POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ISTORIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ISTORIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zlatno doba i krah Venecijanske privrede


U svetu verovatno nema grada koji je imao tako burnu istoriju poput Venecije. Smatra se da je Venecija nastala još u rimskim vremenima, no verovatno je da prava istorija Venecije počinje u V veku kada su od Huna progonjeni stanovnici Akvileje (Aquilea) pobegli na neke od 117 močvarnih ostrva na kojima je Venecija. U skloništu od peščanog spruda - Lida, nastaje vojvodstvo (697.) od koje se rađa jedna od najvećih trgovačkih metropola na svetu. Otežan pristup ovom mestu, gde se kroz kanale može kretati samo u barci, u znatnoj meri osigurava njegovu bezbednost. Njen položaj udaljen od kopna — koje je tokom vekova bilo na udaru osvajača, a potom potresano mnogobrojnim političkim preokretima — pogodovao je njenim stanovnicima u sticanju nezavisnosti. Nedovoljnost sredstava za život, ipak je stanovnike venecije vukla ka moru, iz koga su dobijali so i ribu i na komu su se bavili trgovinom. Teškoća opstanka u takvoj sredini razvila je kod Venecijanaca preduzimljivost, duh zajedništva i rodoljublja.

Kao vizantijski dukat (vojni okrug), Venecija je preživela pad Ravenskog egzarhata i odolevala pritisku Franaka sve dok nije stekla svoju autonomiju u području oko Rialta . U Veneciju su sredinom IX veka donete mošti Svetog Marka, koji postaje zaštitnik zajednice, kasnije nazvane Civitas Veneciarum, sa duždem na čelu. Ubrzo posle toga, zahvaljujući svojoj pomorskoj trgovini Venecija doživljava veoma snažan privredni razvoj. Počev od hiljadite godine, pa tokom sledećih vekova, njeni mornari, trgovci i brodovlasnici stvaraju u Sredozemlju jedno prostrano carstvo. Četvrti krstaški rat, skrenuvši od svog cilja, donosi Republici nadmoćan položaj na Levantu , kako na kopnu, tako i na moru — položaj koji ona od tada nastoji da odbrani od svojih konkurenata.

Kontinuiran rast i razvoj, kao i jaku ulogu u privrednom životu Italije, Venecija duguje dobrom spoju njenih fizičkih i estetskih atributa. Grad je zadržao i danas svoj ostrvski karakter, po kome je prepoznatljiv i jedinstven u celom svetu. Kao posledica specifičnog fizičkog okruženja, ali i raznih kulturnih uticaja sa Italijanske, Mletačke i Istočnjačke strane, Venecijanci su stvorili od svog grada zaista posebno mesto. Sami građani su kreirali tzv. „mit o Veneciji" po kome je ona sudbinski predodređena da bude centar religijskog, građanskog, privrednog života, tj. Zajednica koju je blagosiljao Sveti Marko, a zaštitile ga lagune kao i dobro izbalansiran konstitucionalni okvir između monarhije, aristokratije i republike. Arhiktura grada, posebno u doba renesanse, namerno je imitirala onu iz Rima, graciozna kako bi odslikala ekonomsku snagu grada i njegovu važnost.

Trajni temelj venecijanskog bogatstva je pomorska trgovina, pre svega lokalnim proizvodima poput ribe i soli iz laguna, ali se spektar proizbodima kojima se trguje širi, kako Venecija vremenom postaje tako reći most za trgovinu između Evrope, Bliskog Istoka i Azije. U samom gradu najveći deo trgovine se obavlja kod "Rialta" Voće, riba i ostali proizvodi sa različitih tržišta se prodaju u otvorenim akrkadama kod Rialta (Sansovino 1554.) I u okolnim ulicama. Glavni poslovni prostori, sedišta banaka (bankarski kvart) smešteni su na relaciji između mosta Rialto I trga San Marko.

Unutar svojih granica ona postepeno uvodi originale institucije, kombinujući — na idealan način, vlast jednog pojedinca - dužda, sa vlašću jedne elite (Senata) i svih ostalih (Velikog veća). „Svih ostalih'", reč je, u stvari, samo o veoma uskom krugu ljudi trgovačke aristokratije starijeg porekla, a od 1297. Venecija je zatvorena za nove pridošlice. Takav kakav je tada ustanovljen, Venecijanski Ustav ostao je na snazi tokom pet stotina godina ne pretrpevši znatnije izmene, što je još jedan razlog za divljenje.

Ali pritisnuta Turcima na Istoku - Serenissima morala se malo-pomalo okretati ka kontinentu i stvarati sebi carstvo u Italiji; od Friulija na severu, sve do na nekoliko milja od Milana na zapadu, a na jugu sve do krajeva u blizini Ferare.

Početkom XVI veka suparnici Republike zaustavili su njenu ekspanziju po kontinentu. Otkrićem Amerike. pomorska trgovina se polako počela premeštati sa Sredozemnog mora na Atlantik. Venecija je počela da slabi ekonomski, fosilizovala se politički, a na Levantu je gubila svoje teritorije. Ali zato se nije gasio njen izvanredni sjaj u svim oblastima kulturnog života: u arhitekturi, slikarstvu, književnosti. Godine 1797, usled svoje slabosti i nesposobnosti ljudi koji su njom upravljali, Serenissima sa simbolom lava na grbu, pala je bez borbe u ruke Bonaparte, koji ju je ubrzo potom ustupio Austrijskom carstvu. Postavši ponovo plen Francuza pod Napoleonom I, da bi zatim opet dospela pod austrijsku vlast, Venecija je bila potčinjena strancima sve do 1866 (izuzev za vreme kratkotrajne II republike 1848. godine). Prisajedinivši se 1866. godine Italiji, Venecija je počela prolaziti kroz period strašne obamrlosti, kao da je poslala provincijalna, pa se čini nesposobnom da vrati svoj nekadašnji sjaj.

Zastava Venecijanske Republike
Slika 1. Zastava Venecijanske Republike

Istorija ovog grada nije ostala nezabeležena u literaturi, šta više veoma je brojna. Vrlo često su putnici i trgovci zadivljeni osobenostima ovog grada, punili svoji putopise. Posebnu pažnju im privlače vreva oko arkada u blizini Rialta I veliki izbor proizvoda koji su mogli da se kupe u Veneciji, ali i otmenost tzv. bankarskog kvarta. U ovom radu, koji će pre svega biti skoncentrisan na ekonomski aspekt istorije ovog grada, pokušaču da razotkrijem uzroke uspona venecijanske privrede, kao I njene osnovne karakteristike u "zlatnom dobu". Na kraju ću hronološli prikazati kraj Venecijanske republike, kada ona dolazi u Ruke Napoleona i Austrijanaca. Veoma detaljnu istoriju Venecije dao je profesor Kristijan Bek, sa Pariske Sorbone u svojoj knjizi "Istorija Venecije", I podaci iz tog dela će biti okosnica ovog rada. Sama analiza trgovine, opisi Venecijanskih trgovaca I trgovačkih institucija, veoma detaljno su opisani u drugom tomu Brodelove "Materijalne civilizacije, ekonomije I kapitalizma od XV fo XVIII veka" - "Igra razmene" pa će se kroz rad provući nekoliko veoma deskriptivnih citata ovog autora.

1. STICANJE NEZAVISNOSTI I USPON TRGOVAČKE MOĆI VENECIJE

Venecija je navodno osnovana 25. marta 421. godine na grupi ostrvaca oko današnjeg Rialta, tako što se stanovništvo Akvileje u begstvu od napada Alarihovih Gota privremeno naselilo u laguni. Napad Atilinih Huna 425. godine primorao još jedan deo stanovništva Akvileje da pobegne i naseli se u laguni. Nov priliv stanovništva u Lagunu javio se bekstvom stanovništva iz Ravene kada se vođa Ostrogota - Teodorih proglasio kraljem. Ostrogoti su u Veneciju doneli i prve ynake privrednog života. Već u VI veku na laguni počinju da se razvijaju izvesne pomorske delatnosti: brodogradnja, trgovina duž jadranske obale, te ribolov i dobijanje soli. Najveći priliv novih stanovnika u Veneciju, je u vreme kada su dolinom reke Po zavladali Langobardi, oko 570. godine, i tada u nju ne dolaze više samo siromašni, već i vojnici, zemljoposednici i sveštenstvo. Tervižani su se naselili na ostrvima Rialto i Torčela, Padovani u Malamoku, Friuljani u Gradu i Kaorlu. Kjođa i Jezolo takođe su primili izbeglice. Svim ovim naseljima upravljala je vizantijska administracija na čijem je čelu bio ravenski egzarh, koji je vladao do 751, kada je Ravena pala, što je bio i kraj lombardijskog egzarhata.

Krajem prve trećine IX veka Venecija je već stekla svoje glavne karakteristike. Na njenom čelu je dužd, sa veoma širokim ovlašćenjima kome pomažu mu dva tribuna, proizašla kao i on, iz krupne zemljoposedničke aristokratije koja ulaže sredstva u trgovinu. Pod takvom vladavinom, Venecija nameće svoj uticaj u laguni i u obližnjem kopnenom pojasu, tako učvršćujući svoj položaj na međi koja razdvaja vizantijski, franački i slovenski svet. Preko nje, najzad, ide i trgovina između carigrada i zapada. Ugroženi od strane slovenskih gusara, koji iz dalmatinskih gradova kreću u pljačkaške pohode po Jadranskom moru, kao i od onih saraćenskih, koji stižu sa Sicilije i iz Barija, Venecijanci uspostavljaju, pre svega zahvaljujući svojoj floti — sopstvenu nezavisnost između dva carstava. Uspeli su da 840. godine sakupe šezdesetak brodova, sa posadom od dvesta ljudi na svakome od njih, ali su ipak pretrpeli poraz od muslimana pristiglih iz Tarenta. Međutim, već dve godine kasnije stvorili su novu, isto tako veliku eskadru.
Ugovorom sa Lotarom iz 840. godine ustanovljena je autonomija venecijanske teritorije koja je, pored ostrvlja Rialta, obuhvatala olivolo, Murano, Malamoko, Kjodu, Torčelo, Burano, Čitanovu, Kaorle, Grado, usque ad aquas salsas . U ugovoru su nabrojani gradovi na kopnu koji održavaju veze sa venecijanskim ostrvima i opisana je trgovinska i zemljoposednička delatnost u kojoj Venecija ima pravo da učestvuje. Najbitnija tačka ovog ugovora je da se dužd više ne naziva „poniznim duksom venecijanske provincije", već „slavnim duksom Venecijanaca". Drugi znak postepenog osvajanja nezavisnosti predstavlja uvođenje venecijanskog novca. Već oko 875. na reversu venecijanskih kovanica se pojavljuju reči Christe salva Venecias, a na drugoj strani natpis kojim se Gospod poziva da čuva „rimskog" cara, to jest onoga na Istoku. Međutim, venecijanski novac predstavlja i znak privrednog poleta. Venecijanci sada već izvoze na Istok neke proizvode sa Zapada (među njima i drvo), a na Zapad uvoze so, ribu, začine i svilene tkanine.

Uspon mletačke moći počinje dolaskom na vlast dužda Petra II Orseola 991. godine koji je započeo svojom vladavinom ostvarivanje jednog dugoročnog i dalekosežnog programa preporoda Venecije. Dužd Petar II oroselo je postigao da Venecija bude priznata i od strane istočnog i zapadnog carstva, ali je i pomogao da se učvrsti moć Venecije na Jadranskom moru. Oroselo je uspeo da izdejstvuje veoma povoljne ugovore za Venecijance sa zapadnim i sa istočnim carstvom, koji su naglašavali nezavisnost Venecije. Sa zapadnim carstvom je omogućio pravo Venecijanaca da na obalama reka
Pjave i Sile otvaraju poslovnice i skladišta, što je garantovalo slobodu kretanja na teritorijama carstva i to bez plaćanja taksa, a 1001. godine je izdejstvovao da i sam grad prestane da plaća danak carstvu. Sa Carigradom dužd je uspostavio odnose uzajamnog poverenje i saradnje koji su se zasnivali na tome da su venecijanski trgovci plaćaju umanjene takse za svoju robu, a omogućeno im je i da se njihovim poslovima neposredno bavi finansijska služba prestonice. Zauzvrat, Venecija se obavezala da u svakoj prilici prevozi carske vojnike sa Bosfora do vizantijskih teritorija u južnoj Italiji. Bila je to teška obaveza, ali na osnovu nje se podrazumevalo da u Jadranu carsku mornaricu treba da zamenjuje venecijanska, što je ujedno bilo i prećutno priznanje moći i autoriteta Venecije u ovoj regiji. Konačnu samostalnost u odnosu na Istočno carstvo, Venecija stiče nešto kasnije 1082. novom hrisovuljom, kojom Dužd stiče doživotnu rentu (roga) i titulu protosevasta, takođe doživotnu. Venecijanskim trgovcima tada su data skladišta na delu obale u Carigrada, jedna pekara i sidrišta, kao i dozvola da slobodno trguju sa čitavim nizom luka i utvrđenih mesta. Ovaj dokument je priznao tako reći potpunu njenu samostalnost u odnosu na istočno carstvo. „Povlašćenim položajem koji im je dat 1082. godine car je Venecijancima široko otvorio vrata Istoka. Tog dana Venecija je postala svetska trgovačka velesila." [Dil (Diehl)]

Dok je početkom XI veka Venecija još uvek bila samo živahna ribarska i zanatlijska palanka, krajem tog veka njena veličina i njen položaj već su neuporedivo značajniji. Njom upravlja dužd uz pomoć svog dvora, visokih dostojanstvenika i sposobne administracije. Okupljajući se na javnim skupštinama, populus ga bira aklamacijom i obavlja zakonodavne i sudske poslove. Dominantni element društva čine case vecchie, stare porodice [Kontarini, Orseolo, Falijer, Badoer, Mikjel (Michiel), Đustinijan (Giustinian)], koje poseduju velika imanja i stalno sve više ulažu u trgovinu, a uz njih i nove porodice, case nuove. Trgovačka društva koja one obrazuju zovu se rogadie i colleganze. Ona prva poveravaju robu nekom trgovcu, i njegov je posao da tu robu proda; u drugima se kapital i rad udružuju, pa se dobici dele napola, a gubici u odnosu dve trećine/jedna trećina. Ispod sloja koji čine ti primati nalazi se jedan drukčiji, sloj malih ljudi koji nije strukturisan u vidu korporacija, a koji — prema rečima jednog hroničara iz tog doba — „niti ore, niti seje, niti bere", već živi od mora. Međutim, prvi krstaški rat i osvajanje Jerusalima od strane vojske sa Zapada uskoro će svim Venecijancima otvoriti nove perspektive.

Zahvaljujući svojoj sposobnosti da brzo reaguju, kao i svojoj dinamičnosti, Venecijanci su tokom prve polovine XII veka dali snažan podstrek svojoj trgovini, ali i unutrašnjem životu svog grada. Na ekonomskom planu, oni su postali ti koji su Italiju i Nemačku snabdevali svilenim tkaninama, začinima, pamukom, šećerom, mirisima i dragim kamenjem sa Istoka; na Istok su pak izvozili drvo, gvožđe i bakar; uspostavili su, u sopstvenu korist, monopol na so. „Venecija, to skladište Istoka na vratima germanske centralne Evrope, ostvarila je prosperitet koji je isto toliko bio povoljan za nju samu koliko i neophodan drugima." (Tirje.)

Početkom XII veka pojavljuju se nova udruženja venecijanskih trgovaca, bolje prilagođena razvojnim tokovima u području nad kojim su zagospodarili, od Sirije do Romanije, od Grčke do Egipta. Reč je o „kompanijama" u kojima su se udruživali dvojica ili veći broj pojedinaca, s tim što je svaki od njih unosio svoj deo kapitala, svi su radili, svi bili međusobno solidarni, a dobitke i gubitke delili su u srazmeri sa novcem koji su uneli. Simbol rasta pomorske moći bila je izgradnja državnog Arsenala, 1104. godine, za vreme vladavine dužda Ordelafa Falijera, na Zemelama (Dva veoma slična ostrvca u južnom delu arhipelaga). Tu će postepeno nastajati ogromni kompleks brodogradilišta, livnica, skladišta, radionica, a tu će biti razrađen i jedan racionalno zamišljen vid ratnih i trgovačkih brodova.

Druga polovina XII veka, između izbora dužda Vitalea Mikjela II i četvrtog krstaškog rata, u znaku je ozbiljnih teškoća na međunarodnom planu, nastalih intervencijom cara Fridriha Barbarose (Friedrich Barbarossa) u Italiji, neprijateljskim stavom istočnih careva i pobunama u Dalmaciji. Fridrih Barbarosa se posvetio jačanju svog uticaja u Nemačkoj, a potom i u Italiji, suprotstavljajući se papskoj vlasti.Venecijanci brinući o svojim pomorskim poduhvatima, usmereni su više ka pučini nego ka kopnu , pa je Venecija nastojala da ostane neutralna u sukobu između crkvenih vlasti i Carstva. Međutim, 1159. ona je stala na stranu pape Aleksandra III protiv antipape Viktora IV, kojega je podržao Fridrih. i prihvatila je kardinale i prelate koji su ostali verni Aleksandru.

Nakon što je vojska severnoitalijanskih gradova porazila carske trupe kod Lenjana 1176. godine, Venecija je postala pravi dobitnik u pregovorima do kojih je došlo između suprotstavljenih strana. Do pomirenja pape i cara, i potčinjavanja ovog poslednjeg, došlo je u crkvi sv. Marka 1177. godine: „Mir koji je uz niz veličanstvenih ceremonija zaključen u Veneciji označio je mesto koje će tom gradu ubuduće pripadati u Italiji i svetu." [Renuar (Renouard).]

Zato što je podržala papu i kardinale iz njegove stranke, zato što je pružila pomoć Lombardskom savezu, ali i zato što je sarađivala u jednom carskom poduhvatu usmerenom protiv Ankone 1172. godine, Republika je dobila niz prednosti od bitnog značaja: patrijarh iz Grada (koji je u stvari stolovao u Veneciji) dobio je od pape vlast, koju više niko nije osporavao, nad verskim zajednicama u području lagune, u Istri i Dalmaciji, a venecijanski trgovci su stekli pravo da slobodno putuju i prevoze robu, oslobođeni plaćanja svake putne takse, u čitavoj kraljevini Italiji; najzad, car je i sam priznao samostalnost Republike.

2. ZLATNO DOBA VENECIJE (XIII - XV VEK)

„Zlatno doba" Venecije započinje njenim učešćem u četvrtom krstaškom ratu na poziv Pape Inoćentija Trećeg. Saglasno ugovoru zaključenom februara 1201, Venecijanci su bili dužni da obezbede brodove kojima će do Svete zemlje biti preneto 4.500 konja i vitezova, 9.000 konjušara i 20.000 pešadinaca. Enriko Dandolo, venecijanski dužd u to vreme, bio je izvrstan poznavalac istočnog carstva. U želji da natera krstaše — čije su kese uglavnom bile prazne — da mu plate za prevoz, odlučio je da stavi hipoteku na njihova buduća osvajanja, pa i da sam učestvuje u poduhvatu, kako bi branio interese svojih sugrađana. Glavni cilj krstaša je bio da osvoje Carigrad, i u tome su uspeli. Pošto su pobedili, Venecijanci i Franci podelili su carstvo. Venecijanci su postali gospodari znatnog dela Carigrada, obala Jonskog mora, ostrva koja su obrazovala Dominium Adriae, Peloponeza, Kiklada, Galipolja i Rodosa. Venecija se u stvari zadovoljila samo time što je posedovala ključne tačke: Drač u Epiru, Koron i Modon na jugu Moreje, Krit, Negropont.

Dandolo

Dandolo — koji je umro na položaju dužda 1205. godine — obezbedio je svojom umešnošću Veneciji za čitava dva veka „jedino pravo kolonijalno carstvo koje je postojalo u srednjem veku" (Tirje); to carstvo, pošto se njime dobro upravljalo i pošto je pažljivo iskorišćavano, obezbedilo je gradu u laguni pristup proizvodima iz Azije i pružilo sigurnost njegovoj trgovini: tj., donelo mu je prevlast u istočnom Sredozemlju.


Zlatno doba Venecije karakterišu i pomorska putovanja, jednog od najslavnijih Venecijanaca i najvećeg istraživača srednjeg veka- Marka Pola (slika levo) : do Persijskog zaliva i Kine. Svakako da je za ovako smele poduhvate morala postojati podršku jedne moderne i efikasne privredne infrastrukture, kakvu su Venecijanci i njihova država postepeno stvorili.

Koliko je velika moć mletačke privrede u to vreme možemo videti u bilnsu mletačke privrede Dužda Tomazo Močeniga iz 1423, kada je on ležeći na samrti rekao sledeće:

"Naš grad ulaže u trgovinu, za svoje poslove u čitavom svetu, 10 miliona dukata u navama, galerama i drugim lađama, tako da čist prihod koji to donosi Veneciji iznosi 2 miliona, a između onoga što ulažemo I ukupnog prihoda dobitak je 4 miliona. Kao što znate, na moru imamo 3000 lađa od 10 do 200 amfora, sa ukupno 17.000 mornara; poznato vam je da imamo 3000 nava i na njima 8.000 mornara. Takođe znate da svake godine imamo na moru 45 galera, kako uzanih tako i onih krupnihl9, a na njima 11.000 mornara; uz to imamo i 3000 stolara brodograditelja, te 3.000 kalafata; znate za naših 16.000 tkalaca što izrađuju tkanine od svile i parheta; videli ste kuće procenjene na 7 miliona i 50.000 dukata; najamnina za te kuće donosi 500.000 dukata; imamo 1.000 plemića čiji godišnji prihod iznosi od 700 do 4.000 dukata... "

Venecija stiče svoje ogromno bogatsvo za to vreme uglavnom posredovanjem u uvozu I izvozu između istoka I zapada. Naime, Venecija uzima sa Zapada drvo, metale, vunu i vunene tkanine, kao i svilene tkanine izvezene zlatom, te platno od kudelje i lana, a istovremeno Zapadu prodaje začine, mirise, robove, svilu, pamuk, stipsu i materije za bojenje sa Istoka. Venecijanci su se snabdevali idrvetom, medom, voskom, krznom i kudeljom od Slovena, a iz Vizantije su uvozili vina i svilene tkanine.

Za vlastitu potrošnju, Republika uvozi žito, začine, drvo, bitumen, građevinski materijal, kudelju. Od vlastitih proizvoda, ona izvozi so, šećer sa Kipra, kao i žito, vina i vunu iz svog carstva, a isto tako i ono po čemu je Venecija najpoznatija u to vreme: nakit, staklo, kristal, krzna — tj. proizvode koji su je načinili najznačajnijim modnim centrom tog vremena.

Najveći deo navedene robe iz tih uvozno-izvoznih poslova donosi se na kejove i obale Velikog kanala, u zone koje sve više služe samo za tu svrhu, i tu se prodaje i razmenjuje. Razlog tome je obaveza koju je država nametnula vlasnicima brodova da prilikom svojih putovanja pristanu u luci, kako bi tu platili ulaznu i izlaznu taksu.

Između XIII i XV veka godišnji obim trgovinske razmene u stalnom je porastu. Početkom tog perioda, na galerama se prenosilo između 3 000 i 5.000 tona tereta godišnje; u XIV veku, između 7.500 i 10.000 tona; u XV veku, između 10.000 i 12.000 tona. Dok su galere prenosile lake i dragocene terete, dotle su nenaoružani brodovi, jedrenjaci okruglog oblika i sa tonažom koja je za ono doba bila znatna, prevozili slobodnim morskim putevima tešku, glomaznu i ne mnogo skupu robu. Naime, galere, tipično venecijanski brodovi, znatnih dimenzija, brzi, laki za upravljanje, sa dva ili tri jarbola, sa posadom od dvesta veslača i dvadeset strelaca, kretale su u konvojima (mude) na istok ka Carigradu, Romaniji, Crnom moru, Tani i Trapezundu, te prema Kipru i Maloj Jermeniji; a na zapad ka Majorki, Barseloni, Valensiji, Sevilji, Lisabonu, Sautemptonu, Brižu i Londonu.

Putevi Venecijanske Trgovine
Slika 3. Putevi Venecijanske Trgovine

Iz svega ovoga se vidi da je mletačka privreda, prema Brodelovom izrazu, bila „dirigovana". Jer država je bila ta koja je određivala kalendar po kojemu su polazile mude, kao I vrstu tovara, a ona je imenovala I kapetane. U Arsenalu — gde je radilo više od hiljadu visoko kvalifikovanih stručnjaka — izgrađivala je vlastite galere na kojima je isticana zastava sv. Marka i koje susvedočile o mletačkom prisustvu na morima. Činovnici Serenissime pazili su i na to da brodovi pojedinaca odgovaraju propisima, određivali su gornju granicu njihovog tovara, izdavali naloge o broju članova posade, pa čak i o brodskoj opremi, užadi i sidrima. Pitanja vezana za plovidbu. bez obzira na to da li je ova bila „zvanična" ili privatna, nisu bila jedina u koja se država uplitala. Zahvaljujući gustoj mreži činovnika, na čijem se čelu nalazio Proveditor di Comun, Republika je nadzirala i mnogobrojne ustanove: Fondaco de' Tedeschi u koju su zbog svojih poslova morali dolaziti nemački trgovci; Dom Lombarđana, kuda je stizala roba iz Italije

Venecija je držala monopol na so, a delimično je nadzirala i trgovinu osnovnim prehrambenim proizvodima kao što su žito i ulje. Lokalnim bankama zabranjivala je da daju zajmove strancima, kako bi joj novac u slučaju potrebe bio na raspolaganju.

Venecijanci su kovali svoj novac u Ceki i to: srebrni groš, koji se pojavio krajem XII veka i ostao nepromenjen. do XVI veka; dukat, koji je sadržao 3,56 grama finog zlata, a na čijem se reversu vidi sveti Marko kako predaje zastavu duždu koji pred njim kleči. Taj dukat je vrlo brzo postao osnovna zlatna podloga u čitavom Sredozemlju, poštovanija od bilo kod drugog dukata. Dukat kovan u Ceki ili cekin, mogao se razmenjivati za druge novce u mnogobrojnim privatnim bankarskim ustanovama na Rialtu. Kod menjača, na tekućim računima trgovaca, nalazio se novac koji se na osnovu pisanog naloga mogao povući. Mušterije su na taj način jednim običnim spisom mogle namiriti svoje kolege iz iste banke ili iz neke susedne. Tako je pored metalne nastajala i moneta u obliku pisanih dokumenata. Nešto kasnije u XIII veku, u Veneciji, Đenovi I Firenci se javlja novi instrument plaćanja - menica koji polako, ali sigurno ulazi u razmenu.

Venecijanski trgovac — najčešće i sam sin trgovca — živi sebi svojstvenim životom i u odgovarajućoj sredini. Pripreman već od detinjstva za svoj posao, on najpre biva poslan na neki brod, i pri tom na nj ukrcava nešto robe sa kojom se uči trgovanju. Zatim mu nalaze mesto u inostranstvu, kod nekog rođaka ili zastupnika. Potom i sam počinje da zastupa preduzeće. Kad dođe u odgovarajuće godine, i kad za to nastupi trenutak, on se — pošto se obogatio — vraća u Veneciju, gde zasniva i dom. Nastavlja poslove, uzima učešće u javnom životu, ulaže deo svojih prihoda u kupovinu zemlje i nekretnina, kao i u državne rente. Venecijanski se privrednici obično ne vezuju samo za jedno trgovačko društvo, već za više njih, ili za preduzeća različitih vrsta. Oni mogu biti čas trgovci kapitalom, a čas trgovci robom. Deleći tako svoje poslove, umanjuju rizike plovidbe i trgovanja. U Veneciji „veliki poslovi i velika bogatstva nastaju iz nagomilavanja malih preduzeća i malih dobitaka." (Renuar.) Stoga Mlečanima uopšte nije potrebno da se osiguravaju. kao što čine poslovni ljudi iz Firence.

3. SJAJ I PROPADANJE VENECIJE (OD XVI DO XVIII VEKA)

Godine 1492—1494. su prekretnica u istoriji sveta, Italije i Venecije. Kao posledica otkrića Novog sveta (1492) javljaju se promene u planetarnoj privredi; a silaskom Karla VIII u Italiju započeo je dug niz sukoba koji je Italiju, od aktivnog subjekta kakav je dotad bila, pretvorio u pasivni objekt evropske politike, u pozornicu ratnih operacija na kojoj su se suočavale moćne nacionalne države, u prvom redu Francuska i Španija. Ova poslednja je na kraju odnela pobedu i nametnula svoju vladavinu svim italijanskim regionalnim državama.

Jedino je Venecija ostala nepromenjena, sačuvavši pri tom i potpunu nezavisnost. „Istorija možda nikad nije predočila pažnji ljudi tako uzbudljiv primer kao što je onaj što ga pruža Venecija na prelasku iz XV u XVI vek. Pokazujući izvanrednu volju za otporom, jedna moćna država, mada tipična predstavnica već prevaziđene prošlosti, napinje sve svoje snage u očajničkom nastojanju da ide protiv vremena. Ona dobija tu opkladu koja se u početku mogla činiti izgubljenom, da bi tako produžila svoju anahroničnu egzistenciju sve do kraja XVIII veka." (R. Romano.) Oko 1490. Marino Sanudo nam predočava očaravajuću sliku blagostanja koje vlada na obalama lagune: „Svi kupuju i žive poput vlastele... Mada u ovom gradu ništa ne raste, ipak ima svega u izobilju... , jer ovamo stiže svakojaka roba iz svih gradova i svih delova sveta, a naročito hrana... To je tako jer su svi ovde bogati."

Nešto kasnije, međutim, bankrotirao je znatan broj venecijanskih bankara: 1495. Balbi (200.000 dukata), 1497. Alvize Niketa (Alvise Nicheta) (10.000 dukata), 1498. Alvize Grimani (16.000 dukata), 1499. Andrea Garconi (Garzoni) (150.000 dukata) i Tomazo Lipomano (Tommaso Lippomano) (120.000 dukata). Moglo bi se reći da su ovi slomovi prvi znaci krize mletačke privrede. Mnogi su rekli da grad nije bio nikada tako siromašan kao u to vreme. U isto vreme jako su veliki I državni rashodi I to pre svega vojni.

Velika geografska otkrića s kraja XV i početkom XVI veka donose veliku uznemirenost kod Venecijanaca. Portugalci sa obala Malabara uspevaju da donesu začine do Lisabona, direktno, a da ne moraju da prodju direktno preko Venecije i Egipta i da plate taksu. Kolumbova otkrića su bila od velikog značaja za Lisabon i za njegov ekonomski napredak, pre svega što se Portugal nalazi mnogo bliže Londonu i gradovima Hanze, nego Venecija. Ali posledice Kolumbovog otkrića nisu po Veneciju bile tako ozbiljne kako se u njoj verovalo, i kako su dugo mislili istoričari. S jedne strane, budući neposredno prisutni na samom izvoru začina, portugalski trgovci su ih iznosili na tržište u velikim količinama i tako im obarali cene; nisu uspevali da prodaju sve, pa su se pokazali nesposobnim da upravljaju tržištem na kojemu su Mlečani raspolagali solidnijim iskustvom. S druge strane, novi konkurenti Serenissime nisu imali pristup drugim proizvodima (svili, pamuku, tepisima, koralima) koji su se i dalje mogli naći samo u levantinskom delu Sredozemlja. Posle 1520. roba iz tih oblasti počela je dakle ponovo pristizati u većim količinama, koje su oko 1560. čak i udvostručene. No I pored toga, 1532. je. krenuo poslednji konvoj mletačkih galera ka Eg-Mortu i Londonu, a poslednji je bio i onaj ka Aleksandriji iz 1569. Može se reći da distributivna uloga Venecije, uspostavljena krajem XV veka, tokom sledećeg veka sve više gubi na značaju.

Kada je reč o kontinentalnoj trgovini situacija je bila drugačija. Trgovci su i dalje dolazili da se snabdevaju u Veneciji. Npr. Ako su hteli da kupe začine, jedina mogućnost da ih kupe bila je u Veneciji. Venecija se nije bavila samo međunarodnom privrednom razmenom, već je i pretvarala sirovine u gotove proizvode: u predmete od zlata, stakla, u ogledala, čipke, obrađenu kožu, tkanine izvezene zlatom ili srebrom. Merceria, gradska ulica sa prodavnicama, kojoj su se divili svi strani putnici, izgledala je kao bogat izlog prepun proizvoda te vrste. Sve više napuštajući prekomorsku trgovinu, mletački se kapital okretao ka vunarskoj industriji. U god. 1523. u Veneciji je proizvedeno 4.413 truba sukna; u 1532, 6.336; u 1550, 11.558; u 1602, 28.729.

Na obalama lagune razvila se jedna nova, sasvim moderna vrsta industrije, štamparstvo, koja će imati jako veliki kulturni značaj. U XVI veku u gradu je bilo pedesetak izdavačko-štamparskih kuća. Svaka od njih objavila je dvadesetak izdanja, a bilo ih je desetak koje su na tržište iznele više od četrdeset publikacija: dakle triput više nego Firenca, Milano i Rim zajedno.

XVII vek donosi Venecije nagoveštaje ekonomskog kraha moćne Venecijanske privrede. Tome su doprineli nekoliko faktora: kuga iz 1630. godine koja je odnela 46. 000 života, gusarenja I ogromni ratni troškovi. Dosašnja prekomorska trgovačka aktivnost gotovo zamire. Sa zapadom gotovo i da je nema, a na Istoku je na veoma niskom nivou. Tome doprinosi I pojava veoma surove konkurencije u sredozemnom moru. S jedne strane, Francuzi, Holanđani i Englezi dobili su od turskih carinskih vlasti znatne poreske povlastice. A s druge strane, u XVII veku pojavile su se i razvile velike evropske kompanije: engleska Kompanija za istočnu Indiju, holandska Kompanija za zapadnu Indiju (1617). Istovremeno Mletačka industrija luksuzne robe beležila je pad zbog konkurencije stranih manufaktura, naročito onih francuskih, uprkos tome što su sve do XVIII veka proizvodi iz Venecije i dalje uživali veliki ugled u Evropi.

Pod uticajem konkurencije atlantskih luka, holandskog bankarstva, francuskih I italijanskih luka u Sredozemlju, Venecija je sve više tonula u mrtvilo. Kao luka malo-pomalo je gubila svoj međunarodni značaj, koji je bivao sveden na lokalne i nacionalne dimenzije. Venecija se marginalizovala.

4. POLITIČKA I EKONOMSKA PROPAST VENECIJE U XVIII VEKU

Neslavni pad Republike 1797. godine znatno je pomračio sliku kakva je vladala o Veneciji tokom XVIII veka. U ratu koji je počeo 1701. kada je Francuska napala Austriju, Venecija je odlučila da ostane neutralna, no ni to nije moglo sprečiti sukobljene vojske da narušavaju njene granice na kopnu i na moru. U sukobu sa osmanlijama nije bilo moguće zadržati neutralnost, uprokos tome što je odlučila da se deklariše kao vojno neutralna tokom celog XVIII veka. osmanlije su joj objavile rat 1714, i za nepunih 100 dana Venecija je ostala bez: Egine, Korinta, Naupliona, Korone, Modona, Monemvasija, kao i Suda i Spinalunga na Kritu. Požarevačkim mirom, potpisanim jula 1718, Mlečani su izgubili Moreju, ali su zadržali neke od pozicija stečenih u Dalmaciji tokom sukoba. Time su granice mletačke imperije konačno utvrđene; viševekovni ciklus mletačko-turskih sukoba obustavljen je; a Venecija je živela u miru sve do dolaska Napoleona.

Ceo XVIII vek u Veneciji okarakterisan je veoma visokim deficitom javnih finansija, koji nije uspeo da se umanji ni posle nekoliko pokušaja reformi. I u oblasti privrede, situacija nije bila puno bolja. Krajem veka ukupni obim trgovinske razmene i dalje je bio prilično visok (20 miliona dukata), no kada se uzme u obzir da se obim francuske trgovinske razmene utrostručio podatak I nije toliko ohrabrujuć. Venecijanska luka, kojoj su konkurisali Livorno, Đenova, Trst i Rijeka, spala je na nivo regionalnog pristaništa koje snabdeva svoje kopneno zaleđe. Doduše, preduzete su izvesne mere: osnovane su nove službe, izgrađeni veliki brodovi, sa mnogoljudnom posadom i snažno naoružani, uvedene (neuspešne) reforme u poreskoj i carinskoj oblasti, itd. Ali — na primer — plan o osnivanju Trgovinske komore, po ugledu na onu u Francuskoj, nije mogao biti sproveden jer su mu se suprotstavile postojeće kompanije I činovničke službe.

Suočena sa konkurencijom država čije je stanovništvo bilo veće, koje su imale više sirovina i čija je proizvodnja bila jeftinija, mletačka je privreda sve više slabila. Proizvodnja vune je opadala, porast proizvodnje svile i platna bio je tek relativan; staklarstvo se nalazilo u stagnaciji, proizvodnja papira, štamparstvo i izdavaštvo nazadovali su kako po kvantitetu, tako i u kvalitetu (sa izuzetkom preduzeća Remondinijevih iz Basana). Napredak je zabeležen samo u turizmu. poljoprivreda se i dalje uspešno razvijala, što je paradoksalna činjenica kad je reč o Veneciji. Treba napomenuti da je Venecija još tokom XV veka postala velika poljoprivredna sila, osvajanjem teritorija u svom zaleđu. Krajem XVI i početkom XVII veka bogati mletački patriciji napuštaju trgovinu i prelaze u poljoprivredu. Patriciji su kupovali zemlju od seljaka, ali su se okoristili i od osvajanja zaleđa. Privatna ulaganja pre svega u isušivanje muljevitog venecijanskog tla, bila su već visoka u XVII veku, a ostala su takva i u XVIII veku. Međutim, prema katastru iz 1740, 49% zemljišta u oblasti Padove, a 36% u oblasti Treviza, pripadalo je plemićima, prvenstveno venecijanskim patricijima. I u oblasti poljoprivrede se razmišljalo o mogućim reformama: uvođenju modernih postupaka, razvoju pašnjaka, reformi poreskog sistema, no usled suprotstavljenosti različitih interesa status quo se i dalje održavao.

Sve ovo utiče na to da se tradicionalno mišljenje o Veneciji promeni. Putovanje patricijskog kapitala ka zasadima duda, pirinča, pšenice i konoplje u mletačkom zaleđu je begstvo kapitala u sigurnost daleko od trgovine koja još od kraja XVI veka postaje veoma rizična i teška. Venecija je ipak i dalje veoma živa luka zahvaljujući stranim brodovima i to možda i najatraktivnija u sredozemlju. Kapital odlazi u poljoprivredu pre svega zbog rasta profita.
Kraj Republike

U aprilu 1796., vojska pod Bonapartinom komandom odnela je pobedu nad Austrijancima i Pijemontežanima, te zauzela Milano i Lombardiju. Krajem maja ušla je u Bergamo, potom u Trento i Veronu (u novembru). 18. aprila 1797. u Lebenu Austrijanci i Francuzi su se sporazumeli o međusobnoj podeli mletačkih zemalja. Austrijancima je pripao znatan deo kopnenih poseda Venecije, dok je ona, u nadoknadu, dobila Romanju, Feraru i Bolonju,

Venecijanska Republika do 1796. godine
Slika 4. Venecijanska Republika do 1796. godine

1. maja objavljen je rat Mletačkoj republici. Vladajuća klasa u Veneciji nastojala je na sve moguće načine da napusti vlast ne izlažući se pri tom opasnosti. Dužd Lodoviko Manin i Veliko veće podneli su 12. maja ostavke. Naimenovano je opštinsko veće, čiji su članovi uglavnom uzeti iz redova građanstva. Ali krajem oktobra u Veneciju je stigla vest o ugovoru koji je u Kampoformiju zaključen između Francuske i Austrije. Francuzi su dobili mletačka ostrva na Levantu; Austriji su date Istra, Dalmacija, sama Venecija, kao i venetska oblast sve do reka Po i Adiđe. 18. januara 1798 prvi austrijski odredi ušli su u Veneciju. Ona će počev od tada provesti više od pola veka pod vlašću tuđina.


ZAKLJUČAK

Na početku svog zlatnog razdoblja u XV veku, Venecija je imala blizu 100 000 stanovnika. Moglo bi se reći da su Venecija i Venecijanci u to vreme veoma tolerantni ka strancima. I zaista Venecijanci su lako prihvatali i Jevreje, i Grke, Slovene, Turke, Nemce, Flamance, što je dovelo do toga da Venecija postane veoma živaha, a njena kultura stimulativna za trgovinu, privredu, pa i umetnost. Zahvaljujući ovoj raznolikost u Veneciji se razvilo i poseban oblik umetničke renesanse pod uticajem Toskane, Vizantije i Flamanske kulture.

Istovremeno državna uprava i administracija svojom fleksibilnošću i inovativnošću pokušavaju da stvore što manje prepreka ovakvom razvoju, ali da i pruže izvesnu stabilnost političkog okruženja.

Neprestani rast i blagostanje Venecijanske privrede trajali su skoro 700 godina, ali od XVII veka počinju da se primećuju prvi znaci stagnacije. Venecija je postala manje otvorena, manje tolerantna, više ekonomski rigidna. U isto vreme počinju da se razvijanju metropole na Atlantiku, što dovodi do selenja trgovine na zapad, pa Venecija počinje da gubi na svom značaju. Krajem XVII veka u Veneciji počinje da se razvija jedna nova privredna grana - turizam, pa Venecija postaje ikona poznata širom sveta, pre svega zbog svoje specifične arhitekture i arheotipa. Turizam je bio ono na čemu i dan danas Venecija temelji svoj privredni razvoj.

Brojni pisci, istoričari, putnici, trgovci su pisali o Veneciji, očarani mitom o Veneciji, po kome je ona " plodno gnezdo svekolikog dobra; a onaj ko je posmatra može u njoj videti čitav svet okupljen na malom prostoru". Posle kraha Venecijanske Republike, ostaje seta za vremenima kada je Venecija bila "centar" sredozemlja i tadašnjeg sveta, i kao takva služila je mnogima za uzor i divljenje. Zanimljiv citat iz Šekspirovog "Mletačkog trgovca" koji kroz usta jednog od likova iz svoje drame, opisuje morski krajolik nad kojim vladaju Mlečani, je simbol onoga po čemu će Veneciju pamtiti buduće generacije, ali i ideal mnogih drugih, pre svega njenih suparnika:

„Popučini vam misli krstare,
Gde vaše lađe s moćnim jedrima
Kao gospoda, varoški gazdaši
Na talasima, ili kao kakva
Toržestvena parada pomorska
Gledaju preko ramena na onu
Ubogu sitnež trgovačku koja
Do pojasa se klanja ispred njih. "


LITERATURA

• Christian Bec, Histoire de Venise, Presses Universitaires de France - Sorbone, 1993,

• Fernan Brodel, „Materijalna civilizacija, ekonomija i kapitalizam od XV do XVIII veka", vol 2. , Igra razmene, Službeni list SRJ, Beograd, 2007

• Peter Clark, European Cities and Towns 400 - 2000, Oxford - University press, Great Britan, 2009.

• Williams, Henry Smith, The Historians' History of the World, Encyclopaedia Britannica Co Ltd, 1904, vol. 9

• Šekspir V, Mletački trgovac, SKZ, Beograd 1944

Internet izvori:
• Britannica - www.britannica.com
• COSMEO - Discovery channel' s online homework help service - www.cosmeo.com
• SAN JOSE STATE UNIVERSITY- www.sj su.edu/depts/economics/
• Wikipedia - www.wikipedia.com

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi