POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ODNOSA SA JAVNOŠCU
 

ULOGA PR MENADŽERA U SAVREMENOM POSLOVANJU

1. RAZVOJ ODNOSA SA JAVNOŠĆU


Istražujući nastanak odnosa s javnošću neki se autori vraćaju duboko u prošlost. Njemac Albert Oeckl spominje da su odnose s javnošću upotrebljavali Mojsije, Lao Tse, Buda i Muhamed. M. Kunczik citira Klausa Mertena koji smatra da su odnosi s javnošću počeli već u raju u trenutku kad je Eva pomoću tehnike uvjeravanja uspjela ubijediti Adama da pojede jabuku.

M. Kunczik, s obzirom na razvoj, razlikuje političke i ekonomske odnose s javnošću. Politički odnosi s javnošću mogu se vratiti u prošlost na same početke istorije, dok su ekonomski odnosi s javnošću posljedica podjele rada koja je tokom istorije bivala sve izraženija. Amanda Barry u knjizi PR Power piše da je Aleksandar Veliki shvatio kako nije bilo dovoljno samo pobijediti u bitkama. Ljudi trebaju znati o njima. Tako bi on slao glasnike da šire vijesti o njegovim pobjedama. U XVII vijeku, tačnije 1622. godine, u vrijeme pape Grgura XV., crkva je osnovala svoj Congregatio de propaganda fide - akt propagiranja i širenja vjere te učvršćenja položaja crkve i stvaranja povoljnog javnog mišljenja. Riječ propaganda preuzeta je kasnije kao pojam za širenje drugih ideja. Može se reći da su se moderni odnosi s javnošću razvili upravo iz te ideje.


1.1. RAZVOJ ODNOSA SA JAVNOŠĆU U SAD-u


Odnosi s javnošću pojavili su se u Americi tokom Američke revolucije, odnosno borbe za vlast između aristokratije i trgovaca. Od davnina promocija se koristi za prikupljanje novca, promovisanje ideja, stimulisanje trgovačkih poduhvata, prodavanje zemlje i stvaranje popularnih ličnosti. Prva institucija koja je na tom kontinentu sistemski potraživala novčana sredstva bio je Harvard College.

Američki predsjednik Andrew Jackson je još 1829. godine izabrao prvog predsjedničkog savjetnika za štampu u osobi Amosa Kendalla. Prema radu Political Power Trough Public Relations, autora L. Melton-Mckinona, J. Tedosca i T. Laudera (2001., 558.), bivši novinar i urednik Kendall obavljao je gotovo sve poslove u Bijeloj kući vezane za odnose s javnošću, uključujući pisanje govora, uređivanje državnih papira, slanje službenih poruka i propusnica za novinare i dr. On je osmislio i objavio termin kuhinjski kabinet (kitch en cabinet) kako bi predstavio Jacksonova ključnog savjetnika. Utemeljio je i novine The Globe, kako bi predstavio administraciju.

Gledano s korporativnog aspekta, prvi sektor za odnose s javnošću utemeljen je 1889. godine u kompaniji Westinghouse, sa svrhom promocije revolucionarnog sistema naizmjenične struje. Pojam odnosi s javnošću od 1897. godine često se pojavljuje u američkoj željeznici, tačnije u Godišnjaku željezničke literature. Svrha je godišnjaka prikupljanje svih dokumenta i podneska vezanih uz odnose s javnošću u željeznici koji su objavljeni ili dostavljeni tokom godine, a koji bi mogli imati trajnu vrijednost. U početnom periodu mnogi su američki univerziteti pokrenuli inovativne programe promocije. Na Univerzitetu Yale, 1899. godine sekretarijat je uspješno prenamijenjen u ured za odnose s bivšim studentima i javnošću.

Početak prošlog vijeka označio je osnivanje prvih specijalizovanih kompanija i agencija za odnose s javnošću. To je razdoblje započelo izraženom djelatnošću istraživačkog novinarstva. Prva, američka kompanija za promociju koja se smatra pretečom današnjih kompanija za odnose s javnošću osnovana je početkom XX vijeka u Bostonu. Grupa mladih ljudi osnovala je Ured za publicitet kako bi "obavljala posao koji obično rade agenti za štampu za najveći mogući broj klijenata, te najveću cijenu koje tržište može podnijeti" (Cutlip i ostali, 113.). Prvi klijent Ureda za publicitet bio je Univerzitet Harvard.

Prva njujorška kompanija za odnose s javnošću zvala se Parker&Lee, a osnovali su je George F. Parker i Ivy Ledbetter Lee. Njih su dvojica postali partneri nakon uspješne saradnje na kampanji Theodorea Roosevelta. Do Prvog svjetskog rata i druge institucije osnivaju svoje urede za odnose s javnošću.

Odnosi s javnošću u Prvom svjetskom ratu iz defenzivnog prelaze u proaktivan pristup. Predsjednik Woodrow Wilson, svjestan značenja javnog mišljenja, utemeljio je The Committee on Public Information (Odbor za javno informisanje). Svrha mu je bila mobilisirati javno mišljenje za potporu ratnom angažmanu i Wilsonovoj politici, jer su mišljenja o tom pitanju bila vrlo podijeljena (ibid., 122.).

Nakon Prvog svjetskog rata, promocija postaje sve aktuelnija u dobrotvornim pokretima i na novom području djelatnosti - socijalnom radu. Zbog sve većih potreba urbanog društva, trebalo je prikupiti sve više novca. Promocija je počela dobijati na značaju, a ukazala se i potreba za školovanjem budućih promotera. Mnogi pronicljivi ljudi na rukovodećim pozicijama, promociju su smatrali najpraktičnijom ljudskom lekcijom koju ih je rat naučio. Na tom novonastalom području upravo se u tom periodu budi osjećaj identifikacije i profesionalizma.

Zahvaljujući napretku ostvarenom u vrijeme rata, odnosi s javnošću brzo se šire. Pojavljuju se u državnim ustanovama, poslovnim organizacijama, crkvama, socijalnim službama, pokretima radništva i društvenim pokretima. Prvi kursevi iz odnosa s javnošću u SAD-u na univerzitetskom nivou započeli su 1920. godine. Prvi kurs započeo je na odsjeku za novinarstvo na Univerzitetu u New Yorku koje je vodio Edward Bernays (A. Theaker: The Public Relations Handbook, 2002., 54.).
Prva knjiga iz područja odnosa s javnošću zove se Crystallizing Public Opinion, a napisao ju je Edward Bernays. Knjiga je tiskana u New Yorku 1923. godine. U toj se knjizi po prvi put uvodi termin savjetnik za odnose s javnošću. Iste je godine dr. Bernays držao prvi kolegij iz odnosa s javnošću na Univerzitetu u New Yorku. Prva specijalizovana agencija za odnose s javnošću osnovana je 1923. godine (Cutlip i sur., 124.).

Zahvaljujući ratnim lekcijama i promjenama u društvu, odnosi s javnošću su se ubrzano razvijali sve do berzanskog sloma 1929. godine, nakon čega je uslijedila Velika ekonomska kriza. Američki odnosi s javnošću, u tom periodu, razvijali su se u znaku New Deala i predsjednika Franklina Roosevelta. Iz Velike ekonomske krize i New Deala proistekla je potreba za informisanom javnošću. Pobornici New Deala brzo su shvatili da je informisanost nužan preduslov njihovih radikalnih reformi. Stoga su odnosi s javnošću pod Rooseveltom zabilježili najveći rast. Poslovne organizacije su sve češće angažovale stručnjake za odnose s javnošću da im pomognu u borbi protiv Rooseveltovih oštrih napada i zakonskih reformi (ibid., 130.).

U tom se periodu javno mišljenje počinje preciznije i znanstvenije mjeriti i procjenjivati. Sredinom 1930-ih započinju Roperova i Gallupova istraživanja javnog mišljenja, koja su stekla ugled tokom predsjedničkih izbora 1936. godine. Menadžeri za odnose s javnošću služili su se ovim istraživanjima da bi savjetovali menadžment i kreirali programe odnosa s javnošću.

Drugi svjetski rat donio je još radikalnije promjene u odnosima s javnošću. U promjenama je ponovno prednjačila država s moćnim organizovanim informacijskim kampanjama. Njezin instrument taj put je bio Office of War Information (Biro za ratno informisanje). Osnovao ga je Roosevelt 1942. godine. Drugi je svjetski rat otvorio nove mogućnosti: pokazao je da se odnosi s javnošću mogu koristiti za stimulisanje ratne proizvodnje, vojnog morala i civilne podrške, te su se razvile nove tehnike i komunikacioni kanali. Tokom rata, u Americi je približno 75.000 ljudi prošlo obuku iz odnosa s javnošću (ibid., 132.).

U posleratnom periodu ekspanzije, odnosi s javnošću postaju stabilniji i zreliji. Broj zaposlenih u sektorima za odnose s javnošću počeo se naglo povećavati. Snažna profesionalna udruženja udaraju temelje za razvoj profesionalizma, a na koledžima započinju programi edukacije u odnosima s javnošću. Objavljuje se i sve više knjiga i časopisa koji obogaćuju korpus znanja o području. Postiče se profesionalizacija odnosa s javnošću, te nastaju brojna profesionalna udruženja.

Savremeni odnosi s javnošću javljaju se tek s periodom globalne informatizacije. Taj period započinje sredinom 1960-ih. Označava ga brže i kvalitetnije međusobno komuniciranje, posebno s razvojem visoke tehnologije (ibid., 135.).

U politici i političkim strankama stratezi za odnose s javnošću odigrali su dominantne uloge. Jedan od prvih političkih propagandista zaslužnih za funkcioniranje stranačkog sistema u Americi, bio je John Beckley iz države Virginija. On je jedan od vodećih stranačkih organizatora u 1790-ima.

Razvoj metoda i moderne političke kampanje zapravo započinje u posljednjim desetljećima XIX vijeka. Menadžeri za odnose s javnošću počeli su snažno uticati na procese od presudne važnosti za vladavinu demokratije. Metode kojima su se šefovi političkih stranaka služili tokom 1880-ih i 1890-ih, omogućene su napretkom štamparske tehnologije, obilnim zalihama jeftinog papira te rastom pismenosti što je uticalo i na razvoj novinarstva (ibid., 108.).

Početkom tridesetih godina XX vijeka pojavljuju se i stručnjaci za političke kampanje. Bračni par Clem Whitaker i Leone Baxter 1933. godine osnovali su prvu agenciju specijalizovanu za političke kampanje sa sjedištem u San Franciscu, gdje su oslanjanjem na inicijative građana i referendum, u kombinaciji sa slabim stranačkim organizacijama, pripremili teren za razvoj političkih kompanija.


1.2. RAZVOJ ODNOSA SA JAVNOŠĆU U VELIKOJ BRITANIJI


Najvažnija karakteristika razvoja odnosa s javnošću u Velikoj Britaniji je važna uloga lokalnih i središnje vlade, dok je doprinos privatnog sektora bio relativno mali (uglavnom ograničen na agencije za oglašavanje i nekoliko ključnih organizacija), pišu Magda Pieczka, Jacquie L'Etang u radu Public Relations and the Question of Professionalism (2001., 230.). Premda središnja vlada i parlament u Velikoj Britaniji određuju cjelokupan zakonski spektar, lokalno izabrana tijela implementiraju politiku unutar ograničenja njihovih lokalnih proračuna iz kojih se pruža širok opseg usluga prema lokalnim zajednicama.

Početkom XIX vijeka bilježe se i prvi izolovani primjeri odnosa s javnošću u Velikoj Britaniji. Prema S. Blacku (2003., 218.), još 1809. godine Ministarstvo finansija je, kao dio državnog aparata, preuzelo ulogu portparola za spoljnu politiku. Tadašnji ministar finansija Lloyd George organizovao je 1912. godine tijelo koje je zaposlenima i radnicima širom zemlje trebalo objasniti novi zakon o osiguranju.

Socijalne reforme XIX vijeka koje su se bavile socijalnim problemima prouzrokovanim industrijskom revolucijom, rezultirale su većom ulogom lokalnih vlada. U to vrijeme odnos i komunikacija između vladinih dužnosnika i lokalne zajednice postali su problematični. Kao rezultat toga, dužnosnici počinju razmatrati njihovu ulogu u odnosima s javnošću kao i njihov profesionalni status. Godine 1922. dužnosnici lokalne i središnje vlade udružili su se i osnovali Institut za javne administracije. Godinu dana kasnije, 1923. osnovali su žurnal Javna administracija, koji je štampao brojne tekstove o odnosima s javnošću. Smatralo se da je prikupljanje podataka suštinska uloga odnosa s javnošću i da unutarnji odnosi s javnošću trebaju pomoći protoku informacija unutar i između organizacije i njezine okoline (Pieczk, L'Etang, 2001., 230.).

Svijest i koncepcija odnosa s javnošću vladinih dužnosnika bila je prikazana u člancima koji su npr. pisali: "Prvi bitan element je izgraditi javno razumijevanje i uvažavanje usluga pruženih javnosti i na taj način dobiti klijentelu", "Odjel odnosa s javnošću postoji ne ustvari da čini politiku prihvatljivom nego da je čini da bude shvaćena" i "Ukoliko grana poreza želi postati uspješna kao što je bila u prošlosti, ona mora crpiti svoju snagu od klijenata i dobre saradnje poreznih obveznika" (ibid.).

Za vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata, britanska je vlada činila velike propagandne napore kroz Ministarstvo obrane i Ministarstvo informiranja, kako u zemlji, tako i preko mora - u savezničkim, neutralnim i neprijateljskim zemljama - koristeći moć i važnost medija. Taktike su uključivale cenzuru, upotrebu crne propagande i širenje informacija zablude. Neki pojedinci uključeni u takav propagandni rad uključeni su u odnose s javnošću nakon rata, a put karijere takvih pojedinaca jasno da naslutiti poteškoću u razlikovanju između termina odnosa s javnošću i propagande. Očigledno je da pozadina u propagandi nije bila viđena kao postojanje problema ili bilo kakva barijera prema praksi odnosa s javnošću.

Nakon Drugog svjetskog rata 1948. godine u Britaniji je osnovan prvi Institut za odnose s javnošću . Institut je imao velik uticaj na razvoj odnosa s javnošću u Velikoj Britaniji (Black, 2003., 219.). Kasnije su nastale brojne PR-agencije, a odnosi s javnošću se dodatno uvode u privredu i tijela vlasti.


1.3. RAZVOJ ODNOSA SA JAVNOŠĆU U NJEMAČKOJ


U literaturi se zastupa teza da su odnosi s javnošću nastali u SAD-u, a da se u Njemačkoj javljaju tek nakon Drugog svjetskog rata. M. Kunczik u knjizi Odnosi s javnošću – koncept i teorije ističe da postoje razlike između odnosa s javnošću u Njemačkoj i onih u SAD-u. Američki su odnosi s javnošću nastali u ekonomskom sektoru kao "protivoružje" industrijskih giganata u borbi za javno mišljenje. Istorija odnosa s javnošću u društvenom sektoru u Njemačkoj seže do vremena kada Sjedinjene Američke Države još uopšte nisu postojale, piše Kunczik i priznaje da odnosima s javnošću u Njemačkoj, u odnosu na one iz SAD-a, nedostaje tradicije (2006., 58.).

M. Kunczik navodi kako se pojam PR u Njemačkoj probijao postupno, pri čemu se uvjek i iznova pokušavao prilagoditi njemačkom jeziku. Pod uticajem nekih njemačkih filozofa sam se pojam public relations izbjegavao. Smatrali su da se ta američka (engleska) krilatica ne bi trebala koristiti u njemačkom jeziku. Neki autori (Herbert Gross) smatraju da se public relations danas često služi kao glazura koja treba doprinijeti tome da se zastarjele promotivne metode učine novim i modernim. Iako je u međuvremenu PR postao sastavnim dijelom razgovornog jezika i koristi se kao sinonim za odnose s javnošću, neki autori smatraju da je pojam PR zastario. Tako, Njemci R. Beger, H. D. Gärtner i R. Mathes zagovaraju da se umjesto tih pojmova upotrebljava pojam korporativno komuniciranje (ibid., 185.).

Istražujući razvoj njemačkih odnosa s javnošću, M. Kunczik ističe da se jedan od najvažnijih početaka državnih odnosa s javnošću može naći u Pruskoj. Već u doba Fridriha Velikog postojala je svijest o važnosti javnog mišljenja u politici. Kralj Fridrih Vilhem IV postavio je temelje za odnose s javnošću u Pruskoj tako što je u jednom kabinetskom dopisu zahtijevao informaciju o mišljenjima objavljenim u štampi istovremeno naredivši ispravaku "očito pogrešnih navoda ili pogrešnih mišljenja". I za vrijeme Prvog svjetskog rata Njamačka je imala profesionalne odnose s javnošću, kao na primjeru kampanje za prodaju ratnog zajma ili u SAD-u nastojanja da se pridobije razumijevanje za njemačko viđenje stvari.

Razvoj PR-a u ekonomskom sektoru u Njemačkoj pripada kompaniji Krupp u kojoj je od samoga početka prevladavala ideja o formiranju i stalnom njegovanju pozitivnog imidža, kako bi se osigurala dobrobit kompanije (Kunczik, 2006., 63.). Nakon Drugog svjetskog rata glavni je zadatak državnih odnosa s javnošću u Njemačkoj bila da se prvo u zemlji izgradi povjerenje u državu i društvo te u njihove institucije. U inostranstvu su postojala dvija ključna zadatka - uklanjanje negativnog imidža Njemačke i prikupljanje informacija o inostranstvu. Pojavom prvih knjiga o odnosima s javnošću početkom pedesetih godina PR u Njemačkoj postaje izrazito moderan.

"Juče je bio oklop. Danas su to vazduhoplovne snage. Juče je bilo oglašavanje. Danas su to odnosi s javnošću", napisali su u svojoj knjizi The Fall of Advertising and the Rise of PR, Al Riese i Laura Riese (2003. Int.) ukazujući na važnost industrije odnosa s javnošću danas u svijetu. Reisovi drže da se u budućnosti može očekivati eksplozivan rast u industriji odnosa s javnošću.

2. ULOGA I AKTIVNOSTI PR MENADŽERA


2.1. POSAO IZ SNOVA - ODNOSI SA JAVNOŠĆU


Vidjeli smo da je bivši američki predsjednik Bill Clinton na kraju 20. vijeka uvrstio odnose s javnošću među deset najperspektivnijih industrija u svijetu, a Noam Chomsky smatra da su odnosi s javnošću već šezdeset godina najvažnija industrija u SAD-u. I Philip Kotler u svojoj knjizi Ten Deadly Marketing Sins (2004., 99.-100.) vjeruje da odnosi s javnošću zaslužuju sve veći proračun, posebno u odnosu na oglašavanje, jer su odnosi s javnošću, prema njemu, bolji instrument za privlačenje publike.

Ovakva i druga razmišljanja pridonose da broj zaposlenih u odnosima s javnošću raste sve više "usporedo s organizacijskim, socijalnim, ekonomskim i političkim silama koje utiču na njihov međunarodni status i ulogu" (Cutlip i sur., 2003., 30.). Prema procjenama Anthonyja Davisa (Everything You Should Know About Public Relations, 2003., 25.) danas u Velikoj Britaniji radi preko 50.000 ljudi u odnosima s javnošću. Postoji i oko 1.400 konzultantskih agencija za public relations.

S druge strane Atlantika, u SAD-u u industriji odnosa s javnošću danas radi preko 200.000 zaposlenih. Najveći pojedinačni poslodavac je Vlada Sjedinjenih Američkih Država. Samo u Agenciji za informiranje SAD radi preko šest hiljada osoba podjednako raspoređenih u zemlji i inozemstvu.

Iz američke perspektive gledano na "posao iz snova" većina specijalista za odnose s javnošću koncentrisana je u velikim urbanim središtima. S obzirom na područja djelovanja PR-specijalisti raspoređeni su na sledeći način (Cutlip i ostali, 31.):

40% - U privrednim i trgovačkim preduzećima (proizvodnja, finansije, industrija, roba široke potrošnje, mediji, komunalije, promet i zabava)
27% - U kompanijama za odnose s javnošću, agencijama za oglašavanje i konsultantskim agencijama
14% - U udruženjima, organizacijama i obrazovnim ustanovama
8% - U zdravstvenoj zaštiti, bolnicama, zdravstvenim ustanovama i drugim zdravstvenim službama
6% - U saveznoj, državnoj i lokalnoj upravi
5% - U dobrotvornim, vjerskim i drugim dobrotvornim organizacijama


2.2. ULOGE U ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU


Američko udruženje za odnose s javnošću (Public Relations Society of America – PRSA) objavila je 1993. godine izvještaj temeljem kojeg je moguće dobiti dodatni uvid što zapravo danas rade praktičari u odnosima s javnošću. Izvještaj je nazvan Public Relations Proffesional Career Guide (Vodič za profesionalnu karijeru u odnosima s javnošću). Prema R. Heathu i T. Coombsu (Today's Public Relations – An Introduction, 2006., 421.) PRSA je istražila funkcije i taktike koje danas obavljaju praktičari u odnosima s javnošću. Izvješće nam je dalo dodatni uvid u razlike u aktivnostima između tehničara početnog nivoa, supervizora, menadže, direktora, i izvršnog direktora.

Izvještaj sadrži puno detalja o vrsti dnevnih, nedjeljnih i godišnjih aktivnosti koje se izvode na svakom od pet profesionalnih nivoa. Većina studija pravi manje dramatičnu razliku, ograničenu na tehničare i menadžere.

Tehničari su u prvom redu angažovani na pisanju, istraživanju i razvoju načina pomoću kojeg će se prenijeti poruke. Oni mogu pisati novinske priče, uređivati bilten i dr.

Supervizori će vjerojatno raditi neke od ovih tehničkih funkcija, ali primarna odgovornost supervizora je da tehničarima dodijele posao, upravljaju sprovođenjem plana, podupiru napore tehničara i nadgledaju i koordiniraju rad više tehničara. I tehničari i supervizori mogu raditi s agencijom i zaključiti posao s osobljem koje obavlja slične funkcije.

Menadžeri i izvršni direktori znatno su više angažovani u strategijskom planiranju nego u provođenju plana. Planira se na oba nivoa, i na nivou izvršnog menadžmenta i na nivou sektora za odnose s javnošću. Na primjer, umjesto istraživanja i pisanja priča za biltene, izvršni dužnosnici i menadžeri postavili su smjernice politike za sadržaj i svrhu biltena (Heath, Coombs, 421.-422.).

Zarad što boljeg razumijevanja profesije odnosa s javnošću G. Broom i brojni drugi autori istraživali su praksu odnosa s javnošću ističući razlike u ulogama. Ta istraživanja prikazuju četiri uloge koje se mogu koristiti u predstavljanju razlika između aktivnosti koje PR-praktičari obavljaju:

1. savjetnik,
2. pomoćnik u komunikacijama,
3. pomoćnik u procesu rješavanja problema i
4. komunikacijski tehničar.

Stručnjak savjetnik viši je savjetnik. To je osoba s višegodišnjim iskustvom u savjetovanju u menadžmentu, u smislu koje akcije i poruke treba koristiti da se riješe retorički problemi s kojima se trenutno i dugoročnije menadžment može suočiti. Ta osoba može biti zaposlena u organizaciji, ali često je konsultant. Neki savjetnici razvili su takvu stručnu reputaciju da mogu naplatiti stotine dolara po satu ili tisuće dolara po danu za svoje stručne usluge. Te su osobe uistinu "bile tamo i uradile to" (Heath, Coombs, 422.-423.).

Pomoćnik u komunikacijama obavlja uloge i funkcije komunikacije vezane uz povećanje kvaliteta i kvantiteta protoka informacija iz organizacije prema javnosti. Od njega se očekuje da pojača dvosmjernu simetričnu komunikaciju između organizacije i njezina posrednika/ulagača.

Treća kategorija praktičara odnosa s javnošću koju su G. Broom i njegove kolege detektovali zove se pomoćnik u procesu rješavanja problema. Kombinacija uloga i funkcija može se najbolje razumjeti poređenjem sa savjetodavnim stručnjakom. Budući da organizacija traži i slijedi savjet savjetodavnog stručnjaka, pomoćnik u procesu rješavanja problema radi s izvršnim direktorima organizacije na definisanju retoričkog problema i razmatra nekoliko rješenja. Rješenja se procjenjuju i uspoređuju. U tom procesu rješavanja problema donosi se odluka te se primjenjuje (ibid., 423.).

Četvrta kategorija stručnjaka odnosa s javnošću je komunikacijski tehničar. Takva je osoba relativno nova na ovom području i karakterišu je jake komunikacijske vještine. Komunikacijski tehničar po rangu može biti viši nego osoba koja radi na razvoju i upotrebi standardnih alata odnosa s javnošću. On može većinu svog radnog vremena provesti u pisanju: biltena za zaposlene, saopštenja za medije, novinskih priča, reportaža, govora i sl. Komunikacijski tehničar može raditi video snimanje i produkciju za sektor i agenciju.

Osobe koje tek ulaze u svijet PR-a većinom obavljaju ulogu komunikacijskog tehničara. Hiljade osoba zaposlenih u odnosima s javnošću angažuje se u praksi svim svojim bićem. Neki pojedinci nikada ne rade druge poslove (ibid.).

I druga istraživanja na području prakse odnosa s javnošću otkrivaju dominantne uloge u odnosima s javnošću. Prema A. Gregory (Management and organization of public relations, 2006., 29.) to su:

• Komunikacijski menadžer planira i upravlja programima odnosa s javnošću, savjetuje menadžment, donosi odluke komunikacijske politike i nadgleda njihovu implementaciju.
• Komunikacijski tehničar nije uključen u organizacijsko donošenje odluka, ali implementira programe odnosa s javnošću kao što su pisanje saopštenja za javnost, organizovanje događaja, proizvodnja web-sadržaja i dr.

Uloga komunikacijskog menadžera dijeli se u tri prepoznatljive vrste:

1. Stručnjak za prepoznavanje problema istražuje i definiše probleme odnosa s javnošću, razvija programe i implementira ih, ponekad uz pomoć drugih.
2. Pomoćnik za rješavanje problema, pomaže drugima da riješe svoje komunikacijske probleme, djeluje kao savjetnik u planiranju i implementaciji programa.
3. Pomoćnik za komunikacije, djeluje kao komunikacijski posrednik, održava dvosmjernu komunikaciju između organizacije i njezine javnosti, povezuje, tumači i posreduje.

U praksi se prepoznaju i dvije druge uloge, koje su smještene između menadžera i tehničara:

• Uloga odnosa s medijima posao je koji zahtijeva znanje i vještinu te razumijevanje medija.
• Uloga uspostave komunikacija i veza. Zadatak je praktičara da osiguraju predstavljanje organizacije na određenim događajima i sastancima kao i stvaranje prilika menadžmentu da komunicira s unutrašnjom i spoljnom javnošću.

Klasifikacija unutar menadžerskih i tehničarskih uloga ne znači da su linije nepomične. Većina profesionalaca u odnosima s javnošću obavlja i menadžerske i tehničke poslove, ali jedna je uloga ipak dominantnija. Praktičarima ulaznog nivoa povjereni su tehnički zadaci u početnim fazama njihove karijere. Kako praktičari postaju iskusniji, mogu se unaprediti na menadžersku ulogu.

«Reci mi i ja zaboravljam, uči me i možda pamtim, ali uključi me u posao i ja učim» Benjamin Franklin

Američki naučnici Cutlip, Center i Broom smatraju da četiri uloge pokrivaju najveći dio prakse odnosa s javnošću. Prema njima (2003., 37.-44.) to su:

Komunikacijski operativac. Najčešće se u odnosima s javnošću započinje operativnom ulogom. PR-praktičar treba steći određeno iskustvo, s tim da je prethodno "naoružan" komunikacijskim vještinama. Komunikacijski operativci najčešće imaju iskustva u novinarstvu i zbog toga uređuju interne novine, pišu saopštenja, uređuju i održavaju web-stranice i uopšte se bave odnosima s medijima.

Stručnjak ili "ekspert" za odnose s javnošću. Ova je uloga nešto zahtjevnija od početne uloge komunikacijskog operativca. U ovoj ulozi zaposleni u sektoru odnosa s javnošću imaju ugled i autoritet te tako obavljaju i složenije poslove. Njihova je primarna uloga definisanje i rješavanje problema u donosima s javnošću. PR-stručnjacima ili ekspertima menadžment daje potpuno ovlaštenje u odlučivanju o pitanjima PR-a.

Olakšavatelj komunikacije. To su posrednici u informisanju. Služe kao tumači, poveznici i posrednici između organizacije i njezine javnosti. Oni održavaju dvosmjernu komunikaciju i olakšavaju interakciju uklanjajući prepreke u odnosima i držeći komunikacijske kanale otvorenima. Olakšavatelj komunikacije izvori su informacija i osobe službeno zadužene za kontakt između organizacije i njihovih javnosti.

Olakšavatelji u rješavanju problema. Sarađuju s drugim menadžerima na definisanju i rješavanju problema. Oni su dio tima za strateško planiranje i postaju dijelom menadžerskog tima. Zahvaljujući njima odnosi s javnošću smatraju se faktorom odlučivanja i upravljanja organizacijom.

Veliki broj PR-osoba obavlja više uloga u odnosima s javnošću. Postoji velika raznolikost naziva tih poslova na brojnim razinama odnosa s javnošću. Oni se kreću od konsultanata, izvršnih dužnosnika, menadžera, direktora, savjetnika itd.

Kako bi nam pomoglo da razumijemo detaljnije što ovi pojedinci rade, potrebno je pojednostaviti i klasificirati mjesta na kojima oni rade. U knjizi Exploring Public Relations, M. Pritchard, J. Fawkes i R. Tench smatraju da postoje tri jednostavne kategorije mjesta gdje rade osobe u odnosima s javnošću:

1. Unutar organizacije (zaposlen u organizaciji, bilo javnoj ili privatnoj kompaniji, dobrotvornoj ili nevladinoj organizaciji, NGO-u).

2. Savjetnički položaj (agencija gdje praktičari rade za jednog ili više različitih klijenata za honorar).

Slobodni/nezavisni praktičar (pojedinac radi za sebe i zaposlen je u odjelu unutar organizacije ili savjetničkoj agenciji na osnovu kratkoročnog ugovora ili određenog projekta ili zbog toga što odsutnost osoblja zahtijeva dodatni resurs), (2006., 44.).


2.3. ZNANJA I VJEŠTINE POTREBNE ZA USPJEH U ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU


Odnosi s javnošću zahtjevaju i znanje i vještine. Budući da znanje odgovara na pitanje: "Šta je šta", a vještine na pitanje: "Kako se nešto radi", PR-autori ukazuju na najvažnije sposobnosti djelatnika u odnosima s javnošću.

Edward L. Bernays 1952. godine objavio je knjigu Public Relations i u njoj je pisao o idealnoj osobi u odnosima s javnošću. Poglavlje je započeo konstatacijom kako «ne postoji idealan čovjek u odnosima s javnošću.» Prema Bernaysu jedna osoba ne može imati sve idealne karakteristike za obavljanje određene profesije. Međutim, mogu se uspostaviti određeni standardi i kriterijumi pomoću kojih će oni koji žele ući u PR-područje procjenjivati sebe i odlučivati o svojim ciljevima.

Pokušavajući predstaviti modernog PR-praktičara, Bernays u poglavlju The Ideal Public Relations Man knjige Public Relations (1952., 126.-36.) navodi više karakteristika nužnih za uspješno obavljanje posla. Između ostalih to su:

1. velik interes za rad na području odnosa s javnošću, karakter i integritet zaposlenog,
2. održavanje svoje reputacije i reputacije profesije, obavljanje posla u javnom interesu,
3. osjećaj za diskreciju,
4. široko kulturno obrazovanje,
5. razumijevanje društvenih nauka, masovnih medija, ekonomije, socijalne psihologije, individualne psihologije i drugog,
6. određeno iskustvo,
7. poznavanje tehnika odnosa s javnošću,
8. moć uvjeravanja,
9. moć da izrazi sebe - može komunicirati svoje misli drugima, kreativan i maštovit,
10. težiti obrazovanju (univerzitetskom).

Svaki pokušaj definisanja ličnih karakteristika jednog PR menadžera besmislen je, jer je to polje tako različito da su mu potrebni ljudi različitih osobnosti, ističu američki autori D. Wilcox, P. Ault, W. Agee i G. Cameron u knjizi Essentials of Public Relations (2001., 73.). Neki praktičari bave se strankama i javnostima, drugi planiraju, pišu ili istražuju. Većina njih radi više složenih poslova i nazivamo ih generalistima u odnosima s javnošću. Međutim, jedan broj praktičara u odnosima s javnošću usavršio je samo određenu vrstu posla. Takve nazivamo specijalistima. Njihove karakteristike mogu biti:

1. rječitost u pisanju i držanju govora,
2. analitička sposobnost identifikovanja i definisanja problema,
3. kreativnost u razvijanju svježih i efekasnih rješenja problema,
4. instinkt za uvjeravanje,
5. sposobnost kreiranja zanimljivih prezentacija.

Oni koji planiraju karijeru u odnosima s javnošću trebali bi razviti četiri osnovne sposobnosti, bez obzira na područje posla u koji ulaze. Prema D. Wilcoxu i ostalim (2001., 74.) to su: vještina pisanja, sposobnost istraživanja, stručnost u planiranju i sposobnost rješavanja problema.

Vještina pisanja. Vrlo je važna sposobnost stavljanja informacija i ideja na papir. Bitno je dobro poznavanje gramatike i pravopisa. Krivo napisane riječi i nesistematične rečenične strukture izgledaju diletantski.

Sposobnost istraživanja. Argumenti uzroka moraju imati činjeničnu potporu umjesto uopštenosti. Osoba mora imati upornost i sposobnost prikupljanja informacija od različitih izvora, kao i provođenje jedinstvenih istraživanja oblikovanjem i primjenom ispitivanja javnog mišljenja i službenog ispitivanja. Brojni programi PR-a propadaju jer organizacija ne procjenjuje potrebe i percepcije javnosti. Stručna upotreba interneta i kompjuterskih baza podataka važni su elementi u istraživačkom radu.

Stručnost u planiranju. Program odnosa s javnošću uključuje brojne komunikacijske alate i aktivnosti koje se moraju pozorno planirati i koordinirati. Osoba treba biti dobar planer kako bi bila sigurna da su materijali distribuirani u roku, da su događaji protekli bez problema i da proračuni nisu prekoračeni.

Sposobnost rješavanja problema. Inovativne ideje i novi pristupi su potrebni kako bi se riješili kompleksni problemi ili kako bi se program odnosa s javnošću bio jedinstven. Povećane plate i unapređenja dobijaju zaposleni koji pokažu rukovodstvu kako kreativno rješavati probleme.

Prema Public Relations Journaul vrhunski stručnjak za odnose s javnošću treba biti "naoružan" sljedećim vještinama, znanjima, sposobnostima i kvalitetima (Cutlip i ostali, 53.):

vještine: efikasno pisanje, uvjerljiv govor,
sposobnosti: rješavanje problema, donošenje odluka, vješto ophođenje s ljudima, izgradnja povjerenja, prihvaćanje odgovornosti,
znanje: produbljeno znanje o raznim medijima, razumijevanje procesa upravljanja, pronicljivost u poslovanju i finansiranju,
kvalitete: stabilnost i zdrav razum, entuzijazam i ambicioznost, široko polje interesa i intelektualna znatiželja, pozorno slušanje, otpornost na frustracije, stil.

Bivši voditelj odnosa s javnošću njemačkog BASF-a Albert Oekel smatra da stručnjak za odnose s javnošću treba opsežnije obrazovanje od novinara. Obrazovanje, prema Oecklu, PR-stručnjaka treba obuhvatiti studije ekonomije, društvenih nauka ili psihologije (Kunczik, 2006.,108.).

Zaposleni u odnosima s javnošću svakodnevno u PR-programima obavljaju brojne aktivnosti. Prema Otisu Baskinu i ostalim u knjizi Public Relations - The Profession and the Practice, velika različitost u dužnostima zaposlenih u odnosima s javnošću objašnjena je popisom funkcija odnosa s javnošću koje je objavila PRSA u publikaciji Carrers in Public Relations.

1. Programiranje. Programiranje uključuje analiziranje problema i mogućnosti, definisanje ciljeva i javnosti (ili grupa ljudi čija je potpora i razumijevanje potrebno) te preporuka i planiranje aktivnosti. Može uključiti i pitanja proračuna i delegiranje odgovornosti odgovarajućim ljudima. Na primjer, predsjednik organizacije ili izvršni direktor često je ključna osoba u aktivnostima odnosa s javnošću.

2. Odnosi. Uspješni menadžeri u odnosima s javnošću razvijaju vještinu prikupljanja informacija od menadžmenta, od kolega u njihovim organizacijama i od spoljašnih izvora. Stalno procjenjujući ono što su saznali, oni formulišu preporuke i dobivaju odobrenja od menadžmenta. Brojne aktivnosti odnosa s javnošću zahtijevaju rad i kordinaciju s drugim organizacionim jedinicama i osobljem.

3. Pisanje i uređivanje. Budući da zaposleni u odnosima s javnošću često pokušava "pogoditi" velike grupe ljudi, važan je alat štampana riječ. Primjeri takve upotrebe nalaze se u izvještajima, saopštenjima za javnost, brošurama, govorima, člancima trgovinskih časopisa, informacijama o proizvodu, tehničkim materijalima, publikacijama za zaposle, biltenima, izvještajima akcionara te drugim oblicima komuniciranja menadžmenta koje je usmjereno i na osoblje organizacije i na spoljašne grupe.

4. Informacija. Uspostavljanje sistema za slanje materijala novinama, radiju i televiziji, glavnim urednicima financijskih i poslovnih publikacija dnevne su aktivnosti odnosa s javnošću. Rad na distribuciji korporativnih ili organizacijskih informacija zahtijeva znanje o tome kako funkcionišu novine i drugi mediji, poznavanje područja stručnosti publikacija i interesa pojedinih urednika. Kao što je jedan praktičar odnosa s javnošću rekao: "Vi trebate da dođete do pravog urednika, prave publikacije s pravom pričom u pravo vrijeme". Iako se ideje prihvaćaju na osnovu procjene koliko je vijest vrijedna da se objavi, sposobnost da se razviju odnosi uzajamnog poštovanja i saradnje s medijima mogu biti korisni za obje strane, i za menadžera i za osobe iz medija.

5. Produkcija. Razne publikacije, posebni izvještaji, filmovi i multimedijalni programi važni su načini komuniciranja. Menadžer u odnosima s javnošću ne mora biti stručnjak u tipografiji i fotografiji, ali osnovno znanje o tehnikama pripreme potrebno je za inteligentno planiranje i nadgledanje njihovog korišćenja.

6. Posebni događaji. Konferencije za štampu, konferencijske izložbe i posebna izlaganja, otvaranje nove zgrade i proslave godišnjica, takmičenja i programi s nagradama, putovanja i posebni sastanci samo su neki od posebnih događaja koji se koriste da privuku pažnju važnih osoba i medija. Oni zahtjevaju brižno planiranje i koordinaciju, obraćanje pažnje na detalje, pripremu posebnih brošura, publicitet i izvještaje.

7. Govori. Rad u odnosima s javnošću često zahtjeva vještinu komuniciranja licem u lice – nalazeći odgovarajuće platforme, pripremu govora za druge i držanje govora. Osoba koja se može uspješno obratiti pojedincima i skupinama uživaće prednost pred onima čija je vještina izražavanja ograničena samo na pisanje.

8. Istraživanje i procjena. Važna sposobnost menadžera u odnosima s javnošću je prikupljanje činjenica. Ovo može biti izraženo kroz intervjue, pregled materijala u medijima, na internetu, u bibliotekama te kroz neformalne razgovore. PR menadžer proučava svoje rezultate i procjenjuje planiranje programa, implementaciju i efikasnost. Sve više i više menadžera očekuje istraživanje, procjenu i savjet od savjetnika za odnose s javnošću (1997., 18.-20.).

U knjizi Principles of Corporate Communication, C. B. M. van Riel (1995.) dijeli poslovnu komunikaciju u tri područja:

1. Menadžmentska komunikacija je komunikacija menadžmenta usmjerena na razvoj zajedničke vizije, uspostavljajući i održavajući povjerenje u vođstvo, upravljanje promjenama, delegiranje ovlašćenja i motivisanje zaposlenih.
2. Marketinška je komunikacija usmjerena na podršku prodaji roba i/ili usluga. Ovo uključuje oglašavanje, promociju, direktnu poštu, osobnu prodaju i odnose s javnošću orijentisane prema tržištu – publicitet.
3. Organizacijska komunikacija uključuje javne poslove, komunikaciju s društvenom zajednicom, okolinom, odnose s ulagačem, komunikaciju tržišta rada, poslovno oglašavanje, unutrašnju komunikaciju i odnose s javnošću.


2.4. AKTIVNOSTI U ODNOSIMA SA JAVNOŠĆU

Courtland L. Bovee i William F. Aiens, u knjizi Contemporary Advertising (1986.) donose područja zastupljenosti PR-aktivnosti u praksi internih sektora javnošću anketiranih preduzeća u SAD-u. Tablica koja slijedi otkriva nam što su aktivnosti sektora za odnose s javnošću u korporacijama:

1. Priprema saopštenja za javnost i odnosi s medijima
2. Kreiranje komunikacijskih programa
4. Izrada internih publikacija
5. Službeni kontakti u javnosti
6. Priprema govora i javnih nastupa
7. Priprema filmova i grafičkih prikaza
8. Kreiranje reklame za proizvode i usluge
9. Priprema izložbi i posebnih manifestacija
10. Obuka zaposlenih i priprema rukovodećeg kadra za javne nastupe
11. Predstavljanje preduzeća u različitim prilikama
12. Priprema financijskih izvještaja
13. Priprema oglašivačkog nastupa i programa identiteta kompanije
14. Marketinške usluge (kreiranje poslovne strategije, istraživanje tržišta i dr.)
15. Kampanje za prikupljanje novčanih priloga (Fund-raising campaigns)
16. Priprema konferencija i sastanaka
17. Prikupljanje informacija s tržišta i praćenje konkurencije
18. Regrutovanje kadrova
19. Vođenje pregovora s radnicima

Zadaci i odgovornosti razlikuju se od organizacije do organizacije, pišu S. Cutlip i ostali. No, smatraju da je pisanje jedna od zajedničkih zadataka svih savremenih zaposlenih u odnosima s javnošću. Upravo pisanjem američki istraživači započinju popis poslova zaposlenih u odnosima s javnošću, a njih su saželi u sledećih 10 kategorija (2003., 36.-37.):

1. pisanje i uređivanje teksta - pisanje reportaža, obavještenja za medije, biltena, pisama, e-poruka, govora, članaka za stručne publikacije i dr.,
2. odnosi s medijima i plasiranje informacija - kontaktiranje dnevnika, medija, časopisa, odgovaranje na medijska pitanja, verifikacija novinarskih priča i dr.,
3. istraživanje - prikupljanje informacija o javnom mišljenju, trendovima, aktuelnim problemima, političkoj klimi i zakonodavstvu, interesnim grupama i dr.,
4. upravljanje i vođenje - izrada programa i planiranje, određivanje potreba i prioriteta, definisanje javnosti, upravljanje osobljem i dr.,
5. savjetovanje - savjetovanje i konsultovanje uprave, saradnja na izradi strategije upravljanja i dr.,
6. posebni događaji - priprema i vođenje pres-konferencija, svečana otvaranja i presjecanje vrpci, godišnjice, zabave i dr.,
7. govori - osiguranje nastupa pred važnim grupama,
8. tehnička znanja - svladavanje multimedijskih znanja i vještina,
9. školovanje - školovanje menadžera i portparola za javni nastup, razvijanje vještine govora i pisanja,
10. kontakti - posredovanje između organizacije i medija, lokalne zajednice, slušanje, pregovaranje…

LITERATURA


1. L. Melton-Mckinon, J. Tedosc i T. Lauder, Political Power Trough Public Relations (2001., 558.).

2. A. Theaker, The Public Relations Handbook, (2002., 54.).

3. Magda Pieczka, Jacquie L'Etang, Public Relations and the Question of Professionalism (2001., 230.).

4. Philip Kotler, Ten Deadly Marketing Sins (2004., 99.-100.).

5. AnthonyDavis, Everything You Should Know About Public Relations, (2003., 25.).

6. R. Heathu i T. Coombsu, Today's Public Relations – An Introduction, (2006., 421.).

7. A. Gregory, Management and organization of public relations, (2006., 29.).

8. Edward L. Bernays, Public Relations, (1952.).

9. D. Wilcox, P. Ault, W. Agee i G. Cameron, Essentials of Public Relations (2001., 73.).

10. C. B. M. van Riel, Principles of Corporate Communication, (1995.)

11. Courtland L. Bovee i William F. Aiens, Contemporary Advertising (1986.)

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO
 
preuzmi seminarski rad u wordu » » »   

Besplatni Seminarski Radovi

SEMINARSKI RAD