POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ RELIGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ RELIGIJE
Gledaj Filmove Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAKRE

EVOLUCIJA KROZ CAKRE


Sve sto je živo evulira pa i covek u tome nije izuzetak. Ljudska evolucija, kojoj smo neizostavno podvrgnuti, i kao rasa i kao pojedinci je put kroz razlicite cakre . Muladara je najosnovnija, fundamentalna cakra od koje pocinjemo svoju evoluciju a u sahasrari je završavamo.
Muladara je prvi centar u ljudskoj inkarnaciji , ali je zato najviša cakra koju su životinje sposobne da probude , to je njihova sahasrara. Ispod muladare postoje i druge cakre koje predstavljaju evoluciju zivotinjskog carstva. One se odnose na culnu svest, a ne na mentalnu. Kada je vaša svest evoluirala kroz ove cakre , niži centri više ne funkcionišu u nama jer smo ih transcendirali.
Iznad Sahasrare takodje postoje cakre koje predstavljaju višu božansku svest. Tako je muladara cakra najviša u životinjskoj evoluciji, a prva u ljudskoj. Sahasrara je naviša u ljudskoj evoluciji, a prva u najvišoj božanskoj evoluciji.
Do muladara cakre evolucija se odvijala automatski. Medjutim, jednom kada kundalini dostigne muladara cakru, evolucija više nije spontana jer covek nije više potpuno u vlasti zakona prirode. Tako , životinje se pare samo u odredjeno doba. Ostalo vreme, cak iako žive zajedno nece se pariti. Ali pošto je covek slobodan od zakona prirode, može da se pari kad god hoce. Covek ima svesnost vremena i prostora i ima ego. On može da misli, može da zna da misli i može da zna da zna da misli. Ovo je moguce zbog evolucije ega. Ako nema ega nema ni dvostruke svesnosti. Životinje nemaju dvostruku svesnost. Prema tome , covek ima višu svest, i jednom kada je zadobije, mora da usmeri svoj rad u pravcu njene evolucije. Zato se kaže da kundalini spava u muladara cakri, jer ona ne može da napreduje iznad ove tacke ukoliko se na to ne podstakne .Naravno, kundalini može da ostane u jednoj cakri godinama ili cak ceo život. Budjenje šakti u muladari cakri može se dogoditi više puta a može i da ponovo zaspi.Medjutim, jednom kada šakti ode iznad Manipura cakre, više se ne vraca.
Ponekad, kada kundalini pri prolasku zastane u nekoj cakri, pocinju da se ispoljavaju neke sidije ili psihicke moci povezane sa to cakrom, i kada ih covek dobije dolazi u iskušenje da ih pokazuje, ali to samo pothranjuje njegov ego i prekriva ga debelim velom maje ili neznanja, sprecavajuci njegov dalji napredak Zato pre pocetka praktikovanja kondalini joge u cilju budjenja cakri , treba da otkrijete od koje tacke ce podizanje stvarno poceti. Najbolja metoda za ovo je koncentgracija na muladaru svakodnevno od petnaesto do trideset minuta , petnaest dana, pa na svadištanu i redom do sahasrare. Ubrzo cete otkriti svoju tacku evolucije.
Medjutim , postoji jedna veoma važna napomena. Cak i ako je vaša cakra kao što je anahata slucajno prdobudjena, morate pokušati da probudite i niže cakre. Svrha budjenja kondalini i podizanje kroz sve cakre je njihovo budjenje i budjenje delova mozga sa kojima su povezane. Stoga, da bi se probudio ceo mozak, sve cakre moraju biti probudjene.
Budjenje cakri u našoj svesti i umu karakterišu odredjene promene. Te pomene su u uskoj povezanosti sa svakodnevnim životom. Sa našim sadašnjim stanjem uma mi nismo sposobni da konrtolisemo sva dešavanja u životu. I cini se da naša patnja , agonija i frustracije nisu toliko posledice životnih uslva koliko našeg uma. Tato cilj budjenja cakri , sušumne i kundalini treba da bude povezan sa našim svakodnevnim životom.
Kada se cakre probude, um se automatski menja. Vaš sistem vrednosti u životu se takodje menja i kvalitet vase ljubavi i odnosa znatno se poboljšava, što vam omogucava da uravnotežite razocarenja i frustracije u životu. U stanju ste da živite malo uzvišenije nego do tada i vaš stav prema sebi i prema životu je mnogo bolji.
Ako budjenja cakri može da vam donese osecaj jedinstva u vašoj porodici, srecu i unutrašnju ispunjenost onda je to pravi nacin da se to i postigne.

KUNDALINI


Pre nego što pocnemo pricu o cakrama, moramo nešto reci i o KUNDALINI, pošto ona predstavlja i buducu svest covecanstva.
Na sanskritiu KUNDAL znaci navoj i tako je kundalini opisana kao "to što je navijeno". Ovo je tradicionalno tumacenje ali je pogrešno shvaceno. Rec kundalini zapravo dolazi od reci KUNDA što znaci "udubljenje, jama ili rupa". Ako iskopate jamu ili rupu, to je kunda. Kunda se odnosi i na konkavnu jamu u kojoj je smešten mozak nalik sklupcanoj zmiji koja spava. To je pravo znacenje kundalini. Zato se kundalini simbolicno opisuje kao sklupcana, uspavana zmija, uvijena tri ipo puta.
Sombolika tri ipo puta uvijene zmije je: tri namotaja predstavljaju tri slova OM-a koja se odnose na prošlost, sadašnjost i buducnost. Na tri gune: tamas, tadžas i satvu. Na tri stanja svesti: budno, spavanje i sanjanje. Na tri tipa iskustva: subjektivno, culno i odsustvo iskustva. Pola namotaja simbolizije transcendentalno stanje koje nije ni stanje budnosti, ni spavanje ni sanjanje. Tako, tri ipo namotaja predstavljaju celokupno iskustvo univerzuma zajedno sa transcendentalnim iskustvom. Naravno nikakva zmija ne prebiva ni u jednoj cakri, vec je zmija oduvek bila simbol kreativne svesti. Bog Višnu se odmara na skulupcanoj zmiji, Kali je takodje obmotana zmijama. Ova zmijska snaga simbolizuje nesvesno u coveku.
Rec kundalini se odnosi na šakti ili snagu kada je ona u svom uspavanom potencijalnom stanju, a kada je manifestovana možete je zvati Devi, Kali, Durga, Sarasvati, Lakšmi ili bilo kojim drugim imenom u zavisnosti od manifestacije kojoj svedocite.
Kundalini nije mit ili iluzija. To nije hipoteza. Kundalini je biološka supstanaca koja postoji unutar tela. Njeno budjenje stvara elektricne impulse po celom telu i ovi impulsi mogu biti registrovani savremenim naucnim instrumentima i mašinama. Zato svako od nas treba da shvati važnost budjenja kondalini i da se odluci da probudi ovu veliku šakti. I ako poželimo da probudimo kundalini da bi smo uživali u jedinstvu Šive i Šakti, stvarnom jedinstvu dve velike sile unutar nas, razumeti istinu iza pojavnog, onda nema više prepreka. I ako se dogodi potpuno budjenje covek postaje mali bog, olicenje božanskog.
Da bismo probudili kundalini moramo se pripremiti pomocu jogickih tehnika. Moramo vežbati asane, pranajamu, krija jogu i meditaciju. Tek kada budemo mogli da dovedemo pranu u sedište kundalini, energija ce se probuditi i napraviti sebi put kroz sušumnu nadi, centralni nervni kanal koji dovodi do mozga. Smatra se da se zmijska snaga budi iz nesvesnog stanja u muladari. Kako se kundalini penje, ona prolazi kroz razlicite cakre koje su povezane sa razlicitim uspavanim površinama mozga. Sa probudjenjem kundalini javlja se eksplozija u mozgu, a uspavane površine pocinju da se otvaraju kao cvetovi.
Stoga se kundalini može izjednaciti sa budjenje uspavanih površina mozga

UVOD U CAKRE


Mnogi naucnici i filozofi se ne slažu kad je u pitanju prihvatanje i objašnjenje postojanja cakri. Oni ne znaju da li cakre treba tražiti u fizickom telu ili u suptilnom. Ako postoje u fizickom telu, gde su onda? A naravno, suptilno telo nije predmet izucavanja moderne anatomije tako svako tumacenje dato na to pitanje nije u potpunosti zadovoljilo potrebu za naucnim objašnjenjem. To je dovelo do toga da je postalo mnogo razlicitih objašnjenja o cakrama. Tantricko vidjenje cakri se u potpunosti razlikuje od ostalih i ti tekstovi o postojanju cakri imaju potpuno drugaciju koncepciju.
Cakre, kundalini i um imaju suptilne aspekte na svim vibracijskim nivoima, pa tako razliciti ljudi vide ove aspekte razlicito, što zavisi od realizacije odredjenih cakri. Iskustva ce zavisiti od toga na koji se aspekt cakre koncentriše, pa iako su iskustva razlicita uvek se otkrije da je rec o istom samo sa razlicitih tacki gledišta. Pa tako dok bi jogi opisao cakre na spiritualan ili simbolican nacin, hirurg bi ih opisao kao mnoštvo nervnih vlakana koji grade ono što on naziva pleksusima. Medjutim, pre nego što pokušamo da shvatimo cakre na osnovu tudjih pisanih i verbalnih opisa, teba da ih sami doživimo i steknemo sopstveni uvid. Tantra je u suštini pre prakticna nego intelektualna nauka i sama praksa može dovesti do istinskog iskustva i pravog razumevanja.
Ako, zbog sticanja licnog iskustva o cakrama praktikujemo tehnike kundalini i krija joge potrebno je da znamo boje i simbole cakri, jer imaju važnu ulogu u budjenju pojedinih cakri. Svaka cakra ima odredjenu boju, mantru, mesto i obim iskustva povezan sa njom.
U tantri jogi simboli cakri su lotosovi cvetovi. Kao što lotos egzistira na tri razlicita nivoa: blato, voda i vazduh, tako i covek mora proci kroz tri jasno odredjena stadijuma u spiritualnom životu koji predstavljaju njegovo postojanje na tri razlicita nivoa: neznanje, težnja i trud i prosvetljenje. Kulminacija rasta lotosa je predivan cvet. Na isti nacin kulminacija covekovog spiritialnog traganja je budjenje i cvetanje ljudskog potencijala
U svakoj cakri kombinovano je šest elemenata: boja, broj latice lotosovog cveta, jantra ili geometrijski oblik, bidja mantra, životinjski simbol i viši ili božanski simbol. Životinje predstavljaju vašu predhodnu evoluciju i instinkte, a božanstva višu svest.
Medjutim, ako ste vi dobar jogicki aspirant, vi ce te u svojoj spiritualnoj praksi, možda, koncentrišuci se na odredjenu cakru otkriti da je ona druge boje, to je onda istina za vas proistekla iz vašeg iskustva. KŠETRAM CAKRE
U mnogim vežbama kundalini joge treba da koncentrišemo svoju svesnost na kontaktne tacke cakri u kicmenom stubu . Medjutim, vecini ljudi je lakše da se koncentrišu na KŠETRAM cakre koji se nalazi na prednjoj strani tela. Kšetram se može smatrati za refleksiju originalne kontaktne tacke cakre i kada se koncentrišemo na njega, stvara se senzacija koja putuje kroz nerve do same cakre, a zatim nastavlja do mozga.
Muladara nema kšetram, ali svadištana, manipura, anahata, višudi i agja imaju svoje fizicke kopije direktno ispred sebe na istoj horizontalnoj ravni. GRANTIJI
Postoje tri psihicka cvora ili grantija. U fizickom telu koji predstavljaju prepreke na stazi budjenja kondalini. Zovu se: BRAHMA, VIŠNU i RUDRA. Oni predstavljaju nivoe svesnosti gde su moc MAJE - iluzije, neznanje i vezanost za materijalne stvari posebno jaki. Svaki aspirant mora da transcendira ove prepreke da bi procistio prolaz kojim kundalini treba da prodje.
BRAHMA GRANTI: funkcioniše u predelu muladara cakre. Predstavlja vezanost za fizicka zadovoljstva, materijalne stvari i izrazitu sebicnost. Podrazumeva negativnost, neznanje i letargiju.
VIŠNU GRANTI: je u predelu anahate cakre. Predstavlja prepreku emocionalne vezanosti i vezanosti za ljude. Ima tendenciju ka strasti, ambiciji i potvrdjivanjima.
RUDRA GRANTI: je u predelu agja cakre, predstavlja vezanost za psihicke fenomene i ideju o sebi kao individui, što covek mora napustiti da bi mogao dalje da spiritualno napreduje.


Naša razmišljanja o psihickim centrima pocinje sa agja cakrom, i to je tacka sastajanja gde se tri glavna nadija ili sile- ida, pingala i sušumna stapaju u jedan tok svesti i teku ka sahasrari, temenom centru.Kada se um koncentriše na ovu tacku sastajanja, dolazi do transformacije ndividualne svesti stapanjemi tri velike sile.
Individualna svest je uglavnom sacinjena od ega i na racun ega smo svesni dualnosti. Dakle, doklegod postoji dualnost , ne može biti samadija, dokle god ne zaboravimo na sebe, ne možemo otici izvan sebe i kada se jednom ida i pingala sjedine sa sušumnom u agja cakri vi potpuno gubite sebe. Tada individualna svest nestaje i vi potpuno transcendirate domen dualnosti.
Ali, budjenje bilo koje cakre izbacice na površinu eksploziju ili izražavanje pozitivnih ili negativnih karmi a naravno da nije svako sposoban ili spreman da se suoci sa njima. Zato se kaze da je najbolje prvo procistiti um , pa pošto je um procišcen možemo buditi i ostale cakre. Iz tog razloga naše izlaganje pocinjemo sa agjom
Rec agja potice od sanskritske reci koja znaci "znati, poslušati ili pratiti". Doslovno agja znaci "komanda" a poznat je i kao "guru cakra". Agja cakra se takodje naziva "oko intuicije"i to je prolaz kroz koji pojedinac ulazi u astral i psihicku dimenziju svesti. Mozda je najuobicajenije ime ove cakre "trece oko" i mnoge misticne tradicije i kulture svih vekova u velikoj meri koriste ovo ime Ona je predstavljena kao psihicko oko koje se nalazi izmedju dva fizicka oka i gleda ka unutra umesto ka spolja.
Interesantno je napomenuti da je agja cakra aktivnija kod žena nego kod muškaraca. Medjutim., kod vecine ljudi unutrašnje oko je zatvoreno i mada su svesni dogadjaja u spoljašnjem svetu, nemaju razumevanja za istinu.
Agja cakra se nalazi u mozgu odmah iza centra izmedju obrva. Ona je na samom vrhu kicmenog stuba u produženoj moždini. U pocetku je veoma teško osetiti tacnu lokaciju agje, pa se zato koncentrišemo na kšetram agje, centar izmedju obrva, bromadju. Takodje ovde treba pomenuti da su agja cakra i epifiza jedna ista stvar. Hipofiza je sahasrara, i kao sto su epifiza i hipofiza usko povezane isto tako su agja i sahasrara. Mozemo reci da je agja kapija sahasrare cakre. Ako je agja probudjena i pravilno funkcioniše , sva iskustva koja se odvijaju u sahasrari se mogu kontrolisati. Dokle god je funkcionisanje epifize zdravo i funkcionisanje hipofize je kontrlisano.
Tradicionalni simbol agje je lotgos sa dve latice. Po svetim spisima ona je blede, svetlo sive boje, kao kišni dan. Neki kažu da je bela kao mesec ili srebrnasta, ali zapravo ona je nedokucive boje. Na levoj latici je slovo HAM , a na desnoj KŠAM, upisani su srebrnasto belom bojom i to su bidja mantre za Šivu i Šakti. Jedna predstavlja Mesec ili ida nadi, a drugu Sunce ili pingala nadi. Ispod cakre se stapaju tri nadija. Unutar lotosa je savršeni krug koji simbolizuje šunju, prazninu. Unutar kruga je obrnuti trougao koji predstavlja šakti. Kreativnost i manifestaciju. Iznad trougla je crni šivalangam koji predstavlja simbol vašeg astralnog tela. Agja cakra ima crni lingam sa veoma jasnim konturama . On se zove ITARAKJA LINGAM i on je kljuc za više dimenzije spiritalnog života.
Iznad šivaligana je tradicionalni simbol OM sa svojim repom na vrhu i mladim mesecom i binduom iznad njega. Om je bidja mantra i simbol agja cakre, i iznad njega se može videti trag zvucne svesti. Paramšiva je božanstvo agja cakre i on sjaji kao niz bljeskova. Boginja je Hakini, i ona je cistog uma, a njenih šest lica podsecaju na masec.
Svaka cakra ima TANMANTRU ili poseban nacin percepcije, GJANINDRIJU ili organ culne percepcije i KARMA INDRIJU ili motorni organ.
Tanmantra, gjanindriju i karma indriju agja cakre zajedno cine UM. Njena ravan je TAPA LOKA, gde su ostaci nesavršenosti prdocišceni i karme sagorene. Zajedno sa višudi cakrom agja cini VIGJANA-MAJA KOŠU, koja inicira psihicki razvoj.
Tako , agja je u suštini cakra uma i predstavlja viši nivo svesnosti. Kad god se koncentrišemo na nešto , bilo da je to muladara, svadištana ili manipura cakra ili neki spoljanjei objekat ili ideja, uticemo na agju.
Kada je agja probudjena nestalnost individualnog uma nestaje i procišceni BUDI- suptilna inteligencija ili viša percepcija,.se manifestuje. Mentalne odluke se skoro odmah pretvaraju u plodove. Agja je centar svedocenja gde covek postaje nevezani posmatrac svih dogadjaja ukljucujuci i one unutar tela i uma . Dok se agja cakra ne probudi, mi se nalazimo u nekoj vrsti iluzije i da bi dostigli agja cakru, neophodna je: sadana, disciplina , cvrsta vera i postojan napor.


VEŽBE ZA BUDJENJE AGJA CAKRE


Direktna koncentracija na agja cakru je veoma teška i zbog toga se u tantri i jogi za budjenje ove cakre koristi centar izmedju obrva koji je ustvari kšetram ove cakre. Ova tacka se nalazi izmedju dve obrve i može se aktivirati razlicitim tehnikama.
Nekoliko meseci pre pocetka praktikovanja tehnika za budjenje agja cakre dobro bi bilo da praktikujemo DJALA I SUTRA NETI da bi se procistila oblast nosa što ce doprineti vecoj senzitivnosti agja cakre i doprinece njenom budjenju.
Prvo postoji važna šatkrija - tehnika pocišcavanja, po imenu TRATAKA, koja pomaže u budjenju agje. To je mocna tehnika koja se može definisati kao gledanje netremice u jednu tacku ili predmet.Postoje dve osnovne podele tratake, BAHIRANGA - spoljašnju i ANTARANGA-unutrašnju. . Unutrašnja trataka je unutrašnja vizualizacija cakre, jantre ili licnog božanstva.Oci ostaju zatvorene sve vreme. Vreme vežbanja tratake je onoliko koliko vama vreme dozvoljava ali petnaesto do dvadeset minuta je uobicajeni period vežbanja.
Ako se redovno vežba, razvija moc koncentracije a usled te koncentracije nastupa direktno budjenje latentnih sposobnosti agja cakre. Najbolje vreme za vežbu tratake su mracni sati ranog jutra i kasne veceri. U to vreme atmosfera je mirna i tiha - ne samo fizicka vec i mentalna i psihicka takodje. I tada je uspeh tratake neizbežan.

PRVA VEŽBA
U meditativnom smo položaju.Telo mora da ostane nepomicno tokom vežbanja. Postavite upaljenu svecu u nivou ociju, tacno ispred centra izmedju obrva i cetrdesetak santimetra udaljenu. Plamen treba da bude miran. Gledamo netremice u najsvetliji deo plamena bez treptanja nekoliko minuta. Koncentracija je na plamenu i svesnost ostalih delova tela se gubi. Kada se oci umore ili ako pocnu da suze, zatvorite ih i opustite. Budite svesni zadržane slike plamena ispred zatvorenih ociju.Cim pocne da nestaje, ponovo otvorite oci i pocnite da se koncentrišete na plamen svece.DRUGA VEŽBA
Sednemo u meditativni položaj i pogledamo napred u odredjenu tacku, a zatim što je moguce više na gore, a da ne pomeramo glavu. Usredsredimo oci i koncentrišemo se na centar izmedju obrva. Pokušamo da eliminišemo proces mišljenja i meditiramo na agja cakru. Ponavlljamo OM , OM, OM,sa svesnošcu zvucnih vibracija u centru izmedju obrva u koji zurite . Svaki OM treaba da bude proizveden mekim, jasnim glasom, sa svesnošcu svake vibracije mantre u centru izmedju obrva. Svaka mantra treba da traje jednu do dve sekunde i da je sledeca odmah prati . Vežbajte tri do pet minuta.
Ova sadana za agja cakru treba da se upražnjava svakodnevno , tokom mesec dana .
Zatim predjite na sadanu za budjenje muladara cakre.

MULADARA CAKRA LA M


Sanskritska rec mula znaci "koren ili osnova " i to je upravo ono što cakra predstavlja. Muladara je u osnovi sistema cakri tako da su i njeni uticaji u osnovi našeg celog postojanja. Impusli života se podižu kroz telo i cvetaju u najvecu ekspanziju naše svesnosti u oblasti koja je poznata kao sahasrara. Ceo univerzum i svi njegovi objekti moraju imati neku osnovu iz koje

evoluiraju i u koji se vracaju posle rastapanja.
U tantri, sedište kundalini šakti je u muladara, osnova iz koje se radja mogucnost više realizacije. Za ovaj veliki potencijal se kaže da leži uspavan u obliku sklupcane zmije.
Muladara se tradicionalno predstavlja kao lotosov cvet sa cetiri tamnocrvene latice. Na svakoj od latica je po jedno zlatno slovo: VAM, ŠAM, ŠAM i SAM. U cašici je žuti kvadrat, simbol za element zemlje, okružen sa osam zlatnih strelica. Cetiri na temenu i cetiri na sredinama stranica. Za njih se kaže da predstavljaju sedam Kula planina na osnovnoj strelici zemlje.
Zlatno žuti kvadrat, jantra elementa zemlje, podupire slon sa sedam surli. Slon je najveca od svih kopnenih životinja i poseduje veliku snagu i stabilnost. Ovo su osobine muladare - velika uspavana moc koja pociva na potpuno stabilnom, cvrstom mestu. Sedam slonovih surli oznacavaju sedam minerala koji su od životnog znacaja za fizicko funkcionisanje. Slon sa sedam surli je instrument velikog uma, velike kreativnosti.
Na ledjima slona u centru kvadrata je tamnocrveni obrnuti trougao. Ovo je simbol šakti ili kreativne energije koja je odgovorna za plodnost i umnožavanje svih stvari. Unutar trougla je svajambu ili dumra linga, sive boje. Oko ove linge, koja predstavlja astralno telo, tri i po puta je obmotana kundalini sjajna kao munja. Broj tri predstavlja tri gune ili kvaliteta prirode u coveku, polovina predstavlja transcendentalno stanje. U tantri je ova zmija poznata kao MAHAKALA, veliko i beskrajno vreme. Ovde kundalini leži u utrobi nesvesnog, izvan vremena i prostora i kod vecine ljudi je uspavana . U svom probudjenom stanju kundalini šakti predstavlja naš spiritualni potencijal dok u svom uspavanom stanju predstavlja instiktivni nivo života koji cini osnovu našeg postojanja. Obe mogucnosti leže u muladari.
Na vrhu obrnutog trougla je bidja mantra LAM. Unutar bindua, iznad mantre, nalazi se božanstvo u obliku slona, Ganeša, i boginja Dakini koja ima cetiri ruke i sjajno crvene oci. Njen sjaj lici na sjaj mnogo sunca koja se radjaju u isto vreme. Ona je nosilac vecno ciste intelegencije.
Tanmatra ili culo povezano sa muladarom je miris i upravo ovde se manifestuju psihicki mirisi. Gjanindrija ili culni organ je nos, a karmaindrija, motorni organ, je anus. Budjenje muladare obicno je propraceno golicavom senzacijom oko trticne kosti ili anusa i culo mirisa postaje toliko razvijeno da je neprijatne mirise vrlo teško podnostiti.
Muladara je direktan prekidac za budjenje agja cakre. Pripada bhu loki, prvom nivou smrtnog postojanja i ona je glavni centar APANE. Muladara je takodje sedište ANAMAJA KOŠE, fizickog tela koje je povezano sa unošenjem hrane i izbacivanjem fekalija.
Muladara je osnova iz kjoje tri glavna psihicka kanala ili nadija izlaze i teku duž kicmenog stuba, kaže se da ida, mentalna sila, izranja sa leve strane muladaare, pingala vitalna sila, sa desne, i sušumna spiritualna sila, iz centra. Zato su hatha joga vežbe, posebno pranajama, veoma važne u kundalini jogi jer procišcavaju i uravnotežavaju psihicke tokove. Jednom kada stanje uravnoteženosti izmedju ide i pingale postane stabilno i trajno, budjenje u muladari postaje eksplozivno i kundalini se diže još jace, prevazilazeci sve prepreke na svom putu sve dok ne dostigne svoj krajnji cilj u sahasrari.
Ova cakra je fiziološki povezana sa organima za izlucivanje, urinarnim, seksualnim i reproduktivnim organima. Covekov život, njegove želje, dela i dostignuca su pod kontrolom seksualnih želja i što god da cinimo u životu to je izraz ove niže cakre. Naše niže samskare i karme su ovde smeštene pošto se u nižim inkarnacijama celo bice zasniva na seksualnoj licnosti. Ukoliko muladara cakra nije procišcena, centar koji joj odgovara u mozgu ce zauvek ostati tamasican. Seksualni odnosi nisu greh ali svesnost se mora probuditi i na taj nacin ce se promeniti smisao celog cina.
U tantri je jasno naznaceno da je svrha seklsualnog cina trostruka i da zvaisi od frekvencije covekog uma. Neki ljudi ga upražnjavaju radi potomstva, drugi, samo radi zadovoljstva, a neki ljudi ga praktikuju kako bi lakše prokrcili put do samadija. Kroz to iskustvo oni otvaraju više centre.
Budjenje muladara cakre je veoma važno, prvo zato što je to sedište kundalini, a drugo zato što je to sedište velikog tamasa. Sve strasti su uskladištene u muladari, sva krivica, svaki kompleks i svaka agonija ima svoj koren u muladara cakri.
Muladara je jedan od navažnijih i najuzbudljivijih, ali isto tako i najuznemirujucih psihickih centara koji se bude vežbanjem kundalini joge. Zbog toga, budjenje agja cakre treba da bude preduslov za budjenje muladare. Mentalne mogucnosti daju aspirantu sposobnost da objektivno svedoci dogadjajima budjenja muladare sa vecim razumevanjem. Ovo cini celokupno iskustvo manje uznemirujucim i traumaticnim.
Sedište muladare u muškom telu je malo iznad perineuma, na sredini izmedju testisa i anusa. To je unutrašnji aspekt ovog nervnog kompleksa koji prenosi sve vrste senzacija i usko je povezan sa testisima. U ženskom telu , muladara cakra se nalazi na unutrašnjohj strani cerviksa.

VEŽBE ZA BUDJENJE MULADARA CAKRE

 

Proces budjenja muladara cakre nije mnogo težak . On se može postici na razne nacine a najlakši je od svih, koncentracija na vrh nosa, jer su moždani centri koji prestavljaju muladara cakru povezani sa nosem. Zbog toga mi cemo u budjenje muladara cakre ukljuciti NASIKAGRA DRIŠTI-vežbu zurenja u vrh nosa, kao i MULA BANDU, koja direktno stimuliše muladara cakru. Zapamtite da muladara cakra nema kšetram.

LOCIRANJE MULADARA CAKRE DODIROM

 

Muškarci treba da sednu u udoban položaj i pritisnu jednim prstom perineum, sredinu izmedju anusa i testisa, a zatim da zgrce mišice na tom mestu. Tu ce osetiti kontrakciju. Kada mogu da kontrahuju mišice bez pokretanja anusa ili penisa, perinealno telo je uspešno izdvojeno.
Žene treba da zauzmu udoban sedeci ili ležeci položaj i blago stave prst u vaginu najdalje koliko može. Zatim neka zategnu mišice tako da se gornji zidovi vagine zgrce i stegnu prst. Ako ovo mogu da cine bez kontrakcije anusa ili prednjeg dela perineuma, klitorisa ili urinarnog otvora, onda je lokacija muladare tacna.

MULA BANDA
Sedite u sidasanu ili bilo koji drugi položaj koji izaziva cvrst pritisak u predelu muladara cakre. Opustite se zatvorenih ociju. Zadržite dah i zgrcite mišice u predelu muladara cakre. Udahnite duboko. Povucite mišice što je više moguce nagore ali bez izuzetnog naprezanja. Pukušajte da zgrcite samo tacku aktiviranja muladare cakre tako da urinarna muskulatura ispred i analna iza nje ostanu opuštene. Držite pažnju fiksiranu na odredjenu tacku kontrakcije. Zadržite ovu zgrcenost što je više moguce. Zatim opustite mula bandu i dišite normalno. Vežbajte ovo nekoliko minuta dnevno.

NASIKAGRA DRIŠTI

Sedite u meditativni položaj prave kicme i licem okrenutim napred. Zatvorite oci i opustite celo telo neko vreme. Zatim otvorite oci i usmerite ih na vrh nosa. Ne naprežite oci vec pokušajte da fiksirate pogled na vrh nosa. Kada je pažnja oba oka fokusirana na vrh nosa, videcete da se duple linije nosa stapaju u jednu cvrstu konturu. Kada vam postane nelagodno opustite položaj ociju nekoliko sekundi a zatim ponovite vežbu. Nikada ne naprežite oci.

SVADIŠTANA CAKRA


Rec sva na sanskritskom znaci "sopstveno", a adištana "mesto prebivanja ili boravište" pa tako SVADIŠTANA znaci "sopstveno boravište". Isto kao i svadištana je odgovorna za budjenje kundalini šakti u muladari. U stvari, kaže se da je prvobitno sedište kundalini bilo u svadištani ali se desio pad i kao posledica

toga maha kundalini se nastanila u muladari.
Svadištana odgovara reproduktivnom i urinarnom sistemu u telu, a fiziološki je povezana sa prostatom ili uterovaginalnim spletom nerava.
Lokacija svadištane je u osnovi kicmenog stuba u nivou trticne kosti. To je mala koštana lopta koja se može osetiti iznad anusa. Anatomski je veoma blizu muladare cakre i u muškom i u ženskom telu. Kšetram svadištane je na prednjem delu tela u nivou stidne kosti.
Svadištanu možemo doživeti u crnoj boji, pošto je sedište primarnog neznanja. Medutim tradicionalno se predstavlja kao svetlo crveni ili narandžasto-crveni lotos sa šest latica. Na laticama se nalazi slova: BAM, BHAM, MAM, JAM , RAM i LAM, napisana sjajnom bojom.
Element ove cakre je voda, simbolicno predstavljen belim mladim mesecom unutar cašice lotosa. Mlad mesec je formiran iz dva kruga koji dalje formiraju dve jantre. Veci krug ima latice okrenute ka spolja i predstavlja svesnu dimenziju postojanja. Sa unutrašnje strane mladog meseca je slican krug samo sa manjim laticama koje su okrenute ka unutra, to je nesvesna dimenzija. Ove dve jantre razdvaja beli krokodil u mladom mesecu. Krokodil je predstavnik celog fenomena nesvesnog života. On simbolizuje podzemna kretanja karme. Na njemu je smeštena bidja mantra VAM, koja kao i mesec besprekorna i bela. Unutar bundua mantre, prebivaju bog Višnu i boginja Rakini. Višnu ima cetiri ruke, telo mu je sjajno plave boje, odeca mu je žuta i lepog izgleda. Rakini je boje plavog lotosa. U svojim podignutim rukama drži razna oružja. Ona je boginja biljnog sveta, a pošto je svadištana usko povezana sa biljnim svetom, kaže se da je upražnjavanje vegetarijanske ishrane važno za budjenje ove cakre.
Loka za svadištanu je bhuvar, pelazni nivo do spiritualne svesnosti. Tanmatra ili culo povezano sa ovom cakrom je ukus. Gjanindrija ili culo znanja je jezik. Karmaindrija ili culo akcije su seksualni organi, bubrezi, i urinarni sistem. Glavna vaju svadištane je vjana koja prolazi celim telom, a svadištana i manipura su sedište pranamaja koše.
U kundalini jogi svadištana se obicno smatra preprekom u smislu da ove karme koje leže u nesvesti ne dozvoljavaju probudjenoj kundalini da prodje kroz nju.
Onaj koji meditira na kundalini u svadištana cakri trenutno se oslobadja unutrašnjih neprijatelja-požude, ljutnje pohote itd. Njegove reci veoma razumno zvuce. On postaje kao sunce koje osvetljava tamu neznanja. Madjutim, posle prvog budjenja kundalini se vraca u san mnogo puta, iskljucivo zbog
karmicke blokade u svadištani. I kada se kundalini nadje u svadištani poslednji ostaci karme se odbacuju i sve negativne samskare odstranjuju. U to vreme vam se mogu javiti ljutnja, strah, seksualne fantazije i strast. Samo neustrašivi i oni koji imaju jaku volju mogu da odole ovim iskušenjima. Ako se covek imalo koleba, kundalini ce se vratiti u muladaru i pravo budjenje ce biti još teže. Zato se u prvom stadijumu sadane i budjenja mora imati vrhunska vairagja - nevezanost. To ne treba da bude intelektualna vairagja, vec posledica duboke analize situacija u životu gde je kraj životnim zadovoljstvima jer niko i nikad nije zadovoljio svoje želje u jednom životu i ako to sadaka razume ovu istinu kundalini ce proci kroz svadištanu sigurno i relativno brzo i prokrciti sebi put do manipure cakre. Bez ovog razumevanja svadištana postaje kao neprobojna celilcna zavesa.
Na višem nivou svadištana deluje kao prekidac za bindu. Bilo koje budjenje svadištane se istovremeno prenosi na bindu, gde se doživljavaju kao zvucno telo, što je važna psihicka odlika cakre. Po tantrickim spisima postoji mnogo drugih psihickih odlika koje se dobijaju budjenjem svadištana cakre, a to su:gubitak straha od vode, radjanje intuitivnog znanja, svesnost astralnih entiteta i sposbnost da se oseti bilo šta što želimo za sebe ili za druge.
Ne smemo zaboraviti da sve do svadištane svest još uvek nije porcišcena. Usled neznanja i konfuzije, probudjene psihicke moci na ovom nivou su cisto propracene lošim mentalnim namerama. Kada aspirant pokušava da se manifestuje ili izrazi kroz psihicki medijum, on cešce postaje posrednik nižih i licnih tendencija nego božanskih.
Suština i zakljucak bi bio - budjenje kundalini nije težak zadatak, ali zato odlazak iznad svadištane jeste. Da biste to postigli morate poboljšati generalnu pozadinu vašeg psiho-emocionalnog života. Jednom kada prodjete svadištanu više necete morati da se suocavate sa eksplozivnim traumama, ali ce zato biti drugih teškoca. Kundalini se verovatno više nece spuštati ponovo, pošto joj je sudbina da nastavi dalje ali problemi s kojim cete se suocavati nakon toga ticace se sidija, a njih je daleko teže kontrolisati.

VEŽBE ZA BUDJENJE SVADIŠTANA CAKRE

Sadana za budjenje svadištana cakre je usko povezana sa uroginitalnim sistemima u telu. Prostatom i testisima kod muškaraca i genito-ovarijum sistemom kod žene. Postoje dve vreoma mocne vežbe koje kanalilzuju seksualnu energiju i pomažu da se probudi svadištana. To su VADJROLI I SAHADJOLI mudre. Vardjoli bežbaju muškarci, a sahadjoli žene.

PRIPREMNE VEŽBE
Preporucujemo vam da vežbate šašankasanu, danurassanu i šašank-budjangasanu. Ove asane ce vam pomoci da se na pocetku svadištana procisti.

LOKACIJA SVADIŠTANA CAKRE
Sedite u udoban položaj. Povucite prst nadole do samog kraja kicme i osetite kokiks, poslednji pršljen. Zatim, povucite prst naviše otprilike oko dva centimetra duž koštanog dela karlice i jako pritisnite zadržavajuci pritisak jedan minut. Kada sklonite prst, oseticete propratno dejstvo otprilike centimetar unutar te senzacije je mesto svadištana cakre. Koncentrišite se na nju dva minuta i ponavljajte mentalno svadištana, svadištana svadištana.

LOKACIJA KŠETRAMA
Ako opipate donji deo abdomena, oseticete koštani deo na prednjoj strani karlice on se zove pubis i to je anatomska lokacija kšetrama svadistane.
VADJROLI MUDRA (za muškarce)
U meditativnom smo položaju. Opustite se zatvorenih ociju. Pokušajte da povucete seksualni organ na gore grceci niži abdomen i kontrahujuci urinarni sistem. Ova kontrakcija je slicna onoj kada želite da prekinete mokrenje. Kontrahujte deset sekundi, opustite deset sekundi i nastavite naizmenicno. Koncentrišete se na kšetram ponavljajuci mentalno ime cakre.

SAHADJOLI (za žene)
Sedite udobno u sida joni asanu, budite sigurni da vam je stopalo savršeno cisto pre nego što postavite petu unutar vaginalnog otvora. Kontrahujte mišice vagine, a zatim ih opustite nekoliko minuta uzastopno. Postepeno povecavajte kontrakcije dok ne postanu intenzivnije i dublje. Nastavite sa naizmenicnim kontrakcijama i opuštanjima ponavljajuci mentalno svadištana , svadištana, svadištana.

"grad dragulja". Manipura cakra se nalazi tacno za pupka na unutrašnjem zidu kicmenog stuba. Kšetram se nalazi na samom pupku. Ova cakra anatomski odgovara solarnom pleksusu, koji kontroliše digestivnu vatru i reguliše toplotu tela.
Manipura se simbolicno predstavlja svetložutim lotosom sa deset latica. Neki tantricki spisi kažu da latice imaju boju olovnih sivih kišnih oblaka. Na svakoj latici je jedno od deset slova DAM,
DHAM, NAM, TAM , THAM, DAM, DHAM , NAM, PAM, PHAM, koja su upisana bojom plavog
lotosa. U centru lotosa je predeo vatre, simbolizovan obrnutim vatreno crvenim trouglom koji sija poput sunca na izlasku. Trougao ima bupuru ili svastiku u obliku slova T na svakoj strani. Na najnižem temenu je ovan, predstavnik manipure koji simboliše dinamizam i nepokolebljivu istrajnost. Na ovnu je smeštena bidja mantra manipure - RAM. U binduu se nalazi bog Rudra i boginja Lakini. Rudra je svetlocrvene boje i posut je belim pepelom. Ima tri oka i izgleda drevno. Lakini, univerzalna dobrociniteljka, ima cetiri ruke, tamnog je tela koje zraci. Obucena je u žuto, ulepšana raznim ukrasima i opijena nektarom.
TANMANTRA manipure je vid. GJANINDRIJA ili organ znanja su oci i KARMAINDRIJA ili
motorni organ je stopalo. Ova dva organa su usko povezana u smislu da su vidjenje i voljna akcija medjuzavisni procesi. Manipura pripada SVAHA LOKI, nebeskom planu postojanja. To je poslednji smrtni plan. Guna koja dominira manipurom je radjas (aktivnost, intenzitet, rešenost). Tatva je AGNI, element vatre, koji je veoma važan u kundalini jogi. Njena vaju je SAMANA koja vari i raznosi esencu hrane po celom sistemu. Manipura i svadištana su sedište PRANAMAJA KOŠE.
Kaže se da meditacija na manipura cakru donosi znanje o celokupnom fizickom sistemu. Kada je ovaj centar procišcen i probudjen, telo oslobadja od bolesti i postaje blistavo, a jogicka svesnost ne pada na niže nivoe.
Manipura je veoma važan centar u pogledu budjenja kundalini šakti. To je centar dinamicnosti, energije, volje i postignuca i obicno se poredi sa nepresušnom toplotom i snagom sunca, bez koje život na zemlji ne bi bio moguc.
I pošto je muladara sedište kundalini, svadištana njeno prebivalište, a manipura mesto budjenja onda je objašnjenje da od manipure budjenje postaje kontinuirano i prakticno nema opasnosti za pad ili involuciju svesti. Do te tacke kundalini se može prodobuditi i uzdici mnogu puta, da bi ponovo pala, ali budjenje manipure je ono što se zove sigurno budjenje. Stabilizovati svesnost u manipuri i održati je budnom nije laka stvar. Sadaka mora biti veoma ozbiljan i istrajan u svojim naporima da izazove dalja budjenja.
U predelu pupka nalazi se važan spoj gde se spajaju dve vitalne sile - prana i apana. To je
sukob dve velike sile u pranicnom spoju koji je ujedno i kšetram manipura cakre . Kako se sjedinjuju one stvaraju toplotu i energiju ili silu koja se direktno sprovodi od pupka do manipura cakre u kicmenom stubu. Upravo ova sila je ta koja budi manipura cakru.
Moci stecene budjenjem manipure cakre su: sposobnost da se stvara i uništava, samoodbrana,sitcanje skrivenog znanja, odsustvo straha od vatre, znanje o sopstvenom telu, otpornost na bolesti i sposobnost povlacenja energije do sahasrare.

VEŽBE ZA BUDJENJE MANIPURA CAKRE

 

Postoje razliciti metodi budjenja manipura cakre. Po hata jogi, manipura je direktno povezana sa ocima. Agja cakra i manipura cakra su medjusobno usko povezane na isti nacina kao što vizija i voljna akcija cine medjusobno zavisan proces. Zato vežba TRATAKE izaziva budjenje manipure isto kao i agja cakre.
Mada tantra nije protiv neke posebne ishrane, kada se manipura cakra budi, ishrana treba da bude veoma cista. U odredjenim stadijumima post je takodje neophodan.
Glavne komponente manipura sadane su: agnisar krija i udijana banda.
Neke asane kao sto su: pavanmuktasana (antigastricka serija), cakrasana, danurasana, mardjariasana, matsjasana, joga mudra, pašimotanasana i uštrasana, su korisne za budjenje manipura cakre.

LOKACIJA CAKRE I KŠETRAMA
Stanite iz profila ispred ogledala. Stavite prst jedne ruke na stomak, a prst druge ruke na kicmu, tacno sa druge strane. Sedite i jako pritisnite prostom kicmu odrdzavajuci pritisak jedan minut, a zatim sklonite prst. Pošto se osecanje pritiska nastavlja koncentrišite se na predeo unutar tela malo dalje od tacke. Ovo je lokacija manipura cakre. Mentalno ponavljajte mantru "manipura" nekoliko minuta dok osecate senzaciju u toj tacki. Zatim fiksirajte svoju pažnju na sam stomak ovo je lokacija manipura kšetrama. Dok osecate pusliranje u ovoj tacki, mentalno ponavljajte mantru "manipura".

PROCIŠCAVANJE MANIPURE
Zauzmite udoban sedeci položaj. Ispravite ledja i zatvorite oci. Dišite polako i duboko, osecajuci podizanje i spuštanje pupka kad udišete i izdišete. Osetite kako se vazduh širi i skuplja u predelu pupka nekoliko minuta. Dok se pupak podiže osetite kako vazduh prolazi njime do manipure u kicmi. Dok se pupak spušta osetite kako vazduh struji od manipura cakre u kicmi do pupka i izvan tela.

AGNISAR KRIJA
Sedite u vadjrasanu. Kolena su široko tako da se prsti pozadi dodiruju. Ruke prave i na kolenima su, blago se nagnemo napred. Otvorite usta i isplazite jezik napolje. Dišite ubrzanbo dok u isto vreme izbacujete i uvlacite abdomen. Disanje treba da je uskladjeno sa pokretima abdomena i treba da potseca na dahtanje psa. Ponovite dvadeset puta.

UDIJANA BANDA
Stanite raširenih nogu otprilike jedan metar. Savijete blago noge i kolena i stavite dlanove na butine. Zatvorite oci i opustite celo tgelo. Izdahnite potpuno i ne udišite. Zatim kontrahujte abdomenalne mišice što je više moguce ka unutra i na go¬re. Držite položaj onoliko koliko možete da zadržite dah napolju. Koncentrišite se na manipura cakru i ponavljajte mantru "man-ipura". Polako opustite stomacne mišice i normalizujte disanje. Ponovite više puta.

ANAHATA CAKRAU kundalini jogi anahata cakra predstavlja
centar od velike važnosti jer iako je od manipure
budjenje konstantno , kundalini se mora duže zadržati u anahati. Kod vecine ljudi anahata cakra nije potpuno aktivna, vec delimicno. S druge strane muladara je kod

vecine ljudi veoma aktivna i skoro sasvim probudjena.
Rec ANAHATA zapravo znaci "neprekinuti". Ovaj centar se ovako naziva zbog svoje povezanosti sa srcem koje kuca, pulsira ili vibrira u konstantnom , neprekidnom ritmu. U mnogim spisima je receno da postoji zvuk koji nije ni fizicki ni empirijski, koji je transcendentalan po svojoj prirodi i koji traje vecno i neprekidno na isti nacin na koji srce kuca odano i neprestano od pre rodjenja do smrti.
Anahata cakra je smeštena u kicmenom stubu na unutrašnjem zidu, tacno iz centra grudi. Njen kšetram je kod srca i mada je anahata poznata kao srcani centar, ne sme se pogrešno uzimati kao biološko srce, mišicnu pumpu unutar grudi. Iako je njena fiziološka komponenta srcani splet nerava, priroda ovog centra daleko je izvan fiziološke dimenzije. U jogi je srcani centar takodje poznat kao BRIDAJAKAŠA, što znaci "prostor unutar srca gde se nalazi cistoca". Ova cakra je veoma delikatan centar jer je direktno povezana sa delom mozga koji je odgovoran za sve kreativne nauke i fine umetnosti kao što je slikanje, ples, muzika, poezija itd.
Mada vecina tantrickih spisa kaže da je anahata sjajno crvene boje, poput banduka cveta, moje iskustvo je da je plave boje. Ona ima dvanaest latica na kojima su upisana slova svetlo crvene boje: KAM, KHAM, GAM, GHAM, ANGA, CAM, CHAM , DJAM , DJHAM, NJAM, TAM i THAM. Unutrašnji prostor anahate je šestougao koji predstavlja elemenat vazduha, VAJA tatvu. Sacinjen je do dva isprepletena trougla, koji simbolizuju jedinstvo Šive i Šakti. Obrnuti trougao je simbol kreativnosti, Sakti, a uspravno postavljen trougao predstavlja svest Šive. Predstavnik anahate, crna antilopa, koja je smeštena unutar heksagrama, poznata je po svojoj budnosti i hitrosti. Iznad se nalazi bidja mantra JAM koja je tamno sive boje. Unutar bindua ove mantre je vladajuci bog Iša koji je blistav kao sunce. Sa njim je boginja Kikini - dobrociniteljka svega u žutoj odeci, sa tri oka, cetiri ruke i vedrog duha. U centru cašice lotosa je obrnuti trougao u kome gori AKANDA DJOTIR, postojani vecni plamen koji predstavlja DJIVATMU ili individualnu dušu.
Neki tantricki spisi kažu da je civalinga unutar trougla. To je BANA LINGA koji sija kao zlato. Ispod glavnog lotosa anahate je manji lotos crvenih latica koji sadrži KALPA TARU ili drvo ispunjenja želja. Mnogi sveci preporucuju vizualizaciju na kalpataru ili na mirno jezero unutar heksagrama anahate.
Anahata pripada MAHA LOKI prvom od besmrtnih nivoa. Njena vaju je PRANA, koja prolazi kroz nos i usta, a njena tanmatra je osecanje ili dodir. Gjanindrija je koža, a karma indrija su šake. Anahata cakra predstavlja MANOMAJA KOŠU koja konroliše um i emocije.
VIŠNU GRANTI drugi psihicki cvor, nalazi se u ovom srcanom centru. On predstavlja ropstvo emoconalne vezanosti, tendenciju coveka da živi pre na osnovu odluka donešenih snagom emocija i osecanja nego u duhu spiritualnog života.
Kažu da je onaj ko meditira na lotosu srca najviši medju jogijima, izuzetno je mudar i pun plemenitih dela. Njegova cula su potpuno pod konrolom, a um mu je obuzet intenzivnom koncentracijom.

U tanrickim spisima se kaže da je anahata cakra mesto gde se necije misli i želje materijalizuju i ispunjavaju. Postoje dva osnovna nacina razmišljanja - zavisno i nezavisno. Sve do manipura cakre važi prvi nacin. Ali jednom kada šakti prodre u anahatu, drugi nacin postaje važeci.
Niže cakre pripadaju empirijskom svetu tela, uma i cula. Ljudi koji prihvataju svoju sudbinu kao neizbežnu nisu još transcendirali muladaru i svadištana cakru. Anahata cakra je skoro potpuno izvan ovih empirijskih dimenzija. To covek shvata da je njegova sudbina zaista stvarna, ali da ipak može otici izvan njenih zahteva. Ovo lici na bacanje necega u vazduh
Tek kada dostignete anahata cakru vi postajete jogi, do tada vi sasmo praktikujete jogu. U anahati postajete jogi zato što ste potpuno ustoliceni u jogickoj svesti i zavisite od snage svoje svesti .
Po tantri, u korenu anahate se nalazi drvo ispunjenja želja poznato kao KALPA TARU ili KALPA VRIKŠA. Kada ovo drvo pocinje da daje plodove, šta god pomislite ili poželite postaje istina. Obicno imamo mnogo želja, medjutim, kada bi pocele da se ostvaruju ubrzo bismo su upitali da li zaista želimoda budu ispunjene. Mnogi ljudi više vole da budu uslovljeni nego da preuzmu odgovornost za stvaranje sopstvene sudbine. A tako je i bolje.
Kada se anahata cakra probudi i procveta morate imati veoma dobru snagu ili društvo. Ne treba da se družite sa ljudima koji zavise od svoje sudbine vec sa ljudima koji se oslanjaju na veru. Morate imati nepomucenu veru i moc svoje sopstvene volje. Sugestija nije volja. Volja je nešto više od toga. Stoga prva priprema za budjenje anahate cakre je da promenite celokupan nacin razmišljanja. Moramo biti krajnje optimisticni i pozitivni, uvek puni nade. Nikada ne smete boraviti u negativnostima uma. Fizicki mentalno i duhovno morate biti potpuno na miru sa sobom, sa ljudima oko sebe, sa celom okolinom uopšte. Treba da osecate uvek dubok mir unutar sebe. Svaka situacija je dobra za vas i buducnost je svetla. U svim uslovima ovo mora biti vaš stav. Potpuno je nevažno dali ste usred siromaštva, patnje, bolesti, konflikta, rastanka, emocionalne krize ili neskalada. Sve je to za vaše dobro i vi ga zato i prihvatate. Treba odlucno da mislite samo jednu misao: "Ceo svet je u meni". Anahata cakra budi prefinjenu emociju u umu i njeno budjenje je okarakterisano kao osecanje univerzalne, neogranicene ljubavi prema svim bicima. Možda je majcinska ljubav, ljubav sa najmanje sebicnosti na ovom svetu najslicnija ovoj ljubavi u anahata cakri. Naravno, ona nije potpuno nesebicna ali zbog velike žrtve koju majka podnosi, ta ljubav ima najmanje sebicnosti.
Ego nije prepreka samo na spiritualnom putu, on je takodje jedna od najvecih kocnica za harmonicnost i sklad odnosa u porodici i društvenom životu. Ego se nikad ne može otkloniti intelektualnim ubedjivanjam. On nikada ne moce biti savladan niti eliminisan ukoliko ne razvijate najviši oblik ljubavi. Kao što sunce uklanja tamu, tako ljubav otklanja ego. Ova dva nikada ne mogu ici zajedno.
Sa budjenjem anahata cakre covek razvija nevezanost za svetovne stvari i konstantno osecanje optimizma, razumevanje da dobro i loše uvek idu zajedno ali i da postoji svet izvan ove dualnosti. Napuštanjem vezanosti um postaje relaksiran, slobodan i miran. A sa otkricem ove prve slobode, zadovoljstva dualistickog života postaju beznacajna.


VEŽBE ZA ANAHATA CAKRU

Anahata cakra se može vrlo lako probuditi ADJAPA DJAPOM što znaci ponavljanje mantre dok ona na kraju ne postane spontani oblik vašeg svesnog dela svesti. Sledeca važna vežba za budjenje
anahata cakre je BRAMARI PRANAJAMA.

PRIPREMNE VEŽBE
Asane koje pomažu procišcenje anahate cakre: šalabasana, danurasana, matsjasana, gomukasana, kandrasana, bada padmasana, sarvasana, supta vadjradana i siršasana.

LOKACIJA CAKRE I KŠETRAMA
Stanite iz profila pred ogledalo. Stavite prst jedne ruke na caentar grudi. Tu cete pronaci kšetram anahate. Stavite prst druge ruke na kicmu direktno iza kšetrama to je anahata cakra. Sedite, snažno pritisnite sa oba prsta oba pomenuta mesta i održavajte pritisak oko jedan minut. Nadražaj ce se nastaviti. Koncentrišite se na ovo osecanje i mentalno ponavljajte mantru "anahata".


PROCIŠCAVANJE ANAHATE
Zauzeti udoban sedeci položaj. Držite kicmu pravo . Zatvorite oci. Dišite polako i duboko osecajuci širenje i skupljanje grudi dok udišete i izdišete nekoliko minuta. Zatim postanite svesni kretanja daha u predelu anahate . Vežbajte ovo nekoliko minuta mentalno ponavljajuci mantru "anahata".

BRAMARI PRANAJAMA
Mada se zove pranajama, bramari je u stvari meditativna vežba. Nije direktno povezana sa kontrolom prane kao što su to ostale vrste pranajame.
Sedite u udoban meditativan položaj. Zapušite uši kažiprstom. Zatvorite oci i držite kicmu pravo. Neka zubi budu blago razdvojeni, a usne sklopljene tokom cele vežbe. Ovako je vibracija u mozgu naglašenija. Udišite polako i duboko. Zatim, dok izdišete proizvodite zujanje. Zvuk treba da je ujednacen i ravan dokle god traje izdah. Zujanje ne treba da bude suviše glasno. Ono što je bitno je da cujete zvuk kako odzvanja unutar glave. Izdisanje treba da bude sporo i konrolisano. Na kraju izdaha zaustavite zujanje i udahnite opušteno. Držite oci zatvorene i uši zapušene. Pokušajte da se potpuno opustite tokom vežbe. Nemojte se naprezati ni na koji nacin. Radite ovo pet do deset minuta.


VIŠUDI CAKRA

Višudi cakra poznata je kao "centar procišcavanja". Sanskritska rec šudi znaci "procistiti" i u ovoj cakri se odigrava procošcavanje i harmonizovanje svih procesa. Višudi je takodje poznata kao "centar nektara i otrova". Tu se nektar koji kaplje iz bindua deli na njegov cist oblik i na otrov. Otrov se odbacuje, a cist nektar hrani telo obezbedjujuci mu dug život. Višudi predstavlja stanje otvorenosti iz kojeg se na život gleda kao na izvor iskustava koja nas vode ka boljem razumevanju. Covek prestaje da izbegava neprijatne aspekte života i traga samo za prijatnim. Umesto toga postoji uskladjenost sa životnim tokom, dopuštanje stvarima da se dogode na nacin na koji moraju. I otrov i nektar su iskorišceni i smatra se da su to delovi velike kosmicke celine.
Višudi cakra se nalazi u vratnom spletu nerava, direktno iza grlene jamice. Njen kšetram je na prednjem delu vrata kod grlene jamice ili tiroidne žlezde. Fiziološki delovi koji odgovaraju višudi su nervni spletovi faringel i laringel.
Višudi cakra se uglavnom doživljava kao ljubicasti lotos na šesnaest latica. Ovih šesnaest latica odgovara broju nadija koji su povezani sa ovim centrom. na svakoj latici je upisan po jedan sanskritski
samoglasnik, jarko crvenom bojom: AM, AAM, IM, IIM, UM,UUM, RIM, RIIM , LRIM, LRIIM,
EM, AIM, OM, AUM, AM, AH. U cašici lotosa je krug bele boje slican punom mesecu koji predstavlja elemenat etra ili AKAŠE. Etaricki plan je kapija od oslobodjenja za svakog cija su cula cista i kontrolisana. Unutar mesecevog oblika je snežno beli slon koji je takodje simbol elementa akaše. On se smatra predstavnikom svesti na ovom nivou. Bidja mantra je HAM, cisto bele boje, koja je semeni zvuk ili vibracija eterickog elementa. Vladajuce božanstvo višudi je Sadašiva, takodje snežno bele boje, sa tri oka i pet lica, deset ruku, obucen u tigrovu kožu. Boginja Sakini koja je cistija od okeana nektara što tece od meseca nadole. Njena odeca je žuta i u svoje cetiri ruke drži luk, strelu, omcu i koplje. Višudi pripada petoj loki nivou djanahe. Njena vaju je UDANA koja se uzdiže na gore i traje do kraja života. Zajedno sa agja cakrom višudi formira osnovu VIGJANAMAJA KOŠE, u kojoj zapocinje psihicki razvoj. Tanmantra je culo sluha a gjanindrija ili organ znanja su uši. Karmaindrija ili organ akcije su glasne žice. U nada jogi, grani kundalini joge, koja se bavi zvucnim vibracijama, višudi i muladara se smatraju za dva osnovna centra vibriranja.
Izmedju bindua i višudi cakre postoji još jedan mali psihicki centar poznat kao LALANA CAKRA ili TALUMULA, koji je usko povezan sa višudi cakrom. Kada nektar kaplje iz bindua, skuplja se u lalani. Ovaj centar lici na žlezdani rezervoar, koji se nalazi na kraju nazofaringsa, unutrašnje šupljine iznad i iz mekog nepca na koji se nastavlja nosni prolaz.

U tantrickim spisima se kaže da unutar bindua na potiljku, mesec luci životni fluid i esencu poznatu kao nektar. U Vedama je poznat kao soma, a u tantrama kao madja - božansko vino. Mnogi veliki sufi pesnici pominju slatko vino koje donosi trenutnu opijenost. Ista simbolika postoji u hrišcanskim ritualima gde se pricešcuje posvecenim vinom. Mada ovaj fluid poznat kao ambrozija, on je zapravo dualne prirode jer može da deluje i kao otrov i kao nektar. Odredjenim vežbama kao što je kecari mudra, ambrozija se luci iz lalane i dolazi do višudi cakre, centra koji procišcava i rafinira. Kada je višudi probudjena božanski fluid se zadržava i iskorišcava tako da postaje nektar besmrtnosti. Tajna mladosti i regeneracije tela leži u budjenju višudi cakre.
Meditiranjem na višudi cakru, um postaje cist kao akaša. Covek postaje veliki svetac, mudar i reciti i uživa nepomuceni mir uma. Može se osetiti amrit koji se kao hladan fluid sliva u ovu cakru i time se aspirant oslobanja bolesti i tuge, bivajuci saosecajan, blažen i dugovecan.
U ovoj cakri je moguce neutralisati ne samo unutrašnji vec i spoljašnje otrove tako da oni izgube dejstvo. To je jedan od sidija povezanih sa višudi cakrom. I mnogi jogiji poseduju ovu moc. Ona zavisi od probudjenosti grlenog centra i bindu visarge u mozgu, sa kojim je direktno povezan.
Višudi je prijemnik misaonih talasa i transmisije. Od višudi se oni prenose do centra u mozgu, povezanih sa drugim cakrama, i na taj nacin prodiru u individualnu svesnost.
Sa višudi je povezan nervni kanal poznat KURMA NADI, kornjacin nadi. Kada je on probudjen aspirant je u stanju da potpuno prevazidje želju i potrebu za hranom i picem. Ovu sposobnost su posedovali mnogi jogiji iz davnina. Kaže se da covek uživa u vecnoj mladosti ako je kundalini u vušudi. Kada se višudi probudi pomocu vežbi hata joge, kunalini joge ili tantre, pocinje da se odvija spontano fizicko podmladjivanje. Višudi je zapravo legendarni „izvor mladosti".
Moci postignute budjenjem višudi cakre ukljucuju neprolaznost, potpuno znanje svetih spisa i takodje znanje o prošlosti, sadašnjosti i buducnosti. Covek sve cešce doživljava šunjatu, prazninu, prevazilazi sve strahove i vezanost. Na taj nacin on je u stanju da dela slobodno u svetu bez vezanosti za plodove svog rada

VEŽBE ZA BUDJENJE VIŠUDI CAKRE

Višudi cakra može biti direktno probudjena pomocu vežbi: djalandara bande, udjaji pranajame, a pripremne vežbe koje ce nam pomoci u tome su: budjangasana, siršasana, matsijasana, suptavadjrasana , sarvangasana.
Budjenje lalana cakre može se postici vežbanjem kacari mudre.

LOKACIJA I PROCIŠCAVANJE CAKRE I KŠETRAMA
Sedite ili stanite pred ogledalo i stavite prst na glotis - jabucicu na prednjem delu vrata. To je tacka lokacije višudi kšetrama. Zatim stavite prst druge ruke na kicmu tacno iza kšetrama. Ova tacka u kicmi se zove višudi cakra. Pritisnite kicmu i zadržite pritisak jedan minut kako biste izazvali povratno osecanje u predelu cakre. Zatim spustite ruke. Koncentrišite se na osecanje cakre i mentalno ponovite mantru „višudi" više puta. U ovom položaju radite Kecari mudru sa udjaji pranajamom. Otprilike jedan minut budite svesni zvuka disanja u grlu i neka vam disanje postane sporije i dublje. Ostetite kako vazduh prolazi kroz kšetram i pobada višudi cakru u kicmi. Nastavite nekoliko minuta. Svakodnevno vežbanje izvedeno na ovaj nacin postepeno ce razviti vašu senzitivnost na višudi cakru i kšetram.

DJALANDARA BANDA
Sedite u bilo koji meditativni polozaj koji dozvoljava da kolena leže cvrsto na podu. Stavite šake na kolena. Zatvorite oci i opustite se. Udahnite duboko i zadržite dah unutra i savijte glavu napred cvrsto pritiskajuci bradom grudi. Uspravite i zategnite ruke i ucvrstite ih u ovoj poziciji. U isto vreme podignite ramena na gore i napred. Šake su na kolenima. Ostanite u konacnom položaju koliko možete bez daha ne naprežuci se. Zatim napustite ramena, savijte ruke polako opustite položaj. Podignite glavu i izdahnite. Kada se disanje normalizuje ponovite još pet puta.
NAPOMENA:- nikada ne udišite niti izdišite dok kontrakcija bradom nije opuštena i glava podignuta.
- osobe sa visokim krvnim i srcanim pritiskom i sa slabim srcem ne treba da vežbaju bez strucnog vodjstva.

KECARI MUDRA
Vežbajte kecari mudru na sledeci nacin da probudite lalana cakru. Zatvorite usta i savijte jezik u nazad tako da donja površina jezika dotakne gornje nepce. Pokušajte da stavite vrh jezika što dalje možete bez napora. Držite ga tu onoliko dugo koliko vam je prijatno. Ako osetite nelagodnost opustite jezik nekoliko sekundi, a zatim ponovite vežbu. Nakon dužeg vežbanja bicete u stnju da pružite jezik iz nepca i stavite ga gore u prolaz izmedju nosa i grla gde ce se stimulisati mnogi vitalni nervni centri. Udjaji disanje, posle vežbanja od nekoliko meseci pomoci ce vam da smanjite broj udaha i izdaha.

UDJAJI PRANAJAMA
Vežbajte kecari mudru. Zgrcite glotis u grlu. Kada dišete na ovaj nacin, veoma nežno hrkanje automatski izlazi iz predela grla. Ono lici na zvuk disanja bebe koja spava. Osetite da dišete kroz grlo, a ne kroz nos. Pokušajte da dah ucinite dugackim i opuštenim. Pocnite da vežbate dva minuta, a zatim postepeno povecavajte vreme.


BINDU VISARGA

Bindu, izvor kreacije, je izvan domena konvencionalnog iskustva, tako da i tantricki tekstovi vrlo malo govore o njemu.
Rec BINDU znaci "kap ili tacka". Pravilniji naziv bi bio BINDU VISARGA - što znaci "padanje kapi". Bindu je predstavljen mladim mesecom i belom kapi koja oznacava nektar što kaplje u višudi cakru. To je krajnji izvor iz koga se sve stvari manifestuju i u koji se sve stvari vracaju.
Bindu se smatra izvorom kreacije ili tackom gde se jedinstvo po prvi put razdvaja na mnoštvo individualnih formi. Ovaj aspekt bindua se može pronaci u sanskritskom korenu BIND sto znaci "razdvojiti ili podeliti". Bindu podrazumeva tacku ili centar bez dimenzija. U nekim sanskritskim tekstovima on je oznacen kao CIDGANA - ono što ima koren u bezgranicnoj svesti. Bindu se smatra kapijom ŠUNJE, stanja praznine - stanje ciste, apsolutne i nepodeljene svesti. Bindu je nedokuciva fokusna tacka u kojoj se dve suprotnosti, beskonacnost i nula, punoca i praznina spajaju.
Bindu visarga je povezan sa višudi cakrom na isti nacin na koji su manji centri digestivnog sistema povezani sa manipurom i centri urogenitalnog i reproduktivnog sistema sa svadištana i muladara cakrom. Bindu i višudi su povezani preko mreže nerava koji proticu unutrašnjim delom nosne duplje i prolaze kroz lalana cakru koja se nalazi kod resice na mekom nepcu. Zato, kada se budjenje dogodi u višudi ono se istovremeno odvija i u binduu i u lalani.
Smatra se da deset parova lobanjskih nerava koji izviru duž moždane peteljke iz jezgra ili centra s kojima su spojeni u stvari vode poreklo iz ovog sicušnog centra, tako da su celokupni sistemi za vid miris, sluh i ukus samo manifestacije bindua.
Po tantrickoj tradiciji u najvišim centrima gornjeg dela mozga postoji malo udubljenje ili jama koja sadrži u sebi kap tecnosti. U centru te kapi nalazi se malo uzvišenje ili tacka slicna ostrvcetu u jezeru. U psihofiziološkom sistemu ova mala tacka se smatra za bindu visargu. Tacno na tom mestu indijski brahmini nose percin. Mada se taj obicaj održao do danas , njegova prvobitna svrha je potpuno zaboravljena. Pošto je percin bio cvrsto vezan razvijala se neprekidna svest o postojanju ove tacke, a i da se održi kontakt sa bindu visargom.
Istraživaci na polju medicine nikada nisu anatomski utvrdili postojanje ove minijaturne strukture u mozgu. Bez obzira na to, postojanje bindu tacke treba uzeti u obzir.
U molekularnoj biologiji, suština bindua se može pronaci u DNK i RNK molekulima od kojih svaki sadrži kompletan genetski materijal za celokupan organizam.
Moc tacke ili bindua je poznata misticima tekom cele istorije covecanstva. U tantri svaki bindu, svaka cestica manifestovanog postojanja se smatra centrom moci ili šakti.
U tantrickim spisima simbol bindua je mlad mesesc u vedroj noci. Ovaj simbol ima višestruko znacenje. Mladi mesec oznacava da je bindu u uskoj vezi sa kalama - fazama meseca, kao i endokrine, emocionalne i mentalne promene coveka. Nocno nebo u pozadini simbolizuje beskonacnost sahasrare iznad bindua. Medjutim, sahasrara se ne može potpuno doživeti sve dok postoji individualnost.
Bindu je takodje predstavljen u gornjem delu simbola OM, to je mala tacka iznad mladog meseca. Medjutim bindu je odvojen od tela simbola što oznacava da je transcendentalan i izvan okova prirode.
Bindu visarga pripada sedmoj ili najvišoj loki SATJAM, nivou istine, i takodje pripada kauzalnom telu ili ANANDAMAJA KOŠI. Kažu da se sa probudjenjem bindu visarge cuje kosmicki zvuk Om.

VEŽBE ZA BINDU VISARGU

Postiji veoma uska povezanost izmedju svadištana cakre i bindu visarge. To je zato što je bindu tacka gde se primarni zvuk kreacije prvo manifestuje. Bindu je tacka porekla individualnosti, a svadištana je izvor pokretacke snage koja je povezana sa reprodukcijom i seksualnom funkcijom. Ovo je materijalni izraz želje da se ponovo sjedinimo sa beskonacnom svešcu iznad bindua. Sperma i menstruacija su prve materijalne esence kapi ambrozijalnog nektara koji tece iz visarge.
Napomena: nema kšetrama koji odgovara binduu.
Praktikujuci vežbe MURCA PRANAJAMA i VADJROLI MUDRA može se razviti svesnost nade. Zatim se pomocu vežbi BRAMARI PRANAJAMA I JONI MUDRA , nada može vratiti svom izvoru.

VADJROLI MUDRA SA SVESNOŠCU BINDUA
Sedite u sida joni asanu. Zatvorite oci i opustite se. Pokušajte da povucete seksualne organe na gore povlaceci i napinjuci abdomen i kontrahujuci urinarni sistem. Kontrahujte deset sekundi i isto toliko se opuštajte. Nastavite naizmenicno kontrakciju urinarnog i reproduktivnog sistema, dovedite svoju svesnost do svadištana cakre u kicmenom stubu u nivou trticne kosti. Ponovite mentalno mantru "svadištana" više puta. Zatim dovedite svesnost kroz prolaz sušumne do bindu visarge, sjedinjavajuci seksualnu i reproduktivnu energiju sa njihovim izvorom u binduu. Mentalno ponavljajte mantru "bindu". Nastavite da važbate do dvadesetak ciklusa.

MURCA PRANAJAMA
Sedite u sidasani, držite kicmu i glavu pravo. Izvedite kecari mudru. Udahnite kroz nozdrve udjaji pranajamom dok u isto vreme savijate glavu unazad dodajuci šambavi mudru. Udisanje treba da bude polako i duboko. Na kraju udaha glava treba da se nagne pozadi, ali ne potpuno. Pozicija glave je pokazana na slici. Zadržite dah unutra onoliko koliko vam je ugodno. Zadržavajte šambavi mudru, ali održavajuci pažnju na binduu. Ruke držite pravo zategnuvši laktove i pritiskajuci kolena dlanovima fiksirajte svoju celokupnu svesnost na bindu. Zatim savijte ruke, i polako izdahnite udjaji pranajamom, dok savijate glavu unapred. Polako zatvarajte oci. Na kraju izdaha glava treba da vam je u uspravnom položaju sa licem okrenutim napred, a oci potpuno zatvorene. Opustite celo telo za neko vreme, zatvorenih ociju. Otpustite kecari mudru i normalno dišite. Postanite svesni lakoce i mira koji prožimaju vaš ceo um. Ovo je jedan ciklus. Vežbajte deset ili više ciklusa ili dok se na pojavi osecaj nesvestice.
NAPOMENA: nije za osobe koje pate od visokog krvnog pritska, vrtoglavice visokog srcanog pritiska
ili osobe koje su imale izliv krvi u mozak.


SAHASRARA CAKRA

Sahasrara nije cakra kako se obicno misli. Cakre se nalaze unutar oblasti psihe. Svest se manifestuje na razlicitim nivoima u zavisnosti od cakre cija je aktivnost dominantna. Sahasrara ne dela ni kroz šta, pa ipak dela kroz sve. Sahasrara je kulminacija postepenog uzdizanja kroz razlicite cakre. Ona je kruna ekspandirane svesnosti. Moc cakri nije u samim cakrama vec u sahasrari . Cakre su samo prekidaci.
Doslovno znacenje reci SAHASRARA je "hiljadu". Zbog toga se kaže da je ona lotos sa hiljadu latica ili lotos sa bezbroj latica za koje se obicno kaže da su crvene ili u više boja. Sahasrara je i bez oblika i sa oblikom, a opet je izvan i samim tim nije dodirnuta oblikom. Ona je šunja ili tacnije praznina totaliteta. Ona je sve ili ništa. Ona je jedinstvo svesti i prane. Sahasrara je kulminacija joge, savršeno jedinstvo.
Kada kundalini šakti dostigne sahasraru, to je poznato kao jedinstvo Šive i Šakti, jer se za sahasraru kaže da je prebivalište više svesti ili Šive. Jedinstvo Šive i Šakti oznacava pocetak velikog dogadjaja. Kada se ovo jedinstvo dogodi trenutak samadija pocinje. U tom trenutku individua umire. To nije fizicka smrt, to je smrt svetovne svesnosti ili individualne svesti. Tada ne znate za "ja","ti" ili "oni". Doživljaj, doživljeno i onaj koji doživljava su jedno te isto. Posmatrac, posmatranje i posmatrano se stapaju u jedinstvenu celinu. Ne postoji dualna svesnost. Postoji samo pojedinacna svesnost.
Kada se Šiva i Šakti spoje ništa ne preostaje vec samo apsolutna tišina. Šakti ne ostaje Šakti, a Šiva nije više Šiva, oboje su stopljeni u jedno i više se ne mogu indentifikovati kao dve razlicite sile. U nekom sistemu ovo stanje se zove NIRVANA,u drugima: SAMADI, SAMOREALIZACIJA, PROSVETLJENJE, JEDINSTVO RAJ i sl.
U tantri, sahasrara je najviša tacka svesnosti. Pošto je svest prošla kroz sve cakre i kada ego u agja cakri eksplodira u milione delica i nastupi iskustvo "smrti", odatle se energije sjedinjuju i teku ujedno do sahasrare gde se radja prosvetljenje.

PROCITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠCU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITICKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RACUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi