POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ISTORIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ISTORIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGIPAT I HELENIZAM

Egipat je najizrazitija i najpoznatija helenistička država. Aleksandar je zauzeo Egipat bez borbe (332.g.pre nove ere). Prema ustaljenom običaju osnovao je grad Aleksandriju (331.) i polazeći na istok ostavio zemlju na upravu Kleomenu. Nakon Aleksandrove smrti za egipatskog satrapa izabran je Ptolomej.

Helenistički Egipat bio je vojno - birokratska centralistička monarhija. Kraljevi su se smatrali vlasnicima sve zemlje u državi i nosiocima sve vlasti. Poput faraona proglašavali su se bogovima. Egipat se delio na agrarne oblasti - nome. Nomi su se delili na manje jedinice - tope, a topi na seoska područja - kome. Aleksandrija je bila prestonica. Tu se kralj okružio velikašima koji su obavljali najvažnije državne poslove i predstavljali vrhovnu vlast. Zemlju su obrađivali slobodni i poluslobodni seljaci i robovi. Obrt je bio vrlo razvijen. Razvila se trgovina i novčana privreda. Ptolomeji su kovali zlatni, srebrni i bakarni novac. Razvilo se svojevrsno bankarstvo. Trgovački promet kopnom i morem bio je razvijen nadaleko, od Nubije i Etiopije, Arabije, Indije i Kitaja.

Država Ptolemeja je očuvala tradiciju viševekovne države i nije težila veštačkoj helenizaciji. Na teritoriji Egipta je podignut samo jedan grad - Ptolemeida. Ona je bila uglavnom pošteđena ratova, nije bila toliko etnički raznolika (bilo je Jevreja i Grka).
Izvori iz kojih saznajemo o ovoj državi su:

 • Diodor - do 301.
 • Justin - do 220. koji prepričava Pompeja Troga
 • Polibije - od 220. i drugi rimski istoričari
 • Epigrafski spomenici i papirusi. Puno je tekstova i to tri vrste (hijeroglifski, demotski, grčki – kamen iz Rozete). Puno njih je važno za privrednu istoriju.
 • Zenonov arhiv - sadrži korespondenciju ovog Grka koji se niz godina nalazio u službi jednog visokog dvorjanina Ptolemeja II.

Ptolemej Lag

Ptolemej LagPtolemej Lag je bio jedan od stvarnih nastavljača Aleksandrove politike. On je želeo stvaranje helenističke države. Prvo što je osvojio bila je Kirena koja je tek posle bitke kod Ipsa priključena Ptolemejevoj državi. Preko 100 godina Egipat je posedovao južnu Siriju, Palestinu i deo Fenikije mada su se za ove posede borili sa Seleukidima. Ptolemej je posedovao i Kipar koji je bio izuzetno bogat bakrom. 306. Ptolemej je u borbi sa Demetrijem Poliorketom izgubio Kipar, ali je 295. Kipar ponovo došao pod vlast Ptolemeja sve do 58. kada su ga uzeli Rimljani.
308. godine Ptolemej postaje vođa Ostrvske lige – saveza Kikladskih ostrva koji je stvorio Antigon. Neki gradovi Male Azije i kopnene Grčke su isto tako neko vreme bili pod vlašću Ptolemeja.
Ali, bez obzira na ove posede Ptolemej se nije zadovoljio i aktivno je učestvovao u borbi između dijadoha. Politiku širenja države nastavili su i naslednici Ptolemeja I Sotera (Soter - spasitelj - Rodosa u vreme opsade koju je vršio Demetrije Poliorket).
Ptolemej je nastojao da poveže istočnjačke elemente svoje vlasti sa helenističkim i makedonskim tradicijama. O ovome govori i činjenica da je on 311. svoju prestonicu prebacio u Aleksandriju. On se nije odrekao niti je gušio stare egipatske kultove, ali je stvorio novi kult heleniziranog egipatskog boga Sarapisa. Ovaj kult se proširio uskoro i po kopnenoj Grčkoj.
Oslonac vlasti Ptolemeja Sotera je njegova vojska koja se sastojala od Makedonaca i Grka i bila organizovana po makedonskom tipu. Egipćana nije bilo u vojsci. Oni se kao takvi prvi put pominju u bici kod Gaze 312.
Na visokim položajima u administrativnoj upravi nalazili su se Grci, ali ni ova mesta nisu bila strana Egipćanima. Službeni jezik je bio grčki, ali se odomaćio znatno kasnije. Puno Egipćana uzima grčka imena i obrnuto.

Aleksandrija

U vreme Ptolemeja I izgrađen je farski svetionik, osnovani su Aleksandrov muzej i biblioteka koji su postali centri helenističke nauke. Stanovništvo ovog grada je od samog početka bilo raznoliko po svom etničkom sastavu. Osim Grka – Makedonaca, bilo je i dosta Jevreja.
Za svog savladara Ptolemej je imenovao svog sina sa Berenikom i time zaobišao sina sa Euridikom, Ptolemeja Kerauna. Ovaj je otišao na Lisimahov dvor. Lisimah je ubio svog sina Agatokla zbog Ptolemeja Kerauna. Posle bitke kod Kurupediona 281., Ptolemej Keraun je ubio Seleuka i bio proglašen za kralja Makedonije, ali je ubrzo poginuo u bici sa Galatima. 283. je umro Ptolemej Soter.

Ptolemej II Filadelf

Ptolemej II Filadelf vladao je još od 285., pa sve do 247. Ima vrlo malo podataka o političkom životu ovog doba, ali dosta toga iz privrednog. Za vreme njegove vlade izašao je poreski zakon. Iz ovog doba je i Zenonov arhiv, poverljiva ličnost kod visokog finansijskog administratora, Diojketa Apolonija, koji je veoma pedantno čuvao svoj arhivski materijal, zahvaljujući kojem možemo stvoriti predstavu ne samo o organizaciji poseda Ptolemeja u Egiptu već i van njega. Period vladavine ovog vladara je period u kome je Egipat doživeo svoj najveći procvat i sjaj. Egipat je širio svoje veze sa spoljašnjim svetom. Za vreme ratova Rima sa Pirom, Egipat je uputio poslanstvo u cilju sklapanja prijateljstva sa Rimom. Za vreme njegove vladavine izvršeni su ili dovršeni kapitalni radovi na prokopavanju kanala (započetog još u doba Neha) koji je vezivao Nil sa Crvenim morem, radovi na melioraciji fajuma (gde je stvorena nova oblast – Arsinoidska noma), rad na podizanju farskog svetionika, na organizaciji Muzeja, Serapeiona… Stvoren je suistem državne i privredne uprave zemljom koji se uz izvesne izmene održao sve do kraja helenizma, a koji su zatim preuzeli Rimljani.
Što se tiče ratnih poduhvata Ptolemej II nije imao uspeha. II sirski rat (258. – 253.) se završio (bitka kod Kosa) sklapanjem mira koji je potvrđen brakom između Antioha II i Ptolemejeve kćerke Berenike. Ptolemej se umešao u tzv. Hremonidski rat – ustanak Grka protiv Makedonaca, ali su se egipatske pomorske snage ograničile samo na obično manevrisanje i ustanici su bili iznevereni. U bici kod Kosa, egipatska vojska je bila poražena od makedonskog kralja i time je Egiptu zadat veliki udarac.
Od doba Ptolemeja II – velika uloga kraljice u državnim poslovima, a posle je za Egipat postala i tipična. Ptolemej Filadelf je prvo bio oženjen Arsinojom I, kćerkom Lisimaha, a kada je sa njom imao već troje dece, za drugu ženu je uzeo svoju rođenu sestru Arsinoju II. Arsinoja je prvo bila udata za Lisimaha a onda verena za Ptolemeja Kerauna, a pošto je on ubio Arsinojinog sina kao eventualnog pretedenta na presto, ona je pobegla u Egipat. U Egiptu se udala za svog brata, iako je imala 40 godina. Ona je stvarno rukovodila državom. Njen lik je bio na moneti, Arsinotska noma izgrađena u doba Ptolemeja II je po njoj dobila ime. Njen nadimak Filadelfos (bratoljubiva) kasnije je bio prenesen i na samog Ptolemeja. Posle njene smrti 269., u njenu čast je uveden raskošan kult.

Ptolemej III Euerget (246.-221.)

Ptolemej III Euerget (246.-221.) je bio sin Arsinoje I, a posinila ga je Arsinoja II. Za njegove vlade nije došlo do nekih promena ni u spoljnoj ni u unutrašnjoj politici, osim III sirijskog rata. On je u ovom ratu prodro daleko na Istok, iza Eufrata, ali ovi njegovi uspesi izgleda su uznemirili mnoge druge države, pa čak i Rodos (koji je inače bio u prijateljskim odnosima sa Egiptom) koji je počeo vršiti ratne pripreme. Plašeći se mogućnosti velikog rata, Ptolemej je pokupio veliki plen i neiskoristivši u punoj meri sve plodove svojih pobeda, vratio se u Egipat.
O posedima Ptolemeja van Egipta ima malo podataka. Uglavnom se tamo oni nisu trudili da uvedu jaku centralnu vlast. Oni su u svojim azijskim pohodima osnovali nekoliko desetina polisa, ali su to većinom bili stari gradovi u kojima su oni izvršili samo neke promene. Grčki gradovi u posedu Ptolemeja su zadržali svoj stari ustav. U posedima Ptolemeja van Egipta nije bilo onako razgranate birokratije kao u Egiptu, gde se ona uplitala u sve sfere života. Ovde su oni koristili lokalne ustanove i delovali preko njih. Ali, bez obzira na nepostojanje razgranatog poreskog aparata van Egipta, vlade Ptolemeja su putem svojih ekonoma kontrolisale ukupan iznos dažbina i poreza. Gradovi su mogli da i u svoju korist naplaćuju poreze i dažbine pošto bi isplatili državu. Veliki značaj je imala Kirena, bogata i plodna oblast koja je priključena Egiptu još u vreme kada je Ptolemej I bio satrap. Ona je nekoliko puta dizala ustanke protiv Egipta. Jedno vreme je bila nezavisna, a onda je opet priključena Egiptu, s tim što je imala svoju autonomiju.
Birokratski sistem je u samom Egiptu bio savršeno organizovan. Preko njega su kontrolisane ne samo administrativno-upravne već i privredne funkcije. Najbliži pomoćnici Ptolemeja i visoki državni funkcioneri su postavljani iz redova Grka i Makedonaca, i iz redova kraljevih rođaka i prijatelja. Ali, za vreme Ptolemeja veoma je poštovano staro egipatsko plemstvo. Egipatski sveštenici ne samo da su prihvatili novu vlast već su joj pripisivali i božanska obeležja.
U početku u vojsci Ptolemeja nije bilo Egipćana, ali ih kasnije ima. Oni su učestvovali u bici kod Gaze 312., a kod Rafije 217. su odigrali odlučujuću ulogu.
Administrativna podela zemlje je kao i ranije bila podela na nome. Na čelu nome nalazili su se stratezi i ekonomi, dok su u selima na čelu bili lokalni nomarsi i starešine.

Zakonodavstvo

U narodu je i dalje važilo staro egipatsko običajno pravo, ali su carske naredbe, naredbe činovnika bile u duhu grčkog prava. Ipak, ovaj proces ujednačavanja (ne samo u zakonu) nije mogao prodreti dovoljno duboko pa su Egipćani i u doba rimske vlasti čuvali svoj jezik, pismo i religiju.
U Egiptu su postojala samo 3 grčka grada - Aleksandrija, Naukratis i Ptolemeida. Aleksandrija je bila ogroman grad sagrađen po Hipodamovom planu, grad koji su ukrašavale raskošne palate i hramovi u grčkom stilu. Aleksandrijski Heleni, iako nisu imali saveta po obrascu grčkih polisa, ipak su bili organizovani po grčkom tipu. Najuglednija ličnost koja je istupala u ime svih građana bio je gimnazijarh. Građani su bili podeljeni u file i deme. U Aleksandriji je postojao ustav koji se razlikovao kako od ustava grčkih polisa tako i od starih egipatskih običaja. Naukratis i Ptolemeida su bili uključeni u odgovarajuće nome. Njihova samouprava ugl. se svodila na samoupravu kulta Ptolemeja.
Najverovatnije da je upravo u Egiptu prvi put nastao reformisani judaizam koji je poslužio kao polazna osnova za hrišćanstvo. Ovde je i Biblija prevedena na grčki. Ovde je kasnije pomoću alegoričkog tumačenja Biblije stvorio svoje filozofsko učenje otac hrišćanstva – Filon.

Državna uprava

Na čelu države bio je kralj koji je za Egipćane bio faraonov naslednik, a za Grke i Makedonce – naslednik Aleksandra Makedonskog. O tome na izvestan način svedoči grobnica smeštena u raskošnom kvartu Aleksandrije, koja je na izvestan način simbolizovala tu naslednost.. Pored kralja su njegovi velikodostojnici i savetnici koji nose titule kraljevi rođaci i prvi prijatelji (što ne mora da znači da su oni to zaista bili). Na dvoru je vladao neverovatan luksuz i raskoš.

 • Epistolograf - je bio na čelu kraljeve kancelarije. U kancelariji su pisani ukazi i naredbe, ovamo su stizale tužbe i molbe organizacija ili privatnih lica.
 • Finansijski ured - ured za pljačkanje zemlje - na čelu diojket. Predstavnici diojketa u nomama bili su ekonomi, uz koje su delovali kontrolori i kraljevi pisari.
 • Pored diojketove ustanove, u Aleksandriji se nalazio centralni računski aparat eklogista koji je u nomama imao svoje odeljenje.
 • Uprava javnih radova - održavanje i proširenje kanala za navodnjavanje

Podela zemlje:

 • kraljevska zemlja - obrađivali je kraljevski zemljoradnici
 • zemlja pod najam - na raspolaganju raznih kategorija stanovništva:
 • dodeljivana vojnim obveznicima, rezervistima i policijskim funkcionerima tzv. klerovi. Državi su morali da plaćaju dažbine, a ona je kler mogla i da oduzme. Posle kleruhove smrti parcela je vraćana državi. Klerusima su dodeljivani i stanovi i obično su stanovi nasilno oduzimani od građana
 • zemlja u privatnoj eksploataciji. Ona je izdavana pod naslednu arendu, ali njeni posednici nisu bili njeni vlasnici
 • darovana zemlja. Obično veliki posed. Posednik nije imao prava na nju, bila je pod nadzorom centralne uprave
 • zemlja koja pripada hramovima - na sredini između prve i druge kategorije

Poreski sistem

Glavni proizvođači bili su kraljevski zemljoradnici. Oni su u stvari bili arendatori. U vreme masovnog davanja zemlje pod zakup oni su podnosili svoje zahteve za određenu parcelu. Zakupac je državi plaćao ugovorenu zakupninu u naturi, ali pored ove zakupac je bio dužan da plaća još niz dažbina - zemljarina (danak hramu, čuvarina kraljevskih skladišta i razne državne namete). Porez je tako bio relativno visok.

Pozajmica semena – država je davala arendatoru uz kamatu od 50%.

Krupni zemljoposednici su mogli da se na svojim imanjima služe radom robova ili jeftinih nadničara ili čak prisilnim radom slobodnih seljaka. Organizacija seoske opštine je postala čisto formalna. Selo je bilo mesto u kojem je seljak registrovan i u kojem je izvršavao svoje potrebe prema državi. Ali, seljaci nisu striktno bili vezani za mesto stanovanja, već su u načelu mogli da biraju gde će stanovati.

Ptolemejska vlada je organizovala sve detalje poljoprivredne proizvodnje, počevši od pripreme za oranje i setvu do predaje gotovog produkta državnim magacinima. Svake godine se pravio planski raspored gde, šta i koliko da se zaseje. Najodgovorniji posao bila je žetva. Vlada je za nju mobilisala specijalne inspektore za prinos i seoske starešine odgovorne za očuvanje roda i za naplatu dažbina državi.

Vidovi poljoprivredne proizvodnje vezani za državni monopol su posebno regulisani. Tako je svakoj nomi unapred određivana površina za uljarice. Ceo proces dobijanja proizvoda je pod stalnom kontrolom. Proizvodnja masnoće odvijala se u specijalnim radionicama, a nikako u privatnim kućama. Hramovi su mogli da proizvode masnoće, ali samo za potrebe kulta. Prodaja ulja je vršena preko sitnih trgovaca koji su ga kupovali po utvrđenoj ceni, a isto tako i prodavali. Bio je zabranjen uvoz za privatne potrebe, ali je postojao šverc.

Proizvodnja lanenih tkanina se nalazila u privatnim rukama, ali je vlada otkupljivala tkanine po utvrđenim cenama, a zatim ih preprodavala. Drugi monopoli: so, koža, konoplja, papirus.

Pored plaćanja poreza ljudi su morali besplatno raditi na irigacionom sistemu

Po svemu sudeći u državi Ptolemeja postojao je rad robova. Postojala je trgovina robovima, porez na robove, kazne za gospodare i robove. Porez na robove se naplaćuje u korist države i u korist grada i bio je relativno visok. Bila je rasprostranjena i prodaja dužnika u robove.

Trgovina

 Aleksandrija je postala jedan od najvećih trgovinskih centara i zaostajala je možda jedino za Rodosom. Isti je slučaj i sa Filadelfijom. Trgovina se uglavnom nalazila u rukama prekupaca. Egipat je trgovao i sa Zapadom. Od značaja je bila egipatska keramika i posuđe izrađeni od livenog stakla sa zlatnom ornamentikom. Važna je bila trgovina žitom, raznim istočnjačkim mirisima i začinima, papirusom. Egipat je uvozio: metale (Fe, Si,), drvo, konje i slonove.
Egipćani su za daleku prekomorsku trgovinu koristili grčke i feničanske brodove, ali je i u Egiptu postojala brodogradnja. Postojala je državna rečna flota. Za saobraćaj Nilom korištena su i privatna prevozna sredstva.
Za Egipat je veoma važna bila trgovina sa Istokom. Na Crvenom moru pojavljuju se luke preko kojih se trguje sa Arabijom, Etiopijom i Indijom. Obnovljen je kanal koji je spajao Nil sa Crvenim morem. Čitav sistem brana je regulisao stalan nivo vode potreban za prolaz velikih trgovačkih brodova. Trgovina sa Indijom je obavljana posredstvom Arabljana mada su činjeni pokušaji da se uspostavi neposredan kontakt. Začini i mirisi iz Arabije i Indije dolazili su u Aleksandriju kao sirovine, a onda prerađivani u odgovarajuće gotove proizvode.
Monetarni sistem - zaveden je jedinstven monetarni sistem koji se zasnivao na feničanskom standardu. Sve ranije monete bile su povučene iz opticaja i prerađene. Za unutrašnji promet u Egiptu su ostajale bakarne monete.

Dvorske intrige - Ptolemej IV Filopator i Ptolemej V Epifan

Ptolemej IV Filopator (221. – 204.) - Posle Euergeta dolazi do opadanja moći Egipta. Državom je za vreme Filopatora u stvari upravljao Sosibije - vrhovni sveštenik kraljevskog kulta. Njegovim nagovorom su pobijeni stric, brat i majka Ptolemeja. On je povlađivao rđavim nagonima mladog kralja da bi ga držao u svojim rukama. U vreme Filopatora vodi se IV sirijski rat - poraz Antioha III 217. kod Rafije. Ovde je učestvovalo i 20 000 Egipćana, obučenih po makedonskom uzoru. Egipćani su čak bili pouzdaniji od najamnika, jer oni nikako ne bi prešli na neprijateljsku stranu, kao što su to često činili najamnici. Pobeda kod Rafije je učvrstila vlast Ptolemeja u azijskim posedima, ali je imala neočekivane posledice po unutrašnji život Egipta. Naime, zna se da je još za vreme pohoda u Ptolemejevoj vojsci došlo do nereda. Ustanak je, čini se, bio podignut uglavnom protiv sveštenstva kao eksploatatorske klase. Ustanak je prvo počeo na severu, po završetku sirijskog rata. Na jugu je ustanak izbio 206., ali je bio znatno ozbiljniji; ovde se Tebaida odvojila od kraljevstva Ptolemeja.
U Egejskom moru vodeći trgovinski centar postaje Rodos. Zbog nemirnih vremena (II punski rat, I makedonski) Filopator je slabo učestvovao u spoljnoj politici. Na dvoru se i dalje živi veoma raskošno.
O smrti Filopatora i njegove žene (sestre) Arsinoje postojale su razne legende. Dvorani su prema jednoj od priča čitave godine krili da je kralj umro i objavili tek kada su otrovali Arsinoju. U svakom slučaju smrt je objavljena tek u novembru 203.
Vlast je prešla na Filopatorovog sina Ptolemeja V Epifana (203. – 181.), ali je regenstvo bilo u rukama Agatokla. 202. strateg Peluzije je podigao ustanak protiv uzurpatora i na njegovu stranu su prešli makedonski odredi u Aleksandriji. Agatokle je rastrgnut na komade, a i mnogi dvorani. Vlast je prešla u ruke Tleoptolema, stratega nome Peluzija. Njega je smenio Aristomen, a vojna komanda je bila poverena poznatom Etolcu – Skopasu. Po svemu sudeći i “prijatelji” i neprijatelji Egipta bili su odlično upoznati sa neredima u Egiptu i nisu propuštali priliku da to iskoriste. Ovo je iskoristio Filip V - proterao Ptolemeja iz Trakije i zauzeo Samos. Ptolemeji su izgubili sve posede u Maloj Aziji osim Efesa. Posle bitke kod Paniona 200., Antioh III je konačno zauzeo južnu Siriju. Uz sve ovo građanski rat nije prestajao. O ovom građanskom ratu nalaze se podaci na ploči iz Rozete.
Ptolemej V Epifan je 197., kao dečak od 12 godina, krunisan za kralja. Ovaj kralj daje mnoge povlastice sveštenstvu u čemu se vidi pokušaj da se približi sveštenstvu koje je bilo idejni vođa borbe protiv vlasti Ptolemeja. Ali je ovde ipak reč o nečem drugom, jer je ustanak bio uperen i protiv sveštenstva. Ustanici su se učvrstili u Likopolju i opsada je dugo trajala. Zarobljeni ustanici su pogubljeni u Memfisu 196. Zemlja je bila relativno zapuštena, pa su učinjeni neki pokušaji da se aktivira stanovništvo – oproštena su dugovanja, neke dažbine smanjene, neke kategorije zatvorenika amnestirane. Tebaida je umirena tek 186.
Po smirenju ove situacije počinje da se misli i na spoljnu politiku. Sklopljen je brak između Ptolemeja V i Kleopatre, kćerke Antioha III. Posle poraza Seleuka kod Magnezije, vlada Ptolemeja je htela da ponovo zavlada južnom Sirijom, ali je to sprečila Ptolemejeva smrt.

Ptolemej VI Filometor (181. – 145.)

Ovo je vladavina koja obiluje važnim događajima. Dok je Filometor bio maloletan, regenstvo je bilo u rukama njegove majke Kleopatre, a potom u rukama evnuha Euleja i Sirijca Leneja.
172. Ptolemej je proglašen punoletnim i oženjen svojom sestrom Kleopatrom II. U to vreme je Antioh IV upao u Egipat i krunisao se za egipatskog faraona. Ptolemej je pao u ruke Antioha. Zatim je u Aleksandriji izvršen prevrat i za kralja proglašen mlađi kraljev brat koji je takođe dobio ime Ptolemej (pravo lično ime kraljeva moglo je da bude drugačije, ali kao kraljevi nazivali su se Ptolemejima). Konačno je postignut sporazum da vladaju oba brata.
168. Antioh IV je po drugi put ušao u Egipat i zauzeo Kipar, ali se ovoga puta umešao Rim i Antioh je morao da napusti Kipar.
165/4 desio se novi ustanak u Egiptu. Vojskovođa Dionisije je pokušao da organizuje ustanak protiv Filometora u korist njegovog brata. Ustanak nije uspeo, ali je došlo do masovne pobune protiv vlade, sa kojim se povezao novi ustanak u Tebaidi. Filometor je uspeo da uguši ustanak, ali ga je mlađi brat isterao iz Aleksandrije. Filometor je pobegao u Rim i senat je doneo odluku da se Egipat podeli. Filometor je dobio Egipat i Kipar, a njegov brat Kirenaiku. Ovo je bilo u interesu Rima.
Filometor je bio izuzetno aktivan u Nubiji i u Siriji. U Siriji je on pružio podršku Aleksandru Balasu, pretendentu na sirijski presto. Kada je Aleksandar ispoljio neprijateljske namere protiv Egipta, Filometor je ušao u Antiohiju i naterao Aleksandra u bekstvo. Filometor je mogao zauzeti sirijski presto, ali Rim sigurno ne bi dopustio ovakvo jačanje države Ptolemeja, tako da je on postupio razborito i odbacio taj predlog. Ali je Filometor uskoro bio pobeđen u bici sa Aleksandrom i uz to i smrtno ranjen.

Ptolemej VII Euerget II – Fiskon (trbušasti)

Ptolemej VII je prvo ubio Kleopatrinog i Filometorovog sina, a onda se njome oženio. Onda se oženio Kleopatrinom kćerkom, Kleopatrom III, svojom nećakom. Zbog ustanka u Aleksandriji, Ptolemej je morao da beži na Kipar (131.), a u Egiptu je vladala Kleopatra II. Da bi joj se osvetio, Ptolemej je naredio ubistvo vlastitog sina sa njom, a onda ga je isečenog na komade poslao Kleopatri kao rođendanski poklon. Ubio je i svoja druga dva sina. 124. Kleopatra se izmirila sa Ptolemejem i uspostavljeno je trojno kraljevstvo (sa Kleopatrom III). Zbog svega ovoga Ptolemeja nisu zvali Euergetom (dobrotvorom) već Kakerdetom (zlotvorom).
Kleopatri III je Eurget II ostavio presto i odluku da izabere koga će sina uzeti za savladara: Ptolemeja Latira (Ptolemeja VIII Sotera II) ili Ptolemeja IX Aleksandra I.Euerget II je svom vanbračnom sinu Ptolemeju Apionu ostavio Kirenaiku. On je umro 96. i Kirenaiku zaveštao Rimu koji je u početku uzimao samo danak, a 74. je proglasio provincijom.

KRAJ DRŽAVE PTOLOMEJA

Kada je umro Ptolemej Latir (posle proterivanja i smrti Ptolemeja IX Aleksandra I, koji je samostalno vladao Egiptom od 88 do80.) Sula je doveo na presto Ptolemeja X Aleksandra II, ali sa ga Aleksandrijci iste te 80-te zbacili sa prestola i ubili. Na presto je doveden Ptolemej XI Aulet (Frulaš) (80. – 51.) – vanbračni sin Sotera II.
59. je Cezar je sproveo zakon de rege Alexandrino prema kojem je Aulet priznat za kralja i saveznika Rima.
Već iduće, 58. godine, Rimu je pripojen Kipar i stanovnici Aleksandrije su proterali Auleta. On beži u Rim, a zatim u Efes. On je sa 10 000 talenata podmitio prokonzula Sirije – Gabinija da ga vrati na vlast. 55. Gabinije je sa vojskom upao u Egipat i vratio Auleta na presto (prvi upad Rima u Egipat).
Auletovi kreditori su tražili isplate. Rabirije Postum je dobio položaj diojketa i počeo je od Egipćana da izvlači ne samo svoj novac, već i 10 000 Gabinijevih talenata. Posle godinu dana Ptolemej ga je zatvorio pod pritiskom Aleksandrinaca. Na sudu u Rimu je uspeo da stekne naklonost Cicerona.
Presto je posle smrti Auleta i dinastičkih borbi pripao – Kleopatri. 30. Egipat je uključen u sastav Rima.

Literatura:

 • www.wikiperia.org
 • www.povijest.net/sadrzaj/lenta/stari-vijek/egipat/500-helenisticki-egipat.html
 • Struve-Kalisto, Uspon Makedonije i propast nezavisne Grčke, Beograd, 2000.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi