POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ISTORIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ISTORIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTORIJA LATINSKE AMERIKE, AZIJE I AFRIKE
U 20. VEKU

Ovaj seminarski rad se bavi prepisom određene cjeline, odnosno Latinskom  Amerikom, Azijom i Afrikom. Ovaj seminarski odnosi se na XX stoljeće, period revolucija, ratova, oslobađanje zemalja navedenih kontinenata od kolonijalne vlasti i stvaranje novih nezavisnih država. U prvom dijelu seminarskog rada najveći akcenat je stavljen na Latinsku Ameriku, potom na Azijski kontinent, njegove regije, nastanak novih država na ovom prostoru. U trećem dijelu je riječ o Afričkom kontinentu, njegovoj ulozi u privrednom pogledu, oslobađanje od kolonijalne vlasti i sticanju nezavisnosti. Uvidjeti interes zapada za postojeća i neiscrpna bogatstva Afrike.

1. LATINSKA AMERIKA

Latinska Amerika, za razliku od SSSR i socijalističkih zemalja Istočne Evrope, sa izuzetkom nekih favoriziranih regiona, ostaje nerazvijena, iako se naziva rezervoarom čovječanstva zbog svojih prirodnih bogatstava (ona daje 25% svjetske proizvodnje nafte, 50% proizvodnje boksita, 25% bakra, 40% srebra, 80% kafe, 45% šećera itd.). Njen priraštaj stanovništva je galopirajući, sličan priraštaju u Aziji (sada ima oko 260 miliona stanovnika, a prema proračunima, 1980. imat će sto miliona više, krajem XX vijeka oko 600 miliona). Investiranje sjevernoameričkog kapitala omogućilo je oživljavanje privredne aktivnosti, ali znatan dio vrijednosti ostvarene ovom aktivnošću, ne ostaje u zemljama Latinske Amerike.
Odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama daju osnovno obilježje savremenoj historiji Latinske Amerike i često objašnjavaju suštinu unutrašnje politike ovih zemalja. Godine 1947. sve su se pridružile Rio- paktu, vojnom savezu, koji ih je približio Sjedinjenim Američkim Državama, a 1948. Povelji iz Bogate, kojom je ranija Panamerička unija preinačena u Organizaciju američkih država ( OAD). Potom je došlo do obrazovanja užih saveza latinskoameričkih država, političkih ili ekonomskih:1 pet zemalja Centralne Amerike, sa izuzetkom Paname ( Povelja iz San Salvadora, 1951. i ugovor u Tegustigalpi, 1958.), karipskih teritorija (1961) i Južne Amerike (Argentina, Brazil, Čile, Paragvaj, Peru i Urugvaj, ugovor u Montevideu, 1960). Izrazi antiameričkog raspoloženja, naručito za vrijeme puta potpredsjednika Niksona Latinskom Aerikom (1960), i odjek na koji je naišla revolucija u Kubi naveli su američku vladu da poveća svoju pomoć južnoameričkim državama. To je cilj sastanka u Bogoti, a posebno Saveza za progres osnovanog Poveljom iz Punte del Este (1961).

1.1. Politički režimi

Velike razlike u životnom standardu skoro svuda su povod za socijalne političke za borbe i za veliku nestabilnost postojećih institucija. Demokratije. U poslednje vrijeme na latinskoameričkom tlu sve dublje prodiru progresivne snage, preuzimanjem političkih i ekonomskih komandnih poluga. U tom pogledu svakako je najznačajniji uspjeh udružene čileanske ljevice, čiji je kandidat, lider Socijalistčke partije Salvador Aljende, na izborima septembra 1970. Izabran za predsjednika Čilea (ponovo izabran 1973). Dolazak generala
Toresa, skoro u isto vrijeme, za šefa države u Boliviji, takođe je potvrda demokratskih snaga. Rezultat djelovanja progresivnih snaga u Latinskoj Americi je oslobađanje od strane donacije i približavanje politici nesvrstavanja. Na trećoj koferenciji nesvrstanih zemalja u Lusaki, septembra 1970, punopravni učesnici su bili Gijana, Jamajka, Kuba, Trinidad i Tobago, a posmatrači Argentina, Brbados, Bolivija, Brazil, Čile, Kolumbija, Peru i Venecuela. Diktatorski režimi, kao Fulgensija Butiste u Kubi do 1951, danas su manje brojni. Ipak, još su se održali u nekoliko zemalja Latinske Amerike. Oni najčešće nailaze na naklonost Sjedinjenih Američkih Država, jer štite prava velikih američkih kompanija.

2.2. Privredne teškoće

Zemlje Latinke Amerike nisu uvjek u stanju da izvrše reforme svojih struktura zbog neprijateljskog stava vladajućih oligarhija prema agrarnoj reformi i nacionalizaciji industrije. To u znatnoj mjeri sprečava i nedostatak kapitala, koji mora da se traži od sjevernoameričkih kreditnih banaka, čije je odobravanje uslovljeno garancijama koje obezbjeđuju kreditora, ali ograničavaju slobodu zajmotražilaca.2 Tako se stvara začarani krug privredne politike južnoameričkih zemalja, čime se može objasniti zašto je argentinski predsjednik Frondizi, zaštitnik nacionalne petrolejske industrije, morao da denacionalizuje krupne državne privredne kompanije; zbog čega brazilski predsjednik Kubiček nije uspio da ostvari neophodnu agrarnu reformu u vrijeme kada je pristupio osnivanju nove spektakularne prijestolnice Brazilije; zašto, na kraju, njegovi nasljednici, predsjednici naklonjeni reformama,
Kvadros (1960 - 1961) i Gulart (1961 – 1964), bivaju silom natjerani na ostavku: prividno dobrovoljnu (Kvadros) ili bjekstvom (Gulart), kojim je vlast ostavljena vojsci (maršal Kastelo Branko, koga marta 1967. Zamjenjuje maršal Kosta e Silva).

Privredni razvoj Latinske Amerike (slučaj Brazila). 3 Posebno je važno pratiti privredni razvoj ove zemlje kojoj velična teritorije i broj stanovnika ( 80 miliona) daju izuzetno mjesto u Latinskoj Americi. Na sjeveru Brazila su ogromne, skoro neistražene prašume, na sjeveroistoku stepske oblasti gdje suše često prouzrokuju strašna gladovanja siromašnog zemljoradničkog stanovništva, a na jugu je region u kome poljoprivredna i rudna bogatstva, razvoj modernih velikih gradova ( Rio de Žaneiro, Sao Paolo i potpuno nova prestonica Brazilija) omogućuje gusto naseljenom stanovništvu da nađe relativno dobro plaćen posao.
Jedan broj zemalja Latinske Amerike, pored Brazila, kao Argentina, Čile, Venecuela, Kolumbija takođe predstavljaju zone u kojima je nedavno započeta industrijalizacija omogućila brz razvoj, dok će druge, ranije ili kasnije morati da pođu istim putem.

Sl.1. Fidel Kastro, vođa kubanske revolucije koji je dovela do zbacivanja Batiste
i do Kastorovog proglašenja za predsjednika vlade (15. februar 1959).

1.3. Kubanska revolucija i njene posljedice

Za vrijeme dugodišnje vladavine na Kubi (od 1933) vođa vojne hunte Fulhensio Batista (Fulgencio Batista), oslanjajući se na vojsku, konzervativne političke partije, velikoposjednike i crkvene vrhove, zavodi surovu diktaturu, koja postaje sve nepodnošljivija.4Kao reakcija, stvara se revolucionarni pokret, koji obuhvata naročito studente u Havani, sa Fidelom Kastrom ( Fidel Castro). Napad grupe omladinaca 26. jula1953. Na garnizon u tvrđavi Mankada u gradu Santijago de Kuba, obilježio je početak revolucije (Pokret 26. juli). Nakon obilnih priprema, u planini Sijera Maestra, sredinom 1947, počinje oružana borba za zbacivanje Batiste, koja do kraja naredne godine zahvata sve vitalne oblasti zemlje. Suočen sa opštim rasulom svoje vojske, i krahom režima, Batista je 1. januara 1959. pobjegao iz zemlje. Revolucija je odnijela pobjedu. Kastro je februara 1959. došao na položaj prvog ministra savjeta ministara. Ubrzo je sprovedena nacionalizacija i agrarna reforma. SAD, čiji su interesi bili direktno pogođeni u Kubi, zauzimaju otvoreno neprijateljski stav prema kubanskoj revoluciji, težeći da ona bude likvidirana. Nova vlast na Kubi prisno se povezuje sa socijalističkim zemljama, prije svega sa SSSR-om. Ona danas izražava privrženost borbi za mir i miroljubivu koegzistenciju. U 1966. Kuba je domaćin Prve konferencije solidarnosti naroda Azije, Afrike, Latiske Amerike i jedna od incijatora osnivanja Latinskoameričke organizacije solidarnosti. U poslijdnje vrijeme uspostavila je odnose sa Čileom, Peruom, Venecuelom, čime su je ove latinskoameričke države priznale kao socijalističku zemlju. Kuba je učestvovala na konferencijame šefova država i vlada nesvrstanih zemalja (u Beogradu 1961, Kairu 1964, Lusaki 1970, Alžiru 1973).
Rastrzana atagonističkim snagama, Latinska Amerika ostaje zona političke nestabilnosti. Njena sudbina zavisiće od toga kako će se riješiti problem nerazvijenih zemalja uopšte. Pomoć Sjedinjenih Američkih Država, prije svega, a i drugih bogatih zemalja, može u velikoj mjeri tome da doprinese. Ali, biće potreban i napor samih naroda tih zemalja, koji može biti realizovan jedino pod uslovom pravednije podjele bogatstva. Sa tim zadatkom uhvatio se u koštac od oktobra 1946. predsjednik republike Čilea Edvardo Frej (Eduardo Frey), a borbu nastavlja Aljenda (Salvador Allende) od septembra 1970, na čelo Udružene ljevice. Tri godine kasnije kontrarevolucionarim pučem vojne funte i smrću Aljendea, prekinut je Socijalistički put razvitka ove zemlje.

2. AZIJA

2.1. Daleki Istok

Njegovi problemi. Daleki istok zona zategnutosti i nestabilnosti, prouzrokovanih prije svega suprostavljenim interesima suprsila, bez sumnje je od svih regiona azijskog kontinenta najdalje otišao u oslobađanju od zaostalosti, bilo da se siromaštva oslobađa brže ili sporije socijalističkom privredom i sopstvenim snagama (NR Kina), bilo da u tu svrhu koristi stranu pomoć koju pružaju strane sile, iz političkih razloga( Južnu Koreju pomažu Sjedinjene Američke Države i njen neposredni susjed Japan).6 U ekonomskom razvoju svakako je najdalje od zemalja toga regiona otišao Japan, koji je postao velika industrijska sila već početkom XX stoljeća to i ostao, pored poraza u drugom svjetskom ratu i prenaseljenosti.

Japan, politički i ekonomski razvoj.

Po okončanju drugog svjetskog rata pod okupacijom Sjedinjenih Američkih Država, Japan je sveden na četiri glavna ostrva Japanskog arhipelaga.

Japan ostaje pod kontrolom SAD sve od 1945. do 1951. godine. Amerikanci obrazuju međunarodni ratni sud, koji sudi ratnim zločincima (sedam smrtnih presuda 1949.). Plan SAD bio je da u Japanu izvrši radikalne političke promjene i iskoriste ga kao odskočnu dasku na

Dalekom istoku. Ustav koji je nametnuo general Makartur, kasnije je prihvatila japanska skupština, a car Hirohito ratifikovao 1. januara 1946. Njime je uvedena parlamentarna monarhija. Trustovi su raspušteni a izvršena i djelimična agrarna reforma 1946. Naoružanje Japana je zabranjeno. Finansijska situacija se poboljšava 1948, planom Dodž. Poslije nekoliko godina ispunjeni teškoćama, posebno zbog repatrijacije šest i po miliona Japanaca do tada nastanjenih u drugim zemljama, japanska privreda uspjeva da do 1953, povrati snagu iz godina pred drug svjetski rat, a potom da dostigne najviši stepen ekspanzije u svijetu.

Izobilje i kvalitet radne snage omogućava joj da se specijalizuje u onim granama industrije gdje je kvalitet ljudskog rada najviše tražen. Izvanredno visok stepen produktivnosti obezbjeđuje Japanu da svoju robu prodaje po niskim cijenama i tako osvoji značajna tržišta po

Americi i Evropi. Nivo životnog standarda je još više povećan zaustavljanjem visokog stepena nataliteta. Ipak, u Japanu živi više od 100 miliona stanovnika.

Političa stabilnost.

Većina koja od 1948. do 1955. Neprekidno pripada konzervativcima, a zatim liberalnim demokratima, obezbjeđuje zavidnu stabilnist u političkom životu. Ona je, istina, nešto poremećena aktivnošću malog broja desničarskih ekstremista i čestim štrajkovima, kojima rukovodi sndikalna cetrala Sorgo, usko vezana za Socijalističku partiju, dušu opozicije od 1945. Ali, njena moć je uzdrmana ocjepljenjem umjerenih, koji su 1960. obrazovali Socijaldemokratsku partiju. Osjetljivost japanskog naroda prema nuklearnom oružiju upravo je dala socijalističkoj opoziciji, naročito poslije potpisivnja pakta o bezbjednosti (1960) sa Sjedinjenim Američkim Državama, povoda da zamjeri vladi njenu poslušnost prema SAD.
Opozicija, ipak, nije mogla da spriječi ratifikaciju ovog pakta, kojim je dozvoljeno baziranje američkog nuklearnog oružija na japanskoj teritoriji. Štaviše, privredni uspjesi, koje je postigla vlada, obezbjeđuje predsjedniku Satou solidnu većinu. Novembra 1971. Donj dom japanskog palamenta ratifikovao je ugovor između SAD i Japana o uslovima vraćanja ostrva Okinave Japanu u 1972. godini.

2.2. Jugoistočna Azija

Znatno više nego na Dlekom istoku, u Jugoistočnoj Aziji se najoštrije sukobljavaju interesi velikh sila.

Vijetnam.

Po cijenu velikih žrtava Vijetnam uspjeva da sedmogodišnjom oslobodilačkom borbom (1947 – 1954) sruši kolonijalnu vladavinu Francuza. Na konferenciji u Ženevi 1954. teritorija Vijetnama podijeljena je 17. paralelom na dva dijela: Sjeverni ( Narodna Demokratska Republika Vijetnam – površina 164 103 km², stanovnika oko 19 miliona) i Južni ( Republika Vijetnam- površine 169 000 km², stanovnika 16 miliona).
Sjeverni Vijetnam je zemlja socijalističkog društvenog uređenja. Južni Vijetnam ubrzo je pri stvaranju pao pod jak uticaj SAD, koje u njemu imaju sebi odan marionetski režim. Ta činjenica suočena sa željom naroda ove zemlje za nezavisnošću, uzrok je teške krize u kojoj se Južni Vijetnam i danas nalazi. Opšti narodni ustanak buknuo je u Južnom Vijetnamu 1960. sa težištem na jugu, u delti rijeke Mekong. On brzo dobija široke razmjere. Da bi spasle sajgonski režim i svoje pozicije, SAD počev od 1962. Neposredno su vojnički angažovane u borbi protiv južnovjetnamskih oslobodilačkih snaga. Međutim, to nije uspjelo da slomi oslobodilačku borbu vijetnamskog naroda; štaviše, ona je neprekidno dobijala sve veći zamah.
Početkom 1973, najzad je postignut sporazum o povlačenju američkih trupa. To je velika pobjeda oslobodilačkih snaga naroda Vijetnama; prvi put poslije sto godina Vijetnam je oslobođen prisustva kolonizatora i njihovih trupa; omogućeno mu je da sam rješava o sudbini svoje zemlje.

Male zemlje Jugoistočne Azije.

Laos i Kambodža, druge dvije zemlje ranije u sastavu Indokine, nezavisne od 1947, od 1970 – 1971. neposredno su angažovane u sukobu u čijem je središtu Južni Vijetnam. U Laosu od 1950. jedinice Patet Laoa( Nacionalnog fronta) bore se najprije protiv francuskog pokušaja ponovne kolonizacije zemlje, a od 1955. protiv vladajuće grupacije Suvane Fume. Trupe južnovijetnamskog sajgonskog režima, uz podršku američke avijacije i artiljerije, upale su 8. Februara 1971. u južni dio Laosa i tako ovu zemlju neposredno uvukle u sukob koji je dobio indokineske razmjere. Početkom 1973. prekinuta su ratna dejstva u Laosu.

Kambodža je sa princom Sihanukom uspjevala da očuva neutralnost sve do 1970, kada su desničarski elementi državnim udarom preoteli vlast u zemlji. Kambodža je od tada ratno poprište između oslobodilačkih (sihanukovskih) snaga i desničarskih (Lon Nolovih) američkih i sajgonskih trupa.

Tajland, takođe nezavisan od 1947, nije neposredno angažova u sukobu u ovom dijelu svijeta, ali on ima vrlo jak uticaj na unutrašnji život zemlje. Novembra 1971. Izvršen je vojni državni udar i time zemlja još više vezana za SAD i pakt Jugoistočne Azije (SEATO).

U Burmi nezavisnoj od 1948, na vlasti je od 1962. Revolucionarni savjet, koji teži izgradnji socijalizma u zemlji, a u spoljnoj politici zalaže se za koegzistenciju i nevezivanje za blokove.

U Maleziji (Malezijska Federacija) Britanci su primorani da se deset godina bore protiv jakog oružanog oslobodilačkog pokreta. Malezijska Federacija stvorena je 1963; sastoji se od Malajske Federacije i država Sabah i Saravak. Zbog ove dvije države ( na Borneu) odnosi između Malajske Federacije i Indonezije bili su do nedavno veoma zategnuti. Singapur je 1965. istupio iz Malezijske Federaije.8

Indonezija. Ova zemlja dobila je nezavisnost tek poslije četiri godine borbe protiv holandske kolonijalne vladavine ( 1946- 1949). Njen predsjednik, doktor Sukarno (1901-1970) bio je jedan od protagonista borbe za oslobođenje od kolonijalnog ropstva, vodio aktivnu spoljnu politiku na principima aktivne koegzistencije i nesvrstavanja. Međutim, od 1963, približava se Narodnoj Republici Kini, što je, pored ostalog ( razmirice sa Malezijskom

Federacijom), razlog istupanja Indonezije iz Ujedinjenih nacija. Poslije krupnih političkih previranja 1965, na vlast u zemlji je došla vojska, a general Suharto preuzeo je sve funkcije, koje je dotada imao Sukarno. Za Indoneziju sa oko 100 miliona stanovnika i galupirajućim priraštajem stanovništva, sa neistraženim oblastima na Borneu i prenaseljenim oblastima na Javi, centralni problem je nerazvijenost, i to kako prije tako i poslije vojnog državnog udara. Slična je situacija i sa Filipinima, koji su nezavisni od 1946. godine.

Indija, Pakistan, Bangladeš, Šri Lanka (Cejlon).

Tri velike države rođene su 1947 .godine dekolonizacijom britanske indijske imperije: Indijska Unija ili Bharat, Pakistan i Cejlon. Prvi mjeseci slobode tih zemalja bili su ispunjeni vjerskim nemirima ( između hindusa i muslimana), koji su odnijeli više od 100 000 života, a preko 17 miliona ljudi moralo je da napusti svoje domove i ode u Pakistan, odnosno Indiju. Ove zemlje su ostale članice Komonvelta.

Indijska Unija.

Jedan hiduski fanatik ubio je Mahatmu Gandija, velikog pobornika nenasilja, zamjerajući svom obožavanom vođi način na koji je vodio borbu protiv britanske kolonizacije i koncesije koje je učinio muslimanima (31. januar 19489). Indijska Unija, čiji je
Gandi duhovni tvorac, uspjela je i poslije njegove smrti da sačuva svoju ravnotežu pod vođstvom Gandijevog učenika pandita Džavaharlala Nehrua ( Jawaharlal Nehru), koji njome upravlja od dana proglašenja nezavisnosti (15. august 1948) do svoje smrti (27. maj 1964).
Nehru nije prihvatio podjelu Indije po religijskom kritrijumu, već je izgradio federalnu strukturu. Znao je da upotrijebi i silu kada je trebalo da riješi spor oko Kšmira sa Pakistanom ili da zbaci lokalne vlastodršce, kao nizama Hajderbada septembra 1948, da povrati Gou od Portugalaca  decembra 1961, da uguši partikularističke pobune.9 Nije mogao da spriječi Narodnu Republiku Kinu da pripoji Tibet 1950, niti da sukob oko Tibeta sa njom okonča pobjedom 1962. Ova zategnuta situacija sa Kinom, stavila je na ozbiljan ispit indijsku politiku neangažovanja i neutralnosti, čiji je Nehru protagonista i koja mu je donijela istaknutu ulogu u međunarodnim odnosima, obezbjedila veliki prestiž u sopstvenoj zemlj i u svim afričkim i azijskim zemljama. Ugled mu je omogućio da izađe kao pobjednik u borbi sa opozicijom unutar sopstvene partije ( Indijski nacionalni kongres) i da otpočne planski razvoj privrede, koji daje značajne rezultate u industriji i poljoprivredi.

No pored toga, brz tempo povećanja broja stanovništva onemogućava da ovaj napredak dovede do osjetnijeg poboljšanja veoma niskog životnog standarda, stanovništva koje često živi na granici gladi. Vjerska netrpeljivost i jezičke razmirice neprekidno potresaju ovu prostranu zemlju. Nehruov nasljednik Lal Bahadur Šastri (Lal Bahadur Shastri), početkom 1965. morao je da odustane od uvođenja hindu jezika kao zvaničnog jezika. Unutrašnji nemiri, stalno zategnuta situacija u odnosima sa Pakistanom (obnavljanje rata oko Kašmira septembra 1965) i sa Kinom, koja septembra 1965, postavlja zahtjev za rušenje indijskih fortifikacijskih objekata na dijelu granice, primoravaju indijsku vladu da drži znatne oružane snage, što je išlo na uštrb investicija. Pomoć koju je Indija dobila od nekih zemalja nije bila dovoljna za privredni razvoj zemlje. Po smrti Šastrija (Taškent, januara 1966), položaj predsjednika povjeren je Nehruovoj kćeri Indiri Gandi. Ona je nastavila politiku svojih predhodnika čija su osnovna obilježja borba za ekonomski i društveni preobražaj zemlje, za mir i aktivnu koegzistenciju među državama. Partija Indijski nacionalni kongres, čiji je parlametarni lider Indira Gandi, na izborima 1971. dobila dvotrećinsku većinu.
Indija se decembra 1971, suočila se sa ozbiljnim iskušenjem – ratom sa Pakistanom oko Bengala (Istočnog Pakistana). Poslije četrnaestodnevnih operacija, izašla je kao pobjednik. Neposredni rezultat rata bilo je stvaranje nove države u Istočnom Pakistanu – Bangladeša.

Pakistan.

Ova država, podjeljena do 1971. na dva dijela indijskom tertorijom, obrazovana je 1947. od dijela Indije u kome je dominirala Muslimanska liga. U Pakistanu su, po njegovom obrazovanju, imigrirali iz Indije milioni muslimana. Zemlja je suočena sa istim privrednim teškoćama kao i Indija. Vođa Muslimanske lige Mohamed Džina obratio se za pomoć Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama i tu pomoć dobio uz uslov da potpiše sporazum u Manili, kojim je obrazovan pakt Jugoistočne Azije –SEATO (1954) i da pristupi Bagdadskom paktu( 1955). Pakistan je dobio ustav tek 1956, kojim je uspostavljena republika. Ubrzo potom dolazi do nestabilnosti vlada, korupcije, ekonomskog nazadovanja. Time se dijelom mogu objasniti dva državna udara u oktobru 1958, kojim je konačno uspostavljen režim generala (kasnije maršala) Ajuba Kana. On je sproveo agrarnu i političku reformu, a u spoljnoj politici, zbog koflikta sa Indijom u vezi sa Kašmirom, i pored svojih prozapadnih simpatija, približio se Narodnoj Republici Kini, koja podržava Pakistan u njegovim zahtjevima za revizijom granica. No sučen sa stalno rastućom opozicijom, Ajub Kan je 1969. morao da preda vlast generalu Jahiji Kanu, komandantu kopnene vojske. Poslije poraza u ratu sa Indijom ocjepljenje Istočnog Pakistana (Bangladeš) i Jahija Kanu je 20. decembra 1971. podnio ostavku. Novi šef države postao je Zulfikar Ali Buto.

Nova država Bangladeš.

Zategnutost između Indije i Pakistana stvorena stanjem u i Istočnom Pakistanu, u kome su represalije pakistanske vojske primorale deset miliona ljudi da izbjegnu u Indiju, dovelo je 3. decembra 1971. do novog, trećeg, ratnog sukoba između dvije države. Ratna dejstva, vođena na dva ratišta – na zapadnom, koje je obuhvatilo oblast Kašmira i čitavo područije duž zapadne pakistansko- indijske granice, - i na istočnom, područiju Istočnog Pakistana (Istočnog Bengala), okončana su 16. Decembra potpisivanjem u Daki bezuslovne kapitulacije pakistanskih snaga u Istočnom Pakistanu. Ishod rata bio je obrazovanje, već 26. marta 1971. proklamovane nove, države Bangladeš, na teritorij Istočnog Pakistana, do tada u satavu Pakistana. Nova država ima površinu 141 000 km² i oko 60 miliona stanovnika. Na vlasti je Avami liga čiji je lider Mudžbur Rahman (Sheikh Mujibur Rahman). Stvaranje tri države umjesto dosadašnje dvije na Indjiskom potkontinentu, koje su bile podijeljene na religijskoj osnovi, trebalo bi da doprinese stabilizaciji u ovom dijelu svijeta.

Šri Lanka ( Cejlon).

Ova zemlja, nezavisna od 1948, sa statusom dominiona u okviru Komonvelta, uspjela je da sačuva za dugi period političku stabilnost pod upravom Bandaranaikea (Solomon Bandaranaike), koji je, međutim, ubijen u nemirima zbog jezičkih razmirica (1959).11 Vladu je prihvatila njegova žena Sirimavo Bandaranaike, prva žena u svijetu koja je primila tako visoku obavezu. Poslije izbora 22. marta 1965. na kojima je pobjedila Ujedinjena nacionalna partija ( ona je vladala kao predstavnik Partije slobode) mrala je da se odrekne svog položaja u korist D. Senanajakea (Senanayake). Poslije izbora maja 1970. ponovo je postala predsjednik vlade. U 1972. naziv države (Cejlon) promjenjen je u Šri Lanku. Ova država prihvatila je principe aktivne miroljubive koegzistencije i saradnje azijskih i afričkih zemalja u duhu Bundunške konferencije. Učestvovala je na sva četiri skupa nesvrstanih zemalja na vrhu (Beograd, Kairo, Lusaka, Alžir).

2.3. Srednji Istok

U ovom područiju svijeta, koje je takođe nerazvijeno, u periodu poslije drugog svjetskog rata, a psebno poslednjih godina, dominira problem sukoba između Izraela i arapskih zemalja, isprepleten sukobom interesa velikih sila.

Zemlja sa naftonosnim izvorima.

Bogata petrolejska nalazišta čine ovo područije svijeta regionom u kome se sukobljavaju interesi velikih sila i petrolejskih kompanija.Minijaturni sultanat Kuvajt, koji proizvodi 100 miliona tona nafte, godišnje, zatim Katar, a zatim isto tako pustinjsko prostranstvo Saudijska Arabija, ili malo ostrvo Bahrein, razvili su privredu isključivo orjentisanu na proizvodnju nafte, koja im donosi ogromne prihode. Iran, treća zemlja Srednjeg istoka po proizvodnji petroleja, sve više se oslobađa mješanja stranih kompanija u raspolaganju najvećim njegovim bogatstvom. Irak je u tom pogledu najdalje otišao: juna 1972. nacionalizovao je cjelokupnu petrolejsku industriju.

Bivše mandatne zemlje.

Francuski mandat nad Sirijom i Libanonom, a britanski nad Palestinom i Irakom ukinuti su neposredno po završetku drugog svjetskog rata. No, i pored toga, Velika Britanija je za izvijesno vrijeme očuvala svoj uticaj u zemljama kojim vlada ili je vladala hašemitska dinastija( u Jordanu, a u Iraku sve do revolucije u Bgdadu izvršene 14. jula 1958. godine). Oružana intervencija Sjedinjenih Američkih Država 1958. u Libanu označava početak neposrednog američkog angažovanja u ovom dijelu svijeta. Pretvaranje Bagdadskog pakta u novu vojnu organizaciju, CENTO, poslije izlaska Iraka, još jedan je znak jačanja američkog uticaja na štetu britanskog. Velika Britanija sačuvala je izvjestan uticaj samo u Adenu i u nekoliko petrolejskih kneževina na jugu i istoku Arabije.

Egipat.

Ova zemlja igra posebno značajnu ulogu na Srednjem istoku, naročito poslije revolucije iz 1952, kojom je rukovodio Revolucioni savjet sastavljen od mladih oficira na čelu sa Gamalom Abdelom Naserom. Faruk je morao da abdicira i napusti zemlju, a Egipat je 18. juna 1953. proglašen republikom. Privremeno, zbog popularnosti, na čelu države bio je Naib, a 1954. ga je zamjenio Naser. Oktobra 1954. potpisao je sporazum sa Velikom Britanijom o evakuaciji britanskih trupa, koje su juna 1956. definitivno napustile Egipat. Do februara 1958. Egipat je samostalna republika, kada se ujedinjuje sa Sirijom u jedinstvenu državu pod nazivom Ujedinjena Arapska Republika (UAR). Između UAR i Kraljevine Jemena potpisan je marta 1958. Sporazum o federalnom savezu pod nazivom Ujedinjene Arapske Držve.12 Sirija je oktobra 1961, poslije vojnog udara, istupila iz sastava UAR. Sa Kraljevinom Jemen Egipat raskida savez decembra 1962, ali novembra naredne godine ponaovo ga zaključuje sa republičkom vladom Jemena. U unutrašnjem razvoju Egipta značajne mjere donijete su jula 1961( nacionalizacija banaka i privatnih kompanija, zakon o progresivnom oporezivanju, o agrarnoj reformi, o učešću radnika u upravljanju proizvodnjom). UAR (Egipat), Sirija i Libija proklamoale su 17. aprila 1971. obrazovanje Federacije Arapskih Republika. Na referendumu održanom 1. Septembra narodi triju zemalja izjasnili su se za federaciju. UAR (Egipat) promjenila je ime u Egipatska Arapska Republika. Čvorni problem Egipta u čitavoj posleratnoj spljnoj politici su odnosi sa Izraelom. Neposrdno po povlačenju Britanaca iz Palestine i stvaranje države Izrael, 1948, došlo je do prvog izraelso – arapskog rata. Od tada, i formalno i faktički, nije prekidan. Poslije nacionalizacije Sueckog kanala, koju je predsjednik Naser izvršio 26 jula 1956, došlo je oktobra – novembra 1956. do nove agresije Izraela u savezništvu sa Velikom Britanijom i Francuskom. Na kraju, juna 1967. Izrael je izvršio još jednu agresiju protiv susjednih arapskih zemalja (Egipat, Jordan, Sirija). U toku rata Izrael je zaposjeo i još drži znatan dio teritorije Egipta, što područije Srednjeg istoka čini vrlo opasnim po mir. U takvoj situaciji oslanjajući se na pomoć Sovjetskog Saveza, Egipat intenzivno izgrađuje svoje oružane snage.

Egipat vodi aktivnu i progresivnu spoljnu politiku. Naser spada među incijatore politike nesvrstavanja.13 Egipat je do sada učestvovao na svim konferencijama nasvrstanih zemalja. U Kairu je 1964. održana Druga konferencija nesvrstanih. Pored toga, Egipat je posebno aktivan u politici ujedinjavanja arapskih zemalja; član je Arapske lige. Ima znatan uticaj i na afričke zemlje u njihovoj borbi protiv neoklonijalizma. Član je Organizacije afričkog jedinstva i član – osnivač Ujedinjenih nacija. Poslije smrti Nasera 28. septembra 1970, šef države postao je Anvar el Sadat.

Izrael.

Po odluci Generalne skupštine OUN od 29. Noembra 1947, ukinut je britanski mandat u Palestini u kojoj je dotada bilo 1935 000 stanovnika ( od toga 608 000 Jevreja).
Podijeljena je tada na jevrejski (14 000 km²) i arapski (11 000 km²) dio.Velika Britanija se 15. maja 1948, povukla iz Palestine, a dan ranije Jevreji su u Tel Avivu proklamovali državu Izrael. To je bio povod ratu 1948 – 1949, između Izraela i arapskih zemalja, u kome su arapske zemlje pretrpjele poraz. Izrael je okupirao oko 6700 km² arapskog dijela Palestine, a oko 800 000 Arapa izbjeglo je u susjedne arapske zemlje. To je dovelo do ozbiljnog problema arapskih izbjeglica koji ni do danas nije riješen. Poslije 1949. naseljavanje Jevreja u Izraelu vršeno je ubrzanim tempom. Vodeći agresivnu politiku prema arapskim zemljama, Izrael je 1956, zajedno sa Velikom Britanijom i Francuskom, izvršio agresiju na Egipat, a juna 1967. na Egipat, Jordan i Siriju. Izraelske snage okupirale su juna 1967. istočnu obalu Sueckog kanala, zapadnu obalu rijeke Jordana i Golansku visoravan. Savjet bezbijednosti OUN usvojio je 22. novembra 1967. jednoglasno rezoluciju o uslovima za uspostavljanje mira i o povlačenju izraelskih snaga sa okupiranog područija. Međutim, Izrael nije postupio po toj rezoluciji pa je ovo područije ostalo vrlo opasno žarište rata.
Po ustavu, Izrael je republika na čelu sa predsjednikom, koga bira skupština, na 5 godina. U spoljnoj politici je vezana je za SAD i zapadnoevropske zemlje. U političkom životu zemlje jak je uticaj svjetskog cionističkog pokreta. Najuticajnije političke partije su Radnička partija Izraela (MAPAI) i Ujedinjena radnička partija (MAPAM). U Ujedinjene nacije Izrael je primljen 11. maja 1949. godine.

3.AFRIKA

3.1 Sjeverna Afrika

Ovaj dio svijeta, koji pretežno nastanjuju Arapi sve do obale Atlantika, više pripada sredozemnom regionu nego nego afričkom.

Libija.

Zahvaljujući porazu Italije u drugom svijetskom ratu, ova zemlja je relativno rano ( 1951) stekla nezavisnost. Do 1969. je kraljevina, a potom republika. Pod novim režimom Libija igra mnogo značajniju ulogu u međunarodnim odnosima. Od aprila 1971, sa Egiptom i Sirijom Libija obrazuje Federaciju Arapskih Republika. Tri zemlje Magreba (Tunis, Alžir, Maroko), za razliku Labije, morale su da izvojevaju slobodu od Francuske, koja se grčevito držala sjevernoafričkog tla.

Tunis i Maroko.

Ove dvije zemlje pod francuskim protektoratom, izvojevale su nezavisnost skoro na isti način i u isto vrijemo. Tunis je stekao unutrašnju ekonomiju francusko – tuniskom konvencijom 3. juna 1955. Francuska je na ovu odluku bila primorana opasnošću da oslobodilački pokret naroda Tunisa preraste u oslobodilački rat. U Maroku je situacija postala još nepovoljnija po Francuze poslije uklanjanja sultana Muhameda V ben Jusufa ( 20. avgusta1953). Oslobodilačkom borbom naroda Maroka rukovodila je partija Istiklal. Francuska vlada Gi Molea definitivno je priznala nezavisnost ovih dviju sjevernoafričkih zemalja marta 1956, Tunis je postao republika sa predsjedniom Burgibom, po svrgavanju vladajuće dinastije 25. jula 1957, dok je Maroko zadržao monarhiju.15 Sve vrijeme alžirskog rata za zanezavisnost protiv Francuske, odnosi Pariza sa ovim dvjema Obadvije su članice Ujedinjenih nacija.

Alžir.

Rat za nezavisnost, protiv francuske kolonijalne dominacije, počinje 1. novembra 1954. i traje sve do Evijanskog sporazuma potpisanog 18. marta 1962. godine. Bezizlanost situacije situacije u kojoj se našla francuska kolonijalna politika, sve značajnije pobjede oslobodilačke armije Alžira, obrazovanje privremene vlade Republike Alžiru u Kairu 9. septembra 1959. i predlog genarala De Gola o samoopredjeljenju sptembra 1959, doveli su do pregovora o nezavisnosti Alžira i pored otpora i pobune jednog dijela francuske armije i kolona, pristalica francuskog Alžira, sakupljenih u Organizaciji tajne armije (OAS). Alžirski narod skupo je platio svoju sedmogodišnju borbu za oslobođenje: izgubilo je živote preko milion i po Alžiraca, oko tri miliona je otjerano u koncentracione logore, razrušeno je 8000 sela. Lider fronta nacionalnog oslobođenja Alžira (FLN) Ben Bela, poslije izbora za ustavotvornu skupštinu, održanih septembra 1962, došao je na čelo Narodne Republike Alžira. On je morao odmah da se suoči sa brojnom opozicijom, bilo političkog karaktera (Front socijalističkih snaga Aita Ahmeda), bilo etničkog (neslaganje sa plemenima Kabilije već od jula 1962) ili ličnog (neprijateljski stav dijela visokih rukovodilaca oslobodilačkog pokreta, saradnika Ben Bele iz dana borbe). Ben Bela je uspio da savlada sve teškoće uz pomoć oružanih snaga, koje su stajale uz svog komandanta pukovnika Huarija Bumedijena.
Uz njegovu pomoć Ben Bela se uhvatio ukoštac i sa delikatnim problemom određivanjem granica sa Tunisom, posebno sa Marokom (oružani sukob oktobra 1963). Ipak, sa vlasti je otišao jula 1965, kada mu je armija uskratila povjerenje u korist svog komandanta Bumedijena, upravo u trenutku kada Afro- azijska konferencija u Alžiru treba definitivno da ojača autoritet alžirskog predsjednika. Na vlast je došao Savjet revolucije. Prvi koraci nove vlasti bili su motivisani željom da se obezbjedi unapređenje proizvodnje i sprovede agrarna, sudska i komunalna reforma. Zakonima kasnije donijetim u tom domenu postignuti su značajni rezultati. U spoljnoj politici Alžir je veoma aktivan, naročito u arapskom svijetu. Zalaže se za politiku nesvrstavanja. Član je Ujedinjenih nacija.

3.2. Crna Afrika. Dekolonizacija i njene teškoće.

Dok su samo Liberija i Etijopija bile nezavisne 1945, u godinama koje su slijedile čitava Crna Afrika stekla je nezavisnost sa izuzetkom Angole, Mozambika i Portugalske Gvineje, u kojima je portugalska kolonijalna dominacija suočena sa oružanim oslobodilačkim pokretima. Izuzetak je, takođe, dio teritorije na kojoj se još očuvalo prisustvo Francuske (Afar i Isa) ili Španije ( Rio de Oro i Sagija el Hamra). Velika Britanija je, dajući nezavisnost Sudanu ( 1956) i Zlatnoj Obali, koja je tada postala Gana (1957), započela proces dekolonizacije, koji slijedi i Francuska. Zakonom od 1956. Francuska daje znatnu autonomiju svojim afričkim kolonijama, koju je proširio De Gol, kada je ustavom od 1958, postavio političke i pravne osnove Francuske zajednice, u čijem se sastavu sve bivše kolonije, sa statusom autonomnih republika, mogu slobodno razvijati ka potpuno nezavisnim državama. Gvineja, koja je jedina odbila status člana zajednice 1958, postala je nezavisna dvije godine prije zemalja članica zajednica.16 Izuzev jedne pobune u Keniji, emancipacija ostalog dijela Afrike, uopšte uzev, je brza i mirna. Sa belgijskim Kongom bio je drugi slučaj. Belgija je priznala nezavisnost Konga juna 1960. Međutim ekonomski interesi za Katangu, motivišu države, prije svega Belgiju, da se umješaju u unutrašnje stvari nove države, što dovodi do oružane borbe. Ujedinjene nacije pokušavaju da uspostave red, ali njihovi „ plavi šljemovi“ nemogu da spriječe ubistvo Patrisa Lumumbe (1961), prvog predsjednika vlade Republike Kongo. I pored pogibije generalnog sekretara OUN Daga Hamaršelda, koji se lično angažovao u sređivanju situacije u Kongu. OUN izlazi na kraj sa katanškom pobunom. Njen vođa Moiz Čombe, međutim postaje predsjednik centralne vlade (jul 1964- oktobar 1965). Po okončanju intervencija Ujedinjenih nacija 1964, Kongo ostaje u veoma teškoj situaciji, sa kojom od 1965 ( ponovno izabran 1970), mora da se bori general Mobuta. Nigerija koja je bila primjer uspješno sprovedene dekolonizacije, zapala je u tešku krizu pobunom plemena Ibo, 9., septembar 1966. Pobuna je dovela do ocjepljenja Bijafre 30. maja 1967. i tragičnog rata, od jula 1967. do januara 1970. godine.
Koncepcije socijalističkog uređenja. Poslije sticanja nezavisnosti, većina afričkih oslobodilačkih pokreta proklamovala je izgradnju socijalizma za svoj neposredan cilj.
Međutim koncepcije o izgradnji i suštini socijalističkog uređenja su različite, često veoma neodređene. U tom pogledu jasnije su definisani programi Alžira, Egipta, Gvineje, Malija, Konga (Brazavil) i Tanzanije. U njima su već postignuti određeni rezultati (privredno planiranje, nacionalizacija, početni oblici samoupravljanja i sl.).

Ka jedinstvu. Narodi Afrike žele da afričke zemlje zajednički rješavaju svoju sudbinu i da se ujedine, što u znatnoj mjeri otžavaju neokolnijalističke pretenzije, slabe komunikacije, različitost jezika i običaja. Time se može objasniti jasno izražena tendencija panafrikanizma, koja se ističe na svim konferencijama nezavisnih afričkih država: unija Gane i Gvineje (1958). Senegala i Malija ( bivšeg francuskog Sudana, 1960). Gvineje, Gane i Malija (1961). Zatim, grupacija Saveza sporazuma, koja udružuje, Obalu Slonovače, Gornju Voltu, Niger i Dahomej (1959) i Grupa Brazavila (decembra 1960), koja je ujedinila dvanaest država francuske zajednice septembra 1961. u Tananarivi, potom Afričke i Malgaške unije. Grupa Kazablanke, čiji su nosioci Egipat, Gana, Gvineja, Mali i Maroko (januar 1961), istog je tipa kao i predhodne. Na kraju, maja 1961. Na konferenciji u Monroviji postavljene osnovne međuafričke saradnje. Ovoj konferenciji prisustvovali su šefovi trideset afričkih država.
Najkrupniji korak u pracu jedinstvu Afrike učinjen je na konferenciji u Adis Abebi maja (1963), koja je sakupila najveći broj zemalja i prihvatila povelju Organizacije afričkog jedinstva ( OAJ). Zadatak ove organizacije je da rješava čisto afričke probleme, prvenstveno one koje nameće prisustvo portugalskog kolonijalizma i politika aparthejda, rasistčkog režima Južnoafričke Republike. Na sastanku OAJ juna 1972. u Rabatu, četrdeset šefova država Afrike, još više je približilo svoje stavove, izgladilo razmirice i energično se izjasnilo za povlačenje Izraela sa svih teritorija arapskih zemalja okupiranih 1967.

3.3. Južna Afrika

Južnim dijelom ovog kontinenta dominira Južnoafrička Republika.

Privreda i politika.

U ovoj zemlji zajedno živi 21 mlion stanovnika, od toga 69% crnaca, 18% bijelaca, 10% mješanaca i 3% Azijaca. Mediteranska klima pruža mogućnost za dobar razvoj poljoprivrede i stočarstva. Veoma različita rudna bogatstva omogućila su da Južnoafrička Republika postane prva industrijska zemlja Afrike. Ona daje više od polovine svjetske proizvodnje zlata. Njena privredna ekspanzija je veoma brza, mada su sva bogatstva isključivo u rukama bijelaca. Poslije rascijepa Ujedinjene partije maršala Smatsa 1948, koji vlada zemljom od 1939. i održava tijesne veze sa Velikom Britanijom, bijelci na vlast dovode nacionalističku, antibritansku, segregacionističku partiju doktora Malana (1948 – 1954), Strijdoma (1954 – 1958), doktora Ferverda (1958 -1966) i Vorstera (1966. i ponovo od 1970).

Režim aparthejda.

Evropljani, većinom burskog porijekla, uspostavili su režim rasne diskriminacije, koji lišava crnce osnovnih građanskih prava, školovanja, smješta ih u odvojene oblasti ili dijelove grada.18 Čitav državni aparat je stavljen u službu aparthejda, koji sprečava svaki razvoj crnačkog stanovništva. Ovaj režim podvrgnut je oštrim napadima svih afričkih i velikog broja evropskih, američkih i azijski država (dodjela Nobelove nagrade 1961. crncu Albertu Letjuliju). Južnoafrička unija napustila je Komonvelt 15. marta 1961 i 31. maja 1961, poslije referenduma (održan 5. oktobra 1960), uzela nov naziv Južnoafrička Republika i tako povećala opasnost od ozbiljnih sukoba između bijelih i crnih u Južnoj Africi.

Afrički kontinent, kako se vidi doživio je poslije drugog svjetskog rata duboke političke promjene i uključio se u međunarodni život. Politički napredak, međutim, ne prate promjene ekonomskih struktura, te brzo povećanje broja stanovnika nameće oštre probleme životnog standarda Afrikanaca i pored ogromnih prirodnih bgatstava kojima ovaj kontinent raspolaže. Biće potrebna pomoć čitave svjedske zajednice, prije svega bogatih zemalja, u znatno većoj mjeri nego do sada, da narodi Afrike, zauzmu ravnopravno mjesto u ekonomskom, političkom i kulturnom pogledu sa ostalim narodima svijeta.

ZAKLJUČAK

U ovom seminarskom radu prikazano je stvarno stanje XX stoljeća vanevropskih kontinenata. Najviše pažnje je posvećeno oslobađanju zemalja od kolonijalne vlasti. Evropski kolonizatori se nisu mirili sa činjenicom da moraju povući svoje trupe sa okupiranih prostora, i priznati njihovu nezavisnost. To je bio vrlo težak trnovit put ovih potčinjrnih zemalja, što je rezultiralo izbijanjem revolucija kao što su: Kubanska revolucija i njene posljedice, oslobodilački rat u Vijetnamu (1947 – 1954). Japan je ekonomski i politički stabilan, dolazi do formiranja Indijske unije, stvaranja velikog broja novih država kao što su : Bangladeš, Šri Lanka (Cejlon). Izrael je republika sa predsjednikom na čelu. Režim aparthejda koji dovodi do rasnog raslojavanja (odvojenosti), podložen je pritisku kritikama cijelog svijeta( dodjela Nobelove nagrade 1961, crncu Albertu Letjuliju). Poslije drugog svjetskog rata Afrički kontinent je doživio duboke političke promjene i uključio se u međunarodni život.

LITERATURA

  • Henri Burgelin, Larousse, Opšta enciklopedija, tom 3, Vuk Karadžić, Beograd.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi