POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ SOCIOLOGIJE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ SOCIOLOGIJE:
Gledaj Filmove Online

RASIZAM: IDEOLOŠKA DOGMATIKA (VJEROVANJA)

Zadatak naše grupe bio je da obradimo temu rasizam (ideološka dogmatika).Naš prvi zadatak bio je da kažemo šta je to rasizam I njegov povjesni razvoj. To znaći rasizam je razlikovanje ljudskih rasa, po boji kože I po vanjskim osobinama.
Drugi zadatak bio je da kažemo nešto o dogmatici rasizma,što uključuje različite teorije rasizma od Gobina, Lopuža, Čemberlena, Rozenberga. Bez okljevanja,Gobino usvaja podjelu na tri velike porodice-crnu,žutu i bijelu znemario je uticaj sredine,izgleda da je predosjetio da je boja kože sasvim sporedna osobina, koja bi u stvari mogla proisticati iz temperature ili iz stepena osučanosti. Crnci predstavljaju “najmanje cijenjenu” , Ljudi žute rase ispoljavaju samo slabost želja i težnju da u svemu budu osrednji, bijeli ljudi ,koji su živjeli u Hindokušu, šire se po čitavom svijetu, Metode i političke ideje Vašea de Lapuža, Društvena selekcija, Zakoni antroposociologije,I jos neki od zakona o kojim cemo nesto vise reci poslije. Čemberlen ne uzima u obzir očigledne osobine(plavu boju kose,opšti oblik lica),kao što ne uzima u obzir ni antropološka mjerenja.Ona se tiču neke date ljudske grupe,te prema tome vrijede samo za nju.Istinski kriterijum kojim se određuje rasa bit če isključivo psihološke prirode. Rozenberg je s jedne strane,bio mnogo temeljnije antikatolički I antihriščanski nastrojen nego Hitler,a s druge strane obarao se na sve pokrete koji su dobili univerzalan karakter:na masone I jezuite,socijaliste,marksiste,optužujući ih da u suštini hoće da zagospodare Njemačkom rasom i dušom.Rozenberg se prvenstveno posvetio proučavanju historije sa rasnog stanovništva,namjera mu je bila da izdvoji najistaknutiju vrijednost rase i podredi joj sve ostale.
Treči naš zadatak bio je da predstavimo savremene vidove rasizma:to uključuje rasizam u SAD,I “apartbejd”u Južnoj Africi. Dok se Vaše de Lopuž pokazao dobrim proroko za Evropu,istim takvim uspjehom biće sa one strane Atlantika potvrđeno predviđanje koje je izneo V.E. DIboa pišući:”Suštinski problem XX vijeka jeste problem razgraničenja po boji(color line)”.u SAD postojalo je XV amandmana o kojima čemo nesto poslije reči. Pošto je ravnopravnost s pravnog stanovništva bila postignuta,započinjala je borba protiv faktičke segregacije;u Južnoj Africi ta ista segregacija pravno je uvedena 1948.i postal još I izrazitija pod imenom apartbejd.
Etnički elementi-oni se mogu podjeliti na tri grupe: Bijelci,Coloured ili melezi,Crnci.Takodjer reći čemo nešto o nestanku “apartbejda”I o posljedicama “apartbejda”u daljem izlaganju.


Značenje rasizma injegov istorijski razvoj

 

Riječ rasizam znači razlikovanje ljudi po boji kože,i po vanjskim osobinama.Neki ljudi imaju crnu kožu,neki bijelu,a neki žutu kožu.Sve to zajedno čini rasizam.Znači,rasizam je razlikovanje ljudskih rasa po boji kože..Rasizam se dijelio na “porodice”.Takodjer postoji nekoliko zakona o rasizmu.


Različitost ljudiskih rasa po Gobinu


Tri osnovne rase:
–Bez okljevanja,Gobino usvaja podjelu na tri velike porodice-crnu,žutu i bijelu znemario je uticaj sredine,izgleda da je predosjetio da je boja kože sasvim sporedna osobina, koja bi u stvari mogla proistzicati iz temperature ili iz stepena osučanosti.
• Crnci predstavljaju “najmanje cijenjenu” (Fransoa de Fontet,:1999god. :37) podvršinu koja se “nalazi na dnu ljestvice”. Za razliku od crnaca.
• Ljudi žute rase ispoljavaju samo slabost želja i težnju da u svemu budu osrednji. Osobine bijele rase nisu toliko jasne, ali to je bez sumnje zato se “lijepo ne može tako lako sagledati” (Fransoa de Fontet,:1999god. :37).Ima tri osnovna elementa spemna da se na zemaljskoj kugli podare početkom istoriskih vremena: do rastpostiranja crna preplavljuje Kinu i Evropu ;
• bijeli ljudi ,koji su živjeli u Hindokušu, šire se po čitavom svijetu, a prva mješanja do koji će doći zauvijek će odrediti kakve će biti osobine onih ljudskih rezervora iz kojih če nići moderne nacije.


a)Prva miješanja bijelaca i crnaca i njihove posljedice po civilizaciji.

Među bijelim ljudima se visorani centralne Azije,Gobino ističe tri glavne porodice: Hamite, Semite i Jadetide .


b)Vladanje nad nardoima – Hamite , Semite, pružanju nam uvid u dramazični sažetak ili aniticipaciju onoga u šta će se pretvoriti žalost istorije Zapada. Prvi sistem vladavine bio je teokratija, pošto je bijeli čovjek bio Bog.Ali zakon privlačenja,” sa svojim dvostrukuim žalosnim i nasmrćenim licem(Fransoa de Fontet,:1999god. :39), učinio je svoje, pa je došlo do ukrotenja. Samim tim semitski talas nije mogao bi smatran božanskim jer su se pred njim našli podanici u kojima je bilo bijele krvi: vladavina ; umesto sveštenika i monarhijske kakva je bila dotad, postala je aristokratska i republikanska.


c)Umjetnost- Izvor iz kojega su ponikle umjetnosti. Umetnost djeluje na mase uvjek će neposredno zavisiti od količine crne krvi koja se u njima moze naći. Gobino je i sam svijestan na koliko se neočekivan način može dojmiti njegov sasvim nedvosmislen zaključak, pa ne može a da se ne napiše:”Neko će reći da sam na nakaznu glavu crnca stavio zaista lepu krunu” (Fransoa de Fontet,:1999god. :39).Klica koja se nalazi u crnoj krvi nije mogla sama po sebi doči od izražaja- za to je bilo potrebno da dođe do spoja sa bijelim čovekom.


d)Arijani- Iz središnje Azije došli su Jafetidi , to jeste treći organak tamošnje porodice bijelih ljudi. Gobino,koji bi htio da izbegne svako brkanje sa Arijevcima, pristalicama Arijeve jeresi, pisače Arijanci, a ne Arijevci; proučavajući njegove teorije, upotrebljavaćemo i njegovu terminologiju. Gobino piše da je “ ta rasa, po svom fizičkom sklopu, bila najlepša od svih kojiima su se ikad prenosile priče. Oni što su svojim fizičkim izgledom nadahnuli vajare Pizijskog Apolona, Antiskog Jupizera , Miloske Venere, predstavljali su najljepšu vrstu ljudi koji su svojim likom mogli da raduju zvijezde i zemlju” (Fransoa de Fontet,:1999god. :40). Politička je vlast bila tako organizovana da odgovara društvu slobodnih i ravnopravnih ljudi, a njen je sistem bio najpotpunije razrađen u Indiji, gde su oni, vođeni željom da održe najvišu vlast u rukama bijele rase, izmislili državu sa hijerarhijski uređenim društvom shodno razini inteligencije: kaste.


e)Ljudi žute rase- Gobino ih slika na proizvoljan i ne baš laskav način:” Nos,usta,sitne oči,gube se na širokim pljosnatim licima”,”tvorac je očigledno hteo da napravi samo skicu”; (Fransoa de Fontet,:1999god. :40) a upadljiva crta u tom liku je to što je kosa kod većine tih plemena retka.

Vaše de Lapuž

• Metode i političke ideje Vašea de Lapuža


Po njoj ,sve počiva na “ naučnim”,merljivim podacima,sve u suštini zavisi od kefalnog indeksa kojio je u osnovi podele ljudi na brahikefalne ( veći brojevi, široke glave) i dolihokefalne (manji brojevi,duguljaste glave). Vrijednosti i sposobnosti neke rase ili neke populacije nastoje se odediti na osnovu procenata njenih brahikefalnih i dolihokefalnih pripadnika. Što se tiče političkih ideja, Lapuž se gnuša jednakosti koja putem demokratizacije sve više teži da se ukroti u društvo.


• Društvena selekcija

– Broka je govorio o “društvenoj” slekciji, da bi istakao kako u grupi proces prirodne selekcije biva dopunjen ili zamjenjen društvenim kriterijumima zasluge ili uspjeha. Modernim društvima selektivno djelovanje društvene sredine igra najveću ulogu, ali on ne mora da bude usmjereno ka poboljšanju rase. Lapuž je nazivom “ unutarnja selekcija” (Fransoa de Fontet,:1999god. :42) oznčavao uspehe koje pojedinci ili grupe postiću u društvenoj sredini, a pod “ intersticijalnom” selekcijom” podrazumevao je upad starih elemenata u grupu,kojim bivaju pogoršane njene osobine. Tako Sun a groblju u Monepeljcu, kod umrlih tokom XVII i XVIII vijeka,lobanje iz grobova koji su pridali višim klasama ime indeks 74,8, a one iz običnih grobova indeks 78,3. Za njega je to bio znak uspeha koji su u unutarnjoj selekciji postigli dolihokefalni pojedinci,i mada je Lapuž u tome video ispoljavanje neke vrste prirodne pravde u društvenom životu, morao je priznati da je pri tome i uloga intersticijalne selekcije djelotvorna,ali kobna,jer je kao posljedicu imala sve veću pesimiznost sličnog onom Gibovom, pošto Sun eke više dolihokefalne klase u zapadnoj Evropi svakodnevno gubile tlo pod nogama.


• Zakoni antroposociologije


-Klasifikacije evropskih rasa:
a) Homo evropaueus.Visok ,plav,Dolihokefalan sa duguljastim licem.
b) Homo alpinus. Niskog rasta,smeđ,okrugle glave i lica,on je brahikefalni tip kakv predstavlja stanovnik.
c) Homo mediterraneus je smeđ i dolihokefalan
Ovaj zakon, čiji je tvorac Njemački naučnik Amon, jedan od osnivača antoposociologije,naziva se i zakonom o urbanoj koncentraciji dolihokefalnih ljudi.

• Etnički boas i religija

– Ne čudi to što Čemberlenova stroga u ovome slučaju ide tako daleko i što on stanovnike Sredozemlje,s obzirom na njihovo shvatanje svijeta, stavlja ispod Jevreja. Čemberlen rado odaje priznanje upravljačkoj sposobnosti crkve,” jer svršenstvo metode organizovanja,moć tradicijskog činioca, poznavanje ljudske duše,jesu stvari zbog koih je Rim veći i dostojniji dibljenja nego što je bi se na prvi pogled reklo” (Fransoa de Fontet,:1999god. :43) Verska harizma Germana.- Kad imam u vidu Čemberlenob neprijateljski i preziv stav prema Jevrejima, mora na izlgedati čudno to što se upravo u Palestini rodio Hrist, osnivač religije koju će on u njenom čistom obliku,smatrati specifično arijevom.


• Lapužovi osnovni zakoni

- Ima ih jedanaest, i svi proističu iz Amonovog zakona, pa ćemo ukazati samo na dva. Zakon o urbanim indeksima.- Kafealni indeks gradskog stanovništva manji je od onog kod seoskog stanovništva koje ga neposredno okružuje.
• Zakon o intelektulacima.- Lobanja je kod intelektualaca razvijena u svim dimenzijama, a naročito u širini.
• Kritika antoposocioloških zakona.
• Zakon urbane koncentracije dolihokefalanih ljudi. Onovni uzrok činjenice da su duguljaste glave relativno češće u Fracuskim i Njemačkim gradovima istoriske je prirode; ljudi alpskog tipa kasno su dospeli u zapadnu Evropu i nastanili su uglavnom u višim predjelima, kao što su Vogezi,Savoja ili Overnja. Uz to , u onome što tvrdi antroposociloška škola postoji jedna protvrečnost: kaže se da su ljudi dolihokefalnog tipa oni što se doseljavaju u gradove, ali u tim se gradovima u strvari više nastanjuju brahikefalni ljudi. Pogršno je tvrditi da tevtonski tip teži skitničnju i iseljavanju , a da brahikefalni tupoglavci ostaju na selu. Treba primjetiti i to da je razlika među indeksima neznatna; ona je , na primer, kod 300.000 regruta koje je u Italiji proučio Livi, manja od jedinice.
• Zakon socijalne stratifikacije ili tobožnja superionost dolihokefalnih ljudi.- Visoki plavokosi čovjek,tevtonskog ili nordijskog porjekla,često se sreče u višim klasama, a kefalni indeks se suprotjevito umanjuje, najprije od klase seljaka do one zanatlijske, a potom od ove poslednje do klase pripadnika slobodnih progesija – to su zaključci do kojih je došla antroposociološka škola; no ona je ipak pošteno priznala da je veoma zbunjena onim što je nazvano” zakonom o intelektualcima” (Fransoa de Fontet,:1999god. :45). Zakonom po kojem intelektualci, kao posebna klasa ,ispoljava tendencija da imaju široku i okluglu glavu. Učenje antroposociloške škole pružalo je snažnu podršku rasnoj arognaciji, kultu plavog i dolihokefalnog čoveka sa Sjevera, mitu o pangermanizmu i tevtonskom šovinizmu Lapuž je imao u vidu isključivo kefalni ideks,pa je već 1887. pisao: “Ubjeđen sam da će se u sledećem vijeku milioni ljudi međusobno zatirati zbog toga što če se prepoznavati po tom znaku, kojim će biti zamjenjeni biblijski šibolet i jezičke srodnosti. Poslednji sentimentalci moći če da prisustvuju neobuzdanom istrebljivanju čitavih naroda (Fransoa de Fontet,:1999god. :49)

H.S.Čemberlen


Čemberlen ne uzima u obzir očigledne osobine(plavu boju kose,opšti oblik lica),kao što ne uzima u obzir ni antropološka mjerenja.Ona se tiču neke date ljudske grupe,te prema tome vrijede samo za nju.Istinski kriterijum kojim se određuje rasa bit če isključivo psihološke prirode.Naime,osječanje rasne pripadnosti,suprotno onome što kaže Čemberlem,daleko od toga da kod djece bude urođeno,nametnuto im je od strane društva.kriterijumi koji određuju rasnu pripadnost duhovni su I moralni.Zadatak kojeg se latio Čemberlen bio je da istraži prošlost kako bi osvetio budučnost.Pitanje o rasnoj pripadnosti,smatra se jednom od najznačajnijih,možda I od največe životne važnosti od svih pitanja koja se postavljaju o čovijeku.Pripadnost nekoj određenoj rasi,nekoj čistoj rasi,doživljava se svakodnevno.Rasa od te mjere čini čovjeka različitim od pojedinaca koji potiču iz nekakve haotične mješavine najraznovrsnijih naroda,dag a uzdiže iznad njega samog,I daje mu izuzetne natprirodne sposobnosti.sasvim je očigledno da rase postoje,ali več I samim neposrednim iskustvom ustanovljuje se činjenica da kvalitet rasne pripadnosti prestavlja vrijednost od presudnog značaja.Za razliku od Gobina,Čemberlen ne vidi modern čovječanstvo kao “bivole što preživljavaju u ustajalim baruštinama pontskih močvara” (Fransoa de Fontet,:1999god. :58) on je avaj,optimist,hrabar I konstruktivan.”Disciplina rase”zahtjeva primjenu “pet prirodnih zakona”od kojih svaki predstavlja preduslov za nastanak plemenitih rasa(Fransoa de Fontet,:1999god. :60) Sirovina izvrsnog kvaliteta neosporno predstavlja osnovni preduslov.


• Praktikovanje endogamje u dužem trajanju,potomstvo treba da nastaje samo iz odnosa među najbližim srodnicima iz iste rase,pa će se rasa umnožavati unutar sebe same.
• Selekcija treba da unutar tog režima odigra svoju ulogu:njome se elementi koje valja reprodukovati odvajaju od onih koje valja ukloniti.
• Neophodnost mješanja,predstavlja četvrti zakon.
• Mješanje rasa mora da bude sasvim određeno I ograničeno.Neka ukrštanja oplemenjuju rasu,ali ne sva;ima I takvih,koja naprotiv,uništavaju obe rase što u njemu učestvuju.Potrebno je,dakle,da okolnosti budu tačno I strogo utvrđene.
Geneza Jevrejskog naroda če se pokazati kao primjena navedenih zakona.Jevreji se pokazuju”kao poseban I potpuno tuđi elemenat u našem životu” (Fransoa de Fontet,XX st.,1999 god.).Jevreji su nastali iz ukrštanja među različitim ljudskim vrstama.Rasna ideologija koja je karakteristična za XIX vijek,izolovala je jevreje.Glavna obilježlja po kojima se mogu prepoznati Jevreji su:Povijeni nos,škiljave oči,stisnuti zubi,klempave uši,nokti koji nisu zaobljeni poput badema več četvrtasti,predugačko poprsje,ravni tabani,obla koljena.Jedna im je ruka često krača od druge.


Rozenberg

Rozenberg je s jedne strane,bio mnogo temeljnije antikatolički I antihriščanski nastrojen nego Hitler,a s druge strane obarao se na sve pokrete koji su dobili univerzalan karakter:na masone, jezuite,socijaliste,marksiste,optužujući ih da u suštini hoće da zagospodare NJemačkom rasom i dušom.Rozenberg se prvenstveno posvetio proučavanju historije sa rasnog stanovništva,namjera mu je bila da izdvoji najistaknutiju vrijednost rase i podredi joj sve ostale.
Opšta historija svijeta omogučila mu je da u prvi plan,onakav kakav je on vidio,stavi pojam rase.Pošto je prihvatio hipotezu o Atlantidi,nordijskom centru svijeta,on vidi kako se “rasa plavokosih I plavookih ljudi iz nje širi po čitavoj Zemlji,određujući kakvo će biti duhovno lice svijeta” (Fransoa de Fontet,:1999god. :79) Rimljani Katonovog kova bili su pravi Germani ,ali rimski ološ I haotično mješanje naroda,veoma brzo su se iskvarili te visokorasne vrijednosti,utoliko pre što je hrišćanstvo,sa učenjem o istoćnom grijehu I teorijom o milosti,donjelo pojmove sasvim suprotne rasističkim idejama.Svoj prikaz historije Evrope Rozenberg završava sljedečim biserom,govoreći o Francuskoj:”Čitave oblasti na jugu te zemlje uglavnom su zamrle,I več se sada kao nekada Rim,naseljavaju afričkim urođenicima.Tulon I Marsej neprestano šire po njenoj unutrašnjosti nove klice izrodavanja.Ukoliko crkve Nort-Dam u Parizu vrvi sve iskvarenija populacija.Crnci I Melezi šetaju ruku pod ruku sa bijelim ženama,podignut je čcrsto jevrejski kvart,sa novim sinagogama.Odvratni polutanski skorojevići zagađuju rasu još uvijek lijepih žena koje iz čitave Francuske bivaju privućene u Pariz..” (Fransoa de Fontet,:1999god. :79) Od raznovrsnih vidova Rozenbergove misli,među najmanje zanimljive zaćelo ne spade onaj o saučesništvu koje on ustanovljuje zmeđu rimske crkv,slobodnih zidara,judaizma I marksizma,koji svi predstavljaju jednog te istog proteimformanog neprijatelja prevlasti Germanske rase.”Humanističko brbljanje” I učenje o jednakosti ljudi anjeli su civilizaciji neprocjenjivo zlo.” (Fransoa de Fontet,:1999god. :80) Zahvaljujuči njima,bilo kakav jevrejin,crnac ili melez može da postane građanin neke evropske države.Zahvaljujući humanosti crnci I jevreji mogu se vjenčavati ženama iz nordijske rase.”To je posljedica zapadnjačke estetike iz jednog humanistićkog doba,koje je uveliko griješilo tražeći čovjeka uopšte,a ne Grka,Jevrejina,Germana ili KinezaŠto se tiće dobra,ono se očigledno sastoji u svemu što se ćini za procvat nordijske rase.žena kojoj su posvećni drugi pasusi I ispunjeni izrazitom mizoginijom,ipak se smatra čuvarkom života;njoj će dakle,pasti u deo fundamentalni zadatak da očuva čistotu rase.Dio minimalnog poželjnog programa jeste hiruška sterilizacija blesnika I zločinaca,recidivista,kao I zabrana sklapanja braka,ili čak stupanja u obične spolne odnose, između Nemaca I Jevrejki.

SAVREMENI VIDOVI RASIZMA

 


Sjedinjene Američke Države


Dok se Vaše de Lopuž pokazao dobrim proroko za Evropu,istim takvim uspjehom biće sa one strane Atlantika potvrđeno predviđanje koje je izneo V.E. DIboa pišući:”Suštinski problem XX vijeka jeste problem razgraničenja po boji(color line)” (Fransoa de Fontet,:1999god. :93) Svakako da ima I večih paradoksa nego što je činjenica da se rasistički problem postavlja s tolikom oštrinom upravo u zemlji koja bi htijela da bude,I koja u izvjesnom smislu I jeste največa demokratija u svijetu.Taj se problem naravno javlja kao nasljeđe ropstva čije ukidanje nije bilo dovoljno za nastajanje bratstva između crnog I bijelog stanovništva Amerike,jer je veoma brzo uspostavljena segregacija,a ona če dovesti do pravnog I činjeničnog stanja iz kojeg če se pokušavati da nađe izlaz.SAD su I poslije sticanja nezavisnosti zadržale ropstvo,kao dio nasljeđa iz doba bizantijske vladavine.No činjenice če ubrzo opovrgnuti taj njihov preveliki optimizam;ropstvo ne samo da nije nestajalo,več se sve više širilo.Linkoln je u toku rata,1863.god.,dao slobodu crncima iz pobunjenih država,a 1865.god.XIII amandman na ustav potvrdio je ukidanje ropstva.Sljedeče godine Civil Rigbts Act dao je crncima ista prava kao I bijelcima,a XIV amandman pružio je svakoj osobi koja je rođena ili naturalizovana u SAD svojstvo “državljanina SAD u kojoj ima prebivalište” (Fransoa de Fontet,:1999god. :93).To je bio potpuno suprotan stav u odnosu na onaj iz Dred Scott Case,u kojemu je vrhovni sud 1857.god.izrazio mišljenje da federalna vlada,budući da crnac sa stanovništva Ustava nije državljanin ,nema pravo da izvan određenih granica zabranjuje ropstvo.Najzad je 1870.god.bio ratifikovan I XV amandman,kojim se predviđalo da “pravo glasa koje imaju građani,neće biti ukidano ili ogranićavano od strane SAD,ili od strane bilo koje države,ni pod kojim izgovorom,bilo da je riječ o rasnoj pripadnosti,boji kože ili ranijem ropstvu”. (Fransoa de Fontet,:1999god. :94) Zakoni o primjeni ovih odredbi izglasavani su do 1875,a cilj im je da pravo glasa učine stvarnim,štiteći crnce od svih pokušaja zastrašivanja.Rasizam je istjeran kroz vrata da bi se odmah vratilo kroz prozor,jer crnci,koji su bili prezreni I korišteni kao robovi,nisu mogli kao dejstvom čarobnog štapića postati prihvačeni kao ravnopravni bijelim ljudima.Krajem XIX ili po na samom početku XX vijeka,više od 700.000 crnaca upisano je u biračke spiskove,ali su im mnoge rasističke restriktivne mjere,uz saučesništvo Vrhovnog suda,onemogučile da koriste glasačko pravo,uslovi vezani za prebivalište,razuzdan život,loše navike,razumjevanje Ustava…To su bili samo neki od izgovora da bi se spriječilo učešće crnaca u izborima.Rasna diskriminacija bila je obilježena I nasiljem,linčovanja crnaca bila su zaista mnogobrojna..Crnačka organizacija javila se u dva vida:
• NAACP,koji je htio da revolucionarni preokret izvede isključivo zakonskim putem.
• Sloboda odmah(Freedom now),bila je formula kojom su nastupile pristalice trenutnog postizanja integracije.
Pojavila se mnogo nasilnija,separatistička,nacionalistička tendencija,koja je,historijski gledano,išla smjerom što ga je naznačio Garvijev pokret,a to je tendencija koju su zastupali Black Muslims I Crni muslimani.“Apartbejd” U Južnoj Africi

Pošto je ravnopravnost s pravnog stanovništva bila postignuta,započinjala je borba protiv faktičke segregacije;u Južnoj Africi ta ista segregacija pravno je uvedena 1948.i postal još I izrazitija pod imenom “apartbejd”.
Etnički elementi-oni se mogu podjeliti na tri grupe:
Bijelci (njih oko 4,979,000)su bili Englezi,Holanđani,Buri ili Afrikaneri koji govore Afrikaans,dijalekt nastao od Holandskog jezika.
Coloured ili melezi,nastali su mješanjem bijelaca sa starijim malezijskim I hotentotskim stanovništvom(oko 3,168,000 ljudi).
Crnci (21,500.000) koji su najprije dobili naziv Kafri,a potom Natives na Engleskom ili Naturelle na afrikansu(što znači urođenici).
Sami crnci traže da ih zovu Afrikancima,alit u riječ buri su uzeli da imenuju sebe.Ti su crnci podjeljeni na tri otprilike jednake trečine,tako da jedni žive u bantustanima(teritorijama rezervisanim za Bantu crnce),drugi u oblastima bijelih ljudi,a treči u gradovima koji su po svemu Evropski.Iz svega ovoga proizilazi jedan rasni mozaik;uz to bijelci koji su se nastanili u Južnoj Africi,gdje predstavljaju peti dio stanovništva,smatraju da se baš kao I crnci nalaze u svojoj zemlji,pa ni ne pomišljaju da bi je mogli napustiti.Politika koja je vođena prema crncima proisticala je iz nedovoljno jasnih kompromisa.Malanovi nasljednici Strejdom,dr.Fervurd I Forster;svi oni su nastojali da riječ aparthejd protumače kao “odvojen razvoj”,a ne kao “segregacija”,iako ona u doslovnom smislu zaista znači odvajanje a ne razvoj.Privreda bijelaca zavisna je od neevropske radne snage.Zbog toga je nastavak dominacije bijelaca,po priznanju samih južnoafričkih vlastodržaca,suštinski cilj politike “aparthejda”.”Nije dovoljno da bijelci “vode”ili “upravljaju”;potrebno je da oni vladaju,da imaju prevlast…ukoliko imamo u vidu želju naroda da bijelci I dalje budu u mogučnosti da se brane održavanjem vlastite dominacije…tvrdimo da takav ishod može biti postignut odvojenim razvojem”,izjavljivao je 1963.predsjednik vlade Fervurd.
Sprovođenje politike “apartbejda”
• Zakon iz 1950.Suppression of Communism Act-omogučio suzbijanje nenasilnih manifestacija I građanske neposlušnosti
• Probibition of mixed marriages act.zabranio je 1949.god.sklapanje međurasnih brakova
• Immorality Acta iz 1950.i 1957.-zabranili su seksualne odnose među pripadnicima različitih rasa.
• Bantu Education act iz 1953.
• Extension of University Education Act-zabranio je da se na dotad višerasne univerzitete upisuju student koji nisu bijelci.

Posljedice “apartbejda”
Mada se vođe južnoafričkih bijelaca bune da su im namjere čiste I veoma glasno odobravaju da crncima žele samo dobro,mora se konsultovati da je njihova politika zasnovana na veoma duboko ukorenjenom uvjerenju o urođenoj nadmoći bijele rase,a treba dodati da takvo njihovo uvjerenje crnci Afrikanci u potpunosti odbacuju.

Nestanak “apartbejda”
1985.god. ukinuti su Immorality Act iz 1957.i Probibiton of Mixed Marriages Act iz 1949,a 1986 došli sun a red I zakoni o unutrašnjim pasošima.15.oktobra 1990.god.Ukidanje zakona o odvojenosti na javnim mjestima,donetog 1953.a,5.juna 1991.god.ukinuti su Group Areas Act iz 1950,I zakoni o posjedovanju zemlje/Lands Act),najzad 17.juna 1991.god.uklonjen je I zakon o klasifikaciji stanovništva iz 1950(Population Registration Act).

 


Zaključak

Tokom izrade našeg seminarskog rada zaključili smo šta je to rasizam..Dakle rasizam je razlikovanje ljudskih rasa,po boji kože I po vanjskim osobinama..U daljem izlaganju rekli smo teorije Gobina,Lopuža,Čemberlena,Rozenberga.Gobino je usvojio podjeli na tri velike porodice:crnu,žutu,bijelu.Vaše de Lopuž je objasnio metode I političke ideje.Objasnio je društvenu selekciju,I zakone antrosociologije,amonov zakon kao I etnicki boas I religiju..Čemberlen ne uzima u obzir očigledne osobine(plavu boju kose,opšti oblik lica).Rozenberg je s jedne strane bio mnogo temeljnije antikatolički nego antihriščanski nastrojen.Također u daljem izlaganju objasnili smo savremene vidove rasizma u SAD I “apartbejd”u Južnoj Africi.U SAD postojalo je XV amandmana I nekoliko zakona.U Južnoj Africi etnički elementi djelili su se na tri grupe:crnci,melezi,bijelci.U sprovođenju politike“apartbejda”objasnili smo pet zakona.Također rekli smo nešto o posljedicama “apartbejda” i o nestanku“apartbejda.Mi se nadamo das mo vam dobro objasnili temu rasizam:ideološka dogmatika(vjerovanja)kroz naše izlaganje.LITERATURA

-Rasizam/Fransoa de Fontet,preveo sa Francuskog Nikola Bertolino-Beograd:Plato;Zemun:XX vijek 1999(Beograd:Čigoja štampa)
-Prijevod djela:Le racizme/Fransoa de Fontette Porier.

PROČITAJ / PREUZMI I DRUGE SEMINARSKE RADOVE IZ OBLASTI:
ASTRONOMIJA | BANKARSTVO I MONETARNA EKONOMIJA | BIOLOGIJA | EKONOMIJA | ELEKTRONIKA | ELEKTRONSKO POSLOVANJE | EKOLOGIJA - EKOLOŠKI MENADŽMENT | FILOZOFIJA | FINANSIJE |  FINANSIJSKA TRŽIŠTA I BERZANSKI    MENADŽMENT | FINANSIJSKI MENADŽMENT | FISKALNA EKONOMIJA | FIZIKA | GEOGRAFIJA | HEMIJA I INFORMACIONI SISTEMI | INFORMATIKA | INTERNET - WEB | ISTORIJA | JAVNE FINANSIJE | KOMUNIKOLOGIJA - KOMUNIKACIJE | KRIMINOLOGIJA | KNJIŽEVNOST I JEZIK | LOGISTIKA | LOGOPEDIJA | LJUDSKI RESURSI | MAKROEKONOMIJA | MARKETING | MATEMATIKA | MEDICINA | MEDJUNARODNA EKONOMIJA | MENADŽMENT | MIKROEKONOMIJA | MULTIMEDIJA | ODNOSI SA JAVNOŠĆU |  OPERATIVNI I STRATEGIJSKI    MENADŽMENT | OSNOVI MENADŽMENTA | OSNOVI EKONOMIJE | OSIGURANJE | PARAPSIHOLOGIJA | PEDAGOGIJA | POLITIČKE NAUKE | POLJOPRIVREDA | POSLOVNA EKONOMIJA | POSLOVNA ETIKA | PRAVO | PRAVO EVROPSKE UNIJE | PREDUZETNIŠTVO | PRIVREDNI SISTEMI | PROIZVODNI I USLUŽNI MENADŽMENT | PROGRAMIRANJE | PSIHOLOGIJA | PSIHIJATRIJA / PSIHOPATOLOGIJA | RAČUNOVODSTVO | RELIGIJA | SOCIOLOGIJA |  SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE | SPORT - MENADŽMENT U SPORTU | STATISTIKA | TEHNOLOŠKI SISTEMI | TURIZMOLOGIJA | UPRAVLJANJE KVALITETOM | UPRAVLJANJE PROMENAMA | VETERINA | ŽURNALISTIKA - NOVINARSTVO

Seminarski i Diplomski Rad

preuzmi seminarski rad u wordu » » » 

Besplatni Seminarski Radovi