Izgled majanskih ratnika

Slika 5: Izgled majanskih ratnika


5. POSTKLASIČNI PERIOD

Postklasični period razvoja civilizacije Maja obeležen je porastom ratova započetim u klasičnom periodu. Državna moć se sa juga nizija prebacila na sever poluostrva Jukatan. Za razliku od stanovništva sa juga koji se bavio zemljoradnjom, život naroda Maja sa severa zbog slabog razvoja poljoprivrede zasnivao se na morskim resursima kao što su riba i so, te na tkanju i proizvodnji voća, meda i ostalih proizvoda životinjskog porekla. Novi centri državne moći podizani su na severu poluostrva Jukatan, a u postklasičnom periodu podignut je najveći državni centar u istoriji civilizacije Maja, bio je to grad Čičen Ica.

5.1 ČIČEN ICA

Čičen Ica grad na severu poluostrva Jukatan, veoma brzo je doživeo uspon. Za razliku od prethodnih majanskih gradova, Čičen Icu je odlikovao kosmopolitski duh. Grad je u svoje okrilje primao sve putnike namernike, hodočasnike kao i izbeglice sa juga koje je suša naterala da napuste svoja prebivališta i trbuhom za kruhom se zapute ka severu poluostrva. Na ulicama Čičen Ice mogli su se čuti različiti jezici, sresti različite kulture, grad je bio globalno selo. Stanovnici Čičen Ici poštovali su boga Kukulkana, poznatog kao pernata zmija, bio je bog rata i bog stvaranja. Iz Čičen Ice kult boga pernate zmije proširio se po ostalim naseljima u regionu i šire. Hodočasnici prolazili su kroz kapije grada kako bi se poklonili pernatoj zmiji, prinošenjem žrtava i bacanjem darova u vodu cenota (dva velika prirodna bunara koja su snabdevala vodom Čičen Icu). U čast boga Kukulkana stanovništvo mu je podiglo Karakol, dvospratnu kulu kružnog preseka, koja se razlikuje od svih građevina podignutih u Čičen Ici ali u drugim majanskim gradovima. Kula je služila kao opservatorija pomoću koje su sveštenici utvrđivali kretanje planete Venere i njenih ciklusa, na osnovu kojih su određivali vreme održavanja obreda. Gradom su vladala dva naroda Maja, Pontal i Čontal, zajedno sa narodom Inca. Zahvaljujući religiji koja ga je činila hodočasničkim središtem, kontrolom trgovine i mnogim drugim činiocima, u Čičen Ici je uspostavljen jedan novi sistem vladavine koji se pokazao mnogo boljim od načina vladavine koja je bila uspostavljena u južnim državama za vreme klasičnog doba. Kao privredna sila u Čičen Ici su podignute najveličanstvenije arhitektonske građevine majanske civilizacije, na stil arhitekture presudan uticaj je izvršio meksički uticaj. Takođe u naseljima na obalama mora podizane su mreže pristaništa, dokova i molova. Od materijala za trgovinu najvrednija je bila so, koja je za Maje predstavljala belo zlato. Pa i pored novog načina upravljanja i razvoja društvenog života koji se dosta razlikovao od društvenog uređenja u klasičnom periodu, vladari Čičen Ice sve do jednog nisu mogli da se odreknu ambicioznosti i želje za što većom moći, umesto da uče na greškama svojih prethodnika Čičen Ica je krenula njihovim stopama, unutrašnji sukobi, intrige i manipulacije su postajale sve napetije među predstavničkom elitom, tako da je jedan deo elite napustio Čičen Icu i naselio se u Majapanu gradu nekoliko kilometara zapadnije od Čičen Ice. Vladar Majapana Hunak Kel napao je i osvojio Čičen Icu, koja je svoju propast doživela 1200. godine. Ulogu državnog centra i kontrole nad vojskom i trgovinom preuzeo je Majapan. Pa iako je bila u ruševinama i napuštena, hodočasnici su nastavili da posećuju ovaj grad i da se klanjaju bogu Kukulanu, a priče o raskoši Čičen Ice prepričava će se generacijama.

Karakol u Cicen Ici
Slika 6: Karakol u Čičen Ici


5.2 MAJAPAN

Majapan je osnovan 1050. godine. Njegovi vladari podigli su oko grada veliki odbrambeni zid koji je okruživao samo jezgro grada i obuhvatao je oko četiri kilometra kvadratna. Država Majapan sastojala se od konfederacije nekoliko država sa centrom u samom Majapanu. Trgovina se zasnivala na soli, medu, grnčarijama, mineralima, kakauu i bakru. Osim privredne grad je postao i vojna sila, stanovništvo je bilo podeljeno po klasama. Za razliku od prethodnih vladara koji su od svojih podanika zahtevali da im grade što raskošnije hramove, vladari Majapana sus e više bavili preduzetništvom. Sukobi između elita koji su došli glave Čičen Ici uništili su i Majapan. Sredinom petnaestog veka pokrajine koje su bile u konfederaciji sa Majapanom proglasile su nezavisnost i počele su međusobno da ratuju nad strateškim trgovačkim aktivnostima. Narod bežeći od rata zaputio se nazad u unutrašnjost kopna u staru postojbinu. Tamo su osnovali nova kraljevstva ali nijedno nije dostiglo sjaj El Miradora, Tikala, Čičen Ice i Majapana.


5.3 RELIGIJA, PISMO, KALENDAR I IGRA SA LOPTOM

Religija- Maje su bile politeistički narod, poštovali su više bogova. Razvijen i dominantan je bio kult vremena (animistička filozofija), koji su propovedali sveštenici, matematičari, astronomi, proroci i učitelji rituala. Religija i nauka su bile usko povezane. Vrhovni bog i tvorac bio je Hunab Ku, bog vatre i zemlje. Sveta knjiga o stvaranju sveta je Popol Vuh. Maje su smatrale da se kosmos sastoji od trinaest svetova, svakim svetom vladao je po jedan bog. Ispod zemlje se nalazilo devet podzemnih svetova kojim je vladalo devet bogova. Poslednji od ovih svetova predstavljao je carstvo mrtvih Šibalba kojim je vladao gospodar smrti Ah Puč. Božanstva su stvarana po izgledu na čoveka ili životinje ili kombinacija čoveka i životinje. Svaki od bogova je posedovao četiri obličja, što je predstavljalo četiri strane sveta: crveno-istok; belo-sever; crno-zapad; žuto-jug; a središnja boja je bila zelena. Maje su sveštenike zvale ahkin (ljudi sunca). Sveštenici su bili podeljeni u nekoliko grupa. A sveštenikom se postajalo putem nasledne linije. Neizostavni deo majanske religije je svakako bio ritual prinošenja žrtvi koji je obuhvatao paljenje mirisne smole i prinošenje darova kao i žrtvovanje životinja a neretko se pristupalo i žrtvovanju ljudi naročito ratnih zarobljenika. Ljudska žrtvovanja nisu imala tolike razmere kao u astečkoj kulturi.

Jezik i pismo- Majanski jezik nastao je negde oko četiri hiljade godina pre naše ere. Iz polazne osnove nastale su tri jezičke grupe u okviru kojih se razvilo oko dvadeset i osam majanskih jezika. Imali su razvijeno hijeroglifsko pismo, pretpostavlja se da su od Olmeka uzeli polaznu osnovu za građu svog pisma. Pismo je sačinjeno od logografa (jedan znak-jedan pojam) i smatra se da je nastalo oko drugog veka pre naše ere, i u upotrebi je bilo sve do kraja sedamnaestog veka. Za pisanje su korišćeni različiti materijali, a najzastupljenije tehnike su bile kamene ploče (stele) i trake od kore jedne vrste smokve (amates) koje su premazivali slojem gipsanog maltera i savijali kao harmoniku i pravili kodekse. Kada su konkviste porobile majanski narod plašeći se širenja majanskog misticizma Dijego de Landa je spalio većinu kodeksa. Ostala su sačuvana samo četiri kodeksa koja su imena dobila po gradovima u kojima se čuvaju: drezdenski, pariski, madridski i kodeks Grolije. Majanski pisari su nosili titulu čuvara svetih knjiga, oni su čuvali i prenosili majansku tradiciju u vreme kolonijalnog doba. Za pisanje su koristili kistove, pera, kosti, jaguarove očnjake...

Majanski pisar
Slika 7: Majanski pisar

Kalendar- Najveća naučna odlika majanske civilizacije svakako je precizno osmišljen matematički sistem računanja i merenja vremena. Brojeve su izražavali pomoću tačaka i crta, a uveli su i sistem nule koji je bio predstavljen kao školjka. Razvili su najprecizniji i najkomplikovaniji sistem računanja vremena. Njihov kalendar se zasnivao na nultoj tački kao polazište za računanje vremena. Bio je podeljen na religiozni i svetovni. Religiozni se sastojao od dvesta šezdeset dana, a svetovni od trista šezdeset i pet dana podeljenih na devetnaest meseci. Prvih osamnaest meseci je kombinacija brojeva od nule do devetnaest, u njih je smešteno trista šezdeset dana. Preostalih pet dana smatrani su izgubljenim danima i činili su devetnaesti mesec, ovi dani su smatrani najnepovoljnijim razdobljem u godini.

Igra loptom- Misteriozna igra Maja koja se igrala između dva suprostavljena tima koja su se sastojala od po sedam članova. O popularnosti igre svedoče brojni tereni pronađeni na ruševinama nekadašnjih gradova. Igrališta su bila ograničena sa dva kamena zida, na čijim vrhovima se nalazilo po tri obruča na visini od deset metara. Cilj igre je bilo ubaciti loptu kroz jedan od tri obruča, što nije bio nimalo lak zadatak. Igrači nisu smeli doticati loptu rukama i nogama već jedino telom. Lopta je težila nekoliko kilograma i pravljena je od kaučuka. Igrači su bili obučeni u svečane odore i oklope. Postoje verovanja da majanska igra loptom nije bila obična svetovna i sportska razonoda nedeljom popodne. Kako se svi pronađeni tereni nalaze tik uz hramove, smatra se da je igra loptom bila usko povezana sa religijom. Uzmimo priču iz Popol Vuha o braći blizancima koji su bili odlični u igri loptom i koje su bogovi pozvali u Sibalbu podzemni svet na dvoboj. Maje su smatrale da podzemnim svetom upravlja sedam bogova, a sedam igrača je sačinjavalo jedan tim u majanskoj igri loptom. Prema arheoloskim nalazištima i saznanjima smatra se da je ponekad žrtvovan pobednički tim. Možda je ova žrtva bila simbolička sedam najboljih sa ovog sveta slano je u Sibalbu da se suprostavi bogovima i da na zemlju donesu blagostanje, možda u vidu kiša toliko potrebnih da se zalije suva zemlja. Za igrače žrtvovanje je pretstavljalo čast, jer su se poistovećivali sa herojskim blizancima, koje su bogovi žrtvovali ali su se oni ponovo rodili iskusniji i svesniji nego što su bili u prethodnom životu. Za Maje smrt nije predstavljala okončanje života. Svetlost se suprostavlja tami kako bi ponovo bila rođena, kao što sunce zalazi (predaje se tami), a potom ponovo izlazi (pobeđuje tamu).


6. DOLAZAK ŠPANACA I MAJE DANAS

Konkvistadori su prvi put stigli na Jukatan 1517. godine u vreme najvećih sukoba unutar majanske civilizacije. Smatra se da je do prvog susreta civilizacije Maja i evropljana došlo u Honduraskom zalivu 1502. godine za vreme Kolumbovog četvrtog putovanja kada se na otvorenom moru susreo sa posadom jednog majanskog trgovačkog broda. Susret sa evropljanima za sve narode američkog kontinenta predstavljao je katastrofu. Bolesti, evropska osvajanja novog kontinenta, porobljavanje i ratovi između nadmoćnijih pridošlica i slabijih starosedelaca učinili su da se broj drevnih američkih naroda znatno prepolovi a dominaciju preuzme beli čovek. Starosedalački narod radio je u službi robova za evropljane, i obrađivao zemlju i proizvodio proizvode koji su se dopremali u Evropu. Takođe su plaćali danak evropskim veleposednicima koji su im oteli zemlju i nametnuli namete. Vršena su hrišćanska pokrštavanja i iskorenjavanje majanske kulture i tradicije. Međutim trebalo je da prođe dvesta godina pre nego što je i poslednja nezavisna majanska kraljevina pala u ruke Španaca. To se dogodilo 1697. godine.

Danas na teritoriji južnog Meksika i Centralne Amerike živi više od šest miliona Maja koji govore oko dvadeset osam majanskih jezika i pridržavaju se običaja svojih predaka. Običan narod živi isto onako kako su i njegovi preci živeli u kućama od čerpića i blata, bave se zemljoradnjom omiljena kultura im je naravno kukuruz, prave grnčariju, bave se tkanjem a robu prodaju na pijaci. U školama se izvodi nastava na majanskim jezicima, a deca od malih nogu uče o nekadašnjoj veličini i misteriji svojih predaka.
Maje su uspele da opstanu kroz petsto godina ekonomskog ropstva, političkog progona i genocida, a to je veoma, veoma zadivljujuća osobina.*


BIBLIOGRAFIJA

[1] National Geographic Srbija broj 1, novembar 2006, Adria Media, Beograd, 2006.

[2] National Geographic Srbija broj 10, avgust 2007, Adria Media, Beograd, 2007.

[3] National Geographic Srbija- Specijalno izdanje broj 2 “Misterije Maja”, novembar 2008, Adria Media, Beograd, 2008.

[4] Grupa autora: Istorija čovečanstva: Kulture starih američkih naroda, tom 6 , Mono i Manjana, Beograd, 2008.

[5] Grupa autora: Povijest ljudskog roda Inke, Maye i Asteci, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.

* Robert Šerer- National Geographic Srbija Specijalno izdanje br. 2 „Misterije Maja“, strana 105.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi