POCETNA STRANA

Seminarski i Diplomski Rad
 
SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
 
OSTALI SEMINARSKI RADOVI IZ ELEKTRONIKE / ELEKTROTEHNIKE
Diode-seminarski rad
Primenjena elektronika-seminarski rad
Gledaj Filmove Online  

 

 

 

 

 

 

 

ŠTA JE ALNASER (ELEKTROPOKRETAČ)?

Jedan od nedostataka motora sa unutrasnjim sagorevanjem (SUS) je i taj sto se ne mogu sami pokrenuti, kao parne masine ili elektromotori. Motore SUS je potrebno pokrenuti-zavrteti, nekom pomocnom masinom ili uredjajem do odredjenog broja obrtaja i tako stvoriti potrebne uslove da sam proradi (upali).
Nekada se to radilo rucno, pomocu tzv. kurble. To se cini i danas, ali samo kod malih, na primer vanbrodskih motora za camce ili kod malih motocikala-mopeda. Motori vecih snaga su se uvek pokretali nekim drugim motorom ili uredjajem. Snaga, odnosno obrtni momenat tih motora ili uredjaja morala je da savlada sve otpore koji se javljaju kod pokretanja motora sa unutrasnjim sagorevanjem. A ti otpori zavise od kompresije u cilindrima, broja cilindara i trenja u lezajevima svih obrtnih delova. Sve to bitno zavisi od vrste maziva i temperature motora. Naravno, otpori trenja su veci pri niskim temperaturama.
Osim toga, i u najpovoljnijim uslovima, pokretac mora obrtati motor sa dovoljnim brojem obrtaja da bi se stvorila odgovarajuca smesa vazduha i goriva. Pored toga, posle pocetnog, nepotpunog, paljenja samo u pojedinim cilindrima, pokretac treba da potpomogne ubrzano obrtanje motora do njegovog potpunog paljenja.
Motori sa unutrasnjim sagorevanjem mogu se pokrenuti pomocu elektromotora, ali i pomocu hidraulickih i pneumatskih motora. Za pokretanje automobilskih motora najbolje su se pokazali elektromotori jdnosmerne struje. Oni imaju veliki obrtni polazni momenat,  koji je potreban za savladjivanje svih pomenutih otpora i momenta inercije pokretnih delova motora.
Obrtni momenat se prenosi pomocu zupcanika pokretaca i nazubljenog zmajca motora. Zbog velikog prenosnog odnosa, snaga elektropokretaca moze biti manja, a samim tim on ce biti i manjih dimenzija i tezine. Prednost jednosmernih motora je i u tome sto se energija za pokretanje moze koristiti iz akumulatora koji i inace postoji na vozilu zbog drugih elektricinih uredjaja. Zbog toga se alnaser ubraja u normalnu opremu vozila, i ne smatra se posebnim uredjajem.
Starter (alnaser) i akumulator su tako dimenzionisani da i u najnepovoljnijim pogonskim uslovima ima dovoljno energije i snage za dugotrajno startovanje. Posto je starter (alnaser) najjaci elektricni uredjaj na vozilu, jasno je da se i kapacitet akumulatora dimenzionise bas prema njemu. Akumulator i alnaser su povezani elektricnim provodnicima velikog poprecnog preseka posto su i struje koje odvlaci starter veoma velike (i preko 1000A). Pri tim strujama nisu zanemarljivi ni elektricni otpor provodnika ni pad napona na njihovim krajevima.

Alaser

TEMPERATURA – Pored ostalih konstricuonih elemenata, na velicinu struje koju starter povlaci najvise utice temperatura. Na primer, na -23°C, alnaser snage 2,2 kW iz akumulatora 12 V i kapaciteta 90 Ah, povlaci struju jacine od oko 450 A. Pri tome akumulator ne sme da bude istrosen vise od 20% nazivnog kapaciteta.

NAZIVNI NAPON – elektropokretaca za vecinu putnickih vozila je 12 V. Samo u retkim slucajevima i kod zasebnih vozila on iznosi 24 V. Postoji i kombinacija od dva akumulatora po 12 V, gde je celokupna oprema 12 V, a samo alnaser radi na 24 V. U tom slucaju je potreban poseban relej za redno i paralelno povezivanje tih akumulatora. Za velike kamione i specijalne masine napon raste sa snagom startera tj. alnasera. Nazivni napon tih alnasera se krece u rasponu od 24 V do 110 V.

NAZIVNA SNAGA – se definise tako da alnaser uspesno savlada sve otpore i upali motor na - 20°C, pri 20% ispraznjenoj bateriji i elektricnom otporu dovodnih provodnika od 1mW. Na snagu bitno uticu i unutrasnji otpor akumulatora i otpor dovodnih provodnika. Za putnicka vozila snaga se krece od 2 kW, s tim sto starteri za dizel motore istih zapremina imaju vecu snagu. Za velike kamione i specijalne masine snaga alnasera dostize i 15 kW.

Sastav alasera 

Anlaser - Elektropokretač

Anlaser ima zadatak da pokrene zamajac i na taj način obezbedi startovanje motora tj. uključivanje. Pri startovanju motora elektropokretač mora raspolagati velikim obrtnim momentima kako bi savladao inerciju mase delova koje pokreće, otpore trenja kao i otpor koji se stvara za vreme takta sabijanja. Elektropokretač je najveć potrošač elelktrične energije.

Prema načinu uključivanja alnasere možemo podeliti na:

 • Anlaser sa električnom spojnicom i navojem
 • Anlaser sa pomičnim rotorom
 • Anlaser sa navojem
 • Anlaser sa mehaničkim uključivanjem

Anlaser - Elektropokretač sa elektromagnetnom spojnicom i navojem

Anlaser - Elektropokretac sa elektromagnetnom spojnicom i navojem

 1. stator
 2. osovina rotora
 3. pogonski zupčanik
 4. zupčanik na zamajcu
 5. spojnica (bendiks)
 6. dvokraka poluga, viljuška
 7. okretna tačka poluge
 8. elektromagnet
 9. elektromagnet
 10. vod od prekidača
 11. polovi strujnog kola
 12. kontakt pločica negativnog pola

Davanje kontakta ključem, zatvara se strujno kolo u elektromagnetnom prekidaču. Prolaskom struje kroz namotaje stvara se magnetno polje koje uslovljava povlačenje kotve prema polovima strujnog kola. U trenutku kada se bakarna pločica spoji sa kontaktima realizuje se zatvaranjem strujnog kola, pa struja dolazi na pobudne namotaje polova statora. Istovremeno se pomeranjem kotve vrši pomeranje poluge koja dalje pomera spojnicu i zupčanik elektropokretača prema zamajcu. Zupčanik elektropokretača pokreće zamajac sve dok ne upali. Kada se auto upali broj obrtaja na zamajcu se naglo povećava pa se zbog povećanja obimne brzine zupčanik elektropokretača isključuje.

Anlaser - Elektropokretač sa pomoćnim rotorom

 

Anlaser - Elektropokretac sa pomocnim rotorom

 1. stator
 2. namotaji pola
 3. jezgro pola
 4. osovina rotora
 5. rotor sa podužnim žljebovima
 6. kolektor
 7. četkice
 8. pogonski zupčanik
 9. zupčanik na zamajcu

Ovaj elektropokretač namenjen je za pokretanje motora veće snage. Kod njega je pogonski zupčanik kruto spojen sa osovinom motora pa se ne može nezavisno pomeriti duž osovine niti rotirati oko nje.Lamele kolektora su duže u odnosu na druga rešenja, jer se ceo rotor, a samim tim, i kolektor podužno pomera prema zamajcu.Polovi rotora i statora se nalaze na istoj vertikalnoj osi jer se osa polova rotora pomera prema zamajcu.Uključivanje elektropokretača vrši se tako što se kontakt ključem zatvori strujno kolo pa se u pomoćnim namotajima polova statora stvara magnetno polje koje uslovljava podužno pomeranje rotora prema zamajcu. Podužno pomeranje rotora dovodi do naprezanja zupčanika rotora i zupčanika zamajca. U trenutku kada su zupčanici međusobno spregnuti ose polova i rotora se poklapaju, pa rotor počinje da se okreće i dolazi do startovanja motora. Pri startovanju motora povećava se broj obrtaja zamajca i to zbog velike razlike u obimnim brzinama spregnutih zupčanika. S obzirm na tošto treba da obezbedi veliki obrtni momenat ovaj elektropokretač se napaja strujom od 24V.

Elektropokretac (alnaser) - funkcija, uloga i način rada

Alanser ima zadatak da pokrene zamajac i na taj nacin bezbedi startovanje motora tj. ukljucivanje Pri startovanju motora elektropokreta mora raspolagati velikim obrtnim momentima kako bi savladao inerciju mase delova koje pokrece otpore trenja,kaoi otpor koji se stvara za vreme takta sabijanja. Elektropokretac je najveci potrosac elektricne energije.


Alanser - delovi
Alanser-1) stator, 2) osovina rotora, 3) pogonski zupcanik 4) zupcanikna zamajcu, 5)spojnica (bendiks), 6) dvokraka poluga, viljuska 7) okretna tackapoluge (6), 8)elektromagnet, 9) namotaji elektromagneta, 10) vod od prekidaca 11) polovi strujnog kola, 12) kontakt plocica negativnog pola

Davanje kontakta kljucem, zatvara se strujno kolo u elektromagnetnom prekidacu. Prolaskom struje kroz namotaje stvara se magnetno polje koje uslovljava povlacenje kotve prema polovima strujnog kola. U trenutku kada se bakarna plocica spoji sa kontaktima realizuje se zatvaranjem strujnog kola, pa struja dolazi na pobodne namotaje polova statora. Istovremeno se pomeranjem kotve vrsi pomeranje poluge koja dalje pomera spojnicu i zupcanik elektropokretaca prema zamajcu. Zupcanik elektropokretaca pokrece zamajac sve dok ne upali. Kada se auto/motor upali broj obrtaja na zamajcu se naglo povecava pa se zbog povecanja obimne brzine zupcanik elektropokretaca iskljucuje.

Moguci kvarovi alnasera

 

1) Elektropokretac ostaje ukljucen posle pokretanja motora

- uzrok: neispravan mehanizam za vracanje pogonskog zupcanika

- nacin popravke zameniti ostecene delove

2. Elektropokretac se ne okrece ili nema snagu

- uzrok: akumulator neispravan, labavi priljuchci i korozija

- nacin popravke dopunitit akumulator, pritegnuti prikljucke

- uzrok: prekidac ektropokretaca neispravan(elektromagnetni)

- nacin popravke zamenitit elektromagnetni pokretac

- uzrok: cetkice ispravne ili polomljene

- nacin popravke obrada kolektora i zamena cetkica

- uzrok: neispravan rotor ili navoji statora

- nacin popravke zameniti neispravne delove.

 

Alnaser! Kad ste zadnji put pregledali alnaser kod elektricara? Ili mozda cekate da se skroz pokvari,ili da odu cetkice pa tek onda odete(odslepate svoju bubu).Alnaser se po pravilu skida sa bube i podmazuju lageri i kontrolisu cetkice prosjecno svake 2 godine. Pa ako to niste uradili recimo zadnjih 10-15 godina,red bi bio da se tom dijelu motora posveti malo paznje. (Vidjet cete kako bolje poslije"pali"). :wink:
Alnaser,starter ili elektropokretac se nalazi desno ispod zadnjeg patosa prtljaznog prostora.On je vrlo mali za svoju snagu 0,5 KS.On smije da bude takav posto mora da odaje svoju snagu samo kratkotrajno,uvijek samo 10 do 20 sekundi.Ako bi bio duze opterecen moze da se zagrije i usljed toga i osteti:startovanje treba,kad motor nece da krene,da uslijedi u vise intervala,dakle ne samo radi baterije.Reza za sprijecavanje ponovnog startovanja,u bravi paljenja i startovanja,sprjecava da se mali zupcanik startera pri slucajnom ponovnom startovanju potisne u zamajac koji se okrece.Skidanje alnasera:Osloboditi provodnik baterije sa minus pola.Tada podici desnu stranu kola.Otkopcati provodnik startera na magnetskom prekidacu(nalazi se bocno na starteru).Iz motorskog prostora popustiti unutarnji zavrtanj za pricvrscivanje.Odvrnuti sestougaone zavrtnjeve(prstenasti kljuc 17 mm)i navrtke za pricvscivanje startera na kucici mjenjaca.Tada izvuci alnaser.Za ugradnju vazi obrnuti tok.Samo prethodno treba podmazati mascu za vruc rad lezista cauru u kucici mjenjaca.Stezaljke moraju da budu ociscene.Prikljuciti provodnike.Paziti na cvrsto postavljanje provodnika.
Njega i odrzavanje:
I ako se alnaser malo kvari,ne skodi ako se na njega pogleda s vremena na vrijeme:on je istina dobro zaptiven,tako da u njegovu unutrasnjost jedva moze da prodre vlaga,koju on ne voli kao i svi drugi elektricni dijelovi.Na starijim starterima sa rdjavim zaptivanjem to se ipak moze desiti.Medjutim slobodni spoljni prikljucci mogu na primjer da budu korodirani,sto proizvodi visok prijelazni otpor.Starter ne mora da bude podmazan.Ugradjena su lezista sa trajnim podmazivanjem.Ali ce on biti zahvalan ako se jedanput godisnje pogledaju ugljenovi(cetkice) i kolektor.Na magnetskom prekidacu,koji se nalazi bocno na starteru,najbolje je ne raditi nista.
Ovo je mali savjet oko alnasera.

Besplatni Seminarski Radovi