POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MEDICINE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MEDICINE
619x200  

ANGINA PEKTORIS I BOL U GRUDIMA

ŠTA JE ANGINA PEKTORIS?

Angina pektoris Angina pektoris je simptom ishemije miokarda koji je rezultat narušene ravnoteže između dostupnosti kiseonika miokardu i potreba miokarda za kiseonikom. Kod bolesnika sa koronarnom arterijskom bolešću zbog aterosklerotskih promjena ili koronarnog vazospazma ograničena je sposobnost povećanja koronarnog krvnog protoka, tako da pri naporu ili stresu potrebe miokarda prevaziđu miokardnu raspoloživost kiseonikom i dovedu do privremene ishemije i anginoznog bola.
Bol u grudima opisuje se kao osjećaj pritiska i stezanja ili kao osjećaj gušenja, najčešće iza grudne kosti, a koja se javlja u toku i/ili nakon fizičkog napora, emotivnog napora, nakon teškog obroka, za hladnog vremena i sl. Bol se takođe može osjetiti u predjelu lijevog ramena ili sa unutrašnje strane lijeve ruke, niz leđa između lopatica (češće kod žena), u grlu, donjoj vilici ili zubima, a ponekad se osjeti i niz desnu ruku. Mnogi kažu da je ovaj osjećaj više nelagodnost nego bol. Ima karakter naizmjeničnog pojačavanja i smanjivanja i obično traje do 10 minuta. Pokazalo se da težina bola u grudima nije u korelaciji sa pato-anatomskim supstratom, patofiziološkim slijedom događaja i najtežim komplikacijama.

SIMPTOMI:

• Bol u grudima čest je razlog javljanja pacijenata u ambulantu primarne prakse, i većinom se smatra ''bezopasnom''.
• Koronarna bolest pogađa ljude svih rasa i vodeći je uzrok smrtnosti kod pripadnika oba pola.
• Muškarci čine oko 70% pacijenata sa anginom pektoris. Tipični pacijenti sa anginom su muškarci u dobi od 40-60 godina ili žene između 65 i 75 godina starosti.
• Što se tiče smrtnosti uzrokovane koronarnom bolešću, tri puta je veća kod muškaraca nego kod žena u dobi ispod 65 godina. Kod starijih je smrtnost podjednaka, a u dobi preko 65 godina, smrtnost je dva puta veća kod
žena. Iako je ukupna smrtnost nepromijenjena, u poslednje dvije dekade smrtnost u dobi ispod 65 godina smanjena je za preko 50%.

PODELA ANGINE:

Bol u grudima može se klasifikovati kao:
1. TIPIČNA ANGINA
• Karakteristična substernalna nelagodnost,
• Precipitirana je naporom ili emocionalnim stresom,
• Popušta nakon odmora ili upotrebe nitroglicerina.
2. ATIPIČNA ANGINA
• Ima dvije od navedenih karakteristika tipičnog anginoznog bola
3. NESRČANI BOL
• Nisu prisutne navedene komponenete.

Postoji nekoliko oblika angine:
1. STABILNA ANGINA - pacijent ima stabilnu anginu ukoliko mu se bol pojavljuje u sličnim situacijama, pri određenom stepenu napora, individualno različitom. Bol prolazi desetak minuta nakon odmora, ali se ponavlja sa malim dnevnim promjenama u intenzitetu.
2. NESTABILNA ANGINA - ovaj termin primjenjuje se za naglo pogoršanje angine, kada napadi postanu jačeg intenziteta ili se češće ponavljaju (>3 epizode dnevno), kada ih uzrokuje manji stepen napora nego prethodno, napad angine pri odmaranju, kao i za anginu nakon nedavnog infarkta miokarda.
Kada su ove promjene praćene objektivnim EKG nalazom ishemije miokarda (depresija ST ili dinamika inverzije T talasa), znak su ozbiljne opstrukcije nekog od glavnih krvnih sudova srca.
3. VARIJANTNA (PRINZMETAL) ANGINA -rezultat je grča koronarnih arterija, najčešće udruženo sa postojećon koronarnom ateroskelerozom. Karakteristično je da se bol javlja u stanju mirovanja ili budi pacijenta iz sna, a ne pri naporu. Promjene na elektrokardiogramu (EKG) su tipične - u toku epizode angine dolazi do rasta ST segmenta.
Da bi se ustanovila dijagnoza postoji potreba za specijalističkom provjerom putem različitih testova.
4. REFRAKTORNA ANGINA - pacijenti sa refraktornom anginom ne odgovaraju na konvencionalno liječenje.
5. NOVI NAPAD ANGINE - pacijenti koji su nedavno pretrpjeli napad angine pri maksimalnom ili skoro maksimalnom naporu trebali bi biti podvrgnuti terapiji, te se mogu tretirati kao ambulantni pacijenti. Pacijenti koji su nedavno pretrpjeli napad angine u stanju mirovanja ili pri minimalnoj aktivnosti trebali bi biti hospitalizovani.


FAKTORI RIZIKA:

Angina pektoris obično je rezultat djelimične opstrukcije koronarne arterije ateromom koji nastaje u procesu ateroskleroze.

Faktori vezani za koronarnu aterosklerozu su:

Hipertenzija —Rizik od koronarnog oboljenja srca progresivno raste sa rastom krvnog pritiska .
Gojaznost —Centralna adipoznost bolji je marker rizika koronarnog srčanog oboljenja od opšteg nivoa gojaznosti.
Hiperlipidemija —Rizik od nastanka koronarne bolesti raste ako je povećan ukupni nivo holesterola u plazmi i/ili LDL, i niska vrijednost HDL u plazmi.
Dijabetes melitus —Rizik za koronarnu bolest povećan je 2-3 puta za muškarce i 3-5 puta za žene
Pušenje —Pušenje je veliki faktor rizika za koronarna srčana oboljenja. Prestanak pušenja značajno smanjuje rizik koji je upola manji nakon 1 godine nepušenja.
Alkohol —Veza između koronarnog srčanog oboljenja i alkohola je korelativna - najniži rizik je pri umjerenom konzumiranju alkohola.
Porodična anamneza ishemijske bolesti srca —Rizik od nastanka oštećenja koronarne cirkulacije je veći ukoliko je u porodici bilo ishemijskog oboljenja srca.
Pol —Ugroženi su muškarci i žene poslije menopauze.
Dob —Rizik se stalno povećava sa godinama.

DIJAGNOZA:

Uzrok bola u grudima može biti:

Organski: Psihogeni:
• Grudni koš,
• Pluća i pleura,
• Srce i perikardijum,
• Aorta,
• Ezofagus (GI trakt).
• Srčani nemir,
Anksioznost i depresija,
• Simuliranje,
Poremećaj ličnosti.Veoma je važno razlučiti šta je uzrok grudnog bola, posebno ishemijski, od neishemijskog bola u grudima.
Neishemijski bol može biti uzrokovan nekim drugim ozbiljnim uzrokom, koji takođe zahtijeva hitno liječenje, npr. disekcija aorte, perikarditis ili plućna embolija. Uz to treba zapamtiti da kod pacijenata sa visokim rizikom, uzroci mogu biti i udruženi, tj. istovremeni.
Dijagnoza se postavlja na osnovu pažljive anamneze praćene fokusiranim fizikalnim pregledom, te procjenom srčanih faktora rizika. Uz odgovarajuće dijagnostičke testove, to omogućuje postavljanje precizne dijagnoze u 90% slučajeva.
Kad se radi o bolu uzrokovanom ishemijom miokarda, treba jasno razlikovati anginozni bol od infarkta miokarda. Diferencijalno dijagnostički kriterijumi dati su u Tabeli 1.

Tabela 1 - Razlike simptoma kod angine pektoris i infarkta miokarda

Angina pektoris: Infarkt miokarda:
Šta još pacijent može osjećati? Šta još pacijent može osjećati?
• Nestanak daha,
• Znojenje,
• Mučninu,
• Tjeskobu.

• Nedostatak vazduha,
• Obilno znojenje,
• Mučninu,
• Slabost i zamor,
• Vrtoglavicu,
• Veliku uznemirenost.

 

Angina pektoris: Infarkt miokarda:
Bol u grudima obično se dešava pri naporu i traje oko 10 minuta, ali ne duže od 30 minuta. Infarkt miokarda obično se dešava naglo i traje najmanje 30 minuta, a može potrajati i do 1-2 sata ili čak nekoliko dana.
Bol se opisuje kao:
• Blag do umjeren,
• Stezanje,
• Težak pritisak,
• Duboki bol,
• Napetost u grudima.
Bol se opisuje kao:
• Jak i težak pritisak,
• Gnječenje,
• Gušenje,
• Stezanje,
• Duboki bol i pečenje.

 

Većina pacijenata sa bolom u grudima prvo se obraća doktoru porodične medicine.
Istorija bolesti, klinički pregled i osnovni testovi uglavnom su dovoljni za dijagnostikovanje stabilne angine pektoris.
Ukoliko dijagnoza nije jasna, rade se testovi opterećenja, koji se takođe rade i za procjenu radne sposobnosti.
Nestabilna angina uglavnom zahtijeva hospitalizaciju i dijagnostiku na sekundarnom nivou.
U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, važno polje rada je prevencija nastanka koronarne bolesti i smanjivanje faktora rizika.


MEDIKAMENTNO LIJEČENJE


Osnovni lijekovi u liječenju angine pektoris su:
• Aspirin,
• Beta blokatori,
• Kalcijumski antagonisti,
• Nitratni vazodilatatori i
• Hipolipemici - statini.


PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »

Besplatni Seminarski Radovi