Radovi iz Istorije:

Aleksandar Makedonski - seminarski rad

Antička Grčka-seminarski rad

Antička Pula-seminarski rad

Antika i Hrvatska-seminarski rad

Ali-aga Dadić i Sinan-paša Sijerčić -seminarski rad

Arapi i pojava Islama - seminarski rad

Avari u jugoistočnoj Evropi - seminarski rad

Banjalučki boj-seminarski rad

Biblioteka u Aleksandriji-seminarski rad

Bosanski ejalet - seminarski rad

Bosanska država za vrijeme Kulina bana -seminarski rad

Civilizacija Maja-seminarski rad

Drugi srpski ustanak-seminarski rad

Dušanov zakonik-seminarski rad

Država SHS i Kraljevina Jugoslavija-seminarski rad

Đuzepe Domeniko Skarlati-seminarski rad

Engleska slavna revolucija-seminarski rad

Drugi svetski rat - Istočni front-seminarski rad

Egipat i helenizam-seminarski rad

Erwin Rommel-seminarski rad

Fašizam-seminarski rad

Gradjanski rat u Sjedinjenim Američkim Državama-seminarski rad

Gradjanski rat u Španiji-seminarski rad

Grčki polisi-seminarski rad

Grčko-persijski ratovi-seminarski rad

Habsburška monarhija-seminarski rad

Helenistička kultura-seminarski rad

Husejin kapetan Gradaščević-seminarski rad

Helenizam i Islam - seminarski rad

Historija od 1900. do 1914. godine-seminarski rad

Hrvatska u ranom srednjem vijeku-seminarski rad

Hrvatska u razvijenom srednjem vijeku-seminarski rad

Hrvatska u ranom novom vijeku-seminarski rad

Hrvatska u 19. stoljeću-seminarski rad

Hrvatska u 20. stoljeću-seminarski rad

Humanizam i Renesansa u Hrvatskoj - seminarski rad

Istorija filma - seminarski rad

Istorija i mitologija Rima - seminarski rad

Istorija Vizantije-seminarski rad

Istorija Srbije u srednjem veku -seminarski rad

Istorija Vojvodine-seminarski rad

Istorija Latinske Amerike, Azije i Afrike u 20. veku-seminarski rad

Japanska osvajanja-seminarski rad

Kraljevina Jugoslavija - socio-ekonomski status -seminarski rad

Kultura u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi-seminarski rad

Josip Broz Tito-seminarski rad

Kritska civilizacija-seminarski rad

Krstaški ratovi-seminarski rad

Kultura Inka-seminarski rad

Makedonija u helenistickoj epohi-seminarski rad

Mezozoik-seminarski rad

Mehmed-paša Sokolović-seminarski rad

Meksičko - Američki rat ( 1846 - 48.)-seminarski rad

„Mlada Bosna“ i Sarajevski atentat-seminarski rad

Nacistički zločini-seminarski rad

Napoleon u Rusiji-seminarski rad

Nikolaj II Romanov i Anastasija Romanov-seminarski rad

Orijentalna kultura i civilizacija u BiH-seminarski rad

Otcjepljenje južnih Slavena od Austrougarske i stvaranje države Slovenaca, Hrvata i Srba-seminarski rad

Osmansko carstvo u Prvom svetskom ratu-seminarski rad

Od Požarevačkog mira do Banjaličkog boja-seminarski rad

Prvi srpski ustanak-seminarski rad

Položaj vjerskih zajednica u NDH-seminarski rad

Položaj Crne Gore u 17. i 18. stoljeću-seminarski rad

Posljednje godine Osmanske vlasti u Bosni i Hercegovini-seminarski rad

Povelja Kulina bana-seminarski rad

Predpovjest Hrvatske-seminarski rad

Pripreme za Hercegovački ustanak 1875.godine-seminarski rad

Prvi Svetski Rat-seminarski rad

Punski ratovi-seminarski rad

Put svile-seminarski rad

Raspad SFRJ-seminarski rad

Raspad Kraljevine Jugoslavije-seminarski rad

Ratovi Grčke i Persije-seminarski rad

Savezničke konferencije u II svjetskom ratu-seminarski rad

Sparta i Atena kao države-seminarski rad

Sparta-seminarski rad

Srbija u vreme Nemanjića-seminarski rad

Stefan Nemanja -seminarski rad

Srbi u Habsburškoj monarhiji - seminarski rad

Stogodišnji rat - seminarski rad

Predhistorijsko doba na području Slovenije-seminarski rad

Sultan Bajazid I - seminarski rad

Sultan Murat I - seminarski rad

Sultan Selim II i Sultan Murat III - seminarski rad

Sultan Sulejman (Veličanstveni) - seminarski rad

Sultani osmanskog carstva-seminarski rad

Tito i NATO-seminarski rad

Turska osvajanja Slavonije, Srijema i Baranje-seminarski rad

Umiranje i smrt u srednjem veku - seminarski rad

Unutrašnja organizacija Osmanskog carstva-seminarski rad

Velike sile i Jugoslavija (25-27. mart 1941.) -seminarski rad

Visoki, bosanski grad srednjeg vijeka -seminarski rad

Velika seoba Srba 1690.-seminarski rad

Vlada Kneza Aleksandra Karadjordjevića-seminarski rad

Zlatno doba i krah Venecijanske privrede - seminarski rad