POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MENADŽMENTA
Gledaj Filmove Online

Autobiografija Jacka Welcha


Jack WelchSeminarski rad na temu «Autobiografija Jacka Welcha», biti će usmjerena na piščevo viđenje, značaja i biti generalnog direktora te njegovo sagledavanje te činjenice. U uvodnom dijelu upoznati ćemo se sa samim Jackom Welchom, njegovim počecima u General Electricu, odnosno njegov početak i građenje karijere sve do izvršnog direktora u samoj kompaniji. Daljnjim razmatranjem pokazati ćemo postupke, metode kojih se držao u stvaranju svoje karijere, odnosno jačanu kompanije u kojoj je radio.
Jack Welch stekao je doktorat iz kemijskog inženjerstva na sveučilištu Illinois, a karijeru u General Electric Company započeo je 1960. godine. Kada se zaposlio u General Electricu kao mlađi inženjer za godišnju plaću od 10,500 dolara, sa željom da svoju godišnju plaču do tridesete godine poveća na 30,000 dolara i nakon samo godinu dana rada odlučio je napustiti tvrtku nezadovoljan plaćom, ali i strogom birokracijom koja je u njoj vladala. Svoj ostanak pa tako i daljnji uspjeh, duguje Reubenu Gutoffu, mladom direktoru koji je prepoznao njegov talent i četiri ga sata nagovarao da ostane u GE-u. Napredujući tijekom narednih 20 godina, postao je 1981. osmi predsjednik i glavni izvršni direktor (Chairman & CEO) u povijesti kompanije. U 20 godina na čelu General Electrica (GE) transformirao je kompaniju od birokratske i centralizirane u dinamičnu i fleksibilnu organizaciju, koja unatoč veličini brzo i efikasno reagira na tržišne promijene. Svoj novi početak može zahvaliti ondašnjem generalnom direktor korporacije Reg Jones, koji je u to vrijeme počeo tragati za svojim nasljednikom. Srdačan zagrljaj Rega Jonesa potvrdio je Jacka kao novoga čelnog čovjeka General Electrica i on je, nimalo ne oklijevajući, započeo njegovu korjenitu transformaciju. Uslijedilo je jedno od najbolnijih razdoblja u Jackovu životu, započela je borba za mjesto generalnog direktora tvrtke. Svoju funkciju generalno direktora General Electrica obavljao je od 1981. godine sve do svog umirovljenja 2001. godine.
Na početku karijere glavnog izvršnog direktora Welch se vodio idejom da tvrtku pretvori u fleksibilnu organizaciju s dušom male tvrtke i prvu ili drugu tvrtku u svakoj industriji u kojoj posluje. Za ostvarenje te vizije koristio se kontroverznim metodama, jer je menadžerima 'prijetio' da će ih, ne budu li dovoljno brzi, 'sprašiti'.
Kao generalni direktor General Electrica tijekom dvadeset godina vrijednost tvrtke povećao je za više od 450 milijardi dolara i postao jednim od najslavljenijih poslovnih vođa u svijetu. Nenadmašnom uspješnošću i dosljednošću kojima je provodio svoje inicijative kao što su ostvarivanje kvalitete Šest sigma, globalizacija i elektronizacija poslovanja stvorio je standarde prema kojima se danas definira moderna korporacija.

2. ŠTO ZAPRAVO ZNAČI BITI GENERALNI DIREKTOR I U ČEMU JE DRAŽ TOGA POSLA?


Biti generalni direktor neke kompanije pravo je ludilo. Na spomen te riječi običnom čovjeku na pamet padaju svakojake asocijacije: uzbuđenje, zadovoljstvo, skandali, strast, život u neprestanom pokretu, davanje i uzimanje, sastanci do duboko u noć. Fantastična prijateljstva, skupa vina, proslave, najbolji golf tereni. Odlučivanje o velikim poslovima, krize i pritisci. Česta ciljanja, malobrojni pogoci. Ushit zbog pobjede. Nezadovoljstvo zbog gubitka.
Nema boljega posla od toga. Iako je plača koju primate za njegovo obavljanje vrlo visoka, najveća vam je nagrada zadovoljstvo onim što ste postigli.
Kao i svaki drugi i taj posao ima svoje plusove i minuse, no nema nikakve sumnje da dobre strane zasjenjuju one loše. Rokovnik vam je neprestano popunjen, često i godinu dana unaprijed. Usprkos tomu, svaki novi dan uspije donijeti nešto što vam iz temelja poremeti raspored koji ste brižljivo isplanirali. Dani su vam beskonačno dugi, no sati vam izmiču i u stalnoj ste strci, nastojeći pronaći još malo vremena za nečto što još morate obaviti toga dana. Bez obzira na to što radite, vaš vas posao ne napušta ni na trenutak. Opsjednuti ste njime i stalno vam je na pameti.
Kao generalnom direktoru Jack Welch-u jedini cilj bio je duh malene tvrtke ugraditi u tijelo velike tvrtke i od staromodne industrijske kompanije izgraditi organizaciju koja će biti duhom svježija, prilagodljivija i žilavija, čak i od tvrtki koje su veličinom bile tek jedna pedesetina njegove tvrtke. Želio je izgraditi tvrtku «u kojoj ljudi neće osječati strah pred svim što je novo, gdje će sigurnost nalaziti u spoznaji da će samo granice njihove vlastite kreativnosti i energije i njihova vlastita mjerila osobne savršenosti određivati domete do kojih će stići i brzinu kojom će to ostvariti».
Posao generalnog direktora ne protjeće prema nekoj unaprijed pripremljenoj formuli. Svatko ga obavlja na svoj način i nema puta za koji bi se unaprijed moglo reći da je ispravan ili pogrešan. Tako i sam Jack Welch kaže, kako ne postoji čarobna formula za biti dobar direktor, nego iznosi neka svoja načela, odnosno postupke i rješenja koja je provodio u General Electricu dok je obnašao funkciju generalnog direktora, tako da će u daljnjem seminarskom radu biti iznesene njegove ideje i spoznaje do kojih je došao i biti pobliže opisane te su one:

• čestitost,
• korporacija i zajednica,
• davanje tona,
• maksimalno iskorištavanje potencijala organizacije,
• najprije ljudi, tek zatim strategija,
• spontanost,
• samosvijest,
• strast,
• napinjanje preko mogućnosti,
• proslave,
• vrednovanje i nagrađivanje tržišnog ponašanja,
• diferencijom do uspješne organizacije,
• «posjedovanje» ljudi,
• ocijenjivanje djelotvornosti pojedinaca – svuda i uvjek,
• važnost kulture,
• strategija,
• konkurencija,
• teren,
• pristup tržištu,
• inicijative i taktika njihove primjene,
• prenositelj poruka,
• propitivanje mišljenja namještenika,
• podizanje kvalitete pojedinih službi,
• puni nadzor nad stvaranjem imidža tvrtke,
• kada «stisnuti», a kada «olabaviti?»,
• crtač,
• odnos s ulagačima,
• hrvanje,
• vaša stražnja prostorija prednja je prostorija nekog drugog,
• brzina,
• zaboravite nule.


Čestitost,
Kako sam Jack Welch kaže: Čestitost mi je pomogla da izgradim bolji odnos s našim kupcima, dobavljačima, analitičarima, konkurentima i predstavnicima vlasti. Ona je davala ton cijeloj kompaniji. U svemu postoji samo jedan način pošten način. I sam nadodaje kako u svakoj prilici postupa čestito, pošto sam jednom prihvatio takav način življenja, od njega ne nikad nisam odstupio.
Korporacija i zajednica,
Po Jack Welch društvena odgovornost kompanije počinje u trenutku kad ona postane snažna i na tržištu konkurentna. Samo uistinu zdravo poduzeče može unaprijediti i obogatiti živote svojih zaposlenika i zajednice u kojima oni žive. Kad je kompanija snažna, njezina se uloga ne iscrpljuje samo plačanjem poreza kojima zajednici osigurava nužnu infrastrukturu. Ona se također brine o izgradnji sadržaja koji zadovoljavaju, ili nadilaze, najviše svjetske sigurnosne i ekološke standarde. Zdrave kompanije nude dobra i sigurna radna mjesta, koja njihovim namještenicima, budući da imaju dovoljno vremena, duha i novca, omogućuju da ono što su sami dobili mnogostruko vrate.
S druge strane, slabe kompanije često zajednici postaju teret. Profit koji ostvaruju mali je ili nikakav, nisu sposobne placati sve poreze, a katkada ih uopce ne plačaju. Da bi opstale, cesto se odlucuju na »prečace« premalo ulažu u usavršavanje svojih zaposlenika i unapređivanje njihovih radnih mjesta. Stalna prijetnja otpuštanjem s posla namješte¬nika u takvim kompanijama rađa osječaj nesigurnosti i straha. Zabrinutost za vlastitu budučnost negativno utječe na spremnost namještenika da svoje vrijeme i svoj novc ulože za pomoć drugima ili za opće dobo. Kao primjer iznosi, zapošljavanje vrhunskih stručnjaka i gradnja novih istrazivacke laboratorije. Radna snaga koju smo angažirali u toj djelatnosti, zajednici je donosila mnogostruku korist. Uvijek se i isključivo radilo samo o tome koliko je neki posao zdrav te, ukoliko nije zdrav, koliko može štetiti zajednici u kojoj djeluje. Eto, to je razlog zašto je najvažnija društvena odgovornost svakoga generalnog direktora osigurati financijski uspjeh kompanije kojoj je na čelu. Samo zdrava i ušpješna kompanija posjeduje sredstva i mogućnosti da povlači najbolje poteze.

Davanje tona,
Ton organizaciji daje osoba na njezinu vrhu. Našim poslovnim vodama uvijek sam ponavljao kako oni snagom vlastite osobnosti određuju snagu svoje organizacije. Stupanj njihove osobne predanosti poslu i njihov odnos prema suradnicima u njihovu će poslu biti umnoženi mnogo tisuca puta. Glavni direktor je osoba koja daje ton svojoj organizaciji. Radi lakšeg pristupa generalni direktor sebe treba zamisliti na mjestu svojih namještenika. Tj. da oni osjete njegovu nazočnost. Kako kaže Jack Welch, želio sam biti osoba koju u General Electricu svi poznaju.
Maksimalno iskorištavanje potencijala organizacije,
Jedna od najvažnijih stvari koju glavni direktor mora postići da bi bio uspješan jest iskorištavanje intelektualnih mogućnosti svakoga pojedinog namještenika u organizaciji. Tajna je u neprestanom širenju najboljih ideja po cijeloj kompaniji. Od toga ništa nije i ne može biti važnije. Što znači da bi generalni direktor trebao upijati znanja od svojih zaposlenika, prije svega, dakle, treba biti potpuno otvoren prema najboljim idejama, neovisno o tome odakle stižu i tko ih nudi.
Traganje za najboljim riješenjima i nezaustavljivo širenje novih spojznaja danas su temeljne odrednice General Electrica, smatra Jack Welch, a isto tako trebalo bi ih primjenjivati svako poduzeće čiji je cilj napredak.

Najprije ljudi, tek zatim strategija,
Postaviti prave ljude na prava mjesta mnogo je važnije nego razviti strategiju. To se pravilo potvrđuje u svim segmentima poslovanja. Često se ima prilika vidjeti kako strategije što su obečavale mnogo nisu urodile željenim rezultatom. Na vlastitim neuspjesima naučili smo kako i najsavršenija strategija na svijetu same po sebi ne znaše mnogo. Bez pravih vođa, koji će njima najprije ovladati, a zatim ih uspješno primijenit.

Spontanost,
Birokracija sputava i guši. Spontanost oslobađa. Stvaranje ozračju kojem vlada spontanost donosi mnoge prednosti. Riječ je o tome da svatko mora biti važan i toga mora biti svjestan. U takvom okruženju titule nisu bitne. Kompanijama vladaju otvorenost i osjećaj slobode.


Samosvijest,
Uobraženost je razorna, a pretjerana ambicija može imati iste posljedice. Samo tanka crta dijeli uobraženost od samosvijesti. Najbolja provjera nečije samosvije samosvjesti jest stupanj njegove hrabrosti dase otvori novim idejama, bez obzira njihov izvor.ljudi koji vjeruju u sebe ne boje se kritike svojih stavova.oni se zalažu za potpunu otvorenost organizacija u kojima djeluju svijesni da će se na taj način omogujiti dotok novih znanja. Najbolji primjer za to su ljudi koji se dobro osječaju u vlastitoj koži, koji su zadovoljni time tko su i što umiju te se ne ustručavaju to pokazati.

Strast,
Jack Welch strast definira kao ispriku za mnoge pogreške. Ako postoji nešto zajedničko svim pobjednicima, onda je to osobina da je njima stalo više nego drugima. Želi se time naglasiti, kako takve osobine treba tražiti i poticati u svim djelatnicima, a pogotovo vođama, liderima.

Napinjanje preko mogućnosti,
Napinjanje znači posezanje za boljim rezultatom od onoga koji se
realno čini ostvarivim. Tako Jack Welch navodi primjer radi boljeg razumjevanja. Radna jedinica sastavi tim i pošalje ga na teren. Taj tim onda mjesec dana priprema prezentaciju za upravu, nastoječi kao maksimalan prihod koji može zaraditi u idućem razdoblju «progurati», najniži iznos za koji vjeruje da ce ga uprava prihvatiti. S druge strane, predstavnici uprave na sastanak dolaze naoružani argumentima s pomocu kojih će od radne jedinice zahtijevati što veću zaradu. Ljudi s terena sa sobom donose hrpe grafikona kojima dokazuju teške gospodarske uvjete i snažnu konkurenciju te kažu: Realno gledano, možemo zaraditi 10. Uprava izlazi sa svojim zahtjevom od 20. Vjerojatno već naslučujete kako to završava. Poslije bezbrojnih
dijapozitiva i nekoliko sati natezanja tipa, ovdje dodaj, ondje oduzmi, proračun je određen i iznosi 15. Tijekom mnogih godina ljudi su svugdje naučili da će ih tapšati po leđima i čestitati im ispune li zadani plan. Obrnuto, ako podbace, zabit će im štap u oko ili učiniti nešto još mnogo gore.
Proslave,
Posao mora biti i zabavan. Previše je ljudi za koje je on »samo posao«. Proslave se smatraju odličnim načinom da se u organizaciju unese svježa energija. Treba se nagraditi za postignute poslovne uspijehe, kako one velike tako i one manjeg značaja, što stvara pozitivnu atmosveru u daljnjem radu i promišljanju. Duznost generalnog direktora je pobrinuti se da se vaš tim zabavlja dakako, sve dotle dok svoj posao radi kako treba.
Vrednovanje i nagrađivanje tržišnog ponašanja,
Vrednujemo li mi i nagrađujemo baš onaj oblik tržišnog ponašanja kakav želimo u svojoj kompaniji. To si pitanje i često postavljao Jack Welch. Tako navodi i primjer iz svoje prakse: gdje je u jednom obračunskom razdoblju ostvaren vrlo visoki prihod no bez naznake da je pritom ostvaren ikakav dohodak. Što se tu ustvari dogodilo. U dotičnom razdoblju bilo je natjecanje tko će više prodati. Svi su sjajno odradili posao. Ali gdje je tu naša marža, nismo je uopće tražili.
Diferencijom do uspješne organizacije,
Koliko je diferencijacija težak posao zna svaki menadžer koji se s njome suočio. Od prvoga dana svoje karijere vjerovao sam kako je ona ključni čimbenik u izgradnji svake uspješne organizacije. U našem slučaju, diferencija je zaživjela zahvaljujući kri-vulji vitalnosti. Provodili smo je neumorno, potiščući vođe svih svojih radnih jedinica da neprestano podižu kvalitetu svojih timova. Godinu za godinom, primoravajući menadžere da iz svojih odjela sustavno udaljavaju nedjelotvorne pojedince. Gdje se postavlja pitanje pravilno postavljanje ljudskog kadra, na ona mjesta na kojima će se pokazati najboljima. Diferencijacija je strahovito teška zadaća. Svatko tko misli da nije, ne uklapa se u organizaciju, baš kao ni onaj tko je nije spreman provoditi.
«Posjedovanje» ljudi,
Našim poslovnim vođama uvijek smo govorili: »Tvrtku posjedujete. Ljude samo unajmljujete.« Za kvalitetan radni tim unutar organizacije vrhovni menadžment treba brinuli o njihovu razvoju, nagradama i napredovanju. Na neki način, stvoriti tvornicu ljudi i njome upravljali tako da oni najbolji jednoga dana postanu vrhunski vođe.
Ocjenjivanje djelotvornosti pojedinca – svuda i uvijek
Ocjenjivanje pojedinačne djelotvornosti za mene je poput disanja. U meritokraciji ništa nije važnije od toga. Ja sam to činio u svakoj prilici. Uvijek sam želio da svatko zna kakav mu je rejting. Ljudima kojima sam bio izravno nadređen svake bih godine s godišnjim bonusom poslao i rukom pisanu bilješku. Na dvije do tri stranice teksta nabrojio bih sve što od njih očekujem u idućoj godini. Želeći naglasiti kontinuitet procesa, uz tu bih bilješku priložio kopiju one iz prethodne godine, koju bih posebno označio crvenom olovkom.
Tim bilješkama postizao sam nekoliko stvari. U njima sam se mogao osvrnuti na svaki pojedini segment poslovanja i navesti ono što sam u tom trenutku ocijenio najvažnijim. Osim toga, ljudi su shvatili da njihov rad neprestano nadzirem i da mi je do toga veoma stalo.

Važnost kulture
Ako me Kidder ičemu naučio, onda je to važnost korporacijske kulture. Uočio sam je i u integraciji Honeywella i AlliedSignala. Godinu dana nakon njihova udruživanja sučeljene su se struje još nadmetale u tome čija će kultura prevladati.
Teškoće te vrste mogu se spriječiti samo tako da se kultura kompanije definira već od prvoga dana. Oni koji je ne prihvate moraju otići, i to što prije. U organizaciji koja iskreno vjeruje u intelektualni potencijal svojih ljudi i nastoji ga što bolje iskoristiti ne može istodobno postojati više kultura. Kultura je bila razlogom zašto smo potkraj devedesetih godina odustali od kupnje dviju atraktivnih kompanije visoke tehnologije u Californiji.

Strategija,
Uspješnost u poslu nikako nije rezultat grandioznih previđanja koliko sposobnosti da se na stvarne promjene reagira bez oklijevanja. Zbog toga strategija mora biti dinamična i njezini nositelji moraju imati jasnu predodžbu o tome što se sve može očekivati u budućnosti.
U mom slučaju strateško razmišljanje zaživjelo je zahvaljujući ovim jednostavnim pitanjima:

-Kakva je u ovom trenutku globalna pozicija vašeg posla, a kakva vaših konkurenata: tržišni udjeli, snaga po pojedinim proizvodnim linijama i po regijama?
- Koji su potezi vaših konkurenata u posljednje dvije godine utjecali na prilike u kojima protječe nadmetanje na tržištu?
- Što ste u posljednje dvije godine poduzeli da te prilike promijenite?
- Kojih se poteza konkurencije u iduće dvije godine najviše plašite?
- Što namjeravate poduzeti u iduće dvije godine kako biste preduhitrili poteze svojih konkurenata?

Konkurencija,
Baveći se mnogo godina konkurencijom naučio sam dvije stvari. Svima dobro poznata rečenica glasi: «Naš se tržišni udio smanjuje zato što naši konkurenti nisu normalni i svoje proizvode prodaju ispod cijene». U svojoj sam karijeri to čuo barem stotinu puta. Kasnije bi se najčešće pokazalo da to uopće nije tako. Za ono što je radio dotični je konkurent uvijek imao financijsko i strateško opravdanje. Trebalo mi je neko vrijeme da shvatim kako sam u svakoj takvoj prilici trebao reagirati protupitanjem: «Pustimo njih! U čemu je naša pogreška?».
Ili, još jedna «klasična» situacija. Dođu vam ljudi iz nekog našeg poduzeća s prijedlogom kako će «zaskočiti» svoga najvećeg konkurenta. Neizgovorena pretpostavka jest da će konkurent, dok mi razvijamo sasvim novi proizvod, spavati zimski san. Dakako, željeni scenarij obično se ne bi obistinio.
Kao primjer uzmite naše nastojanje da proizvedemo zrakoplovni motor pod nazivom GE-90. Naši su me inženjeri uvjerili da će taj sasvim nov model motora za Boeingove najnovije mlazne zrakoplove tipa 777 udovoljiti tehničkim zahtjevima glede motora čija je snaga potiska 45 000 kilograma. Rekli su kako ni Pratt & Whitney ni Rolls-Royce svojom postojećom tehnologijom ne mogu proizvesti motor tolike snage. Međutim, nije bilo tako. Pratt i Rolls našli su načina da proizvedu motor čija je snaga potiska dosezala čak 48 000 kilograma.
Na našu sreću, taj je projekt imao sretan završetak. Naime, naš je motor mogao postići snagu potiska od 57 000 kilograma, upravo koliko je Boeingu trebalo za jednu kasniju verziju zrakoplova tipa 777. Na kraju je Boeing s nama potpisao dugoročni ugovor o opskrbi tim motorima.
Nikad ne podcjenjujte protivnika.

Teren,
Zapravo, nikada nisam mislio kako je nešto najljepše provoditi vrijeme u svom uredu u sjedištu korporacije. Pošto sam imenovan njezinim generalnim direktorom, to se moje uvjerenje samo učvrstilo. Još otkako sam u veljači 1972. godine stupio na prvu dužnosničku funkciju u General Electricu uvijek sam se osjećao bolje na terenu, među ljudima koji su obavljali konkretne poslove i bili najzaslužniji za rast kompanije. Najmanje trećinu svoga vremena provodio sam obilazeći različite General Electricove poslovne divizije.
Sam sebi uvijek sam ponavljao: u sjedištu kompanije niti se što proizvodi niti se što prodaje. Skitanje po terenu oduvijek sam najviše volio. Tako sam mogao steći najbolju sliku o tome kako naša organizacija diše i što se u njoj stvarno događa.


Pristup tržištu,
Tržišta nikad nisu posve pokrivena. U tom je pogledu način na koji mi o njima razmišljamo katkad pogrešan. Nigdje se to nije pokazalo tako bjelodano kao u našem, gotovo pobožnom nastojanju, da u praksi primijenimo strategije broj jedan ili broj dva i popravi, zatvori ili prodaj. Promatranje istih proizvodnih programa iz perspektive drukčijeg pristupa tržišnim udjelima promijenilo je naš način razmišljanja.
Prema našem nalogu, svi naši proizvodni odjeli redefinirali su svoja tržišta, a veličina njihovih udjela na tim tržištima nije smjela prijeći 10 %. I što se dogodilo? N tržištima koja su se donedavno činila zasićenima stekle su se nove mogućnosti rasta. Ne mijenjajući portfelj poslovanja, General Electric je u drugoj polovici devedesetih godina udvostručio stopu rasta svojih prihoda.

Inicijative i taktika njihove primjene,
U dvadeset godina imali smo samo četiri prave inicijative: globalizaciju, uslužne djelatnosti, šest sigma i elektronsko poslovanje.
Inicijative žive vječno. One su temeljna snaga kompanije. Jedna se dograđuje na drugu. General Eletricov operativni sustav ustrojen je tako da svakim svojim dijelom podupire njihovu primjenu.
Na drugoj strani, kratkoročni taktički potezi nužni su za revitalizaciju ili pak dodatno jačanje neke djelatnosti ili tvrtke u cjelini. Navesti ću primjer iz našega iskustva. Zahvaljujući Internetu, smanjili smo broj putovanja zaposlenika korporacije, čime smo uštedjeli milijune.
Razumijevanje razlike između temeljitog i «brzopoteznog» rješavanja problema pomaže kompanijama da ostanu usredotočene na bitna pitanja.

Prenositelj poruka,
Bio sam najžešći i nerijetko nasilan zagovornik primjene naših inicijacija u praksi – os samog početka, kad sam inzistirao na suočavanju sa stvarnošću i promjeni korporativne kulture, pa do provođenja četiriju naših najvažnijih inicijativa. Kad god sam imao neku zamisao ili poruku koju sam želio proširiti kompanijom, nisam je prestao ponavljati. Nijedan naš sastanak nije mogao proći, a da je ne spomenem, i tako godinama – sve dok mi i samome od nekih rečenica nije postalo mučno.
Vjerovao sam kako je takva propaganda jedini način da stotine tisuća naših namještenika te ideje prihvate kao svoje i potpuno ih podrže.

Propitivanje mišljenja namještenika,
Na različite smo načine nastojali saznati što o kompaniji misle naši namještenici. U tu svrhu iskoristili smo Crotonville, sjednice C, krivulje vitalnosti i dioničke opcije. Na taj smo način menadžere prisili da prema svojim zaposlenicima igraju pošteno.
Pitanja koja smo im postavljali ticala su se čimbenika temeljnih za odgovor na pitanje: «Je li kompanija o kojoj čitate u godišnjem izvješću ista ona u kojoj radite?»
Dakako, tvrtkom nismo upravljali vodeći se tim anketama, no iskrenost naših namještenika bila nam je velika pomoć u određivanju značenja pojedinih inicijativa. Postignute rezultate nismo pokazivali samo našim zaposlenicima već i članovima uprave i analitičarima.
Činjenica što smo znali – i prihvaćali – mišljene naših zaposlenika pokazala se ključnim čimbenikom našeg uspjeha.

Podizanje kvalitete pojedinih službi,
Kad god bih procijenio da neka korporativna djelatnost nije snažna koliko bi trebala biti, samoga sebe imenovao bih njezinim neslužbenim šefom. Kao primjer uzmimo nabavu – proces kupovanja milijardi dijelova, proizvoda i usluga.
U nabavi smo nekad «zbrinjavali» ljudi koji se nisu posebno iskazali u proizvodnji. Sredinom osamdesetih, kad se naši troškovi nabave nisu smanjivali dovoljno brzo, postalo je jasno da nešto treba promijeniti. Tada sam uveo savjetovanja, na koja su k meni, svaka tri mjeseca, dolazili voditelji nabave iz svih naših tvrtki.
Jednako smo postupili s vođama u uslužnim djelatnostima, vođama programa šest sigma i digitalizacije. Zahvaljujući tim savjetovanjima i dolascima, iz unutrašnjosti naše organizacije uspjeli smo na površinu izvući one najbolje i najsposobnije. Pošto smo te ljude postavili na mjesta gdje će njihove kvalitete doći do punog izražaja, ideje su kompanijom potekle poput vodene bujice.

Puni nadzor nad stvaranjem imidža tvrtke,
Među brojnim dužnostima generalnog direktora kompanije briga o imidžu i reputaciji tvrtke pripada u krug dužnosti čiji je rezultat najlakše vidjeti izvana. Tijekom više od dvadeset godina pregledavao sam na tisuće propagandnih tekstova za korporativne oglase ili reklame pojedinih naših proizvoda. Nisam dopuštao da se u eteru ili u tisku pojavi ijedan oglas koji mi se nije svidio.
Katkad sam ljude iz naše službe za promidžbu, kao i one iz agencija, znao izludjeti svojim pitanjima i zabadanjem nosa u njihov posao. Obožavao sam se poigravati s reklamama. U tom pogledu moji su stavovi uvijek bili čvrsti i želio sam se ponositi svakom General Electricsovom promidžbenom porukom. Samo nekoliko mjeseci prije umirovljenja još sam pregledavao tekstove za televizijske spotove kojima smo reklamirali svoju novu liniju ekonomičnih hladionika.
Imidž tvrtke bio nam je vrlo važan, a ja sam brigu o njemu smatrao svojom dužnošću.

Kada «stisnuti», a kada «olabaviti»?
Za jednu od te dvije mogućnosti odlučivao sam se isključivo vođen instinktom. Općenito, intenzitet mog osobnog angažmana u pojedinim segmentima poslovanja korporacije najčešće je bio posljedica instinktivne prosudbe. Nad svime za što sam osjećao da bi za nas moglo biti vrlo važno neprestance sam bdio i ni trenutka situaciju nisam ispuštao iz ruku. Ondje pa gdje bih procijenio da svojim sudjelovanjem mogu ponuditi malo ili ništa moj je angažman bio osjetno «labaviji».
To su stvari u kojima dosljednost i pedanterija nisu uvijek bile presudne. Katkad se improviziranjem posao mogao obaviti puno brže. Sve se svodi na traženje i odabir prilika koje valja iskoristiti.

Crtač,
U prosincu 2000. vjerojatno sam bio jedini šezdeset petogodišnjak koji za prezentacije financijskim analitičarima još crta dijagrame. Uvijek sam vjerovao da dijagrami, bolje od ičeg drugog, moja stajališta čine razumljivijima. Prije svakog sastanka s analitičarima sate i sate provodio sam sa svojim suradnicima za financijska pitanja i odnose s ulagačima. Na tim bih sastancima nacrtao i poderao mnoštvo dijagrama. Najzgodnije u svemu bilo je to što smo svaki put vjerovali kako je prezentacija na kojoj upravo radimo bolja od svih prethodnih.

Odnosi s ulagačima,
U našem poslu Wall Street ima vrlo važnu ulogu. Međutim, s vremenom smo promijenili profil naših zaposlenika zaduženih za kontakte s ulagačima. U General Electricu zaposleni na tim poslovima uvijek su bili izvanredni financijski stručnjaci, no uglavnom pri kraju karijere. Najčešće su sjedili u sjedištu tvrtke, a sve što se od njih očekivalo bilo je pasivno odgovaranje na pitanja analitičara i ulagača.
Taj smo model napustili krajem osamdesetih godina, postavivši na ta mjesta mlade i sposobne menadžere s smislom za marketing. Oni su postali ključni čimbenici u prodaji General Electricovih dionica. Neprestance su putovali, obilazili potencijalne ulagače i ponavljali priču o General Electricu. Njihov posao obuhvaćao je kako osvajanje novih pozicija, tako i čuvanje onih već stečenih. Narav njihova posla, međutim, pomogla im je da dodano usavrše i neke druge sposobnosti, prije svega one vezane uz prodaju i izravnu komunikaciju s klijentima.
Od nekadašnje posljednje postaje u poslovnoj karijeri, taj je posao postao zanimljiv i među mladim ljudima vrlo tražen. Za mnoge se pokazao savršenom odskočnom daskom prema daljnjem napredovanju.

Hrvanje,
«Pohrvajmo se malo s ovim» bila je jedna od mojih češćih rečenica, a značila je sljedeće: okupiti ljude, često sasvim spontano, te vrlo otvoreno raspravljati o nekom problemu. U takvim prilikama od svakoga se zahtijevalo da bude upućen u temu o kojoj je riječ. Titule i položaj uopće nisu bili važni. Cilj nam je uvijek bio isti: bez papira i podsjetnika doći do svježih ideja, o njima porazgovarati, zaključke «prespavati» do sutradan, a onda se ponovo sastati i još malo pohrvati s problemom. Na taj su način donesene neke od naših najboljih odluka.

Vaša stražnja prostorija prednja je prostorija nekoga drugoga,
Toj istini podučio me Peter Drucker. U General Electricu smo je prakticirali često i uglavnom uspješno. Po svojoj definiciji, stražnja prostorija nikada neće moći privući vaše najbolje ljude. Zato smo svoje stražnje prostorije pretvorili u prednje prostorije nekih drugih, a onda inzistirali da onamo dođu njihovi najbolji ljudi. U našem slučaju to se vrlo često pokazalo dobrom odlukom.

Brzina,
Prigovor koji sam u Crotonvilleu često slušao, a čuo sam ga i nedavno, tijekom svojih posljednjih dana na čelu General Electrica, bio je da nismo napredovali dovoljno brzo. Rijetko sam kada požalio što sam nešto učinio brzo. Obrnuto, ni danas si ne mogu oprostiti oklijevanje i neodlučnost u nekim situacijama.
Vjerujem da je odlučnost kojom sam postupao s ljudima, tvornicama i ulaganjima jedan od razloga koji mi je na samom početku moje karijere pomogao da se izdvojim od gomile i počnem uspinjati prema vrhu. Pa ipak, kad sam četrdeset godina kasnije odlazio u mirovinu, jedna od stvari zbog kojih sam najviše žalio bila je to što u mnogim prilikama nisam djelovao dovoljno brzo i odlučno. Kad god sam sebe zapitam koliko sam puta s nekom odlukom trebao još malo pričekati, odnosno koliko je bilo situacija kada sam trebao djelovati brže, odgovor je gotovo uvijek isti: trebao sam djelovati brže.

Zaboravite nule
U velikoj se kompaniji ono što je malo lako može izgubiti. Kako se poslovi šire i kompanije rastu, njihova veličina polako postaje čimbenikom usporavanja, a ne rasta. Prednosti koje u poduzetničkom smislu postoje u manjim tvrtkama – fleksibilnost, brza i laka komunikacija – u velikima se često gube.
Usitnjavanjem glomaznih poslovnih projekata unutar većih cjelina dobili smo zasebne, manje jedinice i na njih smo se usredotočili. Taj model primijenili smo u različitim dijelovima korporacije. Nismo uvijek bili jednako uspješni. No, bez iznimke, uvijek se potvrdilo sljedeće: dijeljenjem velikih poslovnih programa u manje cjeline povećava se motiviranost i radni elan zaposlenika. Uz odgovarajuću financijsku potporu, uspjeh najčešće ne izostaje.


ZAKLJUČAK


Najvažniji dio posla generalnog direktora je da u posao uključi (razmotri) ideje svakog zaposlenika, bez obzira od kuda je ta ideja došla. Uzimanje u obzir najboljih ideja i njihovo prenošenje drugima tajna je uspjeha Jacka Welcha. Kako ga mnogi nazivaju menadžer stoljeća, najveći svjetski ekonomski lider današnjice, najcjenjeniji glavni izvršni direktor u posljednjih 20 godina, menadžerski guru 20. stoljeća i bivši predsjednik Uprave i izvršni direktor General Electrica. Welch je prozvan najradišnijim predsjednikom uprave zbog toga što je usporedno s vođenjem tvrtke vrijedne više od 500 milijardi dolara pronašao vremena i za učenje imena i obveza prvih tisuću tvrtkinih ljudi, a svake je godine surađivao s nekoliko tisuća zaposlenika. Što daje primjer i ostalim vođama da predaju pozornost svojim podređenim, čime stječu povjerenje što donosi ka boljitku poslovanja.
U zaključku važno je napomenuti da načela kojima se povodio i na temelju kojih je funkcionira unutar General Electrica, vrijednost dionica GE u eri Jacka Welcha porasla je za više od 3.000 posto, a vrijednost kompanije s 13 milijardi 1980. na više od 500 milijardi dolara u 2001. godini. Time je General Electric postala i još uvijek je po kriteriju tržišne vrijednosti najvrjednija tvrtka na svijetu. Jack Welch je u istom razdoblju povećao profitnu maržu s 10 na 19 posto, uz prosječnu godišnju stopu rasta od 23 posto, čime je ostvario najbolje menadžerske rezultate u povijesti.
Uslijed inovacija koje je Welch primijenio u menadžmentu, poslovnoj strategiji i edukaciji zaposlenika, mnogi ga smatraju najutjecajnijim CEO-om u posljednjih 30-ak godina. Magazine Fortune proglasio ga je 2000. godine "Managerom stoljeća", a 2005. proglašen je "Najcjenjenijim CEO-om u posljednjih 20 godina" od strane čitatelja magazina "Chief Executive". Po izboru čitatelja magazina "Fast Company" Jack Welch je proglašen "Najvećim svjetskim liderom današnjice".
Po razmišlajanju i djelovanju Jacka Welcha radi se diferencijacija zaposlenih prema rezultatima njihova rada, na one najbolje, osrednje i loše. Najbolje treba nagraditi, osrednje motivirati da dođu u skupinu najboljih, a loših se riješiti. ”To nije ničta okrutno ni nehumano”, kaže Welch, jer je najpoštenije što se može dogoditi tim ljudima da im se na vrijeme kaže da im je bolje potražiti drugo zaposlenje. Mi smatramo, kako ipak treba pružiti daljnju priliku i ukazati na propuste i pogreška zaposlenika, prije posezanja za ovom odlukom. Također nadodaje: ”Mnogo su lošiji potezi od otpuštanja, dodao je, pogrešna promaknuća ljudi za koje se kasnije uspostavi da su nesposobni biti sefovima. ”

LITERATURA:

1. Welch, J.: Autobiografija najuspješnijeg menadžera XX stoljeća, Zadro, Zagreb 2003.
2. Internet
3. Novi List 19.05.2007.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi


SEMINARSKI RAD