POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ MENADŽMENTA
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ MENADŽMENTA
Gledaj Filmove Online

MENAŽMENT OPERACIJA I KVALITETA


MENADŽMENT OPERACIJA I KVALITETA U PREDUZECU
GRANG PROM a.d BEOGRAD


O KOMPANIJI

PREDUZECE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE
GRAND PROM a.d. Beograd

Zahvaljujuci entuzijazmu, posvecenosti i ljubavi prema kafi, devedesetih godina je stvorena prva privatna robna marka crne kafe na našem tržištu - "Grand" kafa.

Sve je pocelo krajem 1997. godine kada je Slobodan Vucicevic, osnovao "Grand Prom" sa željom da stvori domaci brend vrhunskog kvaliteta.

Za samo nekoliko godina, zahvaljujuci vrhunskom i ujednacenom kvalitetu i originalnosti, "Grand" kafa je zadobila poverenje višemilionskog broja ljubitelja kafe i postala vodeci brend u našoj zemlji.

"Grand" je svoju aktivnost zapoceo kao društvo sa ogranicenom odgovornošcu - preduzece sa stranim ulogom. Svoju osnovnu delatnost, preradu i distribuciju "Grand" kafe, kompanija je zapocela sredinom 1998. godine.
Grand je vec godinama lider na domacem tržištu i najveci je regionalni uvoznik kafe sa 50 % trzisnog ucesca.

Konstantnim ulaganjem u tehnologiju, poštovanjem savremenih trendova na svetskom tržištu kafe i pažljivim pracenjem želja i ocekivanja svojih potrošaca, kompanija vec godinama stvara proizvode koji su pozicionirani na samom vrhu.

U pripremi su stalno novi, savremeniji i atraktivniji proizvodi, vrše se ispitivanja tržišta, u proizvodnju se stalno uvodi nova tehnologija, a tim strucnjaka svakodnevno radi na kontroli i kreiranju originalne recepture.

Grand je u aprilu 2004. godine otvorio fabriku kafe u Bosni i Hercegovini koja zadovoljava potrebe ovog tržišta.


2005 - Godina uspeha


2005. godina je godina strateških odluka i velikih poslovnih uspeha za kompaniju - zakljuceno je strateško partnerstvo sa slovenackom "Drogom Kolinskom", jednim od najvecih proizvodaca hrane u regionu.

"Grand" je postao vlasnik domaceg lidera konditorske industrije "Soko Štarka". Svoje regionalne ambicije "Grand" je potvrdio i otpocinjanjem proizvodnje kafe u Makedoniji.

Osnivac "Granda" i generalni direktor Slobodan Vucicevic postao je izvršni direktor grupe "Droga Kolinska" za jugoistocnu Evropu, cime su proizvodima "Granda" i "Soko Štarka" otvorena vrata za tržište Evropske unije i Rusije.

"Grand Prom" je u stalnoj ekspanziji i danas predstavlja sinonim za uspeh, najviši kvalitet proizvoda, moderno poslovanje i istancan pristup potrošacima i tržištu.

Poštujuci želje potrošaca i nudeci im i više od ukusa, kompanija je izgradila ceo koncept uživanja u crnoj kafi prepoznatljiv za "Grand" - uvek najbolji kvalitet, vrhunski estetski užitak, dostupnost u svakom trenutku i na svakom mestu...

"Grand Prom" je pomerio granice u srpskom advertajzingu stvorivši reklame visokog umetnickog kvaliteta i neponovljivog šarma.

ASORTIMAN PROIZVODA


GRAND DE LUXE
Grand de Luxe je prva crna kafa superior kvaliteta na našem tržištu, namenjena pravim poznavaocima i ljubiteljima, hedonistima koji traže najbolje: sofisticiran ukus, raskošan miris i prijatno blagu gorcinuGRAND AROMA LIGHT

Grand Aroma Light je prva Light Quality kafa koja se pojavila na našem tržištu. Kreirana prema najnovijem svetskom standardu, posebnim postupkom rigorozne selekcije zrna uz primenu originalne tehnologije za svetlo prženje i fino mlevenje.

GRAND AROMA

Grand Aroma je ekskluzivna mešavina pržene mlevene kafe ekstra kvaliteta od probranih vrsta kafe sa plantaža Indije, Srednje i Južne Amerike.Za prave poznavaoce i prave prijatelje, za pocetak dana i novog posla.GRAND GOLD

Grand Gold je originalna mešavina odabranih vrsta kafe napravljena prema specijalnoj recepturi i namenjena je ljudima koji uživaju u tradicionalnom ukusu domace, jake kafe .

GRAND ESPRESSO

Grand espresso je mešavina koja omogucava uživanje u punom i kvalitetnom, prefinjenom ukusu prave italijanske espresso kafe. Grand je dugo radio na testiranju i pronalaženju prave recepture i blenda.GRAND CHOCO TOPLA COKOLADA

Grand topla cokolada je proizvod premium kvaliteta i karakterišu je sve osobine prvoklasne tople cokolade - bogat, pun ukus i optimalna gustina. Idealna je za opuštanje u hladnim zimskim danima ili posle napornog radnog dana .


NABAVKA KAFE I KONTROLA KVALITETA

Proces prozvodnje Grand kafe podrazumeva pre svega odabir i kupovinu najboljih vrsta kafe, cija se proizvodnja u pogonima Grand-a zatim svakodnevno prati i vrše se ispitivanja svih elemenata neophodnih za to da proizvod koji izlazi iz pogona "Granda" zadovoljava svetske standarde kvaliteta.

Pre svake kupovine u "Grandu" se vrši proba, pošto je svaki rod kafe, iako sa iste plantaže, uvek razlicit. Sve pocinje od probnih uzoraka nepržene kafe koji u malim pakovanjima u "Grand" stižu sa razlicitih plantaža. Pre nego što se uvezu u našu zemlju uzorci kafe koji stižu iz Brazila, Afrike ili Indije u laboratorijama kompanije se svakodnevno testiraju tehnikom “cup testinga”. Kako bi se održali prepoznatljiv kvalitet, ukus, miris I aroma proizvoda, ova tehnika se u Grand Promu primenjuje svakodnevno za testiranje svih "Grandovih" mešavina koje izlaze iz proizvodnih pogona.

Zahvaljujuci vrhunskoj tehnologiji i izuzetno sofistiranim metodama kontrole u laboratoriji Granda osigurani su visoki standardi ocuvanja cistoce kafe, kao i sistemi ocuvanja najboljih fizickih i hemijskih karakteristika i konacnog ukusa kafe.

Kontrola kvaliteta zapocinje selekcijom sirovih zrna kafe i proteže se tokom celog procesa njene proizvodnje. U rigoroznoj kontroli svake faze tokom proizvodnje kafa se sistematski izlaže culnim, fizickim i hemijskim analizama od strane visokokvalifikovanih strucnjaka u fabrickoj laboratoriji opremljenoj najsavremenijim aparatima visoke preciznosti.

Sve to osigurava da proizvodi budu najvišeg kvaliteta i da odgovaraju visoko postavljenim standardima kompanije "Grand Prom". Grand kvalitet je danas konstantan i prepoznatljiv i postiže se najsavremenijom opremom.Rezultat toga su mnogobrojna priznanja od kojih svakako treba pomenuti nagradu za kvalitet na Novosadskom sajmu 2002. godine.

HACCP –
Hazard Analysis and Critical Control Points Systems


U proizvodnji i distribuciji hrane najznacniji aspekti su svakako njen kvalitet ali i sigurnost. Obaveza svih onih koji dolaze u kontakt sa hranom tokom njenog proizvodnoga ali i distribucionoga toka je da ucine sve prevencije kako bi tržištu pružili kvalitetnu, ali istovremeno i sigurnu hranu po zdravlje potrošaca.

Postoji zakonska regulativa koja je propisala obaveznu zdravstvenu kontrolu ispravnosti hrane, koja se obicno bazira na ispitivanju finalnih proizvoda. Medutim zbog cinioca da su te regulative obicno skup metod, da usporavaju proces proizvodnje kao i da zahtevaju dosta vremena, u oblasti sve više je prisutan HACCP integrisani sistem kontrole bezbednosti kontrole hrane u svim fazama njene proizvodnje i distribucije.


28. januar 2007. godine Kompanija Grand kafa uvela je u svoje poslovanje medunarodni standard bezbednosti prehrambenih proizvoda HACCP.

Taj standard se primenjuje u oblasti prerade kafe, pakovanja cajeva i instant napitaka i distribuciji gotovih proizvoda. Sistem bezbednosti proizvoda potvrduje proizvodnju i distribuciju zdravstveno ispravnih proizvoda uz poštovanje zakonske regulative i ispunjenosti higijenskih uslova u svim tackama oblasti primene.
Primenjeni standard obezbeduje efikasniji rad kompanije i povecava njenu konkurentnost na svetskom tržištu.

• Šta je HACCP standard?

HACCP je skracenica od engleskih reci: ( Hazard Analysis Critical Control Point ) što u prevodu znaci: ( Analiza opasnosti i kriticne kontrolne tacke ), te predstavlja logican, naucno zasnovan sistem kontrole procesa proizvodnje i distribucije prehrambenih proizvoda, koji omogucuje:

1. Identifikaciju i procenu svih mogucih opasnosti, tj. svakog fizicke, hemijske ili mikrobiološke opasnosti, u svim fazama procesa proizvodnje prehrambenih proizvoda ukljucujuci sve meduprocese i distribuciju;
2. Odredivanje neophodnih mera za njihovu prevenciju i kontrolu;
3. Sigurnost da ce te mere biti uspešno i na delotvoran nacin sprovedene.


Za razliku od pregleda gotovih proizvoda na kraju proizvodnog procesa HACCP predstavlja preventivni sistem koji osigurava bezbednost hrane u svakom koraku procesa proizvodnje. Razvija se posebno za svaki proizvod ili grupu proizvoda ili procesa i treba da se definiše i uspostavi tako da odgovara specificnim uslovima proizvodnje i distribucije svakog proizvoda posebno. Definisan u najkracem, HACCP je sistem koji se može upotrebiti kao niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tacaka u lancu proizvodnje hrane, sa krajnjim ciljem da potrošac konzumira namirnicu u stanju i na nacin koji ce biti bezbedan po njegovo zdravlje.


U široku upotrebu ušao je sedamdesetih godina i od tada je medunarodno priznat kao HACCP - Sistem pristupa proizvodnji bezbedne hrane. Takode i Svetska zdravstvena organizacija WHO ga je prikazala kao najefikasnije sredstvo u kontroli bolesti izazvanih hranom. HACCP sistem danas postaje uslov i legitimacija za medunarodnu trgovinu hranom i u gotovo svim zemljama Evrope je zakonski uslovljen. Što se tice Srbije prednosti HACCP sistema su još uvek nedovoljno poznate vecini privrednih preduzeca ali u nekoliko zadnjih godina postoji ogroma zainteresovanost i tendencija svakodnevno za njegovim uvodenjem rastu.

Važno je napomenuti da implementacija HACCP sistema u sve grane industrije koje se bave proizvodnjom hrane su preduslov za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog ali i svetskoga tržišta istim.


• Koje su prednosti primene HACCP sistema?

Koje su prednosti primene HACCP sistema:ISO 9001:2000 –
SISTEM MENADZMENTA KVALITETA


Znacaj obezbedenja kvaliteta danas postaje sve veci zbog konkurentnosti na globalnom svetskom tržištu a za prolaz na tom tržištu dosta puta nije dovoljan samo kvalitet vec i medunarodno priznat dokaz kvaliteta u vidu sertifikata ISO 9001: 2000

Kompanija "Grand kafa" poseduje medunarodni sertifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000.


• ISO - Medunarodna organizacija za standardizacijuU okviru Evropske Unije postoji potencijalno tržište od nekih 400 miliona ljudi i prodaja na ovom tržištu je izuzetno konkurentan posao koji podrazumeva povecano oslanjanje na medunarodno prihvacene procedure i preporuke radi sticanja uporišta na ovom tržištu.

Kvalitet igra znacajnu ulogu kako u obezbedivanju novih tržišta tako i u zadržavanju postojecih. Put prema proizvodnji vodenoj kvalitetom znaci da glavni kupci sadašnjice ne samo da ocekuju kvalitetan proizvod, vec takode zahtevaju i dokaz da je kompanija sposobna da proizvede kvalitetne proizvode i pruži kvalitetne usluge. Obezbedenje ovog dokaza bi trebalo da bude prvorazredni cilj svakog proizvodaca, kompanije ili isporucioca a postiže se preko nezavisnog sertifikacionog tela sticanjem sertifikata kvaliteta ISO.

Iako je uticaj standarda u svakodnevnim aktivnostima cesto nevidljiv, oni cine ogroman doprinos u gotovo svim aspektima našeg života. Svi mi unapred podrazumevamo da ce proizvod koji kupimo kvalitetom odgovarati našim zahtevima, da ce biti kompatibilan sa uredajima koje vec posedujemo, da ce ispunjavati pretpostavljene kriterijume bezbednosti, pouzdanosti i efikasnosti, kao i obezbedivati svaku od tih pogodnosti po odgovarajucoj ceni.

Medunarodna organizacija za standardizaciju, ISO (International Organisation for Standardisation), je najveca svetska institucija za razvoj standarda i predstavlja mrežu nacionalnih instituta u 158 zemalja, na bazi jedan clan - jedna zemlja, sa sedištem u Ženevi u Švajcarskoj gde se ceo sistem koordiniše.

Usvajanje sistema menadžmenta kvaliteta treba da bude strateška odluka za sve organizacije. Na dizajn i implementaciju sistema menadžmenta uticace njene raznolike potrebe, kvantifikovani ciljevi, proizvodi koji se obezbeduju, procesi koji se upotrebljavaju kao i sama velicina i struktura organizacije.


• Šta je ISO 9001:2000 standardISO 9001:2000 je jedini standard menadžmenta kvaliteta koji je sveobuhvatno primjenjiv na sve organizacije proizvode i usluge. To je i jedinstveni standard koji se može koristiti za sertifikaciju manadžmenta u poslovnome svetu, imajuci u vidu sljedece genericke zahteve:

- provera zadovoljstva kupaca
- zadovoljavanje zahteva kupaca
- ocenivanje sposobnosti organizacije da udovolji zahtevima kupaca putem internih ili eksternih kontrola.


Sertifikat ISO 9001:2000 je na prvom mestu pokazivac ili svedocanstvo za kvalitet poslovanja i propusnica za ulazak na svetsko tržište koje diktira i zadaje odredene standarde. Od samoga pocetka kada se piše politika kvaliteta, preko implantacije ISO 9001:2000 pa do same sertifikacije koja se ogleda u kontroli i dodeli medunarodno priznatog sertifikata potrebno je da prode odredeni period u kome organizacija vrši sve neophodne promene u cilju ispunjenja svih zadatih zahteva ISO 9001:2000. Sertifikaciju vrše ovlašcena sertifikaciona tela.


ISO 9001: 2000 se sastoji iz 4 glavna poslovna procesa:

1) odgovornost menadzmenta
2) menazment resursa
3) realizacija proizvoda
4) merenje, analiza I unapredjenje


NAGRADE

Kako komentarise rukovodstvo kompanije “Grand Prom”, nije ni malo lako ostvaritii I odrzati lidersku poziciju na trzistu. Vrhunskim kvalitetom svojih proizvoda oni dugi niz godina dokazuju da zasluzuju tu poziciju. O tome svedoci I veliki broj nagrada koje su osvojili na domacim I medjunarodnim poljoprivrednim sajmovima.

GRAND - APSOLUTNI ŠAMPION KVALITETA

Svi proizvodi kompanije "Grand Prom" koji su kandidovani za ocenu kvaliteta na 73. Medunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu prosle godine osvojili su najvrednija priznanja ove eminentne medunarodne manifestacije.

"Grand"-u je pripao Veliki šampionski pehar za širok asortiman i visok kvalitet proizvoda, a proizvodi najveceg domaceg proizvodaca kafe osvojili su cak 34 priznanja za kvalitet proizvoda, od cega 9 zlatnih medalja za kvalitet kafe i 5 zlatnih medalja za kvalitet cajeva.
Na ovogodišnjem štandu Kompanije na Sajmu u Novom Sadu predstavljen je kompletan asortiman toplih napitaka: "Grand" kafa, "Barrcafe" i "Bonito", kao i cajevi "1001 cvet".

Posetioci su mogli da uživaju u razlicitim kafama za svaciji ukus: "De Luxe" kafi, "Gold", Aroma", "Aroma Light", i Grand Espresso kafi, ali i "Choco" toploj cokoladi za one koji više vole slatke napitke.

09. maja 2007. godine ---GRAND KAFA DOBILA VELIKI ŠAMPIONSKI PEHAR--- Kompanija Grand kafa osvojila je Veliki šampionski pehar, najviše priznanje Medunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Osim ovog, najvišeg priznanja za širok asortiman i kvalitet kafe i cajeva, Grand je, na 74. Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, osvojio ukupno 21 medalju, od cega cak devet zlatnih.

ZASTITA ZIVOTNE OKOLINE

"Grand Prom" vec godinama radi na zaštiti covekove okoline, unapredujuci stalno tehnologiju proizvodnje i ispunjavajuci sve ekološke uslove u zoni u kojoj se nalazi fabrika kafe.
Pogon za proizvodnju poseduje najsavremeniju tehnologiju za precišcavanje vazduha.

“Grang Prom” brine o zastiti I ocuvanju zivotne sredine kroz:

Stalnu obuku svih zaposlenih u cilju sticanja novih znanja i podizanja nivoa svesti o znacaju ocuvanja zivotne sredine.

- Uspostavljanju efikasnog i efektivnog sistema upravljanja zastitom zivotne sredine i doslednu primenu zakona i propisa iz oblasti zastite zivotne sredine i postovanja dobre industrijske prakse.


- Upotrebu sirovina i materijala , razvoj recepture , tehnologija , procesa i proizvoda koji su bezbedni za nase radnike, kupce , korisnike i okolinu.

-Unapredjenje organizacije rada i optimizacije procesa u cilju racionalizacije potrosnje sirovina i materijala , energije i vode i smanjenje emisija u vazduh i sprecavanje zagadjenja podzemnih voda i zemljista.


- Smanjenje kolicine otpada i dalji tretman otpadnih materijala na nacin koji omogucava ponovnu primenu ili ne ugrozava zivotnu sredinu.


-Efikasnu eksternu komunikaciju sa svim relevantnim organizacijama u cilju razmene informacija znacajnih za zastitu zivotne sredine.


MISIJA I VIZIJA “GRAND PROMA”

“Grand Prom" je lider na tržištu kafe i jedna od najuspešnijih domacih kompanija u prehrambenoj industriji koja u svom poslovanju poštuje sedam osnovnih principa:

-samo najviši kvalitet proizvoda
i usluga

- poštovanje najviših standarda nabavke,
prerade idistribucije Grand kafe

- uvek najbolji ljudi i vrhunska tehnologija

- zadovoljstvo kupaca pre svega i iznad svega

- visoki korporativni standardi u odnosu prema zaposlenima,
saradnicima, poslovnim partnerima, dobavljacima i kupcima

- aktivna i odgovorna društvena uloga uz poštovanje svih zakonskih propisa
i poslovnih, etickih, moralnih, ekoloških, estetskih i tehnoloških kodeksa i nacela

- briga prema svim zaposlenima i jacanje lojalnosti i profesionalnih i licnih vrednosti. Kompanija visoko ceni i neguje: poštenje, iskrenost, integritet, posvecenost poslu i klijentima,poverenje, hrabrost da se preuzme rizik, odgovornost, timski rad iprofesionalizam.

Vizija "Granda" je da bude vodeca kompanija u prehrambenoj industriji, da se regionalno integriše i afirmiše. Kompanija ima ambiciju da stalno implementira svetsku tehnologiju i trendove uz ocuvanje i dalje razvijanje vrednosti stvorenih tokom godina poslovanja.


Po podacima iz decembra 2006. godine, kada je obavljen "drugi talas" istraživanja pomocu PGM (Product Group Manager) alata za prošlu godinu, formirana je i lista najjacih robnih marki u Srbiji.

Grand kafa zauzima drugo mesto sa indexom uspešnosti od BPI=66.2.
Utvrdjeno je da preko polovine potrošaca u Srbiji koristi Grand kafu, tako da je Grand kafa najuspešniji domaci brend na tržištu.

STRUCNI KADROVI U “GRAND PROM”

“Grand Prom” kompanija poseduje velike kapacitete I najsavremanije masine poslednje tehnologije uz pomoc kojih olako uspeva da ostvari planiranu proizvodnju. Ceo preoces je kompjuterizovan, da bi se postigao ujednacen kvalitet.
Ipak, najveca vrednost koju poseduje ova kompanija, po recima generalnog Direktora Slobodana Vucicevica, nisu mašine i objekti.
U Grand Kafi preovladuje mišljenje da snagu firme ne cine mašine vec ljudi. Motivisani zaposleni, koji su pritom zadovoljni u svakom smislu, spremni su da podnesu sve izazove i na najbolji nacin podele dobro i zlo sa kompanijom u kojoj rade.
Grand Prom je za 6 godina napustilo samo 8 ljudi od ukupno 400 zaposlenih, tako da je fluktuacija zaposlenih jako mala.
Iza uspeha svake kompanije stoje ljudi, a iza uspeha Grand Prom-a stoje najbolji u svom poslu.
Entuzijazam, posvecenost i ljubav prema kafi, stvaranje i održavanje najvišeg kvaliteta proizvoda osnovne su karakteristike zaposlenih.
Spremni na konstantno usavršavanje, usvajanje novih znanja, naporne treninge i stalnu edukaciju oni svakodnevno brinu o ujednacenosti kvaliteta i tragaju za novim ukusima i prozvodima.

RUKOVODSTVO KOMPANIJE "GRAND PROM”:

Generalni direktor: Slobodan Vucicevic Osnivac i generalni direktor kompanije "Grand Prom", predsednik Upravnog odbora "Soko Štarka" i izvršni direktor grupe "Droga Kolinska" za jugoistocnu Evropu Slobodan Vucicevic proglašen je 2006.god. menadžerom godine, nagradu su mu urucili predstavnici Media Inventa, agencije za tržišne komunikacije.

Izvršni direktor: Moma Vucicevic
Finansijski direktor: Kosta Bizjak
Direktor prodaje: Bojan Kneževic
Direktor marketinga: Milan Slavinski
Direktor proizvodnje: Dragan Danilovic
Direktor nabavke: Miroslav Pešic
Rukovodilac sektora IS i telekomunikacija: Dragoljub Prijic
Rukovodilac sektora razvoja ljudskih resursa: Aleksandra Stefanovic
Rukovodilac poslovnog razvoja: Goran Radovanovic
"Grand Kafa" LIDER NA TRZISTU

Beograd, 31.01.2007 - Istraživanje agencije Strategic Marketing sredinom septembra na uzorku od 1200 ispitanika u Srbiji pokazuje da cak 93% ispitanika pije crnu tj. tursku kafu. U proseku se popiju 3 srednje šoljice kafe dnevno.

Cak 48% ispitanika je stava da je "Grand Kafa" lider na tržištu,
a 42% smatra da je to najkvalitetnija kafa.

Zanimljivo je da istraživanja pokazuju da je najcešci poklon koji se nosi u goste upravo "Grand" kafa, a prvo mesto pripada Grand De Luxe kafi.

Reklame za Grand kafu 42% ispitanika smatra omiljenim, najvise navodeci one sa Draganom Nikolicem i Milenom Dravic.

Da li Vam je poznat slogan „I miris i ukus“?Slogan "I miris i ukus" za Grand kafu ubedljivo je najpoznatiji slogan iz reklamnih kampanja - cak 93 % ispitanika mladih od 40 godina ga poznaje


ZAKLJUCAK

Sa ostvarenom proizvodnjom od 15.000 tona kafe “Grand Prom” je lider u proizvodnji kafe na domacem trzistu.

Strucni kadrovi, visoka tehnologija, veliki proizvodni kapaciteti, savremene masine omogucavaju ostvarivanje najboljeg kvaliteta proizvoda I ocuvanje liderske pozicije.

Do kraja 2007. godine u ovoj kompaniji ocekuje se promet od 100 miliona eura, a u naredne tri godine, rukovodstvo “Grand Prom”, ocekuje da ce promet dostici 150 miliona eura.
Kompanija namerava da prosiri svoje poslovanje kupovinom novih, prehrambenih kompanija u regionu jugoistocne Evrope (Srbija, Makedonija, Crna Gora i BIH).

Prema recima Bojana Kneževica, direktora prodaje “Grand proma”, ova kompanija planira da proširi paletu proizvoda kao i da poveca promet u ovoj godini za oko 35 odsto.

Inovacije u savremenom trzisnom nastupu su neminovne, zato je ova kompanija uvek spremna da ponudi nesto novo, od novog ukusa I novih pakovanja do potpuno novih proizvoda I novog dizajna.


Dva miliona ljudi dnevno pije Grand kafu I ono što svi ocekuju svakog dana to je uvek isti kvalitet Grand kafe. I miris, i ukus, i vrhunski užitak!

Istraživanja pokazuju da je skoro svaka druga šoljica kafe popijena u Srbiji izašla iz pogona "Granda". Stvoren je brend po meri potrošaca, proizvod koji je postao sinonim za svakodnevni ritual jedinstvenog užitka.
Odgovornost onih koji stvaraju visoke standarde "Granda" je velika i svakog dana predstavlja novi izazov. Ljudi u Grand Prom-u cine sve da zadovoljstvo koje pruža Grand kafa bude uvek novi, lepši užitak.


LITERATURA:

-Casopis “Ekonomist”
-www.grandkafa.co.yu
-www.sertifikacija.co.yu
-“Serbia food”- internet magazine
-“Blic”-dnevne novine
-“Novosti”-dnevne novine

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

 

 preuzmi seminarski rad u wordu » » »  

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD